Câu 1. Mệnh đề làm sao sau đấy là phủ định của mệnh đề: “(exists x in mathbbR|x^2 - 3x + 2 > 0)” A. (exists x in mathbbR|x^2 - 3x + 2 0)


Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Mệnh đề như thế nào sau đó là phủ định của mệnh đề: “(exists x in mathbbR|x^2 - 3x + 2 > 0)”

A. (exists x in mathbbR|x^2 - 3x + 2 0)

Câu 2. Cho tập hòa hợp (A = 1;2;5;7;8 ) cùng (B = x in mathbbN ). Tập hợp (A cap B) là:

A. ( 1;2 ).

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 toán

B. ( 1 ). C. ( 2 ). D. (emptyset )

Câu 3. Mỗi học viên của lớp 10A phần nhiều thích môn Toán hoặc môn giờ Anh, biết rằng có 30 học sinh thích môn Toán, 25 học sinh thích môn giờ Anh và 15 em học sinh thích cả nhì môn. Hỏi lớp 10A có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh?

A. (70). B. (60). C. (50). D. (40).

Câu 4. Số tập hợp con của tập thích hợp A gồm 5 phần tử là :

A. (20). B. (25). C. (32) D. (35).

Câu 5. Cặp số nào sau đó là nghiệm của bất phương trình (3(x - 1) + 4(y - 2) - 3) C. (x + y^2 ge 2) D. (x^2 + 4y^2 le 6)

Câu 21. Hình vẽ sau đấy là biểu diễn của tập thích hợp nào?

*

A. (( - infty ; - 2) cup <5; + infty )) B. (( - infty ; - 2) cup (5; + infty ))

C. (( - infty ; - 2> cup (5; + infty )) D. (( - infty ; - 2> cup <5; + infty ))

Câu 22. Biết rằng (C_mathbbRA = < - 3;11)) với (C_mathbbRB = ( - 8;1>). Lúc đó (C_mathbbRleft( A cap B ight)) bằng

A. (< - 3;1>) B. (( - infty ; - 8> cup <11; + infty ))

C. (( - 8;11)) D. (( - infty ; - 3) cup (1; + infty ))

Câu 23. Miền ko tô màu tiếp sau đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình làm sao sau đây?

*

A. (x + 2y le 1) B. (x + 2y ge 1)

C. (x + y ge 2) D. (x + y le 2)

Câu 24. Miền tam giác ABC đề cập cả tía cạnh AB, BC, CA vào hình là miền nghiệm của hệ bất phương trình làm sao trong bốn hệ bất phương trình sau đây?

*

A. (left{ eginarraylx + y - 2 le 0\x - y + 2 ge 0\x - 2y + 2 le 0endarray ight.) B. (left{ eginarraylx + y - 2 ge 0\x - y + 2 ge 0\x - 2y + 2 le 0endarray ight.)

C. (left{ eginarraylx + y - 2 le 0\x - y + 2 le 0\x - 2y + 2 le 0endarray ight.) D. (left{ eginarraylx + y - 2 le 0\x - y + 2 ge 0\x - 2y + 2 ge 0endarray ight.)

Câu 25. Chọn khẳng định sai vào các khẳng định dưới đây?

A. (cot (180^ circ - alpha ) = - cot alpha ) B. (cos (180^ circ - alpha ) = cos alpha )

C. ( an (180^ circ - alpha ) = an alpha ) D. (sin (180^ circ - alpha ) = - sin alpha )

Câu 26. Tam giác ABC có (a = 8,b = 3,B = 60^ circ ). Độ nhiều năm cạnh (b) là

A. (49) B. (sqrt 97 ) C. (7) D. (sqrt 61 )

Câu 27. Cho tam giác ABC có (B = 30^ circ ,C = 45^ circ ,AB = 3). Lúc đó cạnh AC bằng:

A. (frac3sqrt 6 2) B. (frac3sqrt 2 2) C. (sqrt 6 ) D. (frac2sqrt 6 3)

Câu 28. Tam giác ABC cân tại A tất cả (A = 120^ circ ). Vào các xác định sau, xác minh nào đúng?

A. (BC = 2AB) B. (BC = 2sqrt 5 AB) C. (BC = ABsqrt 5 ) D. (BC = ABsqrt 3 )

Câu 29. Tam giác ABC có góc A nhọn, AB =5, AC =8 và ăn mặc tích bởi 12. Độ nhiều năm cạnh BC bằng

A. (2sqrt 3 ) B. (4) C. (3sqrt 2 ) D. (5)

Câu 30. Khoảng biện pháp từ A cho B khoongg thể đo thẳng được vì phải qua một đầm lầy. Fan ta khẳng định được một điểm C mà từ đó rất có thể nhìn được A với B dưới một góc (60^ circ ). Biết (CA = 200(m),CB = 180(m)). Khoảng cách AB là:

*

A. (168sqrt 7 (m)) B. (228(m)) C. (20sqrt 91 (m)) D. (112sqrt 17 (m))

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Xác định những tập hòa hợp sau và màn trình diễn chúng trên trục số.

a) (( - infty ;1) cap ( - 2; + infty )) b) ((3;7> cup ( - 1;5>) c) (( - 4;7> mackslash <2; + infty ))

Câu 2. Cô Lan ý định mua tối đa 210 bông hoa tất cả hoa tươi cùng hoa sáp về cung cấp ngày lễ. Biết số hoa tươi yêu cầu mua tối thiểu là 50 bông, số hoa sáp về tối đa là 100 bông cùng số hoa sáp chiếm tối thiểu (frac13) tổng cộng hoa. Lợi tức đầu tư trung bình là 4 nghìn với một bông hoa tươi cùng 3 nghìn cho một hoa lá sáp. Vậy cô Lan buộc phải mua bao nhiêu hoa mỗi nhiều loại để lợi nhuận thu được là mập nhất?

