Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Nếu search thấy nhì nghiệm minh bạch của một hệ nhị phương trình số 1 hai ẩn (nghĩa là hai nghiệm được biểu diễn bởi nhị điểm phân biệt) thì ta có thể nói gì về số nghiệm của hệ phương trình đó ? bởi vì sao ?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Giả sử hệ nhì phương trình số 1 hai ẩn: (left{eginmatrix ax +by = c (d) & & \ a"x + b"y = c" (d") & & endmatrix ight.)

có nhị nghiệm phân biệt. Khi ấy ((d)) cùng ((d")) giao nhau tại hai điểm riêng biệt (A) với (B).

Bạn đang xem: Bài 11 trang 11 toán 9

Do đó (A, B) nằm trên đường thẳng (d).

Cũng tất cả (A, B) thuộc nằm trê tuyến phố thẳng (d").

Xem thêm: Toán nâng cao về số đo thời gian, bài tập cơ bản và nâng cao toán 5

Vì qua hai điểm phân biệt ta luôn vẽ được một và có một đường thẳng nên (d) với (d") trùng nhau. Tức là hệ trên bao gồm vô số nghiệm.

toancapba.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*


Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.