trường hợp Lan đến Nga 12 nhãn vở thì số nhãn vở cuả cặp đôi bằng nhau cùng mỗi chúng ta có 21 nhãn vở. Hỏi trước lúc cho Lan tất cả bao nhiêu nhãn vở, Nga có bao 

Nhiêu nhãn vở
Nga bao gồm bao nhiêu nhan vở.

Bạn đang xem: 25 đề toán nâng cao lớp 2

 Bài 4: (4điểm)

1; Hình bên bao gồm ……hình tam giác

 

2; Hãy kẻ thêm một quãng thẳng nhằm hình……

Bên có 7 hình tam giác .

 

 

 

 

 


27 trang
Bạn sẽ xem 20 trang chủng loại của tài liệu "25 Đề Toán nâng cao Lớp 2", để toancapba.com tài liệu cội về trang bị hãy click vào nút toancapba.com làm việc trên.

File đính thêm kèm:

25_de_toan_nang_cao_lop_2.doc

Nội dung text: 25 Đề Toán nâng cấp Lớp 2

ĐỀ TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 ĐỀ 1 bài bác 1 (2đ) Điền số phù hợp vào ô trống : 5 + = 98 7 - 59 = 5 6 - 2 = 24 5 + 6 = 77 bài xích 2 : (4đ) a) Điền vết + , - phù hợp vào vị trí chấm : 14 5 7 = 12 38 15 14 = 39 b) tra cứu X : X + X + X - (X + X) = 29 + 43 X + X + X - 33 = 27 bài xích 3 : (2đ) Điền số phù hợp vào ô trống sao để cho tổng của 4 ô thường xuyên bằng 72. 38 15 38 12 12 bài 4 (3đ) Ngày 3 tháng 2 năm 2001 là thứ cha . Hỏi : Ngày 11 tháng hai năm 2001 là vật dụng . Vào tháng 2 gồm chủ nhật ? ( biết rằng tháng 2 đó tất cả 28 ngày ) bài bác 5 : (5đ) Nam cùng Bắc tất cả cùng một số nhãn vở . Nam vừa được mẹ bỏ thêm 36 nhãn vở . Nam mang lại Bắc 19 nhãn vở . Bây giờ Nam với Bắc ai các nhãn vở hơn và nhiều hơn bao nhiêu ? bắt tắt bài giải . . . . Trang 1ĐỀ 2 Bài1 cho các chữ tiên phong hàng đầu , 2, 3. A, Hãy lập những số bao gồm hai chữ số không giống nhau từ ba chữ số trên.(1điểm) b,Tính tổng những số lớn số 1 có hàng trăm là 1,2,3 vừa kiếm tìm được. Bài xích 2 a, Viết tiếp 4 số tương thích vào dãy số sau 1,2,3,5,8, , , , , b, tìm kiếm hiệu lớn nhất của nhị số có hai chữ số là bài 3: a, trong năm này An 6 tuổi.Sau 3 năm nữa thì tuổi của người mẹ gấp 4 lần tuổi của An. Hỏi mẹ năm nay bao nhiêu tuổi? b, có 28 mẫu kẹo chia cho các em bé. Từng em được một số ít kẹo đó . 4 Hỏi: a, bao gồm mấy em được chia kẹo? b, mỗi em được mấy cái kẹo? Trang 2Bài 4: hình vẽ bên bao gồm : 1, hình tam giác. 2, Hình tứ giác. ĐỀ 3 bài xích 1: a) Viết toàn bộ các số tất cả hai chữ số mà lại tổng những chữ số của nó bởi 16 với chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị chức năng là 2 (có giải thích). B) cho 3 chữ số 0, 5, 8. - Hãy viết tất cả các số bao gồm hai chữ số từ những chữ số trên - Viết các số bên trên theo đồ vật tự từ nhỏ bé đến lớn: bài 2: a) Điền chữ số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng. 