Nâng cấp cho gói Pro để đề xuất website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, với tải file rất nhanh không chờ đợi.

Bạn đang xem: Các dạng toán nâng cao lớp 8


Bài tập toán nâng cao lớp 8 được Vn
Doc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu này giúp đa số về các bài tập nhân và chia những đa thức theo phương thức tư cơ bạn dạng đến nâng cao theo từng mảng bài bác tập nhưng mà vẫn bám sát đít theo chương trình SGK lớp 8 môn Toán. Câu hỏi làm bài tập này cùng dạng những lần để giúp các em thuần thục và rèn luyện năng lực giải bài bác tốt. Các bài tập sẽ phân chia theo từng chăm đề dưới đó là nội dung cụ thể các em tham khảo nhé:


1. NHÂN CÁC ĐA THỨC

Bài 1:  Cho m số mà lại mỗi số bởi 3n – 1 và n số mà mỗi số bởi 9 – 3m. Biết tổng tất cả các số đó bằng 5 lần tổng m + n. Search m?


Bài 2: search x, biết:

a,

*

b,

*

c,

*

Bài 3: cho

*
. Chứng minh rằng A = B = C với

*

*

*

Bài 4: đến a + b + c = 2; ab + bc + ca = -5 cùng abc = 3. Hãy tính giá trị cửa ngõ biểu thức:

*
cùng với
*

Bài 5: Tìm những hệ số a, b, c thỏa mãn

*
với mọi x

Bài 6: Tính giá trị:

B = x15 - 8x14 + 8x13 - 8x2 + ... - 8x2 + 8x – 5 cùng với x = 7

Bài 7: Cho cha số thoải mái và tự nhiên liên tiếp. Tích của nhì số đầu nhỏ tuổi hơn tích của nhì số sau là 50. Hỏi đang cho ba số nào?

Bài 8: Chứng minh rằng nếu: thì (x2 + y2 + z2) (a2 + b2 + c2) = (ax + by + cz)2

2. CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

1. Rút gọn những biểu thức sau:


a. A = 1002 - 992+ 982 - 972 + ... + 22 - 12

b. B = 3(22 + 1) (24 + 1) ... (264 + 1) + 12

c. C = (a + b + c)2 + (a + b - c)2 - 2(a + b)2

2. Minh chứng rằng:

a. A3 + b3 = (a + b)3 - 3ab (a + b)

b. A3 + b3 + c3 - 3abc = (a + b + c) (a2 + b2 c2 - ab - bc - ca)

Suy ra các kết quả:

i. Trường hợp a3 + b3 + c3 = 3abc thì a + b + c = 0 hoặc a = b = c

ii. Cho

*
tính
*

iii. Cho

*

Tính

*

3. Tìm giá bán trị bé dại nhất của những biểu thức

a. A = 4x2 + 4x + 11

b. B = (x - 1) (x + 2) (x + 3) (x + 6)

c. C = x2 - 2x + y2 - 4y + 7

4. Tìm giá trị phệ nhất của các biểu thức

a. A = 5 - 8x - x2

b. B = 5 - x2 + 2x - 4y2 - 4y

5. A. Cho a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca chứng minh rằng a = b = c

b. Kiếm tìm a, b, c biết a2 - 2a + b2 + 4b + 4c2 - 4c + 6 = 0

6. Chứng minh rằng:

a. X2 + xy + y2 + 1 > 0 với tất cả x, y

b. X2 + 4y2 + z2 - 2x - 6z + 8y + 15 > 0 với đa số x, y, z

7. Chứng minh rằng:

x2 + 5y2 + 2x - 4xy - 10y + 14 > 0 với đa số x, y.

8. Tổng ba số bởi 9, tổng bình phương của chúng bởi 53. Tính tổng các tích của nhị số trong ba số ấy.


9. Minh chứng tổng những lập phương của bố số nguyên liên tục thì phân tách hết mang đến 9.

10. Rút gọn gàng biểu thức:

A = (3 + 1) (32 + 1) (34 + 1) ... (364 + 1)

11. a. Chứng minh rằng ví như mỗi số trong nhì số nguyên là tổng các bình phương của nhị số nguyên nào kia thì tích của chúng hoàn toàn có thể viết dưới dạng tổng nhị bình phương.

b. Chứng tỏ rằng tổng những bình phương của k số nguyên tiếp tục (k = 3, 4, 5) ko là số chủ yếu phương.

3. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

1. Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a. X2 - x - 6

b. X4 + 4x2 - 5

c. X3 - 19x - 30

2. Phân tích thành nhân tử:

a. A = ab(a - b) + b(b - c) + ca(c - a)

b. B = a(b2 - c2) + b(c2 - a2) + c(a2 - b2)

c. C = (a + b + c)3 - a3 - b3 - c3

3. Phân tích thành nhân tử:

a. (1 + x2)2 - 4x (1 - x2)

b. (x2 - 8)2 + 36

c. 81x4 + 4

d. X5 + x + 1

4. a. Chứng minh rằng: n5 - 5n3 + 4n phân chia hết mang lại 120 với mọi số nguyên n.

b. Chứng minh rằng: n3 - 3n2 - n + 3 phân tách hết cho 48 với tất cả số lẻ n.

5. Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử

1. A3 - 7a - 6

2. A3 + 4a2 - 7a - 10

3. A(b + c)2 + b(c + a)2 + c(a + b)2 - 4abc

4. (a2 + a)2 + 4(a2 + a) - 12

5. (x2 + x + 1) (x2 + x + 2) - 12

6. X8 + x + 1

7. X10 + x5 + 1

6. Chứng tỏ rằng với tất cả số tự nhiên và thoải mái lẻ n:

1. N2 + 4n + 8 chia hết đến 8

2. N3 + 3n2 - n - 3 phân chia hết đến 48

7. Tìm tất cả các số thoải mái và tự nhiên n để:

1. N4 + 4 là số nguyên tố

2. N1994 + n1993 + 1 là số nguyên tố

8. Tra cứu nghiệm nguyên của phương trình:

1. X + y = xy

2. P(x + y) = xy với p. Nguyên tố

3. 5xy - 2y2 - 2x2 + 2 = 0

4. CHIA ĐA THỨC

1. Khẳng định a khiến cho đa thức x3- 3x + a phân chia hết mang lại (x - 1)2


2. Tìm các giá trị nguyên của n nhằm

*
là số nguyên

3. Kiếm tìm dư vào phép phân tách đa thức: f(x)+x1994+ x1993+ 1 cho

a. X - 1

b. X2 - 1

c. X2 + x + 1

4. 1. Khẳng định các số a va b sao cho:

a. X4 + ax2 + b phân chia hết cho:

i. X2 - 3x + 2

ii. X2 + x + 1

b. X4 - x3 - 3x2 + ax + b chia cho x2 - x - 2 có dư là 2x - 3

c. 2x2 + ax + b phân tách cho x + 1 dư - 6 chia cho x - 2 dư 21

2. Chứng tỏ rằng

f(x) = (x2 - x + 1)1994 + (x2 + x - 1)1994 - 2

chia hết đến x - 1. Kiếm tìm dư trong phép phân chia f(x) đến x2 - 1

5. Kiếm tìm n nguyên để

*
là số nguyên

6. Chứng minh rằng:

a. 1110 - 1 phân chia hết mang lại 100

b. 9 . 10n + 18 chia hết đến 27

c. 16n - 15n - 1 chia hết cho 255

6. Tìm tất cả các số tự nhiên và thoải mái n nhằm 2n - 1 chia hết đến 7

7. Chứng tỏ rằng:

a. 20n + 16n - 3n - 1:323 với n chẵn

b. 11n + 2 + 122n + 1:133

c.

*
+ 7 :7 với n > 1

Tính hóa học cơ phiên bản và rút gọn gàng phân thức

Tài liệu vẫn còn chúng ta tải về để xem đầy đủ nội dung


Ngoài ra, Vn

Bài tập toán nâng cao lớp 8 được Vn
Doc share trên phía trên hy vọng sẽ giúp đỡ các em học sinh nắm chắn chắn kiến thức cũng tương tự làm thân quen với các dạng bài xích tập cải thiện và phần khác để tìm ra phần nhiều em có năng khiếu sở trường hơn. Chúc những em học tập tốt, ví như thấy tài liệu hữu dụng hãy chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo nhé

...................................

Ngoài bài tập toán cải thiện lớp 8, các bạn học sinh còn hoàn toàn có thể tham khảo các đề thi, học tập kì 1 lớp 8, học tập kì 2 lớp 8 các môn Toán 8, Văn 8, Soạn bài xích lớp 8, biên soạn Văn Lớp 8 (ngắn nhất) mà chúng tôi đã học hỏi và lựa chọn lọc. Với đề thi lớp 8 này giúp chúng ta rèn luyện thêm kĩ năng giải đề và làm cho bài giỏi hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Xem thêm: Giải bài tập sgk toán 12 bài 4 trang 101 sgk giải tích 12, giải bài 4 trang 101 sgk giải tích 12


Toán 8 từ năm học 2023 - 2024 trở đi đã được huấn luyện và đào tạo theo 3 cỗ sách: Chân trời sáng tạo; Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường và Cánh diều. Câu hỏi lựa chọn đào tạo và giảng dạy bộ sách nào đã tùy trực thuộc vào các trường. Để giúp những thầy cô và các em học viên làm quen thuộc với từng bộ sách mới, Vn
Doc sẽ hỗ trợ lời giải bài bác tập sách giáo khoa, sách bài tập, trắc nghiệm toán từng bài bác và những tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời chúng ta tham khảo qua đường liên kết bên dưới:

Mua tài khoản tải về Pro để thử khám phá website toancapba.com KHÔNG quảng cáotải File cực nhanh chỉ từ 79.000đ. Khám phá thêm

Các dạng bài xích tập Toán nâng cao lớp 8 gồm 6 trang tóm tắt kiến thức của những dạng toán cải thiện như: nhân các đa thức, hằng đẳng thức xứng đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử, phân tách đa thức, ...Các dạng bài bác tập Toán cải thiện lớp 8


Dạng 1: Nhân các đa thức

1. Tính giá trị:

B = x15 - 8x14 + 8x13 - 8x2 + ... - 8x2 + 8x – 5 cùng với x = 7

2. Cho ba số tự nhiên và thoải mái liên tiếp. Tích của nhị số đầu nhỏ hơn tích của nhì số sau là 50. Hỏi đang cho bố số nào?

