Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Bài 12 toán 9 tập 2 trang 15

Giải hệ phương trình (left{ eginarraylx + 3y = 1\left( a^2 + 1 ight)x + 6y = 2aendarray ight.) trong những trường đúng theo sau:


LG a

(a = -1)

Phương pháp giải:

Thay (a) trong những trường hợp

Giải hệ phương trình bằng cách thức thế 

Lời giải chi tiết:

Với (a = - 1,) ta gồm hệ phương trình (left{ eginarraylx + 3y = 1\2x + 6y = - 2endarray ight.) hay (left{ eginarraylx + 3y = 1\x + 3y = - 1endarray ight.)

Từ đó, ta thấy ngay hệ phương trình vô nghiệm


LG b

(a = 0)

Phương pháp giải:

Thay (a) trong những trường hợp

Giải hệ phương trình bằng phương thức thế 

Lời giải chi tiết:

Với (a = 0,) ta bao gồm hệ phương trình (left{ eginarraylx + 3y = 1\x + 6y = 0endarray ight.)

Từ phương trình trước tiên ta có (x = 1 - 3y)

Thế (x) vào phương trình sản phẩm công nghệ hai vì chưng (x = 1 - 3y), ta được

(1 - 3y + 6y = 0 Leftrightarrow 3y = - 1 Leftrightarrow y = - dfrac13)

Từ đó (x = 1 - 3.left( - dfrac13 ight) = 2).

Vậy cùng với (a = 0,) hệ phương trình gồm nghiệm độc nhất (left( x;y ight) = left( 2; - dfrac13 ight)).


LG c

(a = 1 )

Phương pháp giải:

Thay (a) trong mỗi trường hợp

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 

Lời giải đưa ra tiết:

Với (a = 1) ta có hệ phương trình (left{ eginarraylx + 3y = 1\2x + 6y = 2endarray ight.) giỏi (left{ eginarraylx + 3y = 1\x + 3y = 1endarray ight.)

Từ đó hay thấy hệ phương trình gồm vô số nghiệm. Rộng nữa, tập nghiệm của nó chính là nghiệm của phương trình (x + 3y = 1.)

Do (x + 3y = 1 Leftrightarrow x = 1 - 3y) bắt buộc tập nghiệm của phương trình (x + 3y = 1) là (S = left y in mathbbR ight\)

Vậy với (a = 1,) hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm (left( x;y ight)) thỏa mãn nhu cầu (left{ eginarraylx = 1 - 3y\y in mathbbRendarray ight.)

toancapba.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.8 bên trên 6 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE

Xem thêm: Về Quận 8 Học Thầy Dạy Toán Giỏi Cấp 2 Ở Tphcm Tại Trung, Gia Sư Toán Giỏi


Bài giải new nhất


× Góp ý cho toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải khó khăn hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*
*


*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.