Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Bài 6 lớp 10 toán

Một size dây thép hình chữ nhật bao gồm chiều dài trăng tròn cm cùng chiều rộng 15 centimet được uốn nắn lại thành hình chữ nhật new có form size (left( 20 + x ight)) cm và (left( 15 - x ight)) cm. Vớixnằm trong các khoảng như thế nào thì diện tích s của khung sau thời điểm uốn: tăng lên, không chũm đổi, bớt đi?


Toán 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo Chương 7 bài bác 1Trắc nghiệm Toán 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo Chương 7 bài 1Giải bài tập Toán 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo Chương 7 bài xích 1

Phương pháp giải

Bước 1: Lập hiệu giữa diện tích mới và mặc tích cũ (fleft( x ight) = 20.15 - left( 20 + x ight)left( 15 - x ight)) cùng với (x > 0)

Bước 2: Tìm các khoảng vừa lòng yêu cầu

+) khoảng chừng mà (fleft( x ight) > 0) là khoảng diện tích tăng lên

+) khoảng mà (fleft( x ight) 0), bao gồm hai nghiệm biệt lập (x_1 = 0;x_2 = 5)

Ta bao gồm bảng xét lốt như sau

*

Vậy khoảng diện tích tạo thêm là (x in left( 0;5 ight)), khoảng diện giảm sút là (x > 5) và mặc tích không đổi khi (x = 0) với (x = 5)

Chú ý khi giải:

xlà độ dài nên đk hiển nhiên củaxlà (x > 0)

-- mod Toán 10 HỌC247


Nếu bạn thấyhướng dẫn giải
Giải bài xích 6 trang 10 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST hay thì click phân tách sẻ

YOMEDIA

Chưa có thắc mắc nào. Em hãy biến hóa người trước tiên đặt câu hỏi.


Bài tập SGK khác


Giải bài 4 trang 10 SGK Toán 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài bác 5 trang 10 SGK Toán 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài bác 7 trang 10 SGK Toán 10 Chân trời sáng chế tập 2 - CTST

Giải bài xích 8 trang 10 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài xích 1 trang 8 SBT Toán 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài bác 2 trang 9 SBT Toán 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài bác 3 trang 9 SBT Toán 10 Chân trời sáng chế tập 2 - CTST

Giải bài xích 4 trang 9 SBT Toán 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài bác 5 trang 9 SBT Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2 - CTST

Giải bài xích 6 trang 9 SBT Toán 10 Chân trời sáng chế tập 2 - CTST

Giải bài bác 7 trang 10 SBT Toán 10 Chân trời sáng chế tập 2 - CTST

Giải bài xích 8 trang 10 SBT Toán 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo tập 2 - CTST


ADSENSE
ADMICRO

bộ đề thi nổi bật
*

UREKA
AANETWORK

13">

XEM cấp tốc CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10


Xem thêm: Toán 5 Vnen Bài 12 Toán 5 Vnen Bài 12: Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

Toán 10

Toán 10 kết nối Tri Thức

Toán 10 Chân Trời sáng Tạo

Toán 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Toán 10 kết nối Tri Thức

Giải bài tập Toán 10 CTST

Giải bài xích tập Toán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 liên kết Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Văn 10 liên kết Tri Thức

Soạn Văn 10 Chân Trời sáng tạo

Soạn Văn 10 Cánh Diều

Văn mẫu 10


Tiếng Anh 10

Giải tiếng Anh 10 kết nối Tri Thức

Giải giờ đồng hồ Anh 10 CTST

Giải tiếng Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm giờ Anh 10 CTST

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 CD

Giải Sách bài xích tập giờ Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 liên kết Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Lý 10 kết nối Tri Thức

Giải bài bác tập Lý 10 CTST

Giải bài bác tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm vật Lý 10


Hoá học tập 10

Hóa học 10 liên kết Tri Thức

Hóa học tập 10 Chân Trời sáng Tạo

Hóa học 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Hóa 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Hóa 10 CTST

Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10


Sinh học 10

Sinh học tập 10 kết nối Tri Thức

Sinh học 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Sinh học 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Sinh 10 kết nối Tri Thức

Giải bài xích tập Sinh 10 CTST

Giải bài tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinh học 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 kết nối Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập lịch sử 10 KNTT

Giải bài bác tập lịch sử vẻ vang 10 CTST

Giải bài tập lịch sử vẻ vang 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 kết nối Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài xích tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10


GDKT & PL 10

GDKT & PL 10 kết nối Tri Thức

GDKT & PL 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

GDKT & PL 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập GDKT và PL 10 KNTT

Giải bài tập GDKT & PL 10 CTST

Giải bài bác tập GDKT & PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT & PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 liên kết Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Trời sáng Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập technology 10 KNTT

Giải bài tập công nghệ 10 CTST

Giải bài bác tập technology 10 CD

Trắc nghiệm technology 10


Tin học tập 10

Tin học tập 10 kết nối Tri Thức

Tin học tập 10 Chân Trời sáng Tạo

Tin học 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Tin học 10 KNTT

Giải bài tập Tin học 10 CTST

Giải bài tập Tin học 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học 10


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 10

Tư liệu lớp 10


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi giữa HK2 lớp 10

Đề thi giữa HK1 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Video tu dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Chân trời sáng tạo Bài 2: Tập hợp

Toán 10 Kết nối tri thức Bài 1: Mệnh đề

Toán 10 Cánh Diều bài bác tập cuối chương 1

Soạn bài bác Ra-ma buộc tội - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều

Soạn bài Chữ tín đồ tử tù nhân - Nguyễn Tuân - Ngữ văn 10 KNTT

Soạn bài Thần Trụ Trời - Ngữ văn 10 CTST

Văn mẫu mã về cảm xúc mùa thu (Thu hứng)

Văn chủng loại về Bình Ngô đại cáo

Văn mẫu về Chữ người tử tù

Văn mẫu mã về Tây Tiến


*

Kết nối với chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

toancapba.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: công ty Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục đào tạo Học 247