Nâng cấp gói Pro để trải nghiệm website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, với tải file rất nhanh không hóng đợi.

Bạn đang xem: Bài 10 toán lớp 5


Nằm trong cỗ tài liệu Giải SGK Toán VNEN lớp 5 năm 2023 - 2204, Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích Ôn tập và bổ sung về giải vấn đề tỉ lệ thuận - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 26 - 29 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài bác tập giúp những em học viên củng cố, rèn khả năng giải Toán liên quan đến tỉ lệ.


Toán 5 VNEN bài 10: Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận

Hoạt rượu cồn cơ phiên bản Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải bài toán tỉ lệ thuận lớp 5Hoạt động thực hành thực tế Ôn tập và bổ sung về giải câu hỏi tỉ lệ thuận Toán lớp 5

Hoạt cồn cơ phiên bản Ôn tập và bổ sung về giải việc tỉ lệ thuận lớp 5

Câu 1: Trang 26 Toán 5 VNEN Tập 1

Chơi trò đùa “Cùng cấp lên một vài lần”

Mỗi nhóm chia làm hai đội nhỏ tuổi : Đội con gà và Đội Vịt.

Bạn ngơi nghỉ Đội con gà nghĩ và nêu một vài (chẳng hạn “2 bé gà”), Đội Vịt nghĩ ra số khác (chẳng hạn “1 nhỏ vịt”). Bạn ở đội kê gấp số gà lên một vài lần rồi nêu kết quả (chẳng hạn : 2 × 3 = 6 (con gà); nêu tác dụng “6 nhỏ gà”).

Lúc này Đội Vịt phải tính coi số con kê của Đội con kê đã cấp lên mấy lần với nhẩm tính số vịt của đội tôi cũng phải cấp lên số lần như vậy và nêu hiệu quả : “3 bé vịt”.

Cứ vậy nên tiếp tục. Đội làm sao nhầm trước tiên sẽ thua.


Hướng dẫn:

Các em hiểu kĩ gợi ý và chơi trò chơi theo nhóm.


Đáp án:

Các bạn có thể chơi như sau :

Bạn ngơi nghỉ Đội kê nghĩ với nêu "4 con gà", Đội Vịt suy nghĩ ra "2 bé vịt".

Bạn sống đội kê gấp số con kê lên 5 lần rồi nêu hiệu quả "20 con gà".

Đội Vịt vẫn nhẩm tính số số của đội Gà tăng lên 5 lần (vì trăng tròn : 4 = 5) với nhẩm tính số vịt của đội mình cũng phải cấp lên 5 lần như vậy và nêu công dụng : "10 bé vịt".


Cứ do đó tiếp tục. Đội nào nhầm đầu tiên sẽ thua.

Câu 2: Trang 26 Toán 5 VNEN Tập 1

Đọc kĩ cùng nghe thầy/cô giáo hướng dẫn

Câu 3: Trang 27 Toán 5 VNEN Tập 1

Viết tiếp vào khu vực chấm cho thích hợp

Trả lời:

a)

Số can

1

2

3

4

5

6

7

8

Lượng nước

3l

6l

9l

12l

15l

18l

21l

24l

Nhận xét:

Lượng nước chứa trong mỗi can hệt nhau (3l)

Số can gấp lên bao nhiêu lần thì ít nước chứa trong những can cấp lên từng ấy lần.Số can giảm đi bao nhiêu lần thì số lượng nước chứa trong số can giảm đi bấy nhiêu lần.Ta nói: Số can và lượng nước trong các can là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.

b. Quan hệ tình dục giữa số bao gạo với số kg gạo trong số bao:

Số bao gạo

1

2

4

6

8

10

Số gạo (kg)

5

10

20

30

40

50

Nhận xét:

Số kilogam gạo sinh sống mỗi bao là hệt nhau (đều là 5kg)

Số bao gạo cấp lên từng nào lần thì số kg gạo trong những bao vội lên từng ấy lần.Số bao gạo giảm xuống bao nhiêu lần thì số kg gạo trong số bao giảm từng ấy lần.Ta nói: Số bao gạo và con số kg gạo là hai đại lượng tỉ lệ thuận cùng với nhau.