2 2  7  8 2  8 + + - - - 1   5   4 7  8 1 4 3 2 4 4   9 b) tra cứu x: x – 17 = 18 + 25 x : 5 = 2 x 4 + 7 bài xích 3: Trang 3a) Mai có 28 bông hoa. Mai mang lại Hòa 8 bông hoa. Hòa lại cho Hồng 5 bông. Bây giờ ba bạn đều phải sở hữu số bông hoa bởi nhau. Hỏi thuở đầu Hòa với Hồng mỗi bạn có từng nào bông hoa? cầm tắt bài xích giải b) Ngày sinh nhật của Hùng là đôi mươi tháng 9 là ngày nhà nhật. Hãy điền tiếp vào vào vị trí chấm ngày của tháng. - chủ nhật tuần đầu của mon là ngày - công ty nhật cuối cùng của mon là ngày: bài bác 4: a) Tính nhanh: 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 -1. B)Hình bên tất cả : - hình tam giác. - hình tứ giác. ĐỀ 4 bài bác 1: (6 điểm) 1, cho các chữ số 0, 1, 3, 5. A. Những số có hai chữ số khác nhau từ những số bên trên là: . B. Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ tuổi nhất trong các số vừa tìm kiếm được. 2, Viết tiếp 3 số tương thích vào ô trống. 1; 2; 3; 5; 8; ; ; . Bài xích 2: (4 điểm). 1, Viết tất cả các số tất cả hai chữ số nhưng tổng nhì chữ số của mỗi số bởi 11. . 2, Điền dấu +; - ; = phù hợp vào ô trống. 37 28 5 4 37 28 5 4 37 28 5 4 Trang 4Bài 3: (3 điểm) tất cả hai thùng dầu đựng dầu, thùng trước tiên chưa 51 lít dầu. Giả dụ đổ từ thùng trước tiên sang thùng đồ vật hai 15 lít dầu thì số dầu nhì thùng bằng nhau. Hỏi thuở đầu thùng sản phẩm hai chứa bài xích nhiêu lít dầu? cầm tắt bài xích giải . . Bài xích 4: (4 điểm) hình vuông có 9 ô, mỗi ô viết một trong số số từ bỏ 0 cho 8. Hãy điền những ô bị xoá, hiểu được tổng những số bên trên 4 cùng một hàng, một cột, một đường chéo đều có công dụng bằng nhau. Bài bác 5: (3 điểm) mang lại hình vẽ sau: A a, Hình vẽ bên có: .tứ giác. K b, Hãy nói tên những hình tứ giác kia . I E . H G B D C ĐỀ 5 bài xích 1: cho những chữ số 0, 1, 5, 6. A) Hãy lập những số tất cả 2 chữ số không giống nhau từ các số vẫn cho. Các số đó là: b) Tính hiệu giữa số khủng nhất, số nhỏ nhắn nhất. C) Viết số nhỏ tuổi nhất gồm hai chữ số cơ mà chữ số hàng chục gấp gấp đôi chữ số hàng đối chọi vị: bài bác 2: Viết số thích hợp vào ô trống: a) 111, 222, 333, , , + 25 : 8 x 7 - 19 b) 4 Trang 5Bài 3: a) máy hai tuần này là ngày 16 tháng 3. Thiết bị hai tuần trước đó là ngày Thứ bố tuần sau là ngày . B) Thầy giáo gồm 25 quyển vở, thầy thưởng mang đến 6 học sinh, mỗi bạn 3 quyển vở. Hỏi sau khoản thời gian thưởng thầy giáo còn lại bao nhiêu quyển vở? tóm tắt bài bác giải . . . . . . . Bài bác 4: Hình bên có: a) hình tam giác b) hình tứ giác. ĐỀ 6 bài 1: (5 điểm)1. Cho những số 0; 2; 4 a) Lập những số bao gồm hai chữ số khác nhau từ các số trên là: b) trong các số vừa lập được gồm số tròn chục nhỏ tuổi nhất là: c) Viết số đó các kết quả của hai thừa số ngay thức thì nhau là: 2. Viết số thích hợp vào ô trống nhằm khi cộng 4 số sinh hoạt 4 ô ngay tắp lự nhau bất cứ đều có kết quả là 50. 