Sách bài tập Toán 11 (tập 1) (Kết Nối trí thức Với Cuộc Sống) được biên soạn bởi những tác giả: Cung thay Anh, è cổ Văn Tấn, Đặng Hùng chiến thắng (đồng nhà biên), Trần táo bạo Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn.

Bạn đang xem: Bài 11 toán 11 kết nối tri thức

LỜI NÓI ĐẦU:Sách BÀI TẬP TOÁN 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) có hai tập, là tài liệu bổ trợ cho sách giáo khoa TOÁN 11 cỗ Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường và được viết bởi cùng một tổ ngũ tác giả.BÀI TẬP TOÁN 11 được soạn theo đúng cấu trúc chương, bài xích như vào sách giáo khoa nhằm cung ứng cho các em một hệ thống bài tập phong phú, bổ trợ cho sách giáo khoa. Mỗi bài học đều có phần bắt tắt những kiến thức bắt buộc nhớ, các khả năng giải toán quan trọng thông qua đầy đủ ví dụ minh hoạ vượt trội và phần đề bài xích tập bao gồm những bài xích tập được chọn lọc cẩn thận, theo đúng yêu ước của chương trình. Cuối mỗi chương có những bài tập trắc nghiệm và bài xích tập tự luận tổng hợp nhằm mục đích ôn tập và khối hệ thống hoá loài kiến thức, khả năng của cả chương. Cuối sách là phần lời giải, phía dẫn, đáp số cho những bài tập.BÀI TẬP TOÁN 11 dính sát những yêu cầu buộc phải đạt của chương trình new môn Toán, đồng thời bổ sung làm phong phú thêm các loại bài xích tập thích phù hợp với mỗi câu chữ trong sách giáo khoa, nhất là những bài xích tập kim chỉ nan ứng dụng, trong thực tiễn hoặc trong những môn học liên quan, nhằm mục đích phát triển nặng nề lực mô hình hoá toán học với năng lực xử lý vấn đề toán học. BÀI TẬP TOÁN 11 giúp các em củng cố, phát triển và nâng cao các con kiến thức, năng lực đã học, cũng tương tự hình thành và phát triển năng lực toán học tập tương ứng.Với cấu tạo và triết lý như vậy, BÀI TẬP TOÁN 11 sẽ là 1 trong những tài liệu không thể không có cho toàn bộ các em học viên sử dụng sách giáo khoa TOÁN 11 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chắc hẳn rằng BÀI TẬP TOÁN 11 cũng tương đối hữu ích cho tất cả học sinh lớp 11, mặc dù học theo bất kể bộ sách giáo khoa nào.

*

MỤC LỤC:Chương I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.Bài 1. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.Bài 2. Phương pháp lượng giác.Bài 3. Hàm số lượng giác.Bài 4. Phương trình lượng giác cơ bản.Bài tập cuối chương I.Chương II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.Bài 5. Dãy số.Bài 6. Cung cấp số cộng.Bài 7. Cấp cho số nhân.Bài tập cuối chương II.Chương III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 10 Bài 9 : Tích Của Một Vectơ Với Một Số, Toán Học Lớp 10

Bài 8. Mẫu mã số liệu ghép nhóm.Bài 9. Những số đặc trưng đo xu nắm trung tâm.Bài tập cuối chương III.Chương IV. Quan HỆ song SONG vào KHÔNG GIAN.Bài 10. Đường thẳng cùng mặt phẳng trong ko gian.Bài 11. Hai tuyến đường thẳng song song.Bài 12. Đường thẳng và mặt phẳng song song.Bài 13. Nhì mặt phẳng tuy vậy song.Bài 14. Phép chiếu tuy nhiên song.Bài tập cuối chương IV.Chương V. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.Bài 15. Số lượng giới hạn của dãy số.Bài 16. Số lượng giới hạn của hàm số.Bài 17. Hàm số liên tục.Bài tập cuối chương V.

download tài liệu
Giải mục 1 trang 78, 79, 80

Quan tiếp giáp bốn tuyến đường trong Hình 4.13 cùng trả lời câu hỏi sau:a) hai tuyến đường nào giao nhau?b) hai đường nào không giao nhau?c) hai đường nào song song?

Xem cụ thể


Giải mục 2 trang 80, 81, 82

Trong không gian, cho một đường thẳng d cùng một điểm M ko nằm trên d (H.4.21). Gọi (P) là mặt phẳng chứa M với d.a) cùng bề mặt phẳng (P) bao gồm bao nhiêu con đường thẳng trải qua M và song song với d?b) nếu một đường thẳng trải qua M và tuy nhiên song với d thì đường thẳng đó có thuộc phương diện phẳng (P) tốt không?

Xem cụ thể


bài bác 4.9 trang 82

Trong không gian, cho ba đường trực tiếp a, b, c. Phần đông mệnh đề như thế nào sau đấy là đúng?a) nếu a với b không giảm nhau thì a với b tuy vậy songb) trường hợp c và c chéo nhau thì b và c không thuộc thuộc một mặt phẳngc) nếu a cùng b cùng tuy vậy song cùng với c thì a song song với b.d) giả dụ a với b cắt nhau, b cùng c cắt nhau thì a cùng c cắt nhau

Xem cụ thể


bài 4.10 trang 82

Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình bình hành. Trong những cặp con đường thẳng sau, cặp con đường thẳng nào cắt nhau, cặp mặt đường thẳng nào song song, cặp đường thẳng nào chéo nhau?a) AB và CDb) AC với BDc) SB cùng CD

Xem giải mã


bài 4.11 trang 82

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình bình hành. Call M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của các ở bên cạnh SA, SB, SC, SD (H.4.27). Chứng tỏ rằng tứ giác MNPQ là hình bình hành

Xem giải thuật


bài bác 4.12 trang 82

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thang (AB // CD). Call M, N thứu tự là trung điểm của các cạnh SA, SB. Chứng tỏ rằng tứ giác MNCD là hình thang.

Xem lời giải


bài 4.13 trang 82

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB // CD). Gọi M là trung điểm của đoạn trực tiếp SD (H.4.28)a) khẳng định giao tuyến đường của khía cạnh phẳng (MAB) cùng (SCD)b) điện thoại tư vấn N là giao điểm của mặt đường thẳng SC và mặt phẳng (MAB). Chứng tỏ rằng MN là con đường trung bình của tam giác SCD

Xem lời giải


bài bác 4.14 trang 82

Cho tứ diện ABCD. Hotline M, N theo lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CD cùng P là một điểm trực thuộc cạnh AC.a) xác minh giao tuyến đường d của nhị mặt phẳng (AMN) với (BPD)b) chứng minh rằng d tuy nhiên song cùng với BD

Xem lời giải


bài xích 4.15 trang 82

(Đố vui) Khi nhị cánh cửa sổ hình chữ nhật được mở, dù tại vị trí nào, thì nhị mép ngoài của chúng luôn luôn song tuy nhiên với nhau (H.4.29). Hãy phân tích và lý giải tại sao
Nếu nhị cánh hành lang cửa số có bề ngoài thang như Hình 4.30 thì có vị trí như thế nào của hai cánh cửa để nhì

Xem giải mã*
*


*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.