Nâng cung cấp gói Pro để đòi hỏi website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, với tải file cực nhanh không đợi đợi.

Bạn đang xem: Bài tập cuối chương 2 lớp 10 toán


Bài tập cuối chương 2 KNTT được Vn
Doc.com đọc và xin mang đến bạn đọc thuộc tham khảo. Nội dung bài viết sẽ phía dẫn các bạn đọc vấn đáp các thắc mắc trong SGK Toán 10. Mời chúng ta cùng theo dõi đưa ra tiết nội dung bài viết dưới đây nhé.


Bất phương trình làm sao sau đó là bất phương trình số 1 hai ẩn?

A. X + y > 3;

B. X2 + y2 ≤ 4;

C. (x – y)(3x + y) ≥ 1;

D. Y3 – 2 ≤ 0.

Lời giải

Bất phương trình số 1 hai ẩn x, y gồm dạng tổng quát: ax + by ≤ c (ax + by ≥ c, ax + by c) với a, b, c là những số thực sẽ cho, a cùng b ko đồng thời bằng 0, x với y là những ẩn số.

Khi đó trong các đáp án đã mang lại chỉ tất cả đáp án A tất cả dạng bất phương trình hàng đầu hai ẩn cùng với a = 1, b = 1 với c = 3.

Chọn A.

Bài 2.8 trang 31 SGK Toán 10 KNTT Tập 1

Cho bất phương trình 2x + y > 3. Xác minh nào dưới đấy là đúng?

A. Bất phương trình đang cho bao gồm nghiệm duy nhất.

B. Bất phương trình đã cho vô nghiệm.

C. Bất phương trình vẫn cho gồm vô số nghiệm.

D. Bất phương trình đang cho có tập nghiệm là <3; +∞).

Lời giải

2x + y > 3 là bất phương trình số 1 hai ẩn.

Mà bất phương trình hàng đầu hai ẩn bao gồm vô số nghiệm.

Do kia bất phương trình vẫn cho tất cả vô số nghiệm


Chọn C

Bài 2.9 trang 31 SGK Toán 10 KNTT Tập 1

Hình nào dưới đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình x – y

a.

*

c.Bài 2.13 trang 32 SGK Toán 10 KNTT Tập 1

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:

Bài 2.14 trang 32 SGK Toán 10 KNTT Tập 1

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
xung quanh phẳng tọa độ.

Từ đó tìm giá chỉ trị lớn số 1 và giá bán trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức F(x;y) = - x – y cùng với (x;y) thỏa mãn nhu cầu hệ trên.

Lời giải

Xác định miền nghiệm D1 của bất phương trình y – 2x ≤ 2 được xác minh như sau:

- Vẽ con đường thẳng d: -2x + y = 2.- Ta lấy cội tọa độ O(0;0) với tính -2.0 + 0 = 0 -1.

Do đó miền nghiệm D4 là nửa mặt phẳng bao gồm bờ là đường thẳng d’ đựng gốc tọa độ.

Khi kia miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác ABCD cùng với tọa độ các điểm là: A(-1;0), B(1;4), C(5;4), D(5;-6).

Tính giá trị biểu thức F(x;y) = - x – y tại những điểm A, B, C, D

F(-1;0) = -(-1) – 0 = 1;

F(1;4) = - 1 – 4 = -5;

F(5;4) = - 5 – 4 = -9;

F(5;-6) = - 5 – (-6) = 1.

Vậy giá bán trị lớn số 1 của biểu thức F là một tại (x;y) = (-1;0) hoặc (x;y) = (5;-6) với giá trị nhỏ nhất của biểu thức F là -9 tại (x;y) = (5;4)

Bài 2.15 trang 32 SGK Toán 10 KNTT Tập 1

Bác An đầu tư 1,2 tỉ đồng vào tía loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ với lãi vay 7% một năm, trái phiếu ngân hàng với lãi suất vay 8% 1 năm và trái khoán doanh nghiệp rủi ro cao với lãi vay 12% một năm. Vị lí vày giảm thuế, chưng An mong số tiền đầu tư lãi suất cơ quan chính phủ gấp tối thiểu 3 lần số tiền đầu tư chi tiêu trái phiếu ngân hàng. Hơn nữa, để bớt thiểu rủi ro ro, chưng An chi tiêu không thừa 200 triệu đ cho trái khoán doanh nghiệp. Hỏi bác bỏ An nên đầu tư chi tiêu mỗi các loại trái phiếu bao nhiêu tiền để lợi nhuận nhận được sau một năm là lớn nhất?

