*

*

Tính số điểm 10 về môn Toán trong học tập kỳ 1. Lớp 6A1 gồm 40 học viên đạt ít nhất 1 điểm 10 , 27 học sinh đạt tối thiểu 2 điểm 10, 19 học sinh đạt ít nhất 3 điểm 10, 14 học viên đạt ít nhất 4 điểm 10 cùng không có học sinh nào đạt 5 điểm 10.Dùng kí hiệu của tập hợp nhỏ để thể hiện mối quan hệ giữa những tập hợp học sinh đạt số các điểm 10 của lớp 6A1 rồi tính tổng số điểm 10...

Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 5 tuần 10


Tính số điểm 10 về môn Toán trong học kỳ 1. Lớp 6A1 tất cả 40 học viên đạt tối thiểu 1 điểm 10 , 27 học sinh đạt tối thiểu 2 điểm 10, 19 học viên đạt ít nhất 3 điểm 10, 14 học sinh đạt tối thiểu 4 điểm 10 với không có học sinh nào đạt 5 điểm 10.

Dùng kí hiệu của tập hợp bé để thể hiện mối quan hệ giữa các tập hợp học viên đạt số các điểm 10 của lớp 6A1 rồi tính tổng số điểm 10 của lớp đó


*

Số tròn vượt :

*

Đáp án là 100 điểm 10


Tọa độ đỉnh p là (-b/2a; -delta/4a)

với y=ax^2+bx+c

Áp dụng vào:

y=mx^2-(m+1)x-2m+3

Delta=(m+1)^2-4m(-2m+3)=m^2+2m+1+8m^2-12m=9m^2-10m+1

a=m,b=-(m+1),c=-2m+3

Là vẫn ra.

Để P(M) đi qua điểm (2,1)=> nạm x=2,y=1 vào cho loại đó =0

2=m-(m+1)-2m+3=>-2m+2=2=>m=0

y=mx^2-(m+1)x-2m+3mx^2-mx-x-2m+3-y=0

=>m(x^2-x-2)-x-y+3=0

Điểm cố định và thắt chặt có tọa độ (x_0,y_0)

Với x_0^2-x_0-2=0 với -x_0-y_0+3=0=>(x_0,y_0)=(2,-1) với (-1,-4)


Dựa vào list lớp học tập em hãy chỉ ra ĐIỀU KIỆN đến TRƯỚC của câu hỏi :Xác định số học sinh trong lớp cùng sở hữu họ Trần.A.Số học viên trong lớp với họ Trần
B.Tên học viên trong lớp
C.Số máy tự của học viên trong lớp
D. Danh sách số học viên trong lớphãy chọn phát biểu SAI?
A.Việc tiến hành cả 3 cách khi giải việc trên máy tính xách tay là phải thiết,nhất là so với bài toán phức tạp.B.Xác định bài...

Dựa vào list lớp học em hãy chỉ ra ĐIỀU KIỆN mang lại TRƯỚC của việc :Xác định số học sinh trong lớp cùng có họ Trần.

A.Số học sinh trong lớp với họ Trần

B.Tên học viên trong lớp

C.Số sản phẩm tự của học sinh trong lớp

D. List số học viên trong lớp

hãy chọn phát biểu SAI?

A.Việc triển khai cả 3 cách khi giải việc trên laptop là cần thiết,nhất là đối với bài toán phức tạp.

B.Xác định câu hỏi là khẳng định rõ những điều kiện đến trước và tác dụng cần thu được.

C.Dãy hữu hạn các thao tác cần tiến hành để giải một câu hỏi được gọi là thuật toán

D. Đối với mỗi việc cụ thể bọn họ chỉ có 1 thuật toán duy nhất nhằm giải vấn đề đó trên máy tính


#Tin học tập lớp 8
5
MA
Minh Anh
18 tháng 11 2021

1.A


Đúng(1)
DH
Đông Hải
18 tháng 11 2021

A

D


Đúng(1)
TO
Toán Online
27 mon 8 2015
Mấy các bạn jup mình 2 bài này với. Ngày mai tới trường rùi. 1) Tính số điểm về môn toán trong học tập kỳ 1. Lớp 6A tất cả 40 học sinh đạt tối thiểu một điểm 10; gồm 27 học viên đạt ít nhất 2 điểm 10; tất cả 29 học viên đạt ít nhất ba điểm 10; có 14 học sinh đạt ít nhất bốn điểm 10 và không có học sinh nào đạt ít nhất 5 điểm 10. Dùng kí hiệu "chứa trong" để thực hiện mối tình dục giữa những tập phù hợp học...
Đọc tiếp

Mấy bạn jup mình 2 bài bác này với. Ngày mai tới trường rùi.

