phép tắc đếm: quy tắc cộng, quy tắc nhân cùng Sơ thiết bị hình cây

Đếm là một bài toán cổ điển nhất của nhân loại. Trong kỹ thuật và trong cuộc sống, người ta đề nghị đếm các đối tượng người dùng để giải quyết các sự việc khác nhau.

Bạn đang xem: Bài toán đếm hình lớp 10

FXGS13F.png" alt="*">