Câu 4: Trang 28 Toán 5 VNEN Tập 1

Đọc kĩ với nghe thầy/ cô giáo chỉ dẫn (sgk)

Câu 5: Trang 28 Toán 5 VNEN Tập 1 


Viết vào khu vực chấm để hoàn thiện bài giải của việc sau:

Bài toán: các bạn Hạnh tải 3 quyển vở cùng loại hết 24000 đồng. Hỏi nếu như khách hàng Hạnh download 9 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền?


Hướng dẫn:

Số quyển vở với số tiền tải vở là hai đại lượng tỉ trọng thuận với nhau. Số quyển vở vội vàng lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì số tiền tải vở cũng vội lên (hoặc giảm đi) bấy nhiêu lần.

Để giải vấn đề ta hoàn toàn có thể giải bằng 2 bí quyết :

- cách 1 : Rút về đối chọi vị.

+) tra cứu số tiền lúc mua 1 quyển vở = số tiền khi mua 3 quyển vở : 3.

+) tìm kiếm số tiền khi mua 9 quyển vở = số tiền lúc mua 1 quyển vở × 9.

- cách 2 : tra cứu tỉ số.

+) kiếm tìm tỉ số thân 9 quyển vở cùng 3 quyển vở.

+) 9 quyển vở cấp 3 quyển vở bao nhiêu lần thì số tiền khi mua 9 quyển vở gấp số tiền khi mua 3 quyển vở bấy nhiêu lần.


Trả lời:

Tóm tắt: 3 quyển vở: 24000 đồng

9 quyển vở: …… đồng?

Cách 1:

Mua một quyển vở không còn số chi phí là:

24 000 : 3 = 8000 (đồng)

Mua 9 quyển vở không còn số tiền là:

8000 x 9 = 72 000 (đồng)

Đáp số: 72 000 đồng

Cách 2:

9 quyển vở gấp 3 quyển vở số lần là:

9 : 3 = 3 (lần)

Mua 9 quyển vở không còn số chi phí là:

24000 x 3 = 72 000 (đồng)

Đáp số: 72 000 đồng

Hoạt động thực hành thực tế Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận Toán lớp 5

Cùng Vn
Doc giải Toán lớp 5 VNEN trang 29 như sau:

Câu 1: Trang 29 VNEN toán 5 tập 1

Một nhóm thủy lợi trong 2 ngày đào được 46m mương. Hỏi vào 10 ngày đội thủy lợi kia đào được bao nhiêu mét mương? (Biết rằng số mét mương đào được mỗi ngày như nhau).


Hướng dẫn:

Số ngày làm việc và số mét mương đào được là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận với nhau. Số ngày thao tác gấp lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì số mét mương đào được cũng cấp lên (hoặc giảm đi) bấy nhiêu lần.

Để giải vấn đề ta rất có thể giải bằng 2 cách:

- bí quyết 1 : Rút về solo vị.

+) kiếm tìm số mét mương đạo được trong 1 ngày = số mét mương đạo được trong thời gian hai ngày : 2.

+) kiếm tìm số mét mương đạo được trong 10 ngày = số mét mương đạo được trong 1 ngày × 10.

Xem thêm: Xác Suất Và Các Dạng Bài Toán Xác Suất Lớp 11 Bài 5: Xác Suất Của Biến Cố

- giải pháp 2 : search tỉ số.

+) search tỉ số thân 10 ngày cùng 2 ngày.

+) 10 ngày cấp 2 ngày bao nhiêu lần thì số mét mương đạo được trong 10 ngày cấp số mét mương đạo được trong thời gian hai ngày bấy nhiêu lần.


Đáp án và giải đáp giải

Cách 1:

Đào một ngày được số m mương là:

46 : 2 = 23 (m)

Đào 10 ngày được số m mương là:

23 x 10 = 230 (m)

Đáp số: 230 m

Cách 2:

10 ngày gấp 2 ngày mốc giới hạn là:

10 : 2 = 5 (lần)

Đào 10 ngày được số m mương là:

46 x 5 = 230 (m)

Đáp số: 230m

Câu 2: Trang 29 VNEN toán 5 tập 1

Hiện ni số dân của một thôn là 4000 người. Vừa đủ cứ 1000 bạn thì sau đó 1 năm tăng thêm 17 người. Hãy tính xem một năm sau, số dân của thôn đó tăng thêm bao nhiêu người?


