Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


(7 : 21); (dfrac15:dfrac12); (dfrac14: dfrac34); (1,1 : 3,2; 1 : 2,5)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


 (7 : 21 = dfrac721 = dfrac13);

(dfrac15:dfrac12 = dfrac15 .dfrac21 = dfrac25);

(dfrac14:dfrac34 = dfrac14.dfrac43 = dfrac13);

( 1,1 : 3,2 = dfrac1,13,2=dfrac1132);

 (1 : 2,5 =dfrac12,5=dfrac1025=dfrac25).

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 7 tập 2 trang 10

Ta thấy có các tỉ số đều nhau là :

+) (dfrac14:dfrac34) cùng (7 : 21) (vì cùng bằng (dfrac13)) đề nghị ta có tỉ lệ thức : (dfrac14:dfrac34 = 7:21).

Xem thêm: Bài 2 trang 40 toán 11 cánh diều trang 40 toán 11 tập 1 cánh diều

+) (dfrac15:dfrac12) cùng (1 : 2,5) (vì cùng bằng (dfrac25)) nên ta gồm tỉ lệ thức : (dfrac15:dfrac12 = 1 : 2,5).


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 37 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Chân trời sáng chế - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group dành riêng cho 2K11 chia Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINEBài giải new nhất


× Góp ý cho toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*
*


*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.