Câu 3. Các mắt nhìn đến đỉnh núi so với mực nước biển khơi được bởi vì từ nhì đèn biểu hiện A cùng B trên biển như hình vẽ. Nếu các đèn tín hiệu biện pháp nhau 863m thì ngọn núi kia cao từng nào (làm tròn nhị chữ số sau vệt phẩy)?

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 10Bộ đề thi Toán lớp 10 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 10 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 10 - Chân trời sáng tạo
15 Đề thi giữa kì 1 Toán 10 Kết nối tri thức (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Với cỗ 15 Đề thi thân kì 1 Toán 10 năm 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối trí thức và học hỏi từ đề thi Toán 10 của những trường trung học phổ thông trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập cùng đạt tác dụng cao trong các bài thi thân học kì 1 Toán 10.


15 Đề thi thân kì 1 Toán 10 Kết nối trí thức (có đáp án)

Xem thử

Chỉ trường đoản cú 150k download trọn bộ Đề thi Toán 10 giữa kì 2 kết nối tri thức phiên bản word có lời giải chi tiết:

Sở giáo dục và Đào chế tạo ra ...

Đề thi thân kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)


Câu 1. Cho những câu sau:

(1) Số 7 là số lẻ.

(2) bài toán này cạnh tranh quá!

(3) vào ngày cuối tuần này chúng ta có lỏng lẻo không?

(4) Số 10 là một trong những nguyên tố.

Trong những câu trên tất cả bao nhiêu câu là mệnh đề?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 2. Mệnh đề lấp định của mệnh đề “∀x ∈ ℝ, x – 2 > 5” là

A. “∃x ∈ ℝ, x – 2 ≤ 5”;

B. “∃x ∈ ℝ, x – 2 ≥ 5”;

C. “∀x ∈ ℝ, x – 2 ≤ 5”;

D. “∀x ∈ ℝ, x – 2 ≥ 5”.

Câu 3. Liệt kê các thành phần của tập hợp A = {n ∈ ℕ| 3

A. A = 4; 5; 6; 7; 8;

B. A = 3; 4; 5; 6; 7; 8;

C. A = 3; 4; 5; 6; 7;

D. A = 4; 5; 6; 7.


Câu 4. Xác định tập vừa lòng B = 3; 6; 9; 12; 15 bằng cách nêu đặc thù đặc trưng mang lại các phần tử của tập hợp.

A. B = n ∈ ℕ, 1 ≤ n ≤ 5;

B. B = n ;

C. B = {3n | n ∈ ℕ, 1

D. B = n .

Câu 5. Cho hai tập đúng theo A = (– ∞; – 2> với B = (– 3; 5>. Kiếm tìm mệnh đề sai.

A. A ∩ B = (– 3; – 2>;

B. A B = (– ∞; – 3);

C. A ∪ B = (– ∞; 5>;

D. B A = (– 2; 5>.

Câu 6. Cho nhì tập hòa hợp H = n là bội của 2 với 3, K = n là bội của 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai?

A. K ⊂ H;

B. H ⊂ K;

C. ∃n: n ∈ H với n ∉ K;

D. H = K.


Câu 7. Trong những mệnh đề dưới đây, mệnh đề như thế nào đúng?

A. 12 là số nguyên tố;

B. 9 là số nguyên tố;

C. 4 là số nguyên tố;

D. 5 là số nguyên tố.

Câu 8. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào tất cả mệnh đề hòn đảo sai?

A. Tam giác ABC cân nặng thì tam giác đó gồm 2 cạnh bởi nhau;

B. Số tự nhiên và thoải mái a phân tách hết mang lại 6 thì a phân tách hết đến 2 cùng 3;

C. Giả dụ tứ giác ABCD là hình bình hành thì AB song song cùng với CD;

D. Nếu như tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì A^=B^=C^=900

Câu 9. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình hàng đầu hai ẩn?

A. 4x2 + 3y > 4;

B. Xy + 2x

C. 32x + 23y ≥ 3;

D. X + y3

Câu 10. Điểm nào tiếp sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình 3x + 2y

A. (5; 1);

B. (4; 2);

C. (1; 5);

D. (1; 2).


Câu 11. Tam giác ABC có A^ = 350,B^ = 250. Quý giá của cos
C bằng

A. -12;

B. -2;

C. -32;

D. 12 .

Câu 12. Trong tam giác EFG, chọn mệnh đề đúng.

A. EF2 = EG2 + FG2 + 2EG . FG . Cos
G;

B. EF2 = EG2 + FG2 + 2EG . FG . Cos
E;

C. EF2 = EG2 + FG2 – 2EG . FG . Cos
E;

D. EF2 = EG2 + FG2 – 2EG . FG . Cos
G.

Câu 13. Tam giác ABC tất cả BC = 6, AC = 7, AB = 8. Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC là

A. 215;

B. 152 ;

C. 815 ;

D. 815 .

Câu 14. Cho tam giác ABC gồm b = 7; c = 5, cos
A = 35. Độ dài đường cao ha của tam giác ABC là

A. 722;

B. 8;

C.83 ;

D.803.