Lời giải

Gọi số tiền bác An đầu tư cho trái phiếu chính phủ, trái phiếu ngân hàng lần lượt là x, y (triệu đồng) (0 ≤ x, y ≤ 1 200).

Khi đó bác An đầu tư chi tiêu cho trái khoán doanh nghiệp là một 200 – x – y (triệu đồng)

Vì lí vày giảm thuế, bác bỏ An ước ao số tiền đầu tư chi tiêu lãi suất cơ quan chính phủ gấp tối thiểu 3 lần số tiền đầu tư chi tiêu trái phiếu bank nên ta có: x ≥ 3y giỏi x – 3y ≥ 0.Để giảm thiểu đen đủi ro, bác bỏ An đầu tư không thừa 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp cần ta có: 1 200 – x – y ≤ 200 giỏi x + y ≥ 1 000.

Từ đó ta gồm hệ bất phương trình:

*

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác ABCD với tọa độ các điểm

A(1 000;0), B(750;250), C(1 200;400), D(1 200;0).

Lợi nhuận chưng An nhận được là: F(x;y) = 7%x + 8%y + 12%(1200 – x – y) = 144 – 0,05x – 0,04y (triệu đồng)

Tính quý giá của F(x;y) tại các điểm A, B, C, D, ta được:

F(1 000;0) = 144 – 0,05.1 000 – 0,04.0 = 94;

F(750;250) = 144 – 0,05.750 – 0,04.250 = 96,5;

F(1 200;400) = 144 – 0,05.1 200 – 0,04.400 = 68;

F(1 200;0) = 144 – 0,05.1 200 – 0,04.0 = 84;

Suy ra hàm F(x;y) lớn nhất bằng 96,5 lúc x = 750, y = 250.

Vậy chưng An nên đầu tư chi tiêu 750 trái phiếu thiết yếu phủ, 250 trái phiếu bank và 200 trái phiếu doanh nghiệp để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Bài 2.16 trang 32 SGK Toán 10 KNTT Tập 1

Một doanh nghiệp dự định chi tối nhiều 160 triệu đ cho lăng xê một mặt hàng mới toanh trong một tháng trên các đài phân phát thanh cùng truyền hình. Biết cùng một thời lượng quảng cáo, số fan mới lưu ý đến sản phẩm bên trên truyền hình vội 8 lần bên trên đài phân phát thanh, tức là quảng cáo trên truyền họa có công dụng gấp 8 lần bên trên đài phạt thanh.

Đài phát thanh chỉ nhận ra quảng cáo có tổng thời lượng vào một tháng tối đa là 900 giây với túi tiền là 80 nghìn đồng/giây. Đài truyền hình chỉ nhấn được những quảng cáo bao gồm tổng thời lượng buổi tối đa vào một tháng về tối đa là 360 giây với túi tiền là 400 ngàn đồng/giây. Doanh nghiệp cần đặt thời hạn quảng cáo trên các đài phát thanh cùng truyền ngoài ra thế như thế nào để hiệu quả nhất?

Gợi ý: trường hợp coi kết quả khi lăng xê 1 giây trên đài phạt thanh là một trong những (đơn vị) thì kết quả khi quảng cáo 1 giây bên trên đài truyền ảnh là 8 (đơn vị). Khi đó hiệu quả quảng cáo x (giây) bên trên đài phát thanh cùng y (giây) trên truyền hình là F(x,y) = x + 8y. Ta phải tìm giá bán trị lớn số 1 của hàm F(x,y) với x, y thỏa mãn nhu cầu các đk trong đề bài.

Lời giải

Gọi x (giây) là thời lượng pr trong một mon công ty đặt lên đài truyền hình cùng y (giây) là thời lượng truyền bá trong một tháng công ty bỏ trên đài phân phát thanh. (0 ≤ x ≤ 360, 0 ≤ y ≤ 900).

Chi phí doanh nghiệp chi trả đến quảng cáo trong một tháng là: 400x + 80y (nghìn đồng)

Vì công ty dự định chi tối đa 160 triệu đồng cho pr một mặt hàng mới nên ta có:

400x + 80y ≤ 160 000 tốt 5x + y ≤ 2 000.

Khi kia ta bao gồm hệ bất phương trình:

*

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là ngũ giác OABCD với tọa độ những điểm là O(0;0), A(0;900), B(220;900), C(360;200), D(360;0).

