Một hình chữ nhật có các kích thước là \(20cm\) và \(30cm\). Người ta bớt mỗi kích thước của hình đó đi \(x\) \((cm)\) được hình chữ nhật mới có chu vi là \(y\) \((cm)\). Hãy lập công thức tính \(y\) theo \(x\).

Bạn đang xem: Bài 10 toán 9 trang 48


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật ban đầu lần lượt là \(20cm\) và \(30cm\).

Khi bớt mỗi kích thước \(x\) \((cm)\) thì hình chữ nhật mới có chiều rộng và chiều dài lần lượt là: \(20 - x\) \((cm)\) và \(30 - x\) \((cm)\). 

Khi đó chu vi \(y\) của hình chữ nhật là:

\(y = 2{\left< {(20 - x) + (30 - x)} \right>}\)

\(\Leftrightarrow y = 2(20-x +30 -x)\)

\(\Leftrightarrow y = 2(50-2x)\)

\(\Leftrightarrow y = 2.50-2.2x\)

\(\Leftrightarrow y = 100-4x\) \((cm)\)

Loigiaihay.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp Loigiaihay.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng Loigiaihay.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

*

Gọi hình chữ nhật ban đầu là
ABCDABCDcó các cạnh
AB=30cm,BC=20cm
AB=30cm,BC=20cm.

Sau khi bớt mỗi cạnh của hình chữ nhật đix(cm)x(cm), ta được hình chữ nhật mới là
A′B′C′DA′B′C′Dcó các cạnh

A′B′=30−x(cm)A′B′=30−x(cm)

B′C′=20−x(cm)B′C′=20−x(cm)

Vớiyylà chu vi của hình chữ nhật A"B"C"D, ta có:y=2<(30−x)+(20−x)>y=2<(30−x)+(20−x)>

Rút gọn đượcy=−4x+100y=−4x+100.


Gọi hình chữ nhật ban đầu là
ABCDABCDcó các cạnh
AB=30 cm, BC=20 cm
AB=30cm,BC=20cm.

Sau khi bớt mỗi cạnh của hình chữ nhật đix(cm)x(cm), ta được hình chữ nhật mới là
A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime} DA′B′C′Dcó các cạnh

A^{\prime} B^{\prime}=30-x(cm)A′B′=30−x(cm)

B^{\prime} C^{\prime}=20-x(cm)B′C′=20−x(cm)

Vớiyylà chu vi của hình chữ nhật A'B'C'D, ta có:y=2<(30-x)+(20-x)>y=2<(30−x)+(20−x)>

Rút gọn đượcy=-4 x+100y=−4x+100.


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Một hình chữ nhật có các kích thước là 20 cm và 30 cm. Người ta bớt mỗi kích thước của hình dodss đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập công thức tính y theo x ?


*

Khi bớt mỗi kích thước x (cm) thì được một hình chữ nhật có cá kích thước là 20 - x (cm) và 30 - x (cm). Khi đó chu vi của hình chữ nhật là y = 2(20 - x + 30 - x) hay y = 100 - 4x.


Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của nó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập công thức tính y theo x.


*

*

*

- Gọi hình chữ nhật ban đầu ABCD có kích thước AB = 30cm; BC = 20cm.

Xem thêm: Cung Và Góc Lượng Giác: Lý Thuyết Và Các Dạng Toán 10 Độ Radian Sang Độ 10

- Sau khi bớt các kích thước của hình chữ nhật đi x (cm), ta có hình chữ nhật mới là A"B"C"D" có:

A"B" = 30 – x

B"C" = 20 – x

Gọi y là chu vi của hình chữ nhật A"B"C"D", ta có:

y = 2<(30 - x) + (20 - x)>

=> y = 2(50 - 2x)

=> y = -4x + 100 (cm)


Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của nó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập công thức tính y theo x.


- Gọi hình chữ nhật ban đầu ABCD có kích thước AB = 30cm; BC = 20cm.

- Sau khi bớt các kích thước của hình chữ nhật đi x (cm), ta có hình chữ nhật mới là A"B"C"D" có:

A"B" = 30 – x

B"C" = 20 – x

Gọi y là chu vi của hình chữ nhật A"B"C"D", ta có:

y = 2<(30 - x) + (20 - x)>

=> y = 2(50 - 2x)

=> y = -4x + 100 (cm)


Khi bớt mỗi kích thước x (cm) thì được một hình chữ nhật có các kích thước

là 20 – x (cm) và 30 – x (cm).

