Dựa vào thứ thị của hàm số bậc hai tương ứng, hãy xác minh tập nghiệm của những bất phương trình bậc nhì sau đây:


Tổng thích hợp đề thi học tập kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng sủa tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Bạn đang xem: Bài 1 trang 12 toán 10


Đề bài

Dựa vào đồ dùng thị của hàm số bậc hai tương ứng, hãy xác định tập nghiệm của các bất phương trình bậc nhì sau đây:

 

*

*


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


+) Phần trang bị thị vị trí trục hoành có các x tương ứng là nghiệm của BPT (fleft( x ight) > 0)

+) Phần đồ thị nằm bên dưới trục hoành có những x tương ứng là nghiệm của BPT (fleft( x ight) 0) lúc x thuộc khoảng tầm (left( frac32;4 ight))

Vậy nghiệm của bất phương trình ( - 2x^2 + 11x - 12 > 0) là (left( frac32;4 ight))

d) phụ thuộc vào đồ thị ta thấy đồ dùng thị của tam thức (fleft( x ight) = frac12x^2 + frac12x + 1) nằm trọn vẹn phía bên trên trục hoành với mọi x

Vậy bất phương trình (frac12x^2 + frac12x + 1 le 0) vô nghiệm.


*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp theo
*


2k8 tham gia ngay group chia sẻ, hội đàm tài liệu học hành miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*× Báo lỗi góp ý


× Báo lỗi
gởi Hủy vứt


Liên hệ chính sáchTrong những hệ phương trình sau, hệ làm sao là hệ phường trình bậc nhất ba ẩn? từng bộ cha số (-1;2;1), (-1,5; 0,25; -1,25) có là nghiệm của hệ phương trình hàng đầu ba ẩn kia không?


Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 toàn bộ các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...


Đề bài

Trong các hệ phương trình sau, hệ như thế nào là hệ phường trình bậc nhất ba ẩn? từng bộ ba số (-1;2;1), (-1,5; 0,25; -1,25) tất cả là nghiệm của hệ phương trình số 1 ba ẩn kia không?

a) (left{ eginarrayl3x - 2y + z = - 6\ - 2x + y + 3z = 7\4x - y + 7z = 1endarray ight.)

b) (left{ eginarrayl5x - 2y + 3z = 4\3x + 2yz - z = 2\x - 3y + 2z = - 1endarray ight.)

c) (left{ eginarrayl2x - 4y - 3z = frac - 14\3x + 8y - 4z = frac52\2x + 3y - 2z = frac14endarray ight.)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Bộ tía số là nghiệm của hệ trường hợp nó thỏa mãn cả 3 phương trình của hệ.


Lời giải đưa ra tiết


a) Hệ phương trình sinh sống câu a) là hệ phương trình số 1 ba ẩn.

+) thay x = -1; y = 2; z = 1 vào những hệ phương trình ta được:

(left{ eginarrayl3.( - 1) - 2.2 + 1 = - 6\ - 2.( - 1) + 2 + 3.1 = 7\4.( - 1) - 2 + 7.1endarray ight.)

=> Bộ bố số (-1; 2; 1) nghiệm đúng cả bố phương trình của hệ.

Xem thêm: Một thầy giáo có 10 cuốn sách toán đôi 1 khác nhau, trong đó có 3 cuốn đại số

Do kia (-1; 2; 1) là một trong những nghiệm của hệ.

+) cầm cố x = -1,5; y = 0,25; z = -1,25 vào các hệ phương trình ta được:

( - 2.( - 1,5) + 0,25 + 3.( - 1,25) = frac12 e 7)

=> Bộ ba số (-1,5; 0,25; -1,25) ko là nghiệm của phương trình sản phẩm hai của hệ.

Do đó (-1,5; 0,25; -1,25) không là nghiệm của hệ.

b) Hệ phương trình làm việc câu b) không hẳn là hệ phương trình số 1 vì phương trình đồ vật hai đựng (yz)

c) Hệ phương trình sinh hoạt câu c) là hệ phương trình hàng đầu ba ẩn.

+) gắng x = -1; y = 2; z = 1 vào các hệ phương trình ta được:

(2.( - 1) - 4.2 - 3.1 = - 13 e frac - 14)

=> Bộ ba số (-1; 2; 1) ko là nghiệm của phương trình sản phẩm hai của hệ.

Do kia (-1; 2; 1) ko là nghiệm của hệ.

+) thay x = -1,5; y = 0,25; z = -1,25 vào những hệ phương trình ta được:

(left{ eginarrayl2.( - 1,5) - 4.0,25 - 3.( - 1,25) = frac - 14\3.( - 1,5) + 8.0,25 - 4.( - 1,25) = frac52\2.( - 1,5) + 3.0,25 - 2.( - 1,25) = frac14endarray ight.)