Hướng dẫn:

Áp dụng cách thức tìm tỉ số :

- tìm tỉ số thân 4000 fan và 1000 người.

- 4000 tín đồ gấp 1000 tín đồ thì số dân tăng thêm cũng cấp 17 tín đồ bấy nhiêu lần.


Đáp án và gợi ý giải

4000 fan gấp 1000 người số lần là:

4000 : 1000 = 4 (lần)

Mỗi năm số dân của buôn bản đó tăng lên số bạn là:

17 x 4 = 68 (người)

Đáp số: 68 người

Câu 3: Trang 29 VNEN toán 5 tập 1

Lan tải 5 dòng bút giống hệt hết 75000 đồng. Hỏi Lan cài đặt 7 mẫu bút như vậy hết bao nhiêu tiền?


Hướng dẫn:

Dùng phương thức rút về đơn vị :

+) tra cứu số tiền khi mua 1 cái cây bút = số tiền khi mua 5 cái cây viết : 5.

+) search số tiền khi mua 7 cái cây bút = số tiền khi mua 1 cái bút × 7.


Đáp án và trả lời giải

Mua một cái bút hết số chi phí là:

75000 : 5 = 15 000 (đồng)

Lan cài 7 cái bút hết số tiền là:

15000 x 7 = 105 000 (đồng)

Đáp số: 105 000 đồng

Hoạt động ứng dụng Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận lớp 5

Em hãy tìm hiểu số kg gạo dùng để làm nấu cơm trong 1 tuần của gia đình em. Gỉa định rằng số gạo dùng mỗi tuần như nhau. Em hãy viết tiếp vào nơi trống cho thích hợp.

Số tuần

1

2

3

4

5

6

7

Số gạo nhằm nấu cơm (kg)

Số kg gạo dùng để nấu cơm tỉ lệ thuận với……………..


Hướng dẫn:

- Em hỏi bà mẹ về số số ki-lô-gam gạo dùng làm nấu cơm trắng trong 1 tuần của mái ấm gia đình em.

- search số gạo sử dụng trong A tuần ta đem số gạo dùng trong một tuần nhân với A.


Đáp án và khuyên bảo giải

Ví dụ: từng tuần bên em ăn hết 4kg gạo.

Ta gồm bảng kết quả như sau:

Số tuần

1

2

3

4

5

6

7

Số gạo nhằm nấu cơm (kg)

4

8

12

16

20

24

28


Số kilogam gạo dùng làm nấu cơm tỉ lệ thuận với số tuần.

.....................

Trên đấy là Giải bài xích tập Toán 5 VNEN bài xích 10: Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải việc tỉ lệ thuận. Vn
Doc.com mong muốn rằng tài liệu Giải SGK Toán VNEN lớp 5 bên trên đây sẽ giúp các em sẵn sàng bài tập tận nơi hiệu quả.

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, Vn
Doc còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa.


Bài giảngÔn tập Bảng đơn vị đo độ dàilà giữa những bài học đặc biệt quan trọng trong chương trìnhToán 5. HỌC247 sẽ biên soạn cụ thể về định hướng cần nhớ và bài tập SGK, giúp những em học viên ôn tập kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về
Bảng đơn vị chức năng đo độ dài. Tiếp sau đây mời quý cha mẹ và những em học viên cùng tham khảo.


1. Tóm tắt lý thuyết

2. Bài bác tập SGK

2.1. Giải bài bác 1 trang 23 SGK Toán 5

2.2. Giải bài bác 2 trang 23 SGK Toán 5

2.3. Giải bài xích 3 trang 23 SGK Toán 5

2.4. Giải bài 4 trang 23 SGK Toán 5


*

Giải Toán lớp 5 bài 10: Ôn tập Bảng đơn vị chức năng đo độ dài


- trong bảng đơn vị chức năng đo độ dài:

+ Mỗi đơn vị chức năng gấp 10 lần đơn vị chức năng liền sau

+ Mỗi đơn vị bằng 1/10 đơn vị liền trước

- Đối với phép nhân, phép chia đơn vị chức năng đo độ dài thì quá số máy hai, số chia không phải là số đo

Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

*


a) Viết cho không thiếu thốn bằng đơn vị chức năng đo độ dài sau:

Lớn rộng mét

Mét

Bé hơn mét

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1m

=10dm

= (frac110) dam

b) nhận xét: Hai đơn vị chức năng đo độ nhiều năm liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp10 lần đơn vị bé;

- Đơn vị bé xíu bằng(frac110)đơn vị lớn.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về các đơn vị đo độ dài đã học để xong xuôi bảng đang cho.

