Cho bố vectơ (overrightarrowa)(2; -5; 3), (overrightarrowb)(0; 2; -1), (overrightarrowc)(1; 7; 2).

Bạn đang xem: Bài tập toán trang 68 lớp 12 hình học

a) Tính tọa độ của vectơ (overrightarrowd=4.overrightarrowa-frac13overrightarrowb+3overrightarrowc).

b) Tính tọa độ của vectơ (overrightarrowe=overrightarrowa-4overrightarrowb-2overrightarrowc).

Giải:

a) (4overrightarrowa=( 8; -20; 12)); (frac13overrightarrowb= (0;frac23; frac-13)) ; (2overrightarrowc = ( 3; 21; 6)). 

Vậy (overrightarrowd=(11; frac13;frac553)).

b) Tương tự (overrightarrowe=( 0; -27; 3)).

Bài 2 trang 68 - SGK Hình học tập 12

Cho tía điểm (A = (1; -1; 1), B = (0; 1; 2), C = (1; 0; 1)).

Tìm tọa độ giữa trung tâm (G) của tam giác (ABC).

 Giải:

(G) là giữa trung tâm của tam giác ABC thì (overrightarrowGA+overrightarrowGB+overrightarrowGC=overrightarrow0) (*)

Giả sử (G(x; y; z)) thì (overrightarrowGA = (1 - x; -1 - y; 1 - z));

(overrightarrowGB = (-x; 1 - y; 2 - z));

(overrightarrowGC = (1 - x; -y; 1 - z));

=> (overrightarrowGA+overrightarrowGB+overrightarrowGC = (2 - 3x; -3y; 4 - 3z))

Do hệ thức (*), ta tất cả :

(2 - 3x = 0 Rightarrow x = frac23) ;

(-3y = 0 Rightarrow y = 0);

( 4 - 3z = 0 Rightarrow z = frac43).

Xem thêm: Giải toán 10 6.9 - giải toán 10 trang 16 tập 2 kết nối tri thức

Vậy (G(frac23;0;frac43)).

Nhận xét : giữa trung tâm (G) của tam giác (ABC) bởi trung bình cộng các tọa độ tương xứng của (3) đỉnh của tam giác.

Bài 3 trang 68 - SGK Hình học 12

Cho hình vỏ hộp (ABCD.A"B"C"D") biết (A = (1; 0; 1), B = (2; 1; 2), D = (1; -1; 1)),

(C" (4; 5; -5)). Tính tọa độ những đỉnh còn sót lại của hình hộp.

Giải:

*

Ta có:

(eqalign{& overrightarrow AB = left( 1;1;1 ight) cr & overrightarrow A mD = left( 0; - 1;0 ight) cr & overrightarrow BC = overrightarrow A mD Leftrightarrow left{ matrixx_C - 2 = 0 hfill cr y_C - 1 = - 1 hfill cr z_C - 2 = 0 hfill cr ight. Leftrightarrow left matrixx_C = 2 hfill cr y_C = 0 hfill cr z_C = 2 hfill cr ight. cr )

Vậy (C = (2; 0; 2))

Suy ra (overrightarrow CC" = left( 2;5; - 7 ight))

Từ (overrightarrow AA = overrightarrow BB = overrightarrow DD = overrightarrow CC = left( 2;5; - 7 ight))

Suy ra (left{ matrixx_A - 1 = 2 hfill cr y_A - 0 = 5 hfill cr z_A - 1 = - 7 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx_A = 3 hfill cr y_A = 5 hfill cr z_A = - 6 hfill cr ight.) 

Cho cha vectơ (overrightarrow a left( 2; - 5;3 ight),,,overrightarrow b left( 0;2; - 1 ight),,,overrightarrow c left( 1;7;2 ight))


LG a

a) Tính tọa độ của vectơ (overrightarrowd=4.overrightarrowa-dfrac13overrightarrowb+3overrightarrowc).

Phương pháp giải:

Cho (overrightarrow a ;(a_1;a_2);a_3;;overrightarrow b ;(b_1;b_2;b_3)) và (k in mathbb R).

Khi đó: 

(eginarraylk.overrightarrow a = ;(ka_1;ka_2;ka_3)\overrightarrow a ; pm overrightarrow b ; = (a_1 pm b_1;a_2 pm b_2;a_3 pm b_3)endarray)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarraylkern 1pt kern 1pt ,,vec d = 4vec a - dfrac13vec b + 3vec c\vec d = 4left( 2; - 5;3 ight) - dfrac13left( 0;2; - 1 ight) + 3left( 1;7;2 ight)\vec d = left( 8; - 20;12 ight) - left( 0;dfrac23; - dfrac13 ight) + left( 3;21;6 ight)\vec d = left( 11;dfrac13;dfrac553 ight)endarray)


LG b

b) Tính tọa độ của vectơ (overrightarrowe=overrightarrowa-4overrightarrowb-2overrightarrowc).

Lời giải chi tiết:

(eginarraylkern 1pt kern 1pt ,,vec e = vec a - 4vec b - 2vec c\vec e = left( 2; - 5;3 ight) - 4left( 0;2; - 1 ight) - 2left( 1;7;2 ight)\vec e = left( 2; - 5;3 ight) - left( 0;8; - 4 ight) - left( 2;14;4 ight)\vec e = left( 0; - 27;3 ight)endarray)

 toancapba.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 48 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 12 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINEBài giải bắt đầu nhất


× Góp ý mang đến toancapba.com

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*
*


*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.