+) Sử dụng những công thức cơ phiên bản của hàm lũy thừa, đổi khác phương trình về các dạng cơ bạn dạng sau kia giải phương trình.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 84 toán 12

+) Đưa phương trình về dạng: (a^fleft( x ight) = a^gleft( x ight) Leftrightarrow fleft( x ight) = gleft( x ight).)

+) Giải những phương trình bằng phương pháp đổi biến.

+) lúc đổi đổi thay nhớ đặt đk cho biến hóa mới.

+) Giải phương trình tìm phát triển thành mới, đối chiếu với đk đã đặt. Kế tiếp quay lại giải phương trình tìm kiếm ẩn x ban đầu.

Lời giải bỏ ra tiết:

( eginarrayl;;3^2x - 1 + 3^2x = 108\Leftrightarrow dfrac13.3^2x + 3^2x = 108\ Leftrightarrow dfrac43.3^2x = 108\Leftrightarrow 3^2x = 81\Leftrightarrow 3^2x = 3^4\ Leftrightarrow 2x = 4\ Leftrightarrow x = 2.endarray)

Vậy phương trình tất cả nghiệm (x=2).

Xem thêm: Phép Toán Lớp 11, Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Đầy Đủ Đại Số Và Giải Tích, Hình Học


LG b

b) (2^x + 1 + 2^x - 1 + 2^x = 28);

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;;2^x + 1 + 2^x - 1 + 2^x = 28\ Leftrightarrow 2.2^x + dfrac12.2^x + 2^x = 28\ Leftrightarrow dfrac72.2^x = 28\ Leftrightarrow 2^x = 8\ Leftrightarrow 2^x = 2^3\Leftrightarrow x = 3.endarray)

Vậy phương trình gồm nghiệm (x = 3.)


LG c

c) (64^x-8^x-56 =0);

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarraylc);;64^x - 8^x - 56 = 0\Leftrightarrow left( 8^x ight)^2 - 8^x - 56 = 0.endarray)

Đặt (8^x = t;;left( t > 0 ight).) lúc ấy ta có:( eginarraylPt Leftrightarrow t^2 - t - 56 = 0\ Leftrightarrow left( t - 8 ight)left( t + 7 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarraylt - 8 = 0\t + 7 = 0endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylt = 8;;left( tm ight)\t = - 7;;left( ktm ight)endarray ight..\ Rightarrow 8^x = 8 Leftrightarrow x = 1.endarray)Vậy phương trình gồm nghiệm (x=1.)


LG d

d) (3.4^x-2.6^x = 9^x).

Phương pháp giải:

Chia cả hai vế của pt cho (9^x>0).

Lời giải chi tiết:

(PT Leftrightarrow 3.4^x - 2.6^x - 9^x = 0)

Chia cả hai vế của pt mang lại (9^x>0) ta được:

(eginarrayl3.frac4^x9^x - 2.frac6^x9^x - 1 = 0\ Leftrightarrow 3.left( frac49 ight)^x - 2.left( frac69 ight)^x - 1 = 0\ Leftrightarrow 3.left< left( frac23 ight)^x ight>^2 - 2.left( frac23 ight)^x - 1 = 0endarray)

Đặt (left( dfrac23 ight)^x = t;;left( t > 0 ight).) khi ấy ta có:( eginarraylpt Leftrightarrow 3t^2 - 2t - 1 = 0\ Leftrightarrow left( 3t + 1 ight)left( t - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl3t + 1 = 0\t - 1 = 0endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylt = - dfrac13;;left( ktm ight)\t = 1;;left( tm ight)endarray ight.\Rightarrow left( dfrac23 ight)^x = 1 Leftrightarrow x = 0.endarray)Vậy phương trình bao gồm nghiệm (x = 0.)

Cho mặt đường thẳng (Δ) bao gồm phương trình tham số (left{ matrixx = - 1 + 2t hfill cr y = 3 - 3t hfill cr z = 5 + 4t hfill cr ight.). Hãy tìm tọa độ của một điểm (M) trên (Δ) và tọa độ một vecto chỉ phương của (Δ).


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Đường thẳng (left{ eginarraylx = x_0 + at\y = y_0 + bt\z = z_0 + ctendarray ight.) trải qua điểm (Mleft( x_0;y_0;z_0 ight)) và nhận (overrightarrow u = left( a;b;c ight)) có tác dụng VTCP.


1 điểm (M) nằm trong (Δ) là: (M (-1; 3; 5) ) và 1 vecto chỉ phương của (Δ) là (overrightarrow a = (2, - 3,4))

toancapba.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải khó hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.