Lời giải đưa ra tiết:

Lớn hơn mét

Mét

Bé hơn mét

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1km

=10hm

1hm

=10dam

=(frac110)km

1dam

=10m

=(frac110)hm

1m

=10dm

=(frac110)dam

1dm

=10cm

=(frac110)m

1cm

=10mm

=(frac110)dm

1mm

=(frac110)cm


2.2. Giải bài bác 2 trang 23 SGK Toán 5


Viết số hoặc phân số tương thích vào địa điểm chấm:

a) 135m = ... Dm b) 8300m = ... Dam c) 1mm = ...cm

342dm = ... Cm 4000m = ... Hm 1cm = ... M

15cm = ... Mm 25000m = ... Km 1m = ... Km

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm để đổi những đơn vị đo.

Lời giải chi tiết:

a) 135m = 1350dm b) 8300m = 830dam c) 1mm = (frac110)cm

342dm = 3420cm 4000m = 40hm 1cm = (frac1100)m

15cm = 150mm 25000m = 25km 1m = (frac11000)km


2.3. Giải bài bác 3 trang 23 SGK Toán 5


Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 4km 37m = ... M b) 354dm = ... M ... Dm

8m 12cm = ... Centimet 3040m = ... Km ... M

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách đổi: 1km = 1000m; 1m = 10dm = 100cm.

Lời giải chi tiết:

a) 4km 37m = 4km + 37m = 4000m + 37m = 4037m

8m 12cm = 8m + 12cm = 800cm + 12cm = 812cm

b) 354dm = 350dam + 4 dm = 35m 4dm

3040m = 3000m + 40m= 3km 40m.


2.4. Giải bài bác 4 trang 23 SGK Toán 5


Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng mặt đường từ thủ đô đến Đà Nẵng dài 791km, quãng đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài ra hơn nữa quãng con đường đó 144km. Hỏi:

a) Đường fe từ Đà Nẵng đến tp hcm dài từng nào ki-lô-mét ?

b) Đường sắt từ hà thành đến tp hcm dài từng nào ki-lô-mét

Phương pháp giải:

- Quãng mặt đường Đà Nẵng - thành phố hcm = Quãng đường hà thành - Đà Nẵng cộng với 144km.

-Quãng đường thủ đô hà nội - tp. Hồ chí minh = Quãng đường hà thành - Đà Nẵng cộng với Quãng con đường Đà Nẵng - TP. Hồ nước Chí Minh.

Lời giải bỏ ra tiết:


a) Đường fe từ Đà Nẵng đến tp. Hồ chí minh dài số ki-lô-mét là:

791 + 144 = 935 (km)

b) Đường fe từ tp hà nội đến thành phố hồ chí minh dài số ki-lô-mét là:

791 + 935 = 1726 (km) Đáp số: a) 935km

b) 1726km


Giải Toán lớp 5
*

Luyện tập

Phụ huynh hãy cài đặt cho con ứng dụng toancapba.com toancapba.com để con rất có thể luyện tập nhiều dạng toán hay và lại còn được nhận thêm kim cưng cửng để đổi rubi nữa nhé!


tiện ích Store Google Play
*

Khóa học Online


*

Nổi nhảy nhất tuần*

Tập làm văn: Trả bài xích văn tả người Tiếng Việt 5 tập 2


Tập làm văn: Trả bài xích văn tả bạn Tiếng Việt 5 tập 2


Qua bài giảng Tập làm cho văn: Trả bài văn tả tín đồ trong lịch trình Tiếng Việt lớp 5 vì chưng toancapba.com tổng hợp nhằm mục tiêu giúp những con học sinh lớp 5 tự dấn xét về bài văn tả fan của mình. Đồng thời, biết rút kinh nghiệm và viết lại một số trong những đoạn văn theo cách khác tuyệt hơn. Mời quý bố mẹ và những con cùng tham khảo!


