Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài ( dfrac12m), chiều rộng ( dfrac13m) . Phân chia tấm bìa kia thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 11 toán 5


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- Tính diện tích s tấm bìa ta đem chiều lâu năm nhân với chiều rộng.

- Tính diện tích s mỗi phần ta lấy diện tích tấm bìa phân chia cho (3).

Xem thêm: Giải Bài 12 Toán 9 Tập 2 Trang 42 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài Tập 12 Trang 42 Sgk Toán 9 Tập 2


Tóm tắt

Tấm bìa hình chữ nhật:

Chiều dài ( dfrac12m)

chiều rộng ( dfrac13m)

Chia tấm bìa thành 3 phần bằng nhau

Diện tích 1 phần: ...?

Bài giải

Diện tích tấm bìa là: 

( displaystyle frac12 imes frac13 =frac16;(m^2) ) 

Diện tích mỗi phần là: 

( displaystyle1 over 6:3 = 1 over 18;(m^2))

Đáp số: ( displaystyle frac118 m^2).

toancapba.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Tham Gia Group dành riêng cho 2K14 chia Sẻ, Trao Đổi tư liệu Miễn Phí

*


*
*

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.