Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 4 tuần 11

*

Giải thuộc em học Toán lớp 4 Tập 1 tuần 11. Nhân cùng với 10, 100, 1000, … phân tách cho 10, 100, 1000, … Tính chất phối kết hợp của phép nhân. Nhân cùng với số bao gồm tận cùng là chữ số 0. Đề - xi – mét vuông. Mét vuông. Hay độc nhất

Giải thuộc em học tập Toán lớp 4 Tập một tuần lễ 11. Nhân cùng với 10, 100, 1000, … chia cho 10, 100, 1000, … Tính chất phối kết hợp của phép nhân. Nhân với số bao gồm tận thuộc là chữ số 0. Đề - xi – mét vuông. Mét vuông. Xuất xắc nhất

Bài 1: Tính:

625 x 10 = …………………

540 : 10 = …………………

3456 x 100 = …………………

63 000 : 100 = …………………

302 761 x 1000 = …………………

1 011 000 : 1000 = …………………

Hướng dẫn giải:

625 x 10 = 6250

540 : 10 = 54

3456 x 100 = 345 600

63 000 : 100 = 630

302 761 x 1000 = 302 761 000

1 011 000 : 1000 = 1011

Bài 2: Viết số phù hợp vào nơi chấm:

50kg = ………………… yến

300kg = ………………… tạ

150 tạ = ………………… tấn

5000g = …………………kg

Hướng dẫn giải:

50kg = 5 yến

300kg = 3 tạ

150 tạ = 15 tấn

5000g = 5 kg

Bài 3:Tính bằng cách thuận một thể nhất:

a) 71 x 5 x 4 = ………………… = ………………… = …………………

b) 123 x 50 x 2 = ………………… = ………………… = …………………

c) 4 x 138 x 25 = ………………… = ………………… = …………………

d) 25 x 96 x 4 = ………………… = ………………… = …………………

e) 5 x 81 x 2 = ………………… = ………………… = …………………

g) 50 x 104 x 2 = ………………… = ………………… = …………………

Hướng dẫn giải:

a) 71 x 5 x 4 = 71 x (5 x 4) = 71 x trăng tròn = 1420

b) 123 x 50 x 2 = 123 x (50 x 2) = 123 x 100 = 12300

c) 4 x 138 x 25 = (4 x 25) x 138 = 100 x 138 = 13800

d) 25 x 96 x 4 = (25 x 4) x 96 = 100 x 96 = 9600

e) 5 x 81 x 2 = (5 x 2) x 81 = 10 x 81 = 810

g) 50 x 104 x 2 = (50 x 2) x 104 = 100 x 104 = 10400

Bài 4: Một cửa hàng có 15 kiện hàng. Mỗi khiếu nại hàng bao gồm 10 gói hàng, từng gói hàng bao gồm 6 sản phẩm. Hỏi 15 khiếu nại hàng đó có toàn bộ bao nhiêu sản phẩm?

Hướng dẫn giải:

Có toàn bộ số gói mặt hàng là:

15 x 10 = 150 (gói hàng)

Có tất cả số sản phẩm là:

150 x 6 = 900 (sản phẩm)

Đáp số: 900 sản phẩm.

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

612 x trăng tròn

1035 x 400

2134 x 50

Hướng dẫn giải:

Bài 6: Viết số phù hợp vào nơi chấm:

10dm2 = ……cm2

8dm2 = ……cm2

13dm2 = ……cm2

600cm2 = ……dm2

700cm2 = ……dm2

3800cm2 = ……dm2

Hướng dẫn giải:

10dm2 = 1000cm2

8dm2 = 800cm2

13dm2 = 1300cm2

600cm2 = 6dm2

700cm2 = 7dm2

3800cm2 = 38dm2

Bài 7:

a) Nối (theo mẫu):

*

b) Viết số tương thích vào chỗ chấm:

10m2 = ……dm2

3m2 = ……dm2

200dm2 = ……m2

10m2 = ……cm2

8m2 = ……cm2

90 000cm2 = ……m2

Hướng dẫn giải:

a)

*

b)

10m2 = 1000dm2

3m2 = 300dm2

200dm2 = 2m2

10m2 = 100 000cm2

8m2 = 80 000cm2

90 000cm2 = 9m2

Bài 8: một căn phòng được lát kín đáo nền nhà vì 400 viên gạch hình vuông có cạnh 4dm. Hỏi căn hộ đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch xi măng là không xứng đáng kể?

Hướng dẫn giải:

Diện tích một viên gạch là :

4 x 4 = 16 (dm2)

Diện tích ngôi nhà là:

16 x 400 = 6400 (dm2)

Đổi 6400dm2 = 64m2

Đáp số: 64m2.

Vui học: quan liêu sát các bước thực hiện của chúng ta Mai. Em có đồng ý với phương pháp làm của doanh nghiệp Mai không? bởi sao?

*

Hướng dẫn giải:

Trả lời: cách làm của doanh nghiệp Mai là đúng vì:

300 x 400 = 3 x 100 x 4 x 100

= (3 x 4) x (100 x 100)

= 12 x 10000 = 120000

Các bài Giải bài tập cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 khác:


Xem thêm: Bí quyết vượt qua bài toán lớp 11 trang 21 tập 1 kết nối tri thức

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH mang đến KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài bác tập cuối tuần, gia sư giành riêng cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Để giúp học viên học giỏi môn Toán lớp 4, loạt bài xích Giải bài tập cùng em học tập Toán lớp 4 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám sát đít nội dung sách cùng em học Toán 4 Tập 1, Tập 2.

Giải cùng em học Toán 4

Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1

Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2