Nếu coi tác dụng khi quảng cáo 1 giây bên trên đài phân phát thanh là 1 trong (đơn vị) thì công dụng khi lăng xê 1 giây trên đài truyền họa là 8 (đơn vị). Khi đó hiệu quả quảng cáo x (giây) trên đài phạt thanh cùng y (giây) trên vô tuyến là F(x,y) = x + 8y.

Tính cực hiếm F(x,y) tại các điểm O, A, B, C, D, ta có:

F(0;0) = 0 + 8.0 = 0;

F(0;900) = 0 + 8.900 = 7 200;

F(220;900) = 220 + 8.900 = 7 420;

F(360;200) = 360 + 8.200 = 1 960;

F(360;0) = 360 + 8.0 = 360;

Suy ra hàm F(x,y) đạt giá bán trị lớn số 1 bằng 7 420 trên x = 220, y = 900.

Vậy công ty cần đặt thời gian quảng cáo 900 giây trên các đài phạt thanh cùng 220 giây bên trên đài truyền hình nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Vn
Doc.com vừa gởi tới chúng ta đọc nội dung bài viết Bài tập cuối chương 2 KNTT. Có lẽ rằng qua nội dung bài viết bạn phát âm đã cố được đa số ý chính cũng giống như trau dồi được nội dung kiến thức và kỹ năng của bài viết rồi đúng không ạ ạ? mong muốn qua nội dung bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu nhằm học tập tốt hơn môn Toán 10 KNTT. Mời chúng ta cùng bài viết liên quan tài liệu học tập tập các môn Ngữ văn 10 KNTT, tiếng Anh lớp 10...

Nâng cung cấp gói Pro để từng trải website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, với tải file cực nhanh không hóng đợi.

Giải Toán 10 bài bác tập cuối chương 2 CTST vừa được Vn
Doc.com sưu tầm và xin gửi đến bạn đọc thuộc tham khảo. Bài viết sẽ phía dẫn chúng ta đọc trả lời các thắc mắc trong SGK Toán 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới trên đây nhé.


Bài 1 trang 39 SGK Toán 10 CTST Tập 1

Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau cùng bề mặt phẳng tọa độ Oxy.

a) -2x + y - 1 ≤ 0;

b) -x + 2y > 0;

c) x – 5y

b) Vẽ mặt đường thẳng b: - x + 2y = 0 đi qua hai điểm O(0; 0) với B(2 ;1).

Xét điểm C(0 ; 1). Ta thấy C ∉ b và - 0 + 2.1 = 2 > 0.

Suy ra (0 ; 1) là nghiệm của bất phương trình - x + 2y > 0

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình - x + 2y > 0 là nửa phương diện phẳng không nói bờ b, tất cả chứa điểm C(0 ; 1) (là miền tô màu trong hình mẫu vẽ sau).

c) Ta bao gồm : x – 5y

d) Vẽ con đường thẳng d: -3x + y + 2 = 0 đi qua hai điểm A(0; -2) và B(

*
; 0).

Xét cội tọa độ O(0 ; 0). Ta thấy O ∉ d và -3.0 + 0 + 2 = 2 > 0.

Suy ra (0 ; 0) không là nghiệm của bất phương trình -3x + y + 2 ≤ 0

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình -3x + y + 2 ≤ 0 là nửa mặt phẳng kể cả bờ d, không chứa gốc O (là miền tô color trong hình mẫu vẽ sau).Ta tất cả hình sau:

Vậy, miền ko tô color (không bao hàm các đường thẳng a với b) là phần giao miền nghiệm của những bất phương trình trong hệ và cũng chính là phần trình diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đang cho.

Bài 3 trang 39 SGK Toán 10 CTST Tập 1

Một công ty dự định chế tạo hai loại sản phẩm A với B. Các thành phầm này được chế tạo từ ba loại nguyên vật liệu I, II, III. Số kilôgam dự trữ từng loại nguyên liệu và số kilôgam từng một số loại cần dùng để làm sản xuất 1 kg thành phầm được mang lại trong bảng sau:

Loại nguyên liệuSố kilôgam nguyên liệu dự trữSố kilôgam nguyên liệu cần sử dụng sản xuất 1 kilogam sản phẩm
AB
I821
II2444
III812

Công ty đó đề xuất sản xuất bao nhiêu thành phầm mỗi nhiều loại để tiền lãi thu về lớn số 1 ? Biết rằng, mỗi kilogam thành phầm loại A lãi 30 triệu đồng, mỗi sản phẩm loại B lãi 50 triệu đồng.