15 17 6 bài bác 2: (6 điểm)1. Tìm x : a) x - 25 = 75 b) x : 3 = 3 3 c) x - 15 2. Hình tam giác ABC tất cả chu vi là 24dm. Độ lâu năm hai cạnh AB và BC bởi 18dm. Hỏi cạnh AC dài từng nào đề-xi-mét? bài xích 3: (5 điểm)Tùng có 18 viên bi, Toàn có 15 viên bi. Nam có số bi rộng Toàn cùng ít bi rộng Tùng. Hỏi Nam bao gồm bao nhiêu viên bi? cầm tắt bài bác giải bài xích 4: (4 điểm) hình mẫu vẽ bên tất cả  tam giác bao gồm  hình chữ nhật ĐỀ 7 bài xích 1: cho các số: 0, 1, 3, 5 a. Lập các số có 2 chữ số khác nhau từ những số sẽ cho. B. Tính tổng các số chẵn lập được sống trên. Bài 2: Viết số phù hợp vào  a. 1, 3, 4, 7, 11,  ,  ,  b Trang 7x 3 + 6 : 4 - 2 7 bài 3: a. Phúc lợi an sinh nhật ngày nào ? cơ mà cứ 4 năm mới được tổ chức sinh nhật 1 lần ? b. Nếu Nam đến Hà 4 viên bi thì số bi của 2 các bạn bằng nhau, cùng mỗi các bạn có 18 viên bi. Hỏi trước khi cho Nam tất cả bao nhiêu viên bi ? Hà gồm bao nhiêu viên bi ? bài bác 4: Hình vẽ mặt - tất cả hình tam giác - có hình tứ giác bài 5: trong một phép trừ tất cả hiệu ngay số trừ cùng số bị trừ rộng số trừ 27 đơn vị. Hỏi số bị trừ sẽ bằng bao nhiêu ? Hãy viết phép trừ kia ? ĐỀ 8 bài bác 1(6 điểm). 1. Viết số chẵn lớn số 1 có hai chữ số mà lại tổng nhị chữ số là 13: . 2. Viết số lẻ bé dại nhất có hai chữ số nhưng mà chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng solo vị: 3. Viết tiếp vào ô trống: 0,1,1,2,4,7, , , bài 2: (4 điểm) cho những chữ số: 0,1,2,3; 1. Viết các số bao gồm hai chữ số khác nhau từ các số trên và sắp tới xếp những số đó theo trang bị tự phệ dần: . . Trang 82. Viết số lớn số 1 ở xấp xỉ dạng tích của một số trong những với 4: . Bài 3: (3 điểm). 1. Trường đoản cú 10 giờ tạo sáng đến 2 tiếng chiều, kim dài với kim ngắn của đồng hồ gặp gỡ nhau lần. 2. Hôm nay là máy hai, ngày 14 mon 4. Còn 8 ngày nữa là sinh nhật của Lan. Vậy Lan sinh nhật vào thiết bị ngày tháng 4. Bài xích 4: (4 điểm). Toàn bô tuổi của bà mẹ và con nhiều hơn thế tuổi con là 50 tuổi. Mẹ hơn nhỏ 27 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người. Cầm tắt bài xích giải bài xích 5: ( 3 điểm). Hình vẽ mặt có: .hình tam giác. .hình tứ giác. ĐỀ 9 bài 1 ( 4 điểm ) : Điền số tương thích vào  13 + 4 =  - 13 12 + 24 10 87 - 7 -  = 40 bài 2 ( 3 