Câu 15. Với giá trị nào của x sau đây, mệnh đề chứa trở nên P(x): “x2 – 5x + 4 = 0” là mệnh đề đúng?

A. 0;

B. 1;

C. 5;

D. 45.

Câu 16. Trong những hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình như thế nào là hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn?

*

Câu 17. Giá trị của biểu thức S = 2 + sin2 90° + 2cos2 60° − 3tan2 45° bằng:

A. 12;

B. -12;

C. 1;

D. 3.

Câu 18. Cho tam giác ABC gồm BC = a, AC = b, AB = c, tất cả R, r thứu tự là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp cùng hc là độ dài con đường cao khởi nguồn từ đỉnh C. Lựa chọn mệnh đề sai.

A. SABC = absin
C;

B. SABC = 12c.hc ;

C. SABC = pr;

D. SABC = abc4R.

Câu 19. Cho hệ bất phương trình :

*

Trong những điểm sau đây, điểm không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình là

A. O(0; 0);

B. A(2; 3);

C. B(5; 4);

D. C(−2; −2) .

Câu 20. Tam giác ABC có B^ = 60°,C^ = 45° và AB = 7. Tính độ dài cạnh AC.

A. AC = 562;

B. AC = 762;

C. AC = 72;

D. AC = 10.

Câu 21. Cho mệnh đề: “Nếu a + b

A. A + b

B. Một trong các hai số a với b nhỏ tuổi hơn một là điều kiện đủ nhằm a + b

C. Từ bỏ a + b

D. Tất cả các câu trên những đúng.

Câu 22. Phần không biến thành gạch trên hình vẽ tiếp sau đây minh họa mang đến tập hợp nào?

*

A. (0; 1);

B. (1; + ∞);

C. <1; + ∞);

D. (0; 1>.

Câu 23. Cho α với β là nhị góc không giống nhau và bù nhau, trong số đẳng thức sau đây đẳng thức như thế nào sai?

A. Sin α = sin β;

B. Cos α = – cos β;

C. Rã α = – tung β;

D. Cot α = cot β.

Câu 24. Cho nhị tập hợp A = 1; 2; 4; 6 với B = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Khẳng định tập CBA.

A. CBA = 1; 2; 4; 6;

B. CBA = 4; 6;

C. CBA = 3; 5; 7; 8;

D. CBA = 2; 6; 7; 8.

Câu 25. Miền nghiệm của bất phương trình x + y ≤ 2 là phần sơn đậm của hình mẫu vẽ nào, trong những hình vẽ sau (kể cả bờ)?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 26. Tam giác ABC gồm AB = 4, BC = 6, AC = 27. Điểm M ở trong đoạn BC sao để cho MC = 2MB. Tính độ nhiều năm cạnh AM.

A. AM = 42;

B. AM = 3;

C. AM = 23;

D. AM = 32.

Câu 27. Cho góc α (0°

A. 0;

B. 1;

C. – 1;

D. Không tồn tại.

Câu 28. Miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây được trình diễn bởi nửa phương diện phẳng không biến thành gạch vào hình vẽ bên (kể cả con đường thẳng d)?

*

A. 2x − y ≤ 2;

B. 2x − 3y ≤ 0;

C. 2x + y

D. 2x − y > 2.

Câu 29. Cho góc α (0° 13.

Giá trị của biểu thức P=sinα+3cosα2sinα-5cosα là

A. 1310;

B. -1310;

C. -1013;

D. 1013.

Câu 30. Một shop có kế hoạch nhập về hai nhiều loại máy bơm A cùng B, giá mỗi loại lần lượt là 1 triệu vnd và 2 triệu đ với số vốn ban sơ không vượt thừa 100 triệu đồng. Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu hằng tháng sẽ không còn vượt quá 50 máy. Giả sử vào một tháng shop cần nhập số sản phẩm công nghệ bơm loại A là x với số lắp thêm bơm nhiều loại B là y. Hệ bất phương trình số 1 hai ẩn x, y biểu hiện các điều kiện của câu hỏi và một nghiệm của hệ này là

*

*

*

Câu 31. Một ca nô xuất phát điểm từ cảng A, đuổi theo hướng đông với gia tốc 50 km/h. Cùng lúc đó, một tàu cá, bắt đầu từ A, chạy theo hướng N30°E với vận tốc 40 km/h. Sau 3 giờ, nhị tàu phương pháp nhau từng nào kilômét?

A. 135,7 km;

B. 110 km;

C. 137,5 km;

D. 237,5 km.

Câu 32. Cho bất phương trình 2x − 3y

A. Đây là bất phương trình số 1 hai ẩn;

B. Cặp số (5; 3) là nghiệm của bất phương trình;

C. Cặp số (9; 2) là nghiệm của bất phương trình;

D. Cặp số (9; 3) là nghiệm của bất phương trình.

Câu 33. Cho sin 15° = 6−24. Lúc đó sin 75° = x, cos 105° = y. Cực hiếm của biểu thức p. = x + y là

A. 6−24 ;

B. 22;

C. 6−28;

D. 22.

Câu 34. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là:

A. Một nửa mặt phẳng;

B. Miền tam giác;

C. Miền tứ giác;

D. Miền ngũ giác.

Câu 35. Một công ty nhập về 1 tấn mộc để thêm vào bàn cùng ghế. Biết một bộ bàn cần 30 kg mộc và một chiếc ghế buộc phải 15 kg gỗ. Hotline x cùng y thứu tự là số bàn với số ghế mà công ty sản xuất. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y sao để cho lượng bàn ghế mà doanh nghiệp sản xuất ko vượt vượt 1 tấn gỗ ?

