Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả (SA ot left( ABCD ight)), lòng (ABCD) là hình vuông vắn cạnh (a), (SA = a) (Hình 78).


Đề bài

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm (SA ot left( ABCD ight)), lòng (ABCD) là hình vuông cạnh (a), (SA = a) (Hình 78).

Bạn đang xem: Bài 4 lớp 11 toán

a) Tính khoảng cách từ điểm (S) mang lại đường thẳng (C mD).

b) Tính khoảng cách từ điểm (D) đến mặt phẳng (left( SAB ight)).

c) Tính khoảng cách từ điểm (A) cho mặt phẳng (left( SCD ight)).


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


‒ biện pháp tính khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn một mặt đường thẳng: Tính khoảng cách từ đặc điểm đó đến hình chiếu của nó căn nguyên thẳng.

‒ biện pháp tính khoảng cách từ một điểm đến một phương diện phẳng: Tính khoảng cách từ điểm đó đến hình chiếu của nó lên mặt phẳng.


*

a) (SA ot left( ABCD ight) Rightarrow SA ot C mD)

(ABCD) là hình vuông ( Rightarrow A mD ot C mD)

(eginarrayl Rightarrow C mD ot left( SA mD ight) Rightarrow C mD ot S mD\ Rightarrow dleft( S,C mD ight) = S mD = sqrt SA^2 + A mD^2 = asqrt 2 endarray)

b) (SA ot left( ABCD ight) Rightarrow SA ot A mD)

(ABCD) là hình vuông ( Rightarrow A mB ot A mD)

( Rightarrow A mD ot left( SA mB ight) Rightarrow dleft( D,left( SAB ight) ight) = A mD = a)

c) Kẻ (AH ot S mDleft( H in S mD ight)).

Xem thêm: Giải Toán 10 Vnen - Giải Sgk Toán Lớp 10 Chi Tiết Và Dễ Hiểu

(C mD ot left( SA mD ight) Rightarrow C mD ot AH)

( Rightarrow AH ot left( SC mD ight) Rightarrow dleft( A,left( SC mD ight) ight) = AH)

Tam giác (SAD) vuông tại (A) gồm đường cao (AH)

( Rightarrow AH = fracSA.A mDS mD = fracasqrt 2 2)

Vậy (dleft( A,left( SC mD ight) ight) = fracasqrt 2 2).

Một xạ thủ bắn lần lượt 2 viên đạn vào một bia. Xác suất trúng đích của viên thứ nhất và lắp thêm hai thứu tự là 0,9 cùng 0,6.


Tổng vừa lòng đề thi học kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh


Đề bài

Một xạ thủ bắn lần lượt 2 viên đạn vào một bia. Xác suất trúng đích của viên đầu tiên và máy hai thứu tự là 0,9 và 0,6. Biết rằng công dụng các lần phun là hòa bình với nhau. Tính tỷ lệ của các biến cụ sau bằng phương pháp sử dụng sơ vật hình cây:

a) “Cả gấp đôi bắn những trúng đích”;

b) “Cả gấp đôi bắn rất nhiều không trúng đích”;

c) “Lần bắn đầu tiên trúng đích, lần bắn thứ nhì không trúng đích”.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Do hai lần bắn hòa bình nên ta bao gồm sơ trang bị hình cây như sau:

*

Theo sơ thứ trên thì:

a) xác suất cả gấp đôi bắn những trúng đích là 0,54.

b) tỷ lệ cả 2 lần bắn những không trúng đích là 0,04.

c) xác suất lần bắn trước tiên trúng đích, lần bắn thứ nhị không trúng đích là 0,36.


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

2K7 thâm nhập ngay group nhằm nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, dàn xếp học tập nhé!

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải khó khăn hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.