Trong mặt phẳng toạ độ, cho(vec n = left( 2; m 1 ight), m vec v m = m left( 3, m 2 ight), m Aleft( 1, m 3 ight), m Bleft( - 2; m 1 ight)) .

Bạn đang xem: Bài 7.1 sgk toán 10 tập 2

a) Lập phương trình bao quát của con đường thẳng (Delta _1) đi qua A và có vectơ pháp tuyến đường (overrightarrow n ).

b) Lập phương trình tham số của con đường thẳng (Delta _2), đi qua B và tất cả vectơ chỉ phương (overrightarrow v ).

c) Lập phương trình tham số của mặt đường thẳng AB.


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Phương trình tổng quát của con đường thẳng(Delta ) đi qua điểm (M_oleft( x_o;y_o ight)) cùng nhận (overrightarrow n = left( ma ; m b ight)left( overrightarrow n e 0 ight))làm vectơ pháp tuyến là: (aleft( x - x_o ight) + bleft( y - y_o ight) = 0).

Phương trình thông số của mặt đường thẳng(Delta ) trải qua điểm (M_oleft( x_o;y_o ight)) và nhận (overrightarrow u = left( ma ; m b ight)left( overrightarrow u e 0 ight))làm vectơ chỉ phương là: (left{ eginarraylx = x_o + at\y = y_o + btendarray ight.) ( (t) là thông số )


a) Phương trình tổng thể của mặt đường thẳng (Delta _1) là: (2left( x - 1 ight) + 1left( y - 3 ight) = 0 Leftrightarrow 2x + y - 5 = 0).

b) Phương trình tham số của đường thẳng (Delta _2) là:(left{ eginarraylx = - 2 + 3t\y = 1 + 2tendarray ight.)

c) Phương trình con đường thẳng AB đi qua điểm (Aleft( 1;3 ight)) dìm (overrightarrow AB = left( - 3; - 2 ight)) là vectơ chỉ phương đề xuất phương trình thông số của AB là (left{ eginarraylx = 1 - 3t\y = 3 - 2tendarray ight.)


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

2k8 thâm nhập ngay group phân tách sẻ, đàm phán tài liệu học tập miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải khó khăn hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp Loigiaihay.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng Loigiaihay.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cao đẳng Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Tổng hợp kiến thức Biểu mẫu mã Biểu mẫu mã pháp luật điều khoản

bài bác 7.1 trang 34 Toán 10 Tập 2 | Kết nối học thức Giải Toán lớp 10


3.4 K

Với giải bài bác 7.1 trang 34 SGK Toán 10 kết nối tri thức chi tiết trong bài xích 19: Phương trình con đường thẳng góp học sinh dễ dàng xem cùng so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài xích tập trong SGK Toán 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 10 bài bác 19: Phương trình con đường thẳng

Bài 7.1 trang 34 Toán 10 Tập 2: Trong khía cạnh phẳng toạ độ, chon→= (2; 1) ,v→= (3; 2), A(1; 3), B(-2; 1).

a) Lập phương trình tổng quát của mặt đường thẳng ∆1đi qua A và có vectơ pháp tuyếnn→.

b) Lập phương trình thông số của con đường thẳng ∆2đi qua B và gồm vectơ chỉ phươngv→.

c) Lập phương trình thông số của con đường thẳng AB.

Lời giải:

a) Phương trình bao quát của con đường thẳng ∆1đi qua A(1; 3) và tất cả vectơ pháp tuyếnn→= (2; 1) là: 2(x – 1) + 1(y – 3) = 0

&h
Arr;2x – 2 + y – 3 = 0

&h
Arr;2x + y – 5 = 0

Vậy phương trình tổng thể của đường thẳng ∆1là 2x + y – 5 = 0.

b) Phương trình tham số của đường thẳng ∆2đi qua B(-2; 1) và có vectơ chỉ phươngv→= (3; 2) là:x=−2+3ty=1+2t.

Vậy phương trình tham số của mặt đường thẳng ∆2làx=−2+3ty=1+2t.

c) Ta có:BA→= (3; 2)

Phương trình thông số của đường thẳng AB đi qua B(-2; 1) và bao gồm vectơ chỉ phương
BA→= (3; 2) là:x=−2+3ty=1+2t.