A. 30x + 50y

B. 30x + 50y ≤ 1 000;

C. 30x + 50y > 1 000;

D. 30x + 50y ≥ 1 000.

II. Từ bỏ luận (3 điểm)

Câu 1. Cho nhị tập hợp sau:

A = và B = {x ∈ ℝ | – 2

a) Viết nhì tập hợp xấp xỉ dạng khoảng, đoạn.

b) xác định các tập hợp sau: A ∪ B; A ∩ B; A B; B A.

Câu 2. Hai chiếc tàu thủy M và N giải pháp nhau 500 m. Tự M và N thẳng hàng với chân A của tháp đèn biển AB sinh hoạt trên bờ biển, fan ta thấy độ cao AB của tháp dưới một góc AMB^= 300; ANB^ = 450 .

*

Tính chiều cao AB của tháp.

Câu 3. Xác định hình của tam giác ABC biết S = p(p – a) cùng với BC = a, AC = b, AB = c, S là diện tích tam giác ABC và p là nửa chu vi tam giác.

-----HẾT-----

Ma trận đề kiểm tra giữa kỳ 1

TT

Nội dung loài kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

%

tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

TN

TL

1

1. Mệnh đề. Tập

hợp và các phép toán bên trên tập hợp

1.1. Mệnh đề

3

4

3

6

8

11

6

1

29

1.2. Tập thích hợp và những phép toán trên tập hợp

3

5

3

6

1

6

2

2. Bất phương trình cùng hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

3

5

3

6

6

1

18

2.2. Hệ bất phương trình số 1 hai ẩn

3

5

1

2

1*

4

3

3. Hệ thức lượng trong tam giác

3.1.Giá trị lượng giác của một góc từ 0° cho 180°

4

7

2

4

8

6

1

43

3.2. Hệ thức lượng cơ phiên bản trong tam giác

4

7

3

6

1*

1

7

Tổng

20

33

15

30

2

16

1

11

35

3

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ bình thường (%)

70

30

100

Lưu ý:

- Các thắc mắc ở cấp cho độ nhận ra và nối liền là các thắc mắc trắc nghiệm rõ ràng 4 lựa chọn, trong số đó có tuyệt nhất 1 chắt lọc đúng.

- Các câu hỏi ở cấp độ áp dụng và áp dụng cao là các thắc mắc tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,2 điểm/câu; số điểm của câu trường đoản cú luận được chính sách trong hướng dẫn chấm cơ mà phải khớp ứng với tỉ trọng điểm được quy định trong ma trận.

- Trong câu chữ kiến thức:

+ (1*) Chỉ được lựa chọn một câu nút độ vận dụng ở một trong các nội dung 2.2 hoặc 3.2.

Bảng đặc tả kỹ năng đề kiểm tra thời điểm giữa kỳ 1

TT

Nội dung loài kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ kiến thức, khả năng cần kiểm tra, tiến công giá

Số thắc mắc theo nấc độ dấn thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

1. Mệnh đề. Tập hợp

1.1.

Mệnh đề

Nhận biết:

- Biết nỗ lực nào là 1 mệnh đề, mệnh đề đậy định , mệnh đề đựng biến.

- Biết kí hiệu phổ cập (") và kí hiệu trường tồn ($).

- biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương.

Thông hiểu:

- Biết lấy ví dụ mệnh đề, tủ định một mệnh đề, xác định được tính đúng sai của các mệnh đề trong số những trường hợp đối kháng giản.

- Biết lập mệnh đề đảo của một mệnh đề đến trước.

- biệt lập được đk cần và đk đủ, trả thiết với kết luận.

- Nêu được lấy một ví dụ mệnh đề kéo theo cùng mệnh đề tương đương.

3

3

0

0

1.2.

Tập hợp

Nhận biết:

- Biết mang lại tập hợp bằng phương pháp liệt kê các phần tử của tập thích hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của các thành phần của tập hợp.

Thông hiểu:

- Biết biểu diễn những khoảng, đoạn bên trên trục số.

- gọi được khái niệm tập hợp, tập thích hợp con, tập hợp bởi nhau.

- Hiểu những phép toán giao của nhị tập hợp, vừa lòng của hai tập hợp, phần bù của một tập con.

- áp dụng đúng các kí hiệu Î, Ï, Ì, É, Æ, AB, CEA.

- gọi được các kí hiệu ℕ*, ℕ, ℤ, ℚ, ℝ và mối quan hệ giữa các tập hợp đó.

- hiểu đúng những kí hiệu (a; b); ; (a; b>; ; (a; +¥);

Vận dụng:

- tiến hành được những phép toán đem giao của nhì tập hợp, đúng theo của nhị tập hợp, hiệu của của nhị tập hợp, phần bù của một tập con.

- Biết cần sử dụng biểu thứ Ven để màn biểu diễn giao của nhị tập hợp, vừa lòng của hai tập hợp.

3

3

1

0

2

2. Bất phương trình với hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

2.1.

Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

Nhận biết:

- Biết khái niệm Bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

- Biết xác định miền nghiệm của một bất phương trình số 1 2 ẩn trên mặt phẳng tọa độ.

Thông hiểu:

- Biết trình diễn miền nghiệm của 1 bất phương trình số 1 2 ẩn cùng bề mặt phẳng tọa độ.

