Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo
Top 30 Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 năm 2024 (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi Toán lớp 3 học kì hai năm 2024 của tất cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn luyện để được điểm cao trong số bài thi Toán lớp 3 học kì 2.

Bạn đang xem: 10 de thi toán lớp 3 học kì 2


Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 năm 2024 (có đáp án)

Xem test Đề CK2 Toán 3 KNTTXem thử Đề CK2 Toán 3 CTSTXem demo Đề CK2 Toán 3 CD

Chỉ tự 150k cài trọn bộ đề thi Cuối học kì 2 Toán lớp 3 (mỗi bộ sách) bạn dạng word có giải mã chi tiết:


Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi học tập kì 2 - liên kết tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Minh có 5 tờ tiền mệnh giá đôi mươi 000 đồng. Số tiền Minh có là:

A. 25 000 đồng

B. 50 000 đồng

C. 100 000 đồng

D. 150 000 đồng

Câu 2. vào hộp có một quả láng xanh, 1 quả bóng đó, 1 quả bóng vàng. Khi lấy một trái bóng từ bỏ trong mẫu hộp thì tất cả mấy kỹ năng xảy ra:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3.“2 giờ = .... Phút”. Số phù hợp điền vào địa điểm chấm là:

A. 60

B. 180

C. 90

D. 120


Câu 4.Phép phân tách nào tiếp sau đây có số dư là 1

*

A. 15 247 : 5

B. 23 016 : 4

C. 12 364 : 3

D. 58 110 : 9

Câu 5. Ngày 6 mon 6 năm 2022 là thiết bị Hai. Vậy vật dụng Hai tiếp sau của tháng 6 vào trong ngày nào?

A. Ngày 10

B. Ngày 11

C. Ngày 12

D. Ngày 13

Câu 6. Số tất cả 2 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 5 chục với hai đơn vị chức năng viết là:

A. 32 852

B. 23 582

C. 32 258

D. 23 852


Câu 7. Chu vi tam giác ABC là:

*

A. 15 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 13 cm

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Cho số cây cỏ được của một quận vào những năm 2019; 2020; 2021 theo thứ tự là: 1 234 cây, 2 134 cây, 2 132 cây.

a) Điền số tương thích vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau:

Năm

2019

2020

2021

Số cây

...............

...............

..............

b) Tính tổng số km của quận đó trồng được trong 3 năm 2019, 2020, 2021.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

12 479 + 58 371

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

54 679 – 36 198

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

27 061 × 3

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

52 764 : 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính quý hiếm biểu thức

a) 24368 + 15336 : 3

= ....................................

= ....................................

b) 2 × 45000 : 9

= ....................................

= ....................................

Câu 11. Điền lốt >,

Loại kem

Vị dâu

Vị vani

Vị socola

Số lượng (cốc)

2

1

3

Mỗi cốc kem giá bán 15 000 đồng, từ bây giờ cửa hàng gồm chương trình ưu đãi “mua 5 khuyến mãi 1”. Tổng số chi phí nhóm các bạn của Mai buộc phải trả là ................... đồng.

Mai call kem vị vani nhưng lại đã đem nhầm ly kem vị khác. Tài năng xảy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Phòng giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan cạnh bên hình vẽ dưới đây, điền từ phù hợp vào khu vực chấm.

*

Diện tích hình A …. Diện tích hình B?

A. To hơn

B. Bé nhỏ hơn

C. Bằng

D. Không đối chiếu được

Câu 2. mang đến bảng thống kê lại sau:

Địa điểm

Hà Nội

Sapa

Cà Mau

Nhiệt độ

38 o
C

20 o
C

30 o
C

Quan tiếp giáp bảng số liệu và cho thấy thêm nhiệt độ ở hà nội thủ đô cao hơn nhiệt độ ở Sapa từng nào độ C?

A. 10o
C

B. 12o
C

C. 15o
C

D. 18o
C

Câu 3. Năm nay mẹ 36 tuổi, tuổi của con bằng tuổi của mẹ sụt giảm 4 lần. Hỏi trong năm này con mấy tuổi?

