Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Tìm (a) để hai tuyến phố thẳng sau đây cắt nhau: (d:left{eginmatrix x=1+at & \ y=t và \ z= -1+2t và endmatrix ight.) cùng (d":left{eginmatrix x=1-t" và \ y=2+2t" & \ z= 3-t". Và endmatrix ight.)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Trong không khí Oxyz cho hai tuyến phố thẳng (d:left{ eginarraylx = x_0 + ta_1\y = y_0 + ta_2\z = z_0 + ta_3endarray ight.) với (d":,,left{ eginarraylx = x_0" + t"a_1"\y = y_0" + t"a_2"\z = z_0" + t"a_3"endarray ight.).

Bạn đang xem: Bài tập toán hình lớp 12 trang 90

Hai con đường thẳng d cùng d" giảm nhau khi và chỉ khi hệ phương trình ẩn t, t" sau: 

<,left{ eginarraylx_0 + ta_1 = x_0" + t"a_1"\y_0 + ta_2 = y_0" + t"a_2"\z_0 + ta_3 = z_0" + t"a_3"endarray ight.>

có đúng 1 nghiệm.


Xét hệ (left{eginmatrix 1+at=1-t" &(1)\ t = 2+2t" và (2)\ -1+2t=3-t" & (3) endmatrix ight.)

Hai đường thẳng dd" cắt nhau khi và chỉ còn khi hệ tất cả nghiệm duy nhất.

Xem thêm: Toán 10 Định Lý Cosin - Lý Thuyết Định Lí Cosin Và Định Lí Sin

Giải (2) và (3) ta tất cả (t = 2); (t" = 0). Cầm cố vào phương trình (1) ta gồm (1 + 2a = 1 => a =0).

Vậy (a = 0) thì dd" cắt nhau.

toancapba.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.