3

3

0

0

2.2.

Hệ bất phương trình số 1 2 ẩn

Nhận biết:

- Biết định nghĩa hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

- Biết xác định miền nghiệm của 1 hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn xung quanh phẳng tọa độ.

Thông hiểu:

- Biết tìm miền nghiệm của 1 hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn trên mặt phẳng tọa độ.

- Biết sử dụng miền nghiệm để giải việc thực tế, tìm GTLN, GTNN

3

1

1*

0

3

3. Hệ thức lượng vào tam giác

3.1.

Giá trị lượng giác của một góc trường đoản cú 0° mang lại 180°

Nhận biết:

- Biết được giá trị lượng giác của một góc.

- kiếm được các quý hiếm lượng giác của một góc.

- cụ được mối quan hệ giữa những giá trị lượng giác của 2 góc bù nhau

Thông hiểu:

- Biết sử dụng kiến thức và kỹ năng đã học tập để chứng tỏ 1 đẳng thức lượng giác.

- Tính giá tốt trị của các biểu thức liên quan.

4

2

0

0

3.2.

Hệ thức lượng cơ bản trong tam giác

Nhận biết: thay được:

- Định lý côsin

- Định lý sin trong tam giác.

- những công thức tính diện tích s tam giác.

Thông hiểu:

- Tính góc từ phương pháp của định lý côsin cùng định lý sin vào tam giác.

- Suy ra được bí quyết tính nửa đường kính đường tròn nội và ngoại tiếp, đường cao của tam giác từ bí quyết tính diện tích.

Vận dụng: Giải các bài toán thực tế: tìm độ dài của dòng cây, của ngọn núi…

Vận dụng cao: Chứng minh các đẳng thức tương quan đến góc, cạnh, trung tuyến của 1 tam giác; dấn dạng tam giác lúc biết 1 đẳng thức bao gồm liên quan.

4

3

1*

1

Tổng

20

15

2

1

Trắc nghiệm : (7 điểm) 35 câu phụ thuộc bảng quánh tả.

Tự luận (3 điểm)

Câu 1: bài toán những phép toán bên trên tập hợp.

Câu 2: Giải bài xích toán thực tế liên quan mang lại nội dung kiến thức và kỹ năng 2.2 hoặc 3.2

Câu 3: chứng minh các đẳng thức tương quan đến góc, cạnh, trung tuyến của một tam giác; nhận dạng tam giác khi biết 1 đẳng thức gồm liên quan.

Sở giáo dục và Đào tạo ra ...

Đề thi giữa kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong các phát biểu sau, vạc biểu làm sao không phải là mệnh đề?

A. 2 là số nguyên âm;

B. Bạn có yêu thích học môn Toán không?;

C. 13 là số nguyên tố;

D. Số 15 phân tách hết mang đến 2.

Câu 2. Trong những tập thích hợp sau, tập hợp nào là nhỏ của tập hợp A = 1; 2; 3; 4; 5?

A. A1 = 1; 6;

B. A2 = 0; 1; 3;

C. A3 = 4; 5;

D. A4 = 0.

Câu 3.Cho các tập hợp A = {x ∈ ℝ | – 5 ≤ x A. A ∪ B = <– 5; 1);

B. A ∪ B = <– 5; 3>;

C. A ∪ B = (– 3; 1);

D. A ∪ B = (– 3; 3>.

Câu 4.Nửa mặt phẳng không trở nên gạch chéo cánh ở hình dưới đấy là miền nghiệm của bất phương trình nào trong số bất phương trình sau?

*

A. X + 2y > 1;

B. 2x + y > 1;

C. 2x + y

D. 2x – y > 1.

Câu 5. Trong các cặp số sau, cặp làm sao không là nghiệm của hệ bất phương trình:

*

A. (0; 0);

B. (1; 1);

C. (– 1; 1);

D. (– 1; – 1).

Câu 6.Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Sin (180° – α) = – sin α;

B. Cos (180° – α) = – cos α;

C. Rã (180° – α) = rã α;

D. Cot (180° – α) = cot α);

Câu 7. Tam giác ABC có BC = 1, AC = 3,C^=600. Tính độ lâu năm cạnh AB.

A. 13;

B. 462;

C. 342;

D. 7.

Câu 8. mang đến hai mệnh đề P: “x là số chẵn” và Q: “x phân tách hết cho 2”.

Phát biểu mệnh đề p. Kéo theo Q.

A. Hoặc x là số chẵn hoặc x chia hết mang đến 2;

B. Giả dụ x là số chẵn thì x chia hết cho 2;

C. Giả dụ x chia hết cho 2 thì x là số chẵn;

D. X là số chẵn cùng x phân chia hết đến 2.

Câu 9. Trong các cặp số sau đây: (– 5; 0); (– 2; 1); (– 1; 3); (– 7; 0). Gồm bao nhiêu cặp số là nghiệm của bất phương trình x – 4y + 5 ≥ 0?

A. 0;

B. 1;

C. 3;

D. 4.

Câu 10. Giá trị của biểu thức phường = sin30°.cos15° + sin150°.cos165° là

A. 0;

B. 1;

C. – 1;

D. 0,5.

Câu 11. Mệnh đề che định của mệnh đề P: “∃x, x2 + 2x + 3 là số chính phương” là:

A. ∀x, x2 + 2x + 3 ko là số chủ yếu phương;

B. ∃x, x2 + 2x + 3 là số nguyên tố;

C. ∀x, x2 + 2x + 3 là đúng theo số;

D. ∃x, x2 + 2x + 3 là số thực.

Câu 12. Bất phương trình như thế nào sau đó là bất phương trình hàng đầu hai ẩn ?