A. 6 tuổi

B. 7 tuổi

C. 10 tuổi

D. 9 tuổi

Câu 4. Một nhóm chúng ta gồm Hoa, Hồng, Huệ, Hương. Cô giáo lựa chọn một bạn bất kì để triển khai nhóm trưởng. Cô giáo ‘không thể’ chọn bạn nào?

A. Hoa

B. Hồng

C. Đào

D. Hương

Câu 5. Chọn tuyên bố đúng

A. 85 367 phút 9 000 m

C. 10 lít > 9 999 ml

D. 10 km > 90 000 m

Câu 6. Số 86 539 bao gồm chữ số hàng chục ngàn là:

A. 8

B. 6

C. 5

D. 3

Câu 7.Một hình vuông vắn có chu vi trăng tròn cm. Diện tích s của hình vuông đó là:

A. Trăng tròn cm2

B. 25 cm

C. 25 cm2

D. đôi mươi cm

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi.

Bốn trang trại A, B, C, D bao gồm số kê như sau:

Trang trại A: 74 052 con.

Trang trại B: 76 031 con.

Trang trại C: 7 894 con.

Trang trại D: 74 785 con.

a) Số 76 031 gọi là: ..................................................................................

b) Chữ số 4 trong những 74 052 có giá trị là: .................................................

c) Nếu có tác dụng tròn mang đến chữ số hàng ngàn thì ta nói trang trại C có tầm khoảng ............ Nhỏ gà.

d) Trong bốn trang trại trên:

Trang trại ......... Gồm số gà những nhất.

Trang trại .......... Bao gồm số con gà ít nhất.

Câu 9. Đặt tính rồi tính

7 479 + 3 204

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Xem thêm: Toan ăđ - toán 10, tập 1

.........................

.........................

.........................

24 516 – 4 107

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

13 104 × 7

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

48 560 : 5

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10. Tính cực hiếm biểu thức:

a) 8 103 × 3 – 4 135

= ..............................................

= ..............................................

b) 24 360 : 8 + 6 900

= ..............................................

= ..............................................

c) (809 + 6 215) × 4

= ..............................................

= ..............................................

d) 17 286 – 45 234 : 9

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Cho hình vuông vắn ABCD, hình trụ tâm O (như hình vẽ)

*

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào :

a) cha điểm A, O, C thẳng hàng.

b) O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

c) Hình trên tất cả 4 góc vuông.

d) hình trụ tâm O có bán kính là AC.

Câu 12. Giải toán

Hoa cài đặt gấu bông hết 28 000 đồng, mua keo dán hết 3 000 đồng. Hoa đưa cho cô bán sản phẩm 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại đến Hoa bao nhiêu tiền?

Bài giải

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Câu 13. Số?

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. So sánh cân nặng của túi muối và túi đường?

*

A. Túi đường nặng hơn túi muối

B. Túi muối hạt nặng hơn túi đường

C. Túi đường khối lượng nhẹ hơn túi muối

D. Nhì túi có khối lượng bằng nhau

Câu 2. Số ngay tức thì sau của số 65 238 là:

A. 76 238

B. 55 238

C. 65 239

D. 65 237

Câu 3. đến hình vẽ sau, cho biết góc vuông trên đỉnh nào?

*

A. Góc vuông tại đỉnh A

B. Góc vuông trên đỉnh B

C. Góc vuông tại đỉnh C

D. Đây chưa hẳn góc vuông

Câu 4. làm cho tròn số 54 328 đến hàng trăm nghìn, ta được số:

A. 54 000

B. 55 000

C. 50 000

D. 60 000

Câu 5. Mang đến hình chữ nhật MNPQ có MN = 5 cm. Tính độ nhiều năm PQ

*

A. PQ = 5 cm

B. PQ = 5 m

C. PQ = 3 cm

D. PQ = 3 m

Câu 6. Số bự nhất trong những số 585; 9 207; 54 138; 13 205 là:

A. 585

B. 54 138

C. 9 207

D. 13 205

Câu 7. chị em đi công tác ngày 29 tháng 8 cho đến khi kết thúc ngày 5 tháng 9 cùng năm. Số ngày chị em đi công tác là:

A. 5 ngày

B. 6 ngày

C. 7 ngày

D. 8 ngày

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Chu vi của một hình chữ nhật bằng tổng chiều dài cùng chiều rộng của hình chữ nhật đó.