điểm ): Khoanh tròn số đông số có thể điền vào  3 + 12 - 4 bài xích 4 ( 3 điểm ) : tháng này Bình được không ít điểm 10. Bình khoe cùng với mẹ, ví như con cố gắng thêm 5 điểm mười nữa thì con sẽ tiến hành 30 điểm mười . Hỏi Bình được mấy điểm mười ? nắm tắt bài xích giải . Bài xích 5 ( 2 điểm ) : Mai làm bài bác và học bài bác lúc kim giờ chỉ vào số 7. Mai học ngừng và đi ngủ sau 2 giờ. Hỏi dịp Mai đi ngủ kim giờ chỉ vào số mấy ? tóm tắt bài xích giải . Bài 6 ( 4điểm ) Hình bên gồm : A B - hình tam giác - đoạn thẳng. Nhắc tên những đoạn thẳng C D ĐỀ 10 bài 1: cho những số 1, 0, 4 - Viết những số có 2 chữ số từ những chữ số trên. - Xếp những số vừa viết được theo sản phẩm công nghệ tự nhỏ bé dần. Bài 2: Điền vệt +, - vào 11 2 9 10 = 10 18 9 3 5 = 1 Trang 10Bài 3: Điền các số vào ô trống làm thế nào để cho tổng 3 ô tức khắc nhau bằng 70. 16 25 bài xích 4: Khoanh tròn vào những số rất có thể điền vào thoả mãn 17 + 52/ Điền các số phù hợp vào ô trống sao để cho tổng các số ở tía ô tức khắc nhau đều bằng 100 23 31 bài bác 2: 1/ kiếm tìm x biết x là số bao gồm một chữ số. A/ 2 + x > 8 b/ 7 – x bài 2 (5 đ) a, Điền chữ số thích hợp vào ô trống: + 1- 2 + 7 - 4 3 6 3 4 2 3 7 3 8 8 6 1 4 b, Điền số? x 2 + 6 : 3 - 5 3 bài xích 3(3đ) a, Lan sinh vào ngày nào nhưng mà cứ 4 năm Lan bắt đầu được sinh nhật đúng ngày 1 lần ? b, thứ hai tuần này là ngày 2 tháng 4. Hỏi vật dụng năm tuần sau nữa là ngày nào ? bài bác 4(5đ) Lan cùng Hà có một vài que tính. Lan mang đến Hà 5 que tính nên số que tính của cặp đôi bằng nhau với mỗi các bạn có 20 que tính. Hỏi trước lúc cho, mỗi các bạn có bao nhiêu que tính ? bắt tắt bài bác giải bài 5 (3đ). Hình vẽ mặt có: hình tam giác. Hình tứ giác. ĐỀ 13 bài bác 1 : (6 đ ) 1, cho các chữ số : 0,1,2,3. A, Lập các số tất cả hai chữ số không giống nhau từ các chữ số trên . . B, Tính tổng những số lớn nhất có hàng chục là 1,2,3; vừa viết được Trang 13. 2, Viết tiếp 3 số phù hợp vào chỗ chấm 1, 2, 3, 5, 8, , , bài 2 (5 đ) 1:Tổng lớn nhất của nhị số có một chữ số là: Tổng nhỏ nhắn nhất của số bao gồm một chữ và số tất cả hai chữ số là: . 2, sản phẩm hai tuần này là ngày 19 tháng 3. Vậy ; sản phẩm công nghệ hai tuần trước là ngày . đồ vật hai tuần sau là ngày ; bài 3: (5điểm) ví như Lan đến Nga 12 nhãn vở thì số nhãn vở cuả hai bạn bằng nhau với mỗi các bạn có 21 nhãn vở. Hỏi trước lúc cho Lan gồm bao nhiêu nhãn vở, Nga tất cả bao Nhiêu nhãn vở
Mua tài khoản tải về Pro để kinh nghiệm website toancapba.com KHÔNG quảng cáo & tải File rất nhanh chỉ từ 79.000đ. Tìm hiểu thêm