A. 2x2 + 1 ≥ y + 2x2;

B. 2x – 6y + 5

C. 4x2

D. 2x3 + 1 ≥ y + 2x2.

Câu 13. Cho tam giác ABC với độ dài 3 cạnh BC, AC, AB thứu tự là a, b, c. Xác định nào tiếp sau đây đúng?

A. A2 = b2 + c2 + 2bcsin
A;

B. A2 = b2 + c2 – 2bccos
A;

C. A2 = b2 + c2 – 2acsin
A;

D. A2 = b2 + c2 + 2abcos
A.

Câu 14. Cho tập đúng theo D = x ∈ ℕ* .

Viết lại tập phù hợp D dưới dạng liệt kê các bộ phận của tập đúng theo đó.

A. D = 0; 1; 2;

B. D = 2; 3;

C. D = 0; 2; 3;

D. D = 1; 2.

Câu 15. Hệ như thế nào là hệ bất phương trình số 1 hai ẩn trong những hệ sau?

*

Câu 16. Cho tam giác ABC cùng với độ nhiều năm 3 cạnh BC, AC, AB thứu tự là a, b, c. S là diện tích s và phường là nửa chu vi tam giác. R là bán kính đường tròn ngoại tiếp và r là nửa đường kính đường tròn nội tiếp tam giác. Cách làm nào sau đây sai?

A. S = abc4R;

B. S = lăng xê ;

C. S = p(p+a)(p+b)(p+c);

D. S = 12bc.sin
A

Câu 17. Cho A^=450, chọn đáp án SAI trong số đáp án dưới đây?

A. Sin A = 32;

B. Cos A = 22;

C. Rã A = 1;

D. Cot A = 1.

Câu 18. Cặp số làm sao sau đây là một nghiệm của bất phương trình: 3x + 2(y + 3) > 4(x + 1) – y + 3 ?

A. (–3; 0);

B. (3; 1);

C. (2; 1);

D. (0; 0).

Câu 19. Cho tập đúng theo B gồm những số trường đoản cú nhiên bé hơn 20 và chia hết đến 4.

Viết tập hợp trên dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng mang lại các bộ phận của tập hợp đó.

A. B = x ∈ ℤ ;

B. B = {x ∈ ℤ | x

C. B = x ≤ 20 và x ⁝ 4;

D. B = {x ∈ ℕ | x

Câu 20. Cho tam giác ABC biết sin
Bsin
C=3 và AB = 22. Tính AC.

A. 22;

B. 23;

C. 26;

D. 25.

Câu 21. Cho tập phù hợp K = <1 ; 7) (– 3 ; 5). Xác định nào sau đây đúng ?

A. K = <1; 7);

B. K = (– 3; 7);

C. K = <1; 5);

D. K = <5; 7).

Xem thêm: Toán Lớp 10 3.5 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Câu 22. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là phần màu trắng được biểu diễn trong hình mẫu vẽ nào dưới dây ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 23. Cho hai nửa khoảng tầm M = (0; 2>, N = <1; 4). Search E = Cℝ(M ∩ N).

A. E = (0; 4);

B. E = <1; 2>;

C. E = (– ∞; 1) ∪ (2; +∞);

D. E = (– ∞; 0> ∪ <4; +∞).

Câu 24. Cho mệnh đề: “Nếu tứ giác là một trong những hình thoi thì tứ giác đó nội tiếp được một mặt đường tròn”.

Mệnh đề đảo của mệnh đề bên trên là:

A. “Tứ giác là 1 hình thoi khi còn chỉ khi tứ giác đó nội tiếp được trong một đường tròn”;

B. “Một tứ giác nội tiếp được vào một mặt đường tròn khi còn chỉ khi tứ giác sẽ là hình thoi”;

C. “Nếu một tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn thì tứ giác sẽ là hình thoi”;

D. “Tứ giác là một hình thoi kéo theo tứ giác kia nội tiếp được vào một mặt đường tròn”.

Câu 25. Cho tam giác ABC tất cả AB = 4, AC = 8 với A^=300. Tính nửa đường kính R của mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC.

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 26. Cho góc α thỏa mãn cos2α=16. Xác minh nào sau đó là đúng?

A. 1 + cot2α = 6;

B. 1 + cot2α = 5;

C. 1 + tan2α = 5;

D. 1 + tan2α = 6.

Câu 27. Cho định lý sau: “Nếu nhì tam giác đều bằng nhau thì nhị tam giác kia đồng dạng”.

Phát biểu định lý xấp xỉ dạng đk cần.

A. Nhì tam giác bằng nhau kéo theo nhị tam giác kia đồng dạng;

B. Nhì tam giác đều nhau là điều kiện cần nhằm hai tam giác kia đồng dạng;

C. Nhì tam giác đồng dạng là đk cần nhằm hai tam giác đó bằng nhau;

D. Nhì tam giác bởi nhau tương đương với nhị tam giác kia đồng dạng.

Câu 28. Miền nghiệm của bất phương trình x – 3y + 3 > 0 là:

A. Nửa khía cạnh phẳng bờ là mặt đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0, không chứa gốc tọa độ O;

B. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0 (không kể bờ), không chứa gốc tọa độ O;

C. Nửa mặt phẳng bờ là con đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0, đựng gốc tọa độ O;

D. Nửa phương diện phẳng bờ là mặt đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0 (không đề cập bờ), đựng gốc tọa độ O.

