Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài bác tập phân loại đơn vị chức năng kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

*


Các dạng bài xích tập phương trình lượng giác lớp 11

♣ Dạng số 1: Giải phương trình lượng giác cơ bản

→ cách thức giải: Dùng những công thức nghiệm khớp ứng với mỗi pt (phương trình)

Ví dụ minh họa: các bạn hãy giải các phương trình lượng giác sau:

a) sinx = sin(π/6).

Bạn đang xem: Các dạng toán lớp 11 và cách giải

c) tanx – 1 = 0

b) 2cosx = 1.

d) cotx = tan2x.

Lời giải chi tiết

*
Bài tập Giải phương trình lượng giác cơ bản

♣ Dạng số 2: Phương trình hàng đầu có một lượng chất giác

→ phương pháp giải: Đưa về phương trình cơ bản, ví dụ asinx + b = 0 ⇔ sinx = -b/a

Ví dụ minh họa:

*
Bài tập dạng Phương trình số 1 có một lượng chất giác

♣ Dạng số 3: Phương trình bậc hai có một các chất giác

*
Bài tập dạng Phương trình bậc hai có một lượng chất giác

♣ Dạng số 4: Phương trình bậc nhất theo sinx và cosx

Xét phương trình tất cả dạng asinx + bcosx = c (1) với a, b đó là các số thực không giống 0.

Xem thêm: Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 12 toán lớp 12 có đáp án (50 câu trắc nghiệm)

*

*
Bài tập dạng Phương trình hàng đầu theo sinx cùng cosx

♣ Dạng số 5: Phương trình lượng giác đối xứng, phản đối xứng

Phương trình đối xứng là pt (phương trình) bao gồm dạng như sau:

a(sinx + cosx) + bsinxcosx + c = 0 (3)

Phương pháp giải bỏ ra tiết:

Để có thể giải phương trình trên chúng ta sử dụng phép đặt ẩn phụ:

*

Thay vào (3) ta sẽ được phương trình bậc nhì theo t.

* ngoài ra chúng ta còn gặp mặt pt (phương trình) phản đối xứng nó bao gồm dạng như sau:

a(sinx – cosx) + bsinxcosx + c = 0 (4)

*

Bài tập phương trình lượng giác thường gặp lớp 11 bao gồm đáp án

♣ bài tập phương trình lượng giác cơ bản có đáp án

Bài 1: Giải các phương trình lượng giác cơ phiên bản sau

a) cos(3x + π) = 0

b) cos (π/2 – x) = sin2x

*

Bài 2: Giải các phương trình lượng giác cơ phiên bản sau

a) sinx.cosx = 1

b) cos2 x – sin2 x + 1 = 0

*

Bài 3: Giải các phương trình cơ phiên bản sau

a) cos2 x – 3cosx + 2 = 0

b) 1/(cos2 x) – 2 = 0

*

Bài 4: Giải phương trình lượng giác cơ bản sau: (√3-1)sinx = 2sin2x.

Bài 5: Giải phương trình lượng giác sau: (√3-1)sinx + (√3+1)cosx = 2√2 sin2x

♣ bài bác tập phương trình bậc hai với một hàm con số giác có đáp án

Bài tập giải phương trình bậc hai với một hàm con số giác gồm đáp ánBài tập giải phương trình bậc nhị với một hàm con số giác kèm đáp ánBài tập dạng phương trình bậc nhị với một hàm số lượng giác tất cả đáp án

♣ bài tập phương trình số 1 theo sinx cùng cosx tất cả đáp án

Bài tập phương trình số 1 theo sinx với cosx bao gồm đáp ánBài tập giải phương trình hàng đầu theo sinx cùng cosx bao gồm đáp ánBài tập giải phương trình số 1 theo sinx và cosx kèm đáp ánBài tập dạng giải phương trình bậc nhất theo sinx cùng cosx kèm đáp án

♣ bài bác tập phương trình đẳng cấp và sang trọng bậc 2, bậc 3 lượng giác gồm đáp án 