Vậy phương trình tham số của đường thẳng AB làx=−2+3ty=1+2t.

Xem thêm: 6.15 Trang 10 Toán 7 Luyện Tập Chung Trang 10, Toán 7 Luyện Tập Chung Trang 10


Hoạt động 1trang 31Toán 10 Tập 2: cho vectơn→≠0→và điểm A. Search tập hợp số đông điểm M sao cho
AM→vuông góc vớin→...

Hoạt cồn 2 trang 31Toán 10 Tập 2: Trong phương diện phẳng toạ độ, đến đường thẳng ∆ đi qua điểm A(x0; y0) và tất cả vectơ pháp tuyếnn→(a; b). Chứng tỏ rằng điểm M(x; y) trực thuộc ∆ khi và chỉ còn khi...

Luyện tập 1 trang 32Toán 10 Tập 2: Trong phương diện phẳng toạ độ , đến tam giác tất cả 3 đỉnh A(-1; 5) , B( 2; 3), C(6; 1). Lập phương trình tổng quát của đường cao kẻ trường đoản cú A của tam giác ABC...

Luyện tập 2 trang 32Toán 10 Tập 2: Hãy đã cho thấy một vectơ pháp tuyến đường của con đường thẳng ∆ : y = 3x + 4...

Hoạt động 3 trang 32Toán 10 Tập 2: vào Hình 7.2a , trường hợp một đồ vật thể hoạt động với vectơ gia tốc bằngv→và nó trải qua điểm A thì nó dịch rời trên mặt đường nào?...

Luyện tập 3 trang 33Toán 10 Tập 2: Hãy đã cho thấy một vectơ chỉ phương của con đường thẳng ∆ : 2x – y + 1 = 0...

Hoạt hễ 4 trang 33Toán 10 Tập 2: vận động của một vật dụng thể được biểu hiện trên khía cạnh phẳng Oxy. Vật thể xuất phát từ A(2; 1) và hoạt động thẳng hầu hết với vận tốcv→(3; 4)...

Luyện tập 4trang 33Toán 10 Tập 2: Lập phương trình tham số của đường thẳng ∆ đi qua điểm M(-1; 2) và tuy vậy song với con đường thẳng d: 3x – 4y – 1 = 0...

Luyện tập 5trang 33Toán 10 Tập 2: Lập phương trình tham số cùng phương trình tổng thể của đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A(x1; y1), B(x2; y2) mang lại trước...

Vận dụng trang 34Toán 10 Tập 2: việc quy đổi ánh sáng giữa đơn vị chức năng độ C (Anders Celsius, 1701 – 1744) và đơn vị độ F (Daniel Fahrenheit, 1686 – 1736) được xác minh bởi nhì mốc sau:...

Bài 7.1 trang 34 Toán 10 Tập 2: Trong khía cạnh phẳng toạ độ, chon→= (2; 1) ,v→= (3; 2), A(1; 3), B(-2; 1)...

Bài 7.2 trang 34 Toán 10 Tập 2: Lập phương trình tổng quát của những trục toạ độ...

Bài 7.3 trang 34 Toán 10 Tập 2: Cho hai đường thẳng ∆1:x=1+2ty=3+5t cùng ∆2: 2x + 3y – 5 = 0...

Bài 7.4 trang 34 Toán 10 Tập 2: Trong mặt phẳng toạ độ, mang đến tam giác ABC bao gồm A(1; 2); B(3; 0) cùng C(-2; -1)...

Bài 7.5 trang 34 Toán 10 Tập 2: (Phương trình đoạn chắn của con đường thẳng)...

Bài 7.6 trang 34 Toán 10 Tập 2: Theo Google Maps, sân bay Nội bài bác có vĩ độ 21,2º Bắc, khiếp độ 105,8º Đông, sân bay Đà Nẵng bao gồm vĩ độ 16,1º Bắc, kinh độ 108,2º Đông. Một máy cất cánh bay từ trường bay Nội bài xích đến sân bay Đà Nẵng. Tại thời điểm t giờ, tính từ lúc xuất phát, thiết bị bay tại đoạn có vĩ độ xº Bắc , ghê độ yº Đông được xem theo công thức...