Lời giải

Gọi x (kg) là cân nặng sản phẩm A, y (kg) là trọng lượng sản phẩm B mà công ty sản xuất.

Hiển nhiên x ≥ 0 và y ≥ 0.

Số nguyên liệu loại I cần dùng để làm sản xuất ra x kg thành phầm A là 2x (kg).

Số vật liệu loại I cần dùng làm sản xuất ra y kg sản phẩm B là y (kg).

Tổng nguyên vật liệu loại I cần dùng là 2x + y (kg).

Mặt khác, số vật liệu dự trữ loại I là 8 kg, đề xuất ta bao gồm bất phương trình : 2x + y ≤ 8.

Tương tự,

Số nguyên vật liệu loại II cần dùng làm sản xuất ra x kg thành phầm A là 4x (kg).

Số vật liệu loại II cần dùng làm sản xuất ra y kg sản phẩm B là 4y (kg).

Tổng vật liệu loại II đề nghị dùng là 4x + 4y (kg).

Số vật liệu dự trữ các loại II là 24 kg, bắt buộc ta bao gồm bất phương trình : 4x + 4y ≤ 24, có nghĩa là x + y ≤ 6.

Xem thêm: Bài Toán Thực Tế Về Elip Lớp 10, Hình Học Oxy: Elip Và Các Bài Toán Liên Quan

Số nguyên vật liệu loại III cần dùng để làm sản xuất ra x kg thành phầm A là x (kg).

Số vật liệu loại III cần dùng để sản xuất ra y kg sản phẩm B là 2y (kg).

Tổng nguyên liệu loại III yêu cầu dùng là x + 2y (kg).

Số nguyên liệu dự trữ nhiều loại III là 8 kg, phải ta gồm bất phương trình : x + 2y ≤ 8.

Vậy ta có hệ bất phương trình sau:

*


Biểu diễn miền nghiệm của hệ này trên mặt phẳng tọa độ Oxy ta được hình sau:

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác OABC (bao gồm các cạnh) với những đỉnh O (0 ; 0) ; A (0 ; 4); B (

*
;
*
) ; C (4 ; 0).

Gọi F là số chi phí lãi nhận được (đơn vị: triệu đồng), ta có:

Tiền lãi chiếm được từ x kg sản phẩm loại A là: 30x (triệu đồng).

Tiền lãi nhận được từ y kg sản phẩm loại B là 50y (triệu đồng).

Khi đó F = 30x + 50y

Tính cực hiếm của F tại các đỉnh của tứ giác OABC:

Tại O (0 ; 0) : F = 30.0 +50.0 = 0;

Tại A (0 ; 4) : F = 30 . 0 + 50 . 4 = 200;

Tại B (

*
;
*
) : F = 30 .
*
+ 50 .
*
=
*
≈213

Tại C (4 ; 0) : F = 30 . 4 + 50 . 0 =120.

F đạt lớn số 1 bằng 213 trên B (

*
;
*
).

Vậy doanh nghiệp nên cung ứng

*
kg sản phẩm loại A với
*
kg sản phẩm loại B để đuc rút tiền lãi bự nhất

Bài 4 trang 39 SGK Toán 10 CTST Tập 1

Một doanh nghiệp cần mua các tủ đựng hồ sơ. Bao gồm hai một số loại tủ : Tủ các loại A chỉ chiếm 3 mét vuông sàn, loại này còn có sức cất 12 m3 và có giá 7,5 triệu đồng ; tủ loại B chiếm 6 mét vuông sàn, loại này có sức chứa 18 m3 và có giá 5 triệu. Cho thấy thêm công ty chỉ thu xếp được rất nhiều nhất là 60 m2 mặt bởi cho vị trí chứa đựng hồ sơ và túi tiền mua tủ không thực sự 60 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch bán buôn để công ty rất có thể được thể tích đựng hồ sơ mập nhất.

Lời giải

Gọi x (chiếc) là số tủ một số loại A, y (chiếc) là số tủ nhiều loại B mà công ty cần mua.

Hiển nhiên x ≥ 0 với y ≥ 0.

Khi đó, x mẫu tủ loại A chỉ chiếm 3x mét vuông sàn ; y cái tủ các loại B chiếm phần 6y mét vuông sàn.

Tổng mặt bằng hai các loại tủ chiếm: 3x + 6y (m2)

Do công ty chỉ thu xếp được 60 m2 mặt bởi cho chỗ đựng hồ sơ đề xuất ta có bất phương trình: 3x + 6y ≤ 60 giỏi x + 2y ≤ 20.