TOP 25 Đề thi học sinh tốt môn Toán lớp 2 giúp các em học sinh lớp 2 luyện giải đề thiệt nhuần nhuyễn, cụ chắc những dạng Toán nâng cao để sẵn sàng thật giỏi cho bài thi học tập sinh tốt của mình.


Các thầy thầy giáo cùng những bậc phụ huynh có thể lưu lại bộ đề thi ôn thi học sinh giỏi Toán 2 này cho những em luyện tập, từng ngày chỉ cần luyện 2-3 đề là những em sẽ gắng chắc loài kiến thức, lạc quan hơn khi bước vào làm bài bác thi chính thức. Chi tiết mời thầy cô và những bậc phụ huynh theo dõi trong nội dung bài viết dưới đây:


Đề thi học sinh tốt môn Toán lớp 2 Số 1

Bài 1: (4đ)

a) Viết những số bao gồm 2 chữ số nhưng mà chữ số hàng đơn vị chức năng là 4:.....................................................................................................................

b) Tính tổng của số lớn số 1 và số bé xíu nhất trong số số vừa viết:

c) Viết tiếp 3 số vào dãy:

19, 16, 13, ......., ........., .........

Bài 2: (4đ)

a) Số bé nhất bao gồm 3 chữ số khác biệt là: ...............

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Toán Nâng Cao Lớp 5, 50 Bài Toán Nâng Cao Lớp 5

b) Điền số phù hợp vào ô trống:


Bài 3: (3đ)

a. Em học bài lúc 7 tiếng tối. Lúc sẽ là ..................giờ trong ngày.

b. Một tháng như thế nào đó bao gồm ngày chủ nhật là 17. Vậy ngày công ty nhật đầu tiên của tháng sẽ là ngày..............

Bài 4:(3đ): An với Bình chia nhau 18 nhãn vở. An lấy số nhãn vở nhiều hơn Bình cùng số nhãn vở của An nhỏ hơn 11. Vậy An đang lấy………nhãn vở, Bình đang lấy……nhãn vở

Bài 5: (4đ): Lan với Hà đi câu cá. Lan câu được số cá bằng số liền sau số bé bỏng nhất có một chữ số. Tổng cộng cá của đôi bạn là số phệ nhất có một chữ số. Hỏi mỗi bạn câu được mấy con cá?


Bài 6: (2đ) Kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình vẽ gồm thêm 4 hình tam giác.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 2 Số 2

Bài 1: (2 điểm)

- cùng với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số tất cả 2 chữ số

- Viết tất cả các số tất cả 2 chữ số mà chữ số hàng trăm kém chữ số hàng đơn vị chức năng là 2

Bài 2:

a) Điền lốt + ; - vào ô vuông ( 2 điểm)

90 ... 80 ... 30 ... 40 ... 20 = 100

16 ... 24 ... 20 = 20

b) Tính nhanh

11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9

27 + 45 – 27 – 45

Bài 3: (3 điểm)

Tìm 1 số ít biết rằng số đó cùng với 28 rồi cùng với 17 thì được kết quả là 82

Bài 4: (2 điểm)

Điền số thích hợp vào ... Thế nào cho tổng số sinh hoạt 3 ô ngay lập tức nhau = 49

258

Bài 5: Hình bên bao gồm (1 điểm)


.... Hình tam giác

.... Hình tứ giácĐề thi học sinh xuất sắc môn Toán lớp 2 Số 3

Bài 1:

1. Viết toàn bộ các số gồm hai chữ số nhưng mà hiệu hai chữ số là 0:


...................................................................................................................................................

2. Viết những số có hai chữ số khác nhau sao đến tổng nhị chữ số bằng 8:

...................................................................................................................................................

3. Kiếm tìm 2 số gồm tích bởi 12 và số nhỏ bé bằng

*
số lớn:

Hai số kia là: .............................................................................................................................