 

b) Chu vi của một hình vuông gấp gấp đôi độ lâu năm cạnh hình vuông đó.

 

c) Số 3 000 gấp lên 3 lần thì được số 6 000.

 

d) Số 4 000 giảm đi gấp đôi thì được số 2 000.

 

Câu 9. Đặt tính rồi tính

23 617 – 12 178

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

72 425 + 1 933

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

21 725 × 4

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

8 438 : 7

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 10. Tính giá trị biểu thức

a) 18 000 + 22 000 – 15 000

= ..................................................

= ..................................................

b) (66 265 – 44 526) × 2

= ..................................................

= ..................................................

c) 27 582 + 26 544 : 2

= ..................................................

= ..................................................

d) 12 458 : 2 × 3

= ..................................................

= ..................................................

Câu 11. Điền >, Xem thử Đề CK2 Toán 3 KNTTXem demo Đề CK2 Toán 3 CTSTXem demo Đề CK2 Toán 3 CD

Tôi bao gồm câu hỏi: Trọn cỗ đề thi Toán lớp 3 học tập kì 2 có đáp án tiên tiến nhất năm 2024 như vậy nào? (Câu hỏi của chị ý Liễu - An Giang)
*
Nội dung thiết yếu

Trọn cỗ đề thi Toán lớp 3 học kì 2 có đáp án tiên tiến nhất năm 2024?

Theo đó, đề thi Toán lớp 3 học tập kì 2 có tương đối nhiều mục đích sử dụng quan trọng, bao gồm:

<1> Đánh giá năng lượng học tập của học tập sinh: Kiểm tra kiến thức và kỹ năng: Đề thi giúp giáo viên reviews mức độ thâu tóm kiến thức và tài năng Toán học tập của học viên sau một học tập kỳ. Dựa vào vậy, giáo viên có thể điều chỉnh cách thức giảng dạy cân xứng để nâng cấp chất lượng dạy dỗ học.

<2> Giúp học viên ôn tập loài kiến thức:

- học sinh được luyện tập cách làm bài bác thi một cách khoa học, phù hợp lý, giúp những em lạc quan hơn lúc tham gia những kỳ thi quan tiền trọng.

- nhắc lại kỹ năng đã học: Đề thi bao hàm các dạng bài bác tập cơ bản trong công tác Toán lớp 3 học kì 2, giúp học viên ôn tập lại kiến thức đã học tập một cách hiệu quả.

<3> Góp phần nâng cao chất lượng dạy học:

- tin báo cho giáo viên: công dụng thi giúp thầy giáo đánh giá kết quả giảng dạy dỗ của bản thân, từ đó điều chỉnh cách thức giảng dạy phù hợp hơn.

- nâng cao chất lượng giáo dục: Đề thi được gây ra theo chuẩn chỉnh kiến thức, kỹ năng, giúp nâng cấp chất lượng giáo dục đào tạo môn Toán lớp 3.

Trọn cỗ đề thi Toán lớp 3 học kì 2 có đáp án tiên tiến nhất năm 2024 như sau;

Tải Trọn cỗ đề thi Toán lớp 3 học tập kì 2 tất cả đáp án tiên tiến nhất năm 2024 tại đây.

Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 2 tất cả đáp án tiên tiến nhất năm 2024 (Kết nối tri thức) Đề 1. Thiết lập về.

Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 tất cả đáp án tiên tiến nhất năm 2024 (Kết nối tri thức) Đề 2. Tải về.

Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 2 có đáp án tiên tiến nhất năm 2024 (Cánh diều). Tải về.

Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 gồm đáp án mới nhất năm 2024 (Chân trời sáng tạo) Đề 1. Cài đặt về.

Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 2 bao gồm đáp án tiên tiến nhất năm 2024 (Chân trời sáng sủa tạo) Đề 2. Cài về.