Số tiền cần dùng để làm mua x cái tủ nhiều loại A là: 7,5x (triệu đồng) ; cài đặt y dòng tủ các loại B phải số chi phí là 5y (triệu đồng).

Tổng số chi phí dùng download hai các loại tủ bên trên là: 7,5x + 5y (triệu đồng).

Do giá cả mua tủ không thực sự 60 triệu đ nên ta gồm bất phương trình:

7,5x + 5y ≤ 60 hay 1,5x + y ≤ 12.

Vậy ta bao gồm hệ bất phương trình sau:

*

Biểu diễn miền nghiệm của hệ này xung quanh phẳng tọa độ Oxy ta được hình sau:

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác OABC (bao gồm cả những cạnh).

Các đỉnh O(0 ; 0) ; A (0 ; 10) ; B(2 ; 9) ; C(8 ; 0).

Gọi F là thể tích đựng hồ sơ của công ty.

Ta có x mẫu tủ các loại A sẽ có được sức cất 12x (m3) ; y chiếc tủ các loại B có sức chứa 18y (m3).

Tổng sức đựng của hai một số loại tủ là : 12x + 18y (m3).

Do kia F = 12x + 18y

Tính quý hiếm của F tại các đỉnh của tứ giác OABC:

Tại O (0 ; 0): F = 12.0 + 18.0 = 0;

Tại A (0 ; 10): F= 12.0 + 18.10 = 180;

Tại B (2 ; 9): F = 12.2 + 18.9= 186;

Tại C (8 ; 0): F = 12.8 + 18.0= 96.

F đạt giá chỉ trị lớn số 1 là 186 tại B (2 ; 9).

Vậy để doanh nghiệp có được thể tích đựng hồ nước sơ lớn nhất thì công ty cần tải 2 tủ một số loại A cùng 9 tủ nhiều loại B.

Bài 5 trang 39 SGK Toán 10 CTST Tập 1

Một trang trại thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây. Công ty nông trại ao ước làm những hũ tương cà nhằm bán. Biết rằng, để triển khai ra một hũ tương cà nhiều loại A buộc phải 10 kg quả cà chua cùng với 1kg hành tây cùng khi cung cấp lãi được 200 nghìn đồng, còn để làm được một hũ tương cà các loại B yêu cầu 5 kg cà chua cùng với 0,25 kilogam hành tây và khi cung cấp lãi được 150 nghìn đồng. Thăm dò thị hiếu của khách hàng cho thấy cần buộc phải làm số hũ tương nhiều loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ tương các loại B. Hãy giúp chủ nông trại lập planer làm tương cà để có được các tiền lãi nhất.

Lời giải

Gọi x (hũ) là số hũ tương cà các loại A, y (hũ) là số hũ tương cà các loại B.

Hiển nhiên ta gồm x ≥ 0, y ≥ 0 cùng x ∈ ℕ.

Để làm cho x hũ tương cà loại A nên 10x (kg) cà chua và x (kg) hành tây.

Để có tác dụng y hũ tương cà nhiều loại B yêu cầu 5y (kg) quả cà chua và 0,25y (kg) hành tây.

Khi đó tổng trọng lượng cà chua đề xuất dùng là : 10x + 5y (kg) ; tổng trọng lượng hành tây buộc phải dùng là x + 0,25 (kg).

Do nông trại chỉ thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây phải ta có các bất phương trình sau :

10x + 5y ≤ 180, tức là 2x + y ≤ 36.

Và x + 0,25y ≤ 15.

Mặt khác, số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ tương một số loại B buộc phải ta gồm bất phương trình x ≥ 3,5y.

Vậy ta có hệ bất phương trình sau:

*

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình cùng bề mặt phẳng tọa độ Oxy ta tất cả hình sau:

Miền nghiệm của hệ là miền tam giác OAB (bao gồm những cạnh) với các đỉnh O(0 ; 0) ; A (14 ; 4) ; B(15 ; 0).

Gọi F là số tiền lãi (đơn vị : nghìn đồng).

Số tiền lãi thu được từ x hũ tương cà các loại A là: 200x (nghìn đồng).

Số chi phí lãi thu được từ y hũ tương cà nhiều loại B là: 150y (nghìn đồng).

Tổng số tiền lãi là 200x + 150y (nghìn đồng). Tức là F = 200x + 150y.