*

Luyện từ với câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ tự trang 32 giờ Việt 5 tập 2


Luyện từ cùng câu: Nối các vế câu ghép bởi quan hệ từ bỏ trang 32 giờ Việt 5 tập 2


trải qua bài giảng Luyện từ với câu: Nối những vế câu ghép bởi quan hệ trường đoản cú trong chương trình Tiếng Việt lớp 5 bởi toancapba.com tổng hợp nhằm giúp những con học sinh lớp 5 cầm cố được để miêu tả quan hệ lý do - kết quả giữa nhị vế câu ghép ta rất có thể nối bọn chúng bằng: một quan hệ tình dục từ hoặc một cặp quan hệ giới tính từ. Đồng thời, biết cách tìm các vế câu chỉ nguyên nhân, chỉ tác dụng và tình dục từ, cặp quan hệ từ nối những vế câu.


*

Tập làm cho văn: Lập chương trình vận động trang 32 giờ Việt 5 tập 2


Tập có tác dụng văn: Lập chương trình hoạt động trang 32 giờ Việt 5 tập 2


Qua bài Kiểm tra viết Tập làm cho văn: Lập chương trình hoạt động trong chương trình Tiếng Việt lớp 5 vày toancapba.com tổng hợp nhằm mục tiêu giúp các con học viên lớp 5 biết phương pháp lập chương trình chuyển động theo những mục đích khác nhau. Mời quý phụ huynh và các con thuộc tham khảo!


*

Tập đọc: giờ đồng hồ rao tối Tiếng Việt 5 tập 2


Tập đọc: giờ rao đêm Tiếng Việt 5 tập 2


bài bác giảng tiếng rao tối trong chương trình Tiếng Việt lớp 5 vày toancapba.com tổng hợp nhằm mục đích giúp những con học viên lớp 5 rèn luyện tài năng đọc trôi chảy, lưu loát. Những bước đầu biết đọc diễn cảm một câu chuyện có nội dung: ca ngợi hành rượu cồn cao đẹp của một thương binh, bất chấp mọi hiểm nguy, dám xông vào vụ cháy để cứu một em bé xíu thoát nạn.


*

Kể chuyện: nhắc chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham gia Tiếng Việt 5 tập 2


Kể chuyện: kể chuyện được chứng kiến hoặc gia nhập Tiếng Việt 5 tập 2


Qua bài giảng nói chuyện: kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc gia nhập trong công tác Tiếng Việt lớp 5 vị toancapba.com tổng hợp nhằm mục đích giúp những con học sinh lớp 5 rèn luyện năng lực kể lại được bằng lời một mẩu chuyện đã được tận mắt chứng kiến hoặc tham gia có nội dung nói về một bài toán làm của người công dân. Mời quý bố mẹ và những con cùng tham khảo!


*

Luyện từ với câu: mở rộng vốn từ: Công dân trang 28 giờ Việt 5 tập 2


Luyện từ cùng câu: không ngừng mở rộng vốn từ: Công dân trang 28 giờ đồng hồ Việt 5 tập 2


thông qua bài giảng Luyện từ với câu: không ngừng mở rộng vốn từ: Công dân trong công tác Tiếng Việt lớp 5 bởi toancapba.com tổng hợp nhằm mục đích giúp những con học sinh lớp 5 biết ghép tự công dân với đa số từ khác để sinh sản thành những cụm từ gồm nghĩa. Đồng thời, phụ thuộc những kỹ năng và kiến thức đã được học để viết một quãng văn về nghĩa vụ đảm bảo Tổ quốc của mỗi công dân.


Giải Toán lớp 5
Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích
Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân
Chương 3: Hình học tập
Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều
Chương 5: Ôn tập
×
*