Câu 29. Cho những mệnh đề bên dưới đây:

(1) 24 là số nguyên tố.

(2) Phương trình x2 – 5x + 9 = 0 tất cả 2 nghiệm thực phân biệt.

(3) Phương trình x2 + 1 = 0 có 2 nghiệm thực phân biệt.

(4) phần lớn số nguyên lẻ hầu như không phân tách hết mang lại 2.

Trong những mệnh đề trên, gồm bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 30. Bạn Vân bao gồm tối đa 120 phút để trồng rau củ trong vườn. Biết bao gồm hai loại rau là rau xanh cải với rau muống, một cây rau củ cải trồng mất 5 phút, một cây rau muống trồng mất 7 phút. Call số cây rau xanh cải chúng ta Vân trồng được là x cây, số cây rau củ muống chúng ta Vân trồng được là y cây. Các bất phương trình tế bào tả điều kiện của vấn đề là:

A. 7x + 5y ≥ 120; x > 0; y > 0;

B. 5x + 7y ≤ 120; x ≥ 0; y ≥ 0;

C. 7x + 5y > 120; x > 0; y > 0;

D. 7x + 5y 0.

Câu 31. Cho tam giác ABC. Xét lốt của biểu thức phường = cos A2. Sin B?

A. P. > 0;

B. P.

C. Phường = 0;

D. Một hiệu quả khác.

Câu 32. Để xác định chiều cao của một tòa tháp nhưng mà không yêu cầu lên đỉnh của tand nhà bạn ta làm như sau: đặt giác kế thẳng đứng giải pháp chân tháp một khoảng tầm AB = 55 m, độ cao của giác kế là OA = 2 m.

Quay thanh giác kế thế nào cho khi ngắm theo thanh ta bắt gặp đỉnh C của tháp. Đọc trên giác kế số đo góc COD^=600.

*

Chiều cao của ngọn tháo dỡ gần nhất với mức giá trị nào sau đây?

A. 87 m;

B. 90 m;

C. 97 m;

D. 100 m.

Câu 33. Cho góc α với 0° tanα=-22.

A. 13;

B. 223;

C. 13;

D. 23.

Câu 34. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
cất điểm nào trong số điểm dưới đây ?

A. (1; 15);

B. (7; 8);

C. (9; 11);

D. (1; 2).

Câu 35. Cho tam giác ABC gồm AB = 5 , A^=300, B^=750. Tính diện tích tam giác ABC.

A. 52;

B. 4;

C. 254;

D. 5.

II. Từ luận (3 điểm)

Câu 1. Cho nhì tập hòa hợp A = (0; 3), B = (2; 4). Xác minh các tập hòa hợp A ∪ B, A ∩ B, A B cùng CℝA.

Câu 2. Một phân xưởng tất cả hai máy quánh chủng loại 1 và nhiều loại 2 cung ứng hai loại sản phẩm kí hiệu là A và B. Một tấn thành phầm loại A lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại B lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại A phải dùng máy loại 1 trong 3 giờ với máy loại 2 trong một giờ. ý muốn sản xuất một tấn thành phầm loại B buộc phải dùng đồ vật loại 1 trong 1 giờ với máy nhiều loại 2 trong 1 giờ. Máy nhiều loại 1 làm việc không quá 6 giờ một ngày, máy nhiều loại 2 làm cho việc không thực sự 4 tiếng 1 ngày. Hỏi cần sản xuất từng nào tấn sản phẩm loại A và nhiều loại B nhằm số chi phí lãi nhưng mà phân xưởng này hoàn toàn có thể thu được trong một ngày là bự nhất?

Câu 3. Cho tam giác ABC. Minh chứng rằng:

sin A = sin B . Cos C + sin C . Cos B.

-----HẾT----

Sở giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi thân kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong những câu sau, gồm bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) 6x + 1 > 3.

b) Phương trình x2 + 3x – 1 = 0 có nghiệm.

c) ∀x ∈ ℝ, 5x > 1.

d) Năm 2018 là năm nhuận.

e) từ bây giờ thời tiết rất đẹp quá!

A. 4;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Câu 2. Cho nhì tập vừa lòng A = (1; 4> và B = (2; 5>. Xác minh tập thích hợp A ∩ B.

A. (1; 2);

B. (2; 4);

C. (2; 4>;

D. <2; 4).

Câu 3. Tìm mệnh đề che định của mệnh đề sau: “Mọi nhỏ voi đều chần chờ bay”.

A. Bé voi nào thì cũng biết bay;

B. Chỉ gồm một con voi biết bay;

C. Chỉ có một nhỏ voi lừng chừng bay;

D.Có tối thiểu một nhỏ voi biết bay.

Câu 4. trong số đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

A. Sin150o=-32;

B. Cos150o=32;

C. Tan1500=-13;

D. Cot1500=3.

Câu 5. Bất phương trình làm sao sau đó là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 2x2 + 3y > 0;

B. X2 + y2

C. X + y2 ≥ 0;

D. X + y ≥ 0.

Câu 6. mang lại tam giác ABC cóa2 + b2 – c2 > 0. Lúc đó:

A. Góc C > 90°;

B. Góc C

C. Góc C = 90°;

D. Không thể tóm lại được gì về góc C.

Câu 7. mang đến hệ bất phương trình:

*

Trong những điểm sau, điểm làm sao thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A. M(0; 1);

B. N(– 1; 1);

C. P(1; 3);

D. Q(– 1; 0).

Câu 8. Tập hợp A = <0; 2> là tập con của tập thích hợp nào bên dưới đây?

