GD kinh tế và pháp luật 11 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 11 Công nghệ 11 Tin học 11
Ngữ văn 10 Toán học 10 Tiếng Anh 10 Vật lí 10
Hóa học 10 Sinh học 10 Lịch sử 10
*
Địa lí 10
Tin học 10 Công nghệ 10
*
GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Toán học 9 Ngữ văn 9 Tiếng Anh 9 Khoa học tự nhiên 9
Vật lí 9 Hóa học 9 Sinh học 9 Lịch sử 9
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh \(a\sqrt 2 \). Cạnh bên SA vuông góc với đáy, \(SA = 2a\).

Bạn đang xem: Câu hỏi lớp 11 toán


Câu 2: Cho hàm số \(y = \dfrac{{x - 1}}{{2x - 3}}\) có đồ thị \((C)\). Viết phương trình tiếp tuyến của \((C)\) tại \(M\) thuộc (C) sao cho tiếp tuyến đó tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân.


Câu 1: Tính \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \left( {x - \sqrt {{x^2} - 2x + 3} } \right)\)


Câu 2: Cho hàm số \(f(x) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\dfrac{{\sqrt {3x - 5} - 1}}{{x - 2}},{\rm{ khi }}x \ne 2}\\{2m - 1,{\rm{ khi }}\quad x = 2}\end{array}} \right.\). Tìm \(m\) để hàm số \(f(x)\) liên tục tại điểm \(x = 2\).


Câu hỏi: Trong không gian cho hai vectơ \(\vec u,\vec v\) tạo với nhau một góc \({120^0},|\vec u| = 4\) và \(|\vec v| = 3\). Tích vô hướng \(\vec u,\vec v\) bằng

A 3A \( - 6\).C 2 .D \(3\sqrt 3 \).

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự


Câu hỏi: Đạo hàm của hàm số \(y = {\tan ^2}x\) là

A \(2\cot x\)A 2C \(\dfrac{{2\tan x}}{{{{\cos }^2}x}}\)D \(2\tan x\).

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự


Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có SB vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt phẳng \((ABCD)\) vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?

A (SAC)A (SBD)C (SCD)D (SAD)

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự


Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh \(a,SA \bot (ABCD)\) và \(SA = a\sqrt 6 \). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng \((ABCD)\) bằng

A

\(45^0\).

A

\(90^0\).

C

\(30^0\).

D

\(60^0\).

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự


Câu hỏi: Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật có bao nhiêu mặt là hình chữ nhật ?

A 4A 5C 6D 3

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự


Câu hỏi: Khẳng định nào sau đây sai

A \({\left( {\dfrac{1}{x}} \right)^\prime } = \dfrac{1}{{{x^2}}}\).A \({(\sqrt x )^\prime } = \dfrac{1}{{2\sqrt x }}\), với \(x > 0\)C \({\left( {{x^n}} \right)^\prime } = n{x^{n - 1}}\). với \(n\) nguyên dương
D \({(c)^\prime } = 0\), với \(c\) hằng số

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự


Câu hỏi: Đạo hàm cấp hai của hàm số \(y = 3{x^2} - 2021x + 2020\) là

A 6A 2020C 2021D 0

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Nhằm cung cấp ngân hàng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 giúp học sinh rèn luyện trong quá trình học tập, toancapba.com giới thiệu đến các em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 11. Tài liệu gồm 697 trang với các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 11 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong chương trình Đại số và Giải tích 11 và Hình học 11.

*

Mục lục tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 11:I. ĐẠI SỐChương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Lý thuyết.II. Tính tuần hoàn.III. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG GIÁC CƠ BẢN.I. Phương trình sin x = a.II. Phương trình cos x = a.III. Phương trình tan x = a.IV. Phương trình cot x = a.V. Bài tập trắc nghệm.3 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP.I. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.II. Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x.III. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.IV. Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sin x và cos x.V. Phương trình chứa sin x ± cos x và sin x cos x.VI. Bài tập trắc nghệm.Chương 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT.1 QUY TẮC ĐẾM.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Các dạng toán.III. Bài tập trắc nghiệm.2 HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 NHỊ THỨC NIU-TƠN.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 BIẾN CỐ & XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán quảng nam có đáp án, đề thi vào lớp 10 chuyên quảng nam môn toán 2023

Chương 3. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN.1 DÃY SỐ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc ngihệm.2 CẤP SỐ CỘNG.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 CẤP SỐ NHÂN.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 4. GIỚI HẠN.1 GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 HÀM SỐ LIÊN TỤC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 5. ĐẠO HÀM.1 ĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 VI PHÂN.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.5 ĐẠO HÀM CẤP 2.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.II HÌNH HỌCChương 1. PHÉP BIẾN HÌNH.1 PHÉP BIẾN HÌNH.I. Tóm tắt lí thuyết.2 PHÉP TỊNH TIẾN.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.5 PHÉP QUAY.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.6 PHÉP DỜI HÌNH.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.7 PHÉP VỊ TỰ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.8 PHÉP ĐỒNG DẠNG.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 2. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.I. Mở đầu về hình học không gian.II. Các tính chất thừa nhận.III. Điều kiện xác định mặt phẳng.IV. Hình chóp và tứ diện.V. Câu hỏi trắc nghiệm.2 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG – HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.I. Lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG.I. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.II. Điều kiện để một đường thẳng song song với một mặt phẳng.III. Tính chất.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.4 HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.I. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng phân biệt.II. Điều kiện để hai mặt phẳng song song.III. Tính chất.IV. Hình lăng trụ và hình hộp.V. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 3. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.1 VÉC-TƠ TRONG KHÔNG GIAN.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.5 KHOẢNG CÁCH.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.

Tải tài liệu