Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Giải bài tập trang 63 bài bác 2 Định lí hòn đảo và hệ trái của định lí Talet Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 11: Tam giác ABC tất cả BC= 15cm...


Bài 11 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tam giác ABC gồm BC= 15cm. Trên phố cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I cùng K vẽ những đường EF // BC, MN // BC(h.17)

a) Tính độ nhiều năm đoạn MN cùng EF.

Bạn đang xem: Bài 11 toán 8 tập 2 trang 63

b) Tính diện tích s tứ giác MNFE, biết diện tích của tam giác ABC là 270 cm2

 

*

Giải:

a) 

∆ABC gồm MN // BC.

=> (fracMNCB) = (fracAKAH)(kết quả bài xích tập 10)

Mà AK = KI = IH

Nên (fracAKAH) = (frac13) => (fracMNCB) = (frac13) => MN = (frac13)BC = (frac13).15 = 5 cm.

∆ABC gồm EF // BC => (fracEFBC) = (fracAIAH) = (frac23)

=> EF = (frac23).15 =10 cm.

b) Áp dụng tác dụng ở câu b của bài xích 10 ta có:

SAMN= (frac19).SABC= 30 cm2

SAEF= (frac49).SABC= 120 cm2

Do đó SMNEF = SAEF - SAMN = 90 cm2

Bài 12 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Có thể đo dược chiều rông của một khúc sông mà không cần thiết phải sang bờ vị trí kia hay không?

Người ta chi phí hành đo đạc những yếu tố hình học quan trọng để tình chiều rộng của khúc sông mà không cần thiết phải sang bờ mặt kia(h18). Quan sát hình vẽ, Hãy miêu tả những quá trình cần làm cho và tính khoảng cách AB=x theo BC=a a, B"C"= a", BB"= h.

Giải: tế bào tả biện pháp làm:

* lựa chọn một điểm A cố định bên mép kè sông bên kia( ví dụ điển hình như là một trong thân cây), để hai điểm B và B" thẳng hàng với A, điểm B gần cạnh mép bờ sót lại và AB chình là khoảng cách cần đo.

* Trên hai tuyến phố thẳng vuông góc với AB" tại B cùng B" rước C cùng C" thẳng sản phẩm với A.

* Đo độ dài các đoạn BB"= h, BC= a, B"B"= a".

Giải

Ta có:

(fracABAB") = (fracBCBC") mà AB" = x + h nên 

(fracxx+ h) = (fracaa")  a"x = ax + ah

a"x - ax = ah

x(a" - a) = ah

x= (fracaha"-a)

Vậy khoảng cách AB bằng (fracaha"-a)

Bài 13 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Có thể đo loại gián tiếp độ cao của một bức tường bởi dụng cầm do đơn giản được không?

Hình 19: thể hiện giải pháp đo độ cao AB của một bức tường chắn bằng những dụng cụ đơn giản gồm:

Hai cọc thẳng đứng và sợi dây FC, Cọc 1 có chiều cao DK= h. Các khoảng cách BC= a, DC= b đo được bởi thước thông dụng.

a) Em hay cho thấy người ta tiến hành đo đạc ra làm sao ? 

b) Tính chiều cao AB theo h, a, b.

a) phương pháp tiến hành:

- Đặt nhị cọc thẳng đứng, dịch rời cọc 2 sao để cho 3 điểm A,F,K nằm trê tuyến phố thẳng.

- dùng sợi dây stress qua 2 điểm F và K để xác minh điểm C trên mặt đất( 3 điểm F,K,C trực tiếp hàng).

Xem thêm: Giải sbt toán 12 nguyên hàm bài tập, giải toán 12 bài 1 : nguyên hàm

b) ∆BC bao gồm AB // EF nên (fracEFAB) = (fracECBC) => AB = (fracEF.BCEC) = (frach.ab)

Vậy độ cao của tường ngăn là: AB = (frach.ab).

Bài 14 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho tía đoạn thẳng tất cả độ lâu năm là m,n,p( cùng đơn vị đo).

Dựng đoạn thẳng bao gồm độ dài x sao cho:

a) (fracxm)= 2; b) (fracxn) = (frac23); c) (fracmx) = (fracnp)

Giải

a) giải pháp dựng:

- Vẽ nhì tia Ox, Oy không đối nhau.

- bên trên tia Oy đặt điểm B làm sao cho OB = 2 solo vị.

- lấy trung điểm của OB,

- Nối MA.

- Vẽ đường thẳng đi qua B và tuy nhiên song với MA cắt Ox tại C thì (fracOCOA) = (fracOBOM); OB = 2 OM

=> (fracxm) = 2

b) giải pháp dựng:

- Vẽ nhì tia Ox cùng Oy ko đối nhau.

- bên trên tia Ox đặt hai đoạn OA= 2 đối chọi vị, OB= 3 đơn vị.

- bên trên tia Oy đặt đoạn OB" = n

- Nối BB"

- Vẽ đường thẳng qua A tuy vậy song cùng với BB" cắt Oy tại A" với OA" = x.

Ta có: AA" // BB" => (fracOA"OB") = (fracOAOB)

hay (fracxn) = (frac23)

c) cách dựng:

- Vẽ tia Ox, Oy không đối nhau.

- trên tia Ox để đoạn OA= m, OB= n.

- bên trên tia Oy để đoạn OB" = p.

- Vẽ mặt đường thẳng qua A và tuy vậy song với BB" cắt Oy tại A" thì OA" = x.

Thật vậy: AA" // BB" => (fracOAx) = (fracOBOB") hay (fracmx) = (fracnp)