Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Sử dụng các công thức của hàm lũy thừa nhằm tính: (a^n.b^n=(ab)^n; , , a^m.a^n=a^m+n;\ sqrta = a^frac1n;;;a^m:a^n = a^m - n.)

Lời giải bỏ ra tiết:

a)(a^frac13). (sqrta = a^frac13. A^frac12=a^frac13+frac12 = a^frac56).

Bạn đang xem: Bài 2 trang 55 toán 12


LG b

b) (b^frac12.b ^frac13. sqrt<6>b);

Lời giải bỏ ra tiết:

b) (b^frac12.b ^frac13. sqrt<6>b = b^frac12.b ^frac13. B^frac16= b^frac12+ frac13+ frac16= b) .

Xem thêm: Giải Chuyên Đề Toán 10 Kết Nối Tri Thức, Chuyên Đề Học Tập Toán 10


LG c

c) (a^frac43) : (sqrt<3>a);

Lời giải chi tiết:

c) (a^frac43) : (sqrt<3>a= a^frac43: a^frac13=a^frac43-frac13 = a.)


LG d

d) (sqrt<3>b) : (b^frac16) ;

Lời giải bỏ ra tiết:

d) (sqrt<3>b) : (b^frac16 = b^frac13 : b^frac16 =b^frac13-frac16= b^frac16).

toancapba.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

Tham Gia Group giành riêng cho 2K7 luyện thi Tn trung học phổ thông - ĐGNL - ĐGTD

*


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải khó hiểu

Giải không nên

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gửi các thông tin đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.