Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Bài tập toán hình lớp 10 trang 71 cánh diều

Cho tam giác ABC tất cả AB = 3,5;AC = 7,5 A = 135 Tính độ dài cạnh BC và nửa đường kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác (làm tròn công dụng đến sản phẩm phần mười).


Đề bài

Cho tam giác ABC có (AB = 3,5;;AC = 7,5;;widehat A = 135^o.) Tính độ lâu năm cạnh BC và nửa đường kính R của mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác (làm tròn hiệu quả đến sản phẩm phần mười).


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Bước 1: Tính BC, bằng phương pháp áp dụng định lí cosin trong tam giác ABC:

(a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.cos A)

Bước 2: Tính R, nhờ vào định lí sin vào tam giác ABC:

(fracBCsin A = 2R Rightarrow R = fracBC2.sin A)


Áp dụng định lí cosin vào tam giác ABC ta có:

(BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AC.AB.cos A)

(eginarrayl Leftrightarrow BC^2 = 7,5^2 + 3,5^2 - 2.7,5.3,5.cos 135^o\ Leftrightarrow BC^2 approx 105,6\ Leftrightarrow BC approx 10,3endarray)

Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC ta có: (fracBCsin A = 2R)

( Rightarrow R = fracBC2.sin A = frac10,32.sin 135^o approx 7,3)


Xem thêm: Bài 1 Trang 79 Sgk Toán 11 Trang 79 Chân Trời Sáng Tạo Tập 1

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

Tham Gia Group giành riêng cho 2K9 phân chia Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*


Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải nặng nề hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn các bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.