3. minh chứng rằng nếu: thì (x2 + y2 + z2) (a2 + b2 + c2) = (ax + by + cz)2

Dạng 2: những hàng đẳng thức xứng đáng nhớ

*Hệ trái với hằng đẳng thức bậc 2

*

*

*

*

*

*

*Hệ quả với hằng đẳng thức bậc 3

*

*

*

*


*

*

*

1. Rút gọn các biểu thức sau:

a. A = 1002 - 992+ 982 - 972 + ... + 22 - 12

b. B = 3(22 + 1) (24 + 1) ... (264 + 1) + 12

c. C = (a + b + c)2 + (a + b - c)2 - 2(a + b)2

2. Chứng tỏ rằng:

a. A3 + b3 = (a + b)3 - 3ab (a + b)

b. A3 + b3 + c3 - 3abc = (a + b + c) (a2 + b2 c2 - ab - bc - ca)

Suy ra những kết quả:

i. Giả dụ a3 + b3 + c3 = 3abc thì a + b + c = 0 hoặc a = b = c

ii. đến

*
tính
*

iii. đến

*

Tính

*

3. Tìm giá chỉ trị bé dại nhất của các biểu thức

a. A = 4x2 + 4x + 11

b. B = (x - 1) (x + 2) (x + 3) (x + 6)

c. C = x2 - 2x + y2 - 4y + 7

4. Tìm giá chỉ trị mập nhất của những biểu thức

a. A = 5 - 8x - x2

b. B = 5 - x2 + 2x - 4y2 - 4y

5. A. Cho a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca minh chứng rằng a = b = c


b. Search a, b, c biết a2 - 2a + b2 + 4b + 4c2 - 4c + 6 = 0

6. Chứng minh rằng:

a. X2 + xy + y2 + 1 > 0 với mọi x, y

b. X2 + 4y2 + z2 - 2x - 6z + 8y + 15 > 0 với mọi x, y, z

7. Chứng minh rằng:

x2 + 5y2 + 2x - 4xy - 10y + 14 > 0 với tất cả x, y.


8. Tổng ba số bằng 9, tổng bình phương của chúng bằng 53. Tính tổng các tích của hai số trong cha số ấy.

9. Chứng minh tổng các lập phương của tía số nguyên liên tiếp thì chia hết cho 9.

10. Rút gọn gàng biểu thức:

A = (3 + 1) (32 + 1) (34 + 1) ... (364 + 1)

11. a. Chứng tỏ rằng nếu như mỗi số trong nhị số nguyên là tổng các bình phương của nhị số nguyên nào đó thì tích của chúng rất có thể viết bên dưới dạng tổng hai bình phương.

b. Chứng minh rằng tổng các bình phương của k số nguyên liên tiếp (k = 3, 4, 5) không là số chủ yếu phương.

Dạng 3: Phân tích đa thức thành nhân tử

1. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a. X2 - x - 6

b. X4 + 4x2 - 5

c. X3 - 19x - 30

2. Phân tích thành nhân tử:

a. A = ab(a - b) + b(b - c) + ca(c - a)

b. B = a(b2 - c2) + b(c2 - a2) + c(a2 - b2)

c. C = (a + b + c)3 - a3 - b3 - c3

3. So sánh thành nhân tử:

a. (1 + x2)2 - 4x (1 - x2)

b. (x2 - 8)2 + 36

c. 81x4 + 4

d. X5 + x + 1

4. a. Chứng minh rằng: n5 - 5n3 + 4n chia hết cho 120 với mọi số nguyên n.

b. Chứng minh rằng: n3 - 3n2 - n + 3 chia hết cho 48 với tất cả số lẻ n.

5. Phân tích các đa thức tiếp sau đây thành nhân tử

1. A3 - 7a - 6

2. A3 + 4a2 - 7a - 10

3. A(b + c)2 + b(c + a)2 + c(a + b)2 - 4abc

4. (a2 + a)2 + 4(a2 + a) - 12

5. (x2 + x + 1) (x2 + x + 2) - 12

6. X8 + x + 1

7. X10 + x5 + 1

6. Chứng minh rằng với tất cả số tự nhiên lẻ n:

1. N2 + 4n + 8 chia hết mang lại 8

2. N3 + 3n2 - n - 3 phân chia hết mang đến 48

7. Tìm tất cả các số thoải mái và tự nhiên n để:

1. N4 + 4 là số nguyên tố

2. N1994 + n1993 + một là số nguyên tố

8. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

1. X + y = xy

2. P(x + y) = xy với phường nguyên tố


3. 5xy - 2y2 - 2x2 + 2 = 0

Dạng 4: chia đa thức

1. Xác minh a khiến cho đa thức x3- 3x + a phân tách hết cho (x - 1)2