1) Tính số điểm về môn toán trong học kỳ 1. Lớp 6A có 40 học sinh đạt ít nhất một điểm 10; tất cả 27 học viên đạt tối thiểu 2 điểm 10; tất cả 29 học viên đạt ít nhất ba điểm 10; bao gồm 14 học sinh đạt tối thiểu bốn điểm 10 và không có học viên nào đạt ít nhất 5 điểm 10. Sử dụng kí hiệu "chứa trong" để triển khai mối quan hệ giới tính giữa các tập hợp học viên đạt số các điểm 10 của lớp 6A rồi tính tổng cộng điểm 10 của lớp đó.

2) các bạn Thanh đánh số trang của một cuốn sách bằng những số thoải mái và tự nhiên từ 1 mang đến 359. Hỏi chúng ta phải viết toàn bộ bao nhiêu chữ số?

 


#Toán lớp 6
1
NN
Nguyễn Ngọc Bảo Trân
27 mon 8 2015

nè bạnhttp://olm.vn/hoi-dap/question/166046.html


Đúng(0)
CX
Chiều Xuân
5 mon 11 2017

đây nữa ạ, giúp em với

*


#Toán lớp 10
0
TM
Tô Mộng Nghi
30 tháng 10 năm ngoái
tính số điểm về môn toán trong học kỳ I, lớp 6A gồm 40 học viên đạt ít nhất một điểm 10, tất cả 27 học sinh đạt tối thiểu hai điểm 10, bao gồm 29 học viên đạt ít nhất ba điểm 10, có 14 học viên đạt tối thiểu bốn điểm 10 và không có học viên nào đạt được năm điểm 10. Dùng kí hiệu nhằm thưc hiện quan hệ giữa các tập hợp học sinh đạt số điểm mười sống lớp 6A rồi tính tổng thể điểm...
Đọc tiếp

tính số điểm về môn toán trong học kỳ I, lớp 6A có 40 học viên đạt ít nhất một điểm 10, bao gồm 27 học sinh đạt ít nhất hai điểm 10, gồm 29 học sinh đạt tối thiểu ba điểm 10, gồm 14 học viên đạt ít nhất bốn điểm 10 và không có học viên nào có được năm điểm 10. Dùng kí hiệu để thưc hiện mối quan hệ giữa các tập hợp học viên đạt số điểm mười ở lớp 6A rồi tính tổng số điểm 10 của lớp đó


#Toán lớp 6
2
PT
Phương Trình hai Ẩn
30 tháng 10 2015

40 HS đạt ít nhất 1 điểm 10:tức là 1,2,3,4(không bao gồm HS đạt 5 điểm 10 và những hơn)

27 HS đạt ít nhất 2 điểm 10:tức là 2,3,4

19 HS đạt tối thiểu 3 điểm 10:tức là 3,4

14 HS đạt tối thiểu 4 điểm 10:tức là 4

Vậy ta tất cả kết quả bằng cách đi ngược từ dưới lên:

14 HS đạt 4 điểm 10: 14x4 = 56 (điểm 10)

19 - 14 = 5HS đạt 3 điểm 10: 3x5 = 15 (điểm 10)

27 - 19 = 8HS đạt 2 điểm 10: 8x2 = 16 (điểm 10)

40 - 27 = 13HS đạt một điểm 10: 13x1 = 13 (điểm 10)

Tổng cùng có: 56 + 15 + 16 + 13 = 100 (điểm 10)


Đúng(0)
DT
Đinh Thị Thùy Dung
30 tháng 10 2015

 

40 hs đạt tối thiểu 1 điểm 10:tức là 1,2,3,4(không có học sinh đạt 5 điểm 10 vànhiều hơn