Khi đó chu vi của hình chữ nhật lày=2(20–x+30–x)y=2(20–x+30–x)

hayy=100–4x


Một hình chữ nhật có các kích thước là 40 cm và 30 cm. Nếu tăng mỗi kích thước của hình đó thêm x (cm) thì được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm)a) Hãy lập công thức tính y theo x.b) Tính chu vi hình chữ nhật khi x = 5 (cm


Một miếng đất hình chữ nhật có các kích thước 8m và 20m. Người ta bớt mỗi kích thước đi x(m) được hình chữ nhật mới có chu vi là y(m). Hãy lập công thức tínhy theo x. Áp dụng tìm y khi x= 3(m)


Một hình chữ nhật có các kích thước là 5cm và 7cm. Người ta bớt mỗi kích thước của hình xem. Tính chu vi của hình chữ nhật mới tạo thành (theo x). Khi x thay đổi, chu vi y cũng thay đổi, hãy lập công thức tính y theo x để chỉ ra rằng y là 1 hàm số bậc nhất với biến số x. Tìm tập xác định của hàm...

Một hình chữ nhật có các kích thước là 5cm và 7cm. Người ta bớt mỗi kích thước của hình xem. Tính chu vi của hình chữ nhật mới tạo thành (theo x). Khi x thay đổi, chu vi y cũng thay đổi, hãy lập công thức tính y theo x để chỉ ra rằng y là 1 hàm số bậc nhất với biến số x. Tìm tập xác định của hàm số.


Bài 179.Một hình chữ nhật có các kích thước là 30cm và 40cm. Người ta giảm bớt mỗi kích thước mỗi một hình đó x(cm) Gọi S và P thứ tự là diện tích và chu vi của hình chữ nhật mới theo x. a) Hỏi rằng các đại lượng S và P có phải là hàm số bậc nhất của x không? Vì sao? b) Tính giá trị tương ứng của P khi x nhận các giá trị (tính theo đợn vị cm) sau: 0; 1; 2; 3; 4.cứu em với...

Bài 179.Một hình chữ nhật có các kích thước là 30cm và 40cm. Người ta giảm bớt mỗi kích thước mỗi một hình đó x(cm) Gọi S và P thứ tự là diện tích và chu vi của hình chữ nhật mới theo x. a) Hỏi rằng các đại lượng S và P có phải là hàm số bậc nhất của x không? Vì sao? b) Tính giá trị tương ứng của P khi x nhận các giá trị (tính theo đợn vị cm) sau: 0; 1; 2; 3; 4.

cứu em với huhu


a:\(S=\left(30-x\right)\left(40-x\right)\)

\(=\left(x-30\right)\left(x-40\right)=x^2-70x+1200\)

=>S không là hàm số bậc nhất đối với x

\(P=2\left<30-x+40-x\right>=2\left(70-2x\right)=-4x+140\)

=>P là hàm số bậc nhất đối với x

b: Khi x=0 thì\(P=-4\cdot0+140=140\)

Khi x=1 thì\(P=140-4=136\)

Khi x=2 thì\(P=140-8=132\)

Khi x=3 thì\(P=140-12=128\)

Khi x=4 thì P=140-4*4=124


Một hình chữ nhật có kích thước là 20cm và 30cm ngta tăng mỗi kích thước thêm x (cm). Gọi y (cm) là chu vi hình chữ nhật mới

a) Hàm số thể hiện mối quan hệ của x và y là?

b) Khi chu vi hình chữ nhật mới là 120cm thì mỗi kích thước đã tăng bao nhiêu cm so với ban đầu?


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên

toancapba.com là nền tảng giáo dục số. Với chương trình giảng dạy bám sát sách giáo khoa từ mẫu giáo đến lớp 12. Các bài học được cá nhân hoá và phân tích thời gian thực. toancapba.com đáp ứng nhu cầu riêng của từng người học.

Theo dõi toancapba.com trên

*
*
*

Học liệu này đang bị hạn chế, chỉ dành cho tài khoản VIP cá nhân, vui lòng nhấn vào đây để nâng cấp tài khoản.