( Leftrightarrow sqrt a^2 + b^2 = 0 Leftrightarrow a^2 + b^2 = 0 Leftrightarrow left{ eginarrayla = 0\b = 0endarray ight.)

Hay (z = 0 + 0i.)

toancapba.com

 


Bạn đang xem: Bài 4 trang 132 sgk toán 11

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn các bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


DMCA.com Protection Status

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Sử dụng luật lệ tìm số lượng giới hạn của thương (fracfleft( x ight)gleft( x ight))

(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight)) 

 (mathop lim limits_x o x_0 gleft( x ight))

Dấu của (gleft( x ight))

 (mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) over gleft( x ight))

 (L)

 ( pm infty )

Tùy ý

0

 (L > 0)

 

0

+

 ( + infty )

-

 ( - infty )

 (L

 

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có (undersetx ightarrow 2lim (x - 2)^2= 0) với ((x - 2)^2> 0) với (∀x ≠ 2) và (undersetx ightarrow 2lim (3x - 5) = 3.2 - 5 = 1 > 0).

Do đó (undersetx ightarrow 2lim) (dfrac3x -5(x-2)^2 = +∞).


LG b

(undersetx ightarrow 1^-lim) (frac2x -7x-1)

Phương pháp giải:

Sử dụng phép tắc tìm số lượng giới hạn của thương (fracfleft( x ight)gleft( x ight))

(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight)) 

 (mathop lim limits_x o x_0 gleft( x ight))

Dấu của (gleft( x ight))

 (mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) over gleft( x ight))

 (L)

 ( pm infty )

Tùy ý

0

 (L > 0)

 

0

+

 ( + infty )

-

 ( - infty )

 (L

 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có (undersetx ightarrow 1^-lim (x - 1)=0) và (x - 1

LG c

(undersetx ightarrow 1^+lim) (frac2x -7x-1)

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc tìm giới hạn của thương (fracfleft( x ight)gleft( x ight))

(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight)) 

 (mathop lim limits_x o x_0 gleft( x ight))

Dấu của (gleft( x ight))

 (mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) over gleft( x ight))

 (L)

 ( pm infty )

Tùy ý

0

 (L > 0)

 

0

+

 ( + infty )

-

 ( - infty )

 (L

 

Lời giải chi tiết:

Ta có (undersetx ightarrow 1^+lim (x - 1) = 0) cùng (x - 1 > 0) với (∀x > 1) và (undersetx ightarrow 1^+lim (2x - 7) = 2.1 - 7 = -5

*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp sau
*


2K7 tham gia ngay group nhằm nhận tin tức thi cử, tài liệu miễn phí, dàn xếp học tập nhé!

*


Xem thêm: Tổng và hiệu của hai véc tơ《trang 93《 giải bài tập toán hình lớp 10 trang 93

*
*
*
*
*
*
*
*× Báo lỗi góp ý


× Báo lỗi
gởi Hủy quăng quật


Liên hệ cơ chế