27 hs đạt tối thiểu 2 điểm 10: tứ là 2,3,4

19 hs đạt ít nhất 3 điểm 10:tức là 3,4

vậy ta có kết quả bằng phương pháp đi ngược từ bên dưới lên:

14hs đạt 4 điểm 10:14*4=56 (điểm 10)

19-14=5 hs đạt 3điểm 10 :3*5=15 (điểm 10)

27-19=8 hs đạt 2 điểm 10:8*2=16(điểm 10 )

40-27=13 hs đạt 1 điều 10: 13*1=13(điểm 10)

tổng cộng bao gồm :56+15+16+13=100 (điểm 10)


Đúng(0)
NB
Nguyễn Bảo Châu
26 mon 9 2021

bài 4 : ( vào sách bài xích tập toán tập một trang 16,17 ) Biết 7/10 số học viên của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp đó gồm bao nhiêu học viên ?

các các bạn giúp mình nhé


#Toán lớp 5
1
TK
Trần khôi khoa Vũ
26 tháng 9 2021

30 học tập sinh


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

OLM là nền tảng giáo dục số. Với chương trình huấn luyện và đào tạo bám gần kề sách giáo khoa từ mẫu mã giáo tới trường 12. Những bài học được cá thể hoá cùng phân tích thời gian thực. OLM đáp ứng nhu cầu riêng của từng bạn học.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Trang 12 Tập 1 Kết Nối Tri Thức, Toán Lớp 6 Tập 2 (Kết Nối Tri Thức) Bài 24

Theo dõi OLM trên

*
*
*

olm.vn


Chúng tôi đề xuất
Tài nguyên
Ứng dụng mobile
Tải áp dụng trên tiện ích Store

Tải ứng dụng Android
Học liệu
Hỏi đáp
Link rút gọn
Link rút gọn
Để sau
Đăng ký
Các khóa học có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng
×
Yêu mong VIP×
Học liệu này hiện nay đang bị hạn chế, chỉ dành cho tài khoản VIP cá nhân, vui mắt nhấn vào đó để upgrade tài khoản.

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân: Viết số thập phân phù hợp vào vị trí chấm:a) 205cm = ……………mb) 8km 50m = ……………kmb) 125ha = …………….km2c) 3m2 130cm2 = …………m2Trong các số đo độ lâu năm dưới đây, khoanh vào số đo bằng 23,05km:23,5km23km 50m 23,050km23050m
Bốn vỏ hộp sữa như nhau trọng lượng 3400g. Hỏi 7 hộp sữa như vậy trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?


bài xích 1

Chuyển những phân số thập phân sau thành số thập phân:

a) (frac1710 = .......................................) b) (frac75100 = ......................................)

c) (frac20211000 = ..........................................)

Phương pháp giải:

Dựa vào giải pháp chuyển đổi: (frac110 = 0,1) ; (frac1100 = 0,01) ; (frac11000 = 0,001)

Lời giải đưa ra tiết:

a) (frac1710 = 1,7) b) (frac75100 = 0,75)

c) (frac20211000 = 2,021)


bài bác 2

Viết số thập phân phù hợp vào khu vực chấm:

a) 205cm = ……………m b) 8km 50m = ……………km

b) 125ha = …………….km2 c) 3m2 130cm2 = …………m2

Phương pháp giải:

Dựa vào bí quyết chuyển đổi:

1cm = (frac1100)m 1m = (frac11000)km 1ha = (frac1100) km2

1 cm2 = (frac110000) m2

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 205cm = 2,05m b) 8km 50m = 8,05km

b) 125ha = 1,25km2 c) 3m2 130cm2 = 3,013m2


bài bác 3

Trong các số đo độ nhiều năm dưới đây, khoanh vào số đo bởi 23,05km:

23,5km 23km 50m 23,050km 23050m

Phương pháp giải:

Áp dụng giải pháp đổi 1km = 1000m

Khi viết thêm chữ số 0 vào bên bắt buộc phần thập phân của số thập phân thì ta được một trong những bằng với số ban đầu.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


bài xích 4

Bốn hộp sữa như nhau cân nặng 3400g. Hỏi 7 hộp sữa như vậy cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính cân nặng của một vỏ hộp sữa = trọng lượng của bố hộp sữa phân tách cho 3.