Tính giá trị của F tại các đỉnh của tam giác OAB :

Tại O (0 ; 0) : F = 200.0 + 150.0 = 0;

Tại A (14 ; 4) : F= 200. 14 + 150. 4 = 3 400;

Tại B(15 ; 0): F = 200.15 + 150.0 = 3 000;

F đạt giá bán trị lớn số 1 là 3 400 tại A (14 ; 4).

Vậy nhằm nông trại có tương đối nhiều tiền lãi nhất thì nông trại cần sản xuất 14 hũ loại A và 4 hũ nhiều loại B.

Bài 6 trang 39 SGK Toán 10 CTST Tập 1

Một xưởng sản xuất có hai máy chuyên nghiệp A, B chế tạo hai loại thành phầm X, Y. Để sản xuất một tấn thành phầm X yêu cầu dùng đồ vật A vào 6 tiếng và cần sử dụng máy B vào 2 giờ. Để chế tạo một tấn sản phẩm Y đề xuất dùng đồ vật A trong 2 tiếng và cần sử dụng máy B trong 2 giờ. Cho biết thêm mỗi máy chẳng thể sản xuất bên cạnh đó hai các loại sản phẩm. Sản phẩm công nghệ A làm việc không thật 12 giờ đồng hồ một ngày; đồ vật B làm việc không quá 8 giờ đồng hồ một ngày. Một tấn thành phầm X lãi 10 triệu vnd và một tấn sản phẩm Y lãi 8 triệu đồng. Hãy lập planer sản xuất từng ngày sao cho tổng số chi phí lãi cao nhất.

Lời giải

Gọi x (tấn) là trọng lượng sản phẩm X mà xưởng cung cấp ra vào một ngày; y(tấn) là cân nặng sản phẩm Y nhưng xưởng cấp dưỡng ra trong một ngày.

Hiển nhiên x ≥ 0 và y ≥ 0.

Để cấp dưỡng x tấn thành phầm X nên dùng máy A trong 6x (giờ) ; để sản xuất y tấn thành phầm Y yêu cầu dùng sản phẩm A trong 2y (giờ).

Tổng số giờ cần sử dụng máy A trong một ngày là 6x + 2y (giờ).

Do thứ A làm việc không quá 12 tiếng một ngày phải ta bao gồm bất phương trình :

6x + 2y ≤ 12, tốt 3x + y ≤ 6.

Để cấp dưỡng x tấn thành phầm X buộc phải dùng lắp thêm B vào 2x (giờ) ; để phân phối y tấn sản phẩm Y yêu cầu dùng lắp thêm B trong 2y (giờ).

Tổng số giờ cần sử dụng máy B trong một ngày là 2x + 2y (giờ).

Do thứ B làm việc không thật 8 giờ đồng hồ một ngày bắt buộc ta bao gồm bất phương trình : 2x + 2y ≤ 8, hay x + y ≤ 4.

Vậy ta tất cả hệ bất phương trình:

*

Biểu diễn miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng tọa độ Oxy ta được hình sau:

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác OABC (bao gồm cả những cạnh) với các đỉnh O(0 ; 0) ; A (2 ; 0) ; B(1 ; 3) ; C(0 ; 4).

Gọi F (triệu đồng) là số tiền lãi thu được.

Với x tấn thành phầm X thì số chi phí lãi là 10x (triệu đồng) ; cùng với y tấn thành phầm Y thì số chi phí lãi là 8y (triệu đồng). Tổng số chi phí lãi là 10x + 8y (triệu đồng).

Do đó F =10x + 8y

Tính quý giá của F tại những đỉnh của tứ giác OABC :

Tại O (0 ; 0): F = 10.0 + 8.0 = 0;

Tại A (2 ; 0): F= 10.2 + 8.0 = 20 ;

Tại B (1 ; 3): F = 10.1 + 8.3 = 34;

Tại C (0 ; 4): F = 10.0 + 8.4 = 32.

F đạt giá bán trị lớn nhất là 34 tại B(1 ; 3)

Vậy nhằm tổng số chi phí lãi cao nhất thì xưởng phải sản xuất 1 tấn thành phầm X và 3 tấn thành phầm Y.

Trên phía trên Vn
Doc.com vừa giữ hộ tới chúng ta đọc nội dung bài viết Giải Toán 10 bài bác tập cuối chương 2 CTST. Hy vọng qua bài viết này độc giả có thêm nhiều tài liệu nhằm học tập xuất sắc hơn môn Toán 10 CTST. Mời chúng ta cùng đọc thêm tài liệu học tập tập các môn Ngữ văn 10 CTST, giờ Anh lớp 10...