Bài tập phương trình quý phái bậc 2, bậc 3 lượng giác tất cả đáp ánBài tập giải phương trình sang trọng bậc 2, bậc 3 lượng giác gồm đáp ánBài tập dạng phương trình đẳng cấp bậc 2, bậc 3 lượng giác tất cả đáp án

♣ bài bác tập phương trình lượng giác đối xứng, phản đối xứng có đáp án

Bài tập phương trình lượng giác đối xứng, làm phản đối xứng bao gồm đáp ánBài tập giải phương trình lượng giác đối xứng, phản đối xứng có đáp ánBài tập dạng phương trình lượng giác đối xứng, phản bội đối xứng gồm đáp ánBài tập dạng phương trình lượng giác đối xứng, phản nghịch đối xứng kèm đáp án

♣ bài tập phương trình lượng giác đặc trưng có đáp án

Bài tập phương trình lượng giác quan trọng có đáp ánBài tập giải phương trình lượng giác đặc biệt có đáp ánBài tập dạng phương trình lượng giác quan trọng đặc biệt có đáp ánBài tập phương trình lượng giác đặc biệt quan trọng kèm đáp án

♣ bài xích tập tìm nghiệm của phương trình lượng giác vừa lòng điều kiện tất cả đáp án

Bài tập kiếm tìm nghiệm của phương trình lượng giác thỏa mãn điều kiện bao gồm đáp ánBài tập dạng tìm nghiệm của phương trình lượng giác vừa lòng điều kiện tất cả đáp ánBài tập dạng search nghiệm của phương trình lượng giác vừa lòng điều khiếu nại kèm đáp ánBài tập dạng tìm kiếm nghiệm của phương trình lượng giác thỏa mãn điều kiện tất cả đáp án chi tiết

Bộ bài xích tập hàm số lượng giác 11 để các bạn ôn luyện

Dưới đây là tổng hợp bài tập hàm số lượng giác 11 cùng với hàm số lượng giác 11 kim chỉ nan đi kèm để các chúng ta có thể dễ dàng áp dụng giải bài bác tập.

*
Bài tập hàm con số giác 11
*
Bài tập lượng giác 11
*
Bài tập phương trình lượng giác thường gặp gỡ lớp 11
*
Các dạng bài tập phương trình lượng giác lớp 11
*
Bài tập hàm số lượng giác 11 có đáp án
*
Phương trình lượng giác cơ phiên bản lớp 11 bài tập
*
Bài tập lượng giác lớp 11
*
Bài tập phương trình lượng giác cơ phiên bản lớp 11
*
Bài tập toán hàm số lượng giác lớp 11
*
Bài tập lượng giác lớp 11 nâng cao
*
Các bài xích tập lượng giác lớp 11
*
Các bài bác tập về hàm con số giác 11
*
Lý thuyết phương trình lượng giác lớp 11
*
Bài tập lượng giác 11 nâng cao
*
Bài tập lượng giác lớp 11 cơ bản
*
Giải các phương trình lượng giác lớp 11
*
Bài tập hàm con số giác lớp 11
*
Bài tập lượng giác lớp 11
*
Bài tập phương trình lượng giác thường chạm chán 11
*
Các dạng bài bác tập phương trình lượng giác 11
*
Giải phương trình lượng giác lớp 11
*
Giải phương trình lượng giác 11
*
Các dạng bài tập hàm số lượng giác lớp 11
*
Các dạng bài bác tập hàm con số giác 11
*
Các dạng bài bác tập về hàm số lượng giác 11
*
Các dạng bài tập về hàm số lượng giác lớp 11
*
Các dạng bài tập về hàm con số giác toán 11
*
Các dạng bài xích tập về hàm số lượng giác toán lớp 11
*
Giải bài bác tập hàm con số giác lớp 11
*
Giải bài tập hàm con số giác 11

*

*
Bài tập lượng giác toán lớp 11
*
Bài tập lượng giác toán 11
*
Bài tập phương trình lượng giác cơ bản toán lớp 11
*
Bài tập toán hàm con số giác 11
*
Bài tập toán hàm số lượng giác toán lớp 11
*
Bài tập lượng giác toán lớp 11 nâng cao
*
Bài tập lượng giác môn toán lớp 11 nâng cao