- Tính khối lượng của 7 hộp sữa = trọng lượng của một hộp sữa nhân cùng với 7.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Bốn hộp sữa: 3400g

7 vỏ hộp sữa: .......kg?

Bài giải

Cân nặng nề của một hộp sữa là

3400 : 4 = 850 (gam)

Cân nặng trĩu của 7 vỏ hộp sữa là

850 x 7 = 5950 (gam)

Đổi: 5950g = 5,95kg

Đáp số: 5,95kg


bài bác 5

Tính rồi đối chiếu giá trị của a + b với b + a:

a

7,5

21,46

27,89

b

6,85

7,35

4,5

a + b

7,5 + 6,85 = 14,35

 

 

b + a

6,85 + 7,5 = 14,35

 

 

Vậy a + b ............. B + a

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cùng hai số thập phân rồi so sánh công dụng tìm được trong mỗi cột.

Lời giải bỏ ra tiết:

a

7,5

21,46

27,89

b

6,85

7,35

4,5

a + b

7,5 + 6,85 = 14,35

21,46 + 7,35 = 28,81

27,89 + 4,5 = 32,39

b + a

6,85 + 7,5 = 14,35

7,35 + 21,46 = 28,81

4,5 + 27,89 = 32,39

Vậy a + b = b + a


bài xích 6

Đặt tính rồi tính

a) 56,35 + 9,27 b) 5,64 + 2,021 + 3,56 c) 26,18 + 65,34 + 47

………….…… …………………….. …………………..

………….…… …………………….. …………………..

………….…… …………………….. …………………..

Phương pháp giải:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao để cho các chữ số ở và một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- cộng như cộng các số trường đoản cú nhiên.

- Viết vệt phẩy sinh sống tổng trực tiếp cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải đưa ra tiết:

*


bài 7

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 6,53 + 0,76 + 0,24 b) 3,43 + 2,7 + 0,57 + 52,3

= ……………………….. = …………………………

= ……………………….. = …………………………

= ……………………….. = …………………………

Phương pháp giải:

Nhóm những số thập phân gồm phần thập phân cùng với nhau thành các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ... 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 6,53 + 0,76 + 0,24 b) 3,43 + 2,7 + 0,57 + 52,3

= 6,53 + (0,76 + 0,24) = (3,43 + 0,57 ) + ( 2,7 + 52,3)

= 6,53 + 1 = 4 + 55

= 7,53 = 59


bài bác 8

Có 3 xe xe hơi chở hàng, ô tô trước tiên chở 5,7 tấn hàng, ô tô thứ nhì chở 4,55 tấn hàng, xe hơi thứ bố chở 6,15 tấn hàng. Hỏi cả ba ô tô chở toàn bộ bao nhiêu tấn hàng?

*

Phương pháp giải:

Số tấn mặt hàng ca ba ô tô chở được = Số tấn hàng ô tô đầu tiên chở + Số tấn hàng ô tô thứ nhì chở + Số tấn hàng xe hơi thứ tía chở

Lời giải chi tiết:

Cả ba ô tô chở tất cả số tấn hàng là

5,7 + 4,55 + 6,15 = 16, = 16,4 (tấn hàng)

Đáp số: 16,4 tấn hàng


Vui học

Chị Hằng đi công tác bằng vật dụng bay. Hành lí xách tay của chị ấy Hằng có trọng lượng như biểu đạt trong hình vẽ dưới đây:

*

Một thương hiệu hàng ko quy định hành khách đi máy cất cánh chỉ được cầm tay hành lí không thực sự 7kg. Theo em hành lí xách tay của chị Hằng có đảm bảo quy định đi máy bay không?

Trả lời: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phương pháp giải:

Em tính tổng trọng lượng hành lí của chị ý Hằng rồi đối chiếu với 7kg.

Lời giải đưa ra tiết:

Tổng trọng lượng hành lí xách tay của chị Hằng là

1,2 + 0,3 + 0,5 + 0,5 + 0,4 + 1,5 + 2,5 = 6,9 (kg)

*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp theo
*


Tham Gia Group giành cho 2K13 chia Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*


*
*
*
*
*× Báo lỗi góp ý


× Báo lỗi
giữ hộ Hủy vứt


Liên hệ cơ chế