vui mắt đăng nhập
Để rất có thể tải văn bản này
Đăng nhập tức thì
Lớp 1
Toán lớp 1 Toán nâng cấp lớp 1 Toán tứ duy lớp 1 Giải SGK Toán 1 giờ Việt lớp 1 Giải SGK tiếng Việt 1 giờ Anh lớp 1 Giải SGK tiếng Anh 1 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 Đề thi học kì 2 lớp 1 Toán bốn duy Học tốt Toán 1-5
Lớp 2
Toán lớp 2 Toán cải thiện lớp 2 Toán tư duy lớp 2 Giải SGK Toán 2 giờ Việt lớp 2 Giải SGK tiếng Việt 2 giờ đồng hồ Anh lớp 2 Giải SGK tiếng Anh 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 Đề thi học tập kì 2 lớp 2 Trí tuệ cảm xúc Học xuất sắc Tiếng Anh 1-5
Lớp 3
Toán lớp 3 Toán cải thiện lớp 3 Toán bốn duy lớp 3 Giải SGK Toán 3 giờ đồng hồ Việt lớp 3 Giải SGK giờ đồng hồ Việt 3 tiếng Anh lớp 3 Giải SGK giờ đồng hồ Anh 3 Đề thi học kì 1 lớp 3 Đề thi học kì 2 lớp 3 Phonics Học tốt Lập trình
Lớp 4
Toán lớp 4 Toán nâng cấp lớp 4 Toán tứ duy lớp 4 Giải SGK Toán 4 giờ Việt lớp 4 Giải SGK giờ đồng hồ Việt 4 tiếng Anh lớp 4 Giải SGK giờ Anh 4 Đề thi học kì 1 lớp 4 Đề thi học tập kì 2 lớp 4 English Cambridge lập trình Python
Lớp 5
Toán lớp 5 Toán nâng cấp lớp 5 Toán tứ duy lớp 5 Giải SGK Toán 5 giờ Việt lớp 5 Giải SGK giờ Việt 5 giờ đồng hồ Anh lớp 5 Giải SGK giờ Anh 5 Đề thi học kì 1 lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5 lập trình sẵn Scratch Science
*

*

TẢI ỨNG DỤNG
MẠNG XÃ HỘI

Thứ 2 - sản phẩm công nghệ 7: 8h00 - 21h00

toancapba.com.vn


Lớp 1
Toán lớp 1 Toán cải thiện lớp 1 Toán bốn duy lớp 1 Giải SGK Toán 1 giờ đồng hồ Việt lớp 1 Giải SGK giờ Việt 1 tiếng Anh lớp 1 Giải SGK giờ Anh 1 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 Đề thi học tập kì 2 lớp 1 Toán tư duy Học giỏi Toán 1-5
Lớp 2
Toán lớp 2 Toán cải thiện lớp 2 Toán bốn duy lớp 2 Giải SGK Toán 2 tiếng đồng hồ Việt lớp 2 Giải SGK giờ Việt 2 tiếng Anh lớp 2 Giải SGK tiếng Anh 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 Đề thi học tập kì 2 lớp 2 Trí tuệ cảm hứng Học tốt Tiếng Anh 1-5
Lớp 3
Toán lớp 3 Toán cải thiện lớp 3 Toán tứ duy lớp 3 Giải SGK Toán 3 tiếng Việt lớp 3 Giải SGK giờ Việt 3 giờ Anh lớp 3 Giải SGK giờ đồng hồ Anh 3 Đề thi học tập kì 1 lớp 3 Đề thi học tập kì 2 lớp 3 Phonics Học tốt Lập trình
Lớp 4
Toán lớp 4 Toán cải thiện lớp 4 Toán tứ duy lớp 4 Giải SGK Toán 4 giờ đồng hồ Việt lớp 4 Giải SGK tiếng Việt 4 giờ Anh lớp 4 Giải SGK giờ đồng hồ Anh 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 Đề thi học tập kì 2 lớp 4 English Cambridge thiết kế Python
Lớp 5
Toán lớp 5 Toán nâng cao lớp 5 Toán tư duy lớp 5 Giải SGK Toán 5 giờ Việt lớp 5 Giải SGK tiếng Việt 5 giờ đồng hồ Anh lớp 5 Giải SGK tiếng Anh 5 Đề thi học tập kì 1 lớp 5 Đề thi học tập kì 2 lớp 5 lập trình Scratch Science
VỀ toancapba.com toancapba.com
Giới thiệu liên hệ Đối tác phân phối thỏa thuận hợp tác sử dụng chính sách bảo mật
TRỢ GIÚP
toancapba.com.vn thứ 2 - thứ 7: 8h00 - 21h00
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
trình làng về gói học giao dịch thanh toán qua thẻ ATM, Visa, Master thanh toán qua Ví Momo thanh toán qua Ví Shopee
Pay thanh toán bằng đưa khoản ngân hàng
Công Ty cổ phần Giáo Dục HỌC 247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *