Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Nâng cung cấp gói Pro để yêu cầu website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, cùng tải file cực nhanh không hóng đợi.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 11 toán 9


Giải SGK Toán 9 bài bác 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

A. Trả lời thắc mắc trang 8 SGK Toán 9 tập 1B. Giải SGK Toán 9 tập 1 trang 10, 11, 12C. Giải bài xích tập toán 9 trang 11, 12 tập 1: Luyện tập

Giải Toán 9 bài bác 2: Căn thức bậc hai cùng hằng đẳng thức được Vn
Doc tổng hợp với đăng tải bao hàm đáp án cụ thể cho các thắc mắc và bài bác tập vào SGK Toán 9 bài 2 trang 10, 11, 12 giúp các em biết cách trả lời các thắc mắc trong SGK, từ đó vận dụng giải Toán 9 hiệu quả. Tiếp sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.


A. Trả lời thắc mắc trang 8 SGK Toán 9 tập 1

Câu hỏi 1 trang 8 SGK Toán 9 tập 1

Hình chữ nhật ABCD có đường chéo cánh AC = 5cm cùng cạnh BC = x (cm) thì cạnh

*
. Vì sao? (h.2)

Hướng dẫn giải:

Áp dụng định lí Pi - ta - go vào tam giác ABC vuông trên B có:

*

Câu hỏi 2 trang 8 SGK Toán 9 tập 1

Với cực hiếm nào của x thì

*
xác định?

Hướng dẫn giải:

Điều kiện để căn thức

*
xác định (có nghĩa) là:

*


Câu hỏi 3 trang 8 SGK Toán 9 tập 1

Điền số phù hợp vào ô trống vào bảng sau:

Hướng dẫn giải:

B. Giải SGK Toán 9 tập 1 trang 10, 11, 12

Bài 6 trang 10 sgk Toán 9 tập 1

Với quý giá nào của a thì mỗi căn thức sau bao gồm nghĩa:

*
*
*
*

Hướng dẫn giải:

a) Ta có:

*
bao gồm nghĩa lúc
*

b) Ta có:

*
có nghĩa lúc
*

c) Ta có:

*
tất cả nghĩa lúc
*

d) Ta có:

*
tất cả nghĩa khi
*

Bài 7 trang 10 SGK Toán 9 tập 1

Tính

*
*


*
*

Hướng dẫn giải:

a) Ta có:

*

b) Ta có:

*

c) Ta có:

*

d) Ta có:

*

*

Bài 8 trang 10 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn những biểu thức sau:

*
*

*
cùng với
*
*
cùng với
*
sqrt3 Leftrightarrow 2> sqrt3 Leftrightarrow 2- sqrt3>0." width="287" height="24" data-latex="sqrt4 > sqrt3 Leftrightarrow 2> sqrt3 Leftrightarrow 2- sqrt3>0." class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Csqrt%7B4%7D%20%3E%20%5Csqrt%7B3%7D%20%5CLeftrightarrow%202%3E%20%5Csqrt%7B3%7D%20%5CLeftrightarrow%202-%20%5Csqrt%7B3%7D%3E0.">

*

Do đó:

*

b)

*

*

*

Do đó

*

*

Vậy

*

C. Giải bài tập toán 9 trang 11, 12 tập 1: Luyện tập

Bài 11 trang 11 sgk Toán 9 tập 1

Tính

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Hướng dẫn giải:

a) Ta có:

*

*

*

*

*

b) Ta có:

*

*

*

*

*

*

*

c) Ta có:

*

*

d) Ta có:

*

Bài 12 trang 11 sgk Toán 9 tập 1

Tìm x để mỗi phòng thức sau bao gồm nghĩa:

a)

*
c)
*

b)

*
d)
*

Hướng dẫn giải:

a) Ta có:

*
gồm nghĩa khi và chỉ còn khi:
*

*

*

b) Ta có

*
gồm nghĩa khi và chỉ khi:
*

*

*

*

c) Ta có:

*
gồm nghĩa khi và chỉ còn khi:

*

*

d)

*

Ta có:

*
, với tất cả số thực
*

*
, (Cộng cả 2 vế của bất đẳng thức trên với
*
)

*
, nhưng
*

*

Vậy căn thức trên luôn luôn có nghĩa với mọi số thực

*

Bài 13 trang 11 sgk Toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a)

*
cùng với
*
*

*

Vậy

*

Bài 16 trang 12 sgk Toán 9 tập 1

Đố Hãy tìm khu vực sai trong phép minh chứng "Con muỗi nặng bởi con voi" bên dưới đây.

Xem thêm: Giải toán hình lớp 11 trang 97 tập 2 (sách mới), giải bài tập sgk toán 11 hình học bài 2 trang 97

Giả sử nhỏ muỗi nặng trĩu m (gam), còn nhỏ voi nặng trĩu V (gam). Ta có

*

Cộng nhì về với

*
. Ta có

*

hay

*

Lấy căn bậc nhị mỗi vế của bất đẳng thức trên, ta được:

*

Do đó

*

Từ đó ta bao gồm

*
, suy ra
*
. Vậy bé muỗi nặng bởi con voi (!).

Hướng dẫn giải:

Phép chứng minh sai ngơi nghỉ chỗ: sau khoản thời gian lấy căn bậc hai mỗi vế của đẳng thức

*

Ta được tác dụng

*
chứ không hề thể bao gồm
*

.......................

Bài tiếp theo: Giải Toán 9 bài 3: liên hệ giữa phép nhân cùng phép khai phương


Ngoài ra, Vn