*

Trọn cỗ đề thi Toán lớp 3 học kì 2 tất cả đáp án mới nhất năm 2024? (Hình từ Internet)

Đánh giá chỉ thường xuyên so với học sinh tiểu học được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 6 Quy định nhận xét học sinh đái học phát hành kèm theo Thông bốn 27/2020/TT-BGDĐT, đánh giá thường xuyên so với học sinh tiểu học tập được điều khoản như sau:

<1> Đánh giá liên tục về câu chữ học tập các môn học, vận động giáo dục

- Giáo viên thực hiện linh hoạt, tương xứng các phương pháp đánh giá, nhưng đa số thông qua lời nói chỉ ra cho học sinh biết được địa điểm đúng, không đúng và phương pháp sửa chữa; viết nhấn xét vào vở hoặc thành phầm học tập của học sinh khi cần thiết, gồm biện pháp rõ ràng giúp đỡ kịp thời.

- học sinh tự dìm xét và tham gia nhấn xét thành phầm học tập của bạn, nhóm các bạn trong quy trình thực hiện các nhiệm vụ học tập tập để học cùng làm tốt hơn.

- cha mẹ học sinh dàn xếp với gia sư về những nhận xét, review học sinh bởi các hiệ tượng phù hợp và phối phù hợp với giáo viên cồn viên, trợ giúp học sinh học tập, rèn luyện.

<2> Đánh giá bán thường xuyên về việc hình thành và trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực

- Giáo viên áp dụng linh hoạt, phù hợp các cách thức đánh giá; địa thế căn cứ vào những bộc lộ về nhận thức, hành vi, cách biểu hiện của học tập sinh; so sánh với yêu cầu phải đạt của từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp cho tiểu học để dìm xét và tất cả biện pháp giúp đỡ kịp thời.

- học viên được tự nhấn xét với được tham gia thừa nhận xét bạn, nhóm chúng ta về những thể hiện của từng phẩm hóa học chủ yếu, năng lượng cốt lõi nhằm hoàn thiện bản thân.

- phụ huynh học sinh trao đổi, phối hợp với giáo viên đụng viên, hỗ trợ học sinh tập luyện và phát triển từng phẩm hóa học chủ yếu, năng lượng cốt lõi.

Đánh giá kết quả giáo dục cuối năm học cho học sinh tiểu học triển khai ra sao?

Theo vẻ ngoài Điều 9 Quy định đánh giá học sinh đái học ban hành kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, công tác làm việc đánh giá kết quả giáo dục thời điểm cuối năm học cho học viên tiểu học tiến hành như sau:

Cuối năm học, căn cứ vào quy trình tổng hợp tác dụng đánh giá chỉ về học tập từng môn học, hoạt động giáo dục cùng từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi, giáo viên công ty nhiệm thực hiện:

<1> Đánh giá kết quả giáo dục học viên theo bốn mức:

- hoàn thành xuất sắc: Những học viên có tác dụng đánh giá các môn học, vận động giáo dục đạt mức chấm dứt tốt; các phẩm chất, năng lực đạt tới Tốt; bài kiểm tra định kỳ thời điểm cuối năm học của các môn học tập đạt 9 điểm trở lên;

- xong tốt: Những học sinh chưa đạt mức xong xuất sắc, mà lại có kết quả đánh giá các môn học, vận động giáo dục đạt mức dứt tốt; những phẩm chất, năng lực đạt tới mức Tốt; bài xích kiểm tra định kỳ thời điểm cuối năm học các môn học tập đạt 7 điểm trở lên;

- trả thành: Những học viên chưa đạt mức xong xuất dung nhan và ngừng tốt, tuy nhiên có tác dụng đánh giá các môn học, chuyển động giáo dục đạt mức xong tốt hoặc trả thành; những phẩm chất, năng lực đạt tới mức Tốt hoặc Đạt; bài bác kiểm tra định kỳ cuối năm học những môn học đạt 5 điểm trở lên;

- chưa hoàn thành: Những học sinh không thuộc các đối tượng người dùng trên.

<2> Ghi nhận xét, công dụng tổng hợp nhận xét giáo dục và những thành tích của học sinh được khen thưởng trong thời hạn học vào học bạ.