Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Cho tam giác ABC có BC = 12,CA = 15,C = 120 Tính:a) Độ nhiều năm cạnh AB.b) Số đo các góc A, B.c) diện tích tam giác ABC.

Bạn đang xem: Bài tập toán hình lớp 10 trang 77


Đề bài

Cho tam giác ABC tất cả (BC = 12,CA = 15,widehat C = 120^o.) Tính:

a) Độ dài cạnh AB.

b) Số đo những góc A, B.

c) diện tích s tam giác ABC.

Xem thêm: Toán Nâng Cao 7 Có Đáp Án - 80 Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 7 Có Đáp Án Năm 2022


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) Áp dụng định lí cosin trong tam giác ABC (tại đỉnh C).

b)

Bước 1: Tính sin A, bằng cách áp dụng định lí sin vào tam giác ABC: (fracBCsin A = fracABsin C).

Bước 2: Tính góc A, từ kia suy ra góc B.

c) Tính diện tích tam giác ABC bằng công thức (S = frac12ab.sin C)


*

a) Áp dụng định lí cosin vào tam giác ABC ta có:

(AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2.AC.BC.cos C)

(eginarrayl Leftrightarrow AB^2 = 15^2 + 12^2 - 2.15.12.cos 120^o\ Leftrightarrow AB^2 = 549\ Leftrightarrow AB approx 23,43endarray)

b) Áp dụng định lí sin vào tam giác ABC, ta có:

(fracBCsin A = fracABsin C)

( Rightarrow sin A = fracBCAB.sin C = frac1223,43.sin 120^o approx 0,44)

( Rightarrow widehat A approx 26^o) hoặc (widehat A approx 154^o) (Loại)

Khi đó: (widehat B = 180^o - (26^o + 120^o) = 34^o)

c)

Diện tích tam giác ABC là: (S = frac12CA.CB.sin C = frac12.15.12.sin 120^o = 45sqrt 3 )


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 26 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Cánh diều - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group giành cho 2K9 phân chia Sẻ, Trao Đổi tư liệu Miễn Phí

*TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE

Bài giải bắt đầu nhất


× Góp ý mang đến toancapba.com

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải khó khăn hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*
*


*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.