Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Cho bài xích toán: Hiệu của hai số là 20, tỉ số của bọn chúng là ... Thâm nhập phong trào giúp cho bạn vượt khó, cả cặp đôi bạn trẻ Hồng và Mai vẫn góp được 72 000 đồng ....


Câu 1

Trả lời thắc mắc 1 trang 34 SGK Toán 5 Chân trời sáng sủa tạo

a) chọn tóm tắt phù hợp với bài xích toán.

Bạn đang xem: 12 toán lớp 5

*

b) Hãy nêu biện pháp giải mỗi bài toán trên.

Phương pháp giải:

a) Đọc đề bài để lựa chọn tóm tắt cân xứng cho mỗi bài xích toán

b) Vẽ sơ đồ

Tìm tổng (hoặc hiệu) số phần đều nhau và giá trị của một phần.

Tìm số bé bỏng = giá bán trị một trong những phần x số phần của số bé

Tìm số bự = tổng nhì số - số nhỏ nhắn (hoặc số béo = số bé bỏng + hiệu hai số)

Lời giải đưa ra tiết:

a) vấn đề 1: cầm tắt B

bài toán 2: nắm tắt A

b) Bài toán 1:

*

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số nhỏ xíu là: 21 : 7 x 2 = 6

Số mập là: 21 – 6 = 15

Đáp số: số bé: 6; số khủng 15

Bài toán 2:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Số nhỏ xíu là: (21 : 3) x 2 = 14

Số to là: 14 + 21 = 35

Đáp số: số bé: 14 ; số lớn: 35


Câu 2

Trả lời thắc mắc 2 trang 34 SGK Toán 5 Chân trời sáng sủa tạo

Cho bài toán: Hiệu của nhị số là 20, tỉ số của chúng là $frac37$. Tìm nhị số đó.

a) Có cặp đôi giải việc trên và kiếm được đáp số như hình bên. Theo em, đáp số của mỗi chúng ta có đúng không?

b) Em hãy giải việc trên.

*

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần đều nhau và giá bán trị của một phần.

3. Tra cứu số nhỏ nhắn = giá trị của 1 phần x số bé

4. Search số lớn = số bé xíu + hiệu nhì số

Lời giải chi tiết:

a) Đáp số của cả hai bạn trẻ đều ko đúng.

b) Theo đề bài, ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

7 - 3 = 4 (phần)

Số bé nhỏ là:

(20 : 4) x 3 = 15

Số khủng là:

15 + đôi mươi = 35

Đáp số: Số bé: 15

Số to 35


Câu 3

Trả lời thắc mắc 3 trang 34 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tham gia phong trào Giúp bạn vượt khó, cả đôi bạn trẻ Hồng và Mai đang góp được 72 000 đồng. Số tiền góp được của Mai bởi $frac45$ số chi phí góp được của Hồng. Hỏi mỗi bạn đã góp được bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần đều nhau và giá bán trị của 1 phần.

3. Số tài chánh Mai góp được = quý hiếm của một trong những phần x số phần tiền chúng ta Hồng góp

4. Số tiền của bạn Hồng góp được = Số chi phí cả cặp đôi bạn trẻ góp - Số tiền của Hồng góp được

Lời giải bỏ ra tiết:

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số chi phí góp được của khách hàng Mai là:

72 000 : 9 x 4 = 32 000 (đồng)

Số chi phí góp được của Hồng là:

72 000 – 32 000 = 40 000 (đồng)

Đáp số: Mai: 32 000 đồng

Hồng: 40 000 đồng


Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 34 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Cửa hàng vẫn bán một số bút chì với thước kẻ. Biết số cây bút chì vẫn bán nhiều hơn nữa số thước dùng để kẻ là 78 cái và vội vàng 4 lần số thước kẻ. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu cái cây viết chì, từng nào cái thước kẻ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Kiếm tìm hiệu số phần đều bằng nhau và giá bán trị của một phần.

3. Tìm kiếm số mẫu thước kẻ đã bán = quý giá của một phần x số phần của thước kẻ

4. Kiếm tìm số cái cây viết chì đã chào bán = số chiếc thước kẻ + 78 cái

Lời giải chi tiết:

Theo đề bài, ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều nhau là:

4 – 1 = 3 (phần)

Giá trị của một trong những phần hay số cái thước kẻ đã cung cấp là:

78 : 3 = 26 (cái)

Cửa hàng đã buôn bán số cái bút chì là:

26 + 78 = 104 (cái)

Đáp số: Thước kẻ: 26 cái

cây viết chì: 104 cái


Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 35 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Trên một khu đất dạng hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 25 m, chiều rộng 8 m, fan ta xây một ngôi nhà có diện tích nền nhà bằng $frac23$ diện tích s phần khu đất còn lại. Hỏi diện tích mặt nền nhà là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

1. Tìm diện tích khu khu đất = chiều lâu năm x chiều rộng

2. Vẽ sơ đồ

2. Tìm kiếm tổng số phần đều bằng nhau và giá trị của một phần.

3. Search diện tích mặt sàn nhà = quý hiếm của một phần x số phần diện tích s nền nhà

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích khu đất dạng hình chữ nhật là:

25 x 8 = 200 (m2)

Theo đề bài, ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Diện tích mặt sàn nhà là:

200 : 5 x 2 = 80 (m2)

Đáp số: 80 m2


Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 35 SGK Toán 5 Chân trời sáng sủa tạo

Đội A tất cả 5 người và nhóm B tất cả 7 fan cùng thâm nhập trồng cây. Đội B trồng được không ít hơn team A là 10 cây. Biết rằng mọi cá nhân đều trồng số kilomet như nhau. Hỏi mỗi team trồng được từng nào cây?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần đều nhau và giá bán trị của một phần.

Xem thêm: Loigiaihay 12 toán 12 (hay nhất), giải bài 5 trang 128 sgk giải tích lớp 12

3. Tra cứu số cây đội A trồng được = cực hiếm của một phần x số phần cây của team A

4. Tìm kiếm số cây team B trồng được = số cây đội A trồng được + hiệu số cây

Lời giải đưa ra tiết:

Theo đề bài, ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

7 – 5 = 2 (phần)

Đội A trồng được số lượng kilomet là:

(10 : 2) x 5 = 25 (cây)

Đội B trồng được số lượng km là:

25 + 10 = 35 (cây)

Đáp số: Đội A: 25 cây

Đội B: 35 cây


Vui học

Trả lời thắc mắc Vui học tập trang 35 SGK Toán 5 Chân trời sáng sủa tạo

Số?

Trong một huyết mục xiếc, trên sườn lưng mỗi bé voi đều sở hữu ba con khỉ. Các bạn Tèo nhận biết số voi ít hơn số khỉ là 12 con.

Tiết mục đó gồm .?. Con voi với .?. Con khỉ.

*

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Search hiệu số phần đều bằng nhau và giá bán trị của một phần.

3. Kiếm tìm số nhỏ voi = cực hiếm của 1 phần x số phần số bé voi

4. Tìm số con khỉ = số nhỏ voi + 12 con

Lời giải đưa ra tiết:

Trên sườn lưng mỗi con voi đều phải có ba nhỏ khỉ buộc phải số khỉ vội vàng 3 lần số voi.

Theo đề bài, ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là: 3 – 1 = 2 (phần)

Giá trị của 1 phần hay số nhỏ voi là: 12 : 2 = 6 (con)

Số nhỏ khỉ là: 6 + 12 = 18 (con)

Vậy máu mục đó gồm 6 nhỏ voi và 18 con khỉ.


Họa hễ thực tế

Trả lời thắc mắc Hoạt động thực tiễn trang 35 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Chúng em làm cho một dây cờ trang trí có những lá cờ hình tam giác. Cứ 3 lá cờ màu xanh lại gồm 2 lá cờ màu sắc vàng. Dây cờ của bọn chúng em có tất cả 70 lá cờ. Số lá cờ màu xanh nhiều hơn số lá cờ màu quà là .?. Lá cờ.

*

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Kiếm tìm tổng số phần đều bằng nhau và giá bán trị của 1 phần.

3. Search số lá cờ màu rubi = quý hiếm của một phần x số phần lá cờ màu sắc vàng

4. Kiếm tìm số lá cờ màu xanh lá cây = tổng số lá cờ - số lá cờ color vàng

5. Search số lá cờ màu vàng hơn số lá cờ color xanh

Lời giải bỏ ra tiết:

Cứ 3 lá cờ blue color lại bao gồm 2 lá cờ color vàng phải số lá cờ màu sắc vàng bằng $frac23$ số lá cờ màu sắc xanh.

Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng số phần cân nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số lá cờ màu đá quý là:

70 : 5 x 2 = 28 (lá cờ)

Số lá cờ blue color là:

70 - 28 = 42 (lá cờ)

Số lá cờ màu xanh nhiều rộng số lá cờ màu vàng là:

42 – 28 = 14 (lá cờ)

Vậy số lá cờ màu xanh nhiều rộng số lá cờ màu kim cương là 14 lá cờ.


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.9 bên trên 7 phiếu
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group dành riêng cho 2K14 phân chia Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE

Bài giải new nhất


× Góp ý mang đến toancapba.com

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy quăng quật
Liên hệ chính sách
*
*


*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.