A. (0; 3);

B. (– 2; 1);

C. (– 1; 2>;

D. (– 1; 1).

Câu 9. trong những cặp số sau đây, cặp nào không thuộc nghiệm của bất phương trình: x – 4y + 5 > 0.

A. (– 5; 0);

B. (– 2; 1);

C. (0; 0);

D. (1; – 3).

Câu 10. Cho △ABC với a = 17,4; B^= 44°33"; C^= 64°. Cạnh b bởi bao nhiêu ?

A. 16,5;

B. 12,9;

C. 15,6;

D. 22,1.

Câu 11. Cho góc α tù. Điều xác định nào sau đó là đúng?

A. Sin α

B. Cos α > 0;

C. Chảy α > 0;

D. Cot α

Câu 12. Miền nghiệm của bất phương trình x + y ≤ 2 là phần đánh đậm trong mẫu vẽ của hình mẫu vẽ nào, trong số hình vẽ sau?

A.

*
;

B.

*
;

C.

*
;

D.

*
.

Câu13. mang đến tập hòa hợp E = x. Tập vừa lòng E được viết bên dưới dạng liệt kê các thành phần là

A. E = – 2; – 1; 1; 2;

B. E = – 1; 0; 1;

C. E = 0; 1; 2;

D. E = – 2; – 1; 0; 1; 2.

Câu 14. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề cất biến?

A. 18 là số thiết yếu phương;

B. Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo bằng nhau;

C. (x2 + x) ⁝ 5, x ∈ ℕ;

D. 9 là số nguyên tố.

Câu 15. Cho tập hợp A = <– 5; 3). Tập CℝA là

A. -∞;-5;

B. 5;+∞ ;

C. <3;+∞);

D. -∞,-5)∪<3;+∞.

Câu 16. mang đến DABC vuông trên A, góc B bằng 30°. Khẳng định nào sau đó là sai?

A. Cos
B=13;

B. Sin
C=32;

C. Cos
C=12;

D. Sin
B=12.

Câu 17. Tam giác ABC bao gồm a = 8, c = 3, B^= 60°. Độ nhiều năm cạnh b bằng bao nhiêu ?

A. 49;

B. 97;

C. 7;

D. 61.

Câu 18. Điểm M(0; – 3) ở trong miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

*

Câu19. mang lại phương trình ax + b = 0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nếu phương trình gồm nghiệm thì a ≠ 0;

B. Nếu như phương trình tất cả nghiệm thì b ≠ 0;

C. Nếu phương trình vô nghiệm thì a = 0;

D. Trường hợp phương trình vô nghiệm thì b = 0.

Câu 20. Cho tập A=(-∞;-3>;B=(2;+∞);C=(0;4) . Lúc đó (A∪B)∩C là

A.x∈R|2≤x≤4 ;

B. X∈R|2x≤4;

C. X∈R|2x4;

D. X∈R|2≤x4.

Câu 21. Một tam giác có tía cạnh là 13, 14, 15. Diện tích tam giác bằng bao nhiêu ?

A. 84;

B. 84;

C. 42;

D. 168.

Câu 22. Trong các khẳng định sau, xác định nào sai?

A. Cos 60° = sin 30°;

B. Cos 60° = sin 120°;

C. Cos 30° = sin 120°;

D. Sin 60° = – cos 120°.

Câu 23. Cặp số (2; 3) là nghiệm của bất phương trình nào dưới đây ?

A. 2x – 3y – 1 > 0;

B. X – y

C. 4x > 3y;

D. X – 3y + 7

Câu 24. search mệnh đề sai.

A. Hình thang ABCD nội tiếp đường tròn (O) ⇔ ABCD là hình thang cân;

B. 63 phân tách hết cho 7 ⇒ Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc;

C. Tam giác ABC vuông tại C ⇔ AB2 = AC2 + BC2;

D. 10 phân chia hết đến 5 ⇒ hình vuông có nhị đường chéo bằng nhau và vuông góc nhau.

Câu 25. Trong các tập vừa lòng sau, tập thích hợp nào là tập đúng theo rỗng?

A. X∈R|x2-4x+3=0;

B. X∈R|6x2-7x+1=0;

C. X∈R|x2-4x+2=0;

D. X∈Z|x1.

Câu 26.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào tất cả mệnh đề đảosai?

A. Tam giác ABC cân thì tam giác có hai cạnh bằng nhau;

B. Số thực a chia hết cho 6 thì a phân chia hết cho 2 và 3;

C. Tứ giác ABCD là hình bình hành thì AB tuy vậy song với CD;

D. Tứ giác
ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác có tía góc vuông.

Câu 27. Cho biết cos=-23. Tính giá trị của biểu thức E=cotα+3tanα2cotα+tanα?

A. -1913;

B. 1913;

C. 2513;

D. -2513.

Câu 28. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là phần ko tô đậm của hình vẽ nào trong số hình vẽ sau?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 29. Tam giác với ba cạnh là 5; 12; 13 có nửa đường kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng bao nhiêu ?

A. 2;

B. 22;

C. 23;

D. 3.

Câu 30.Cho bất phương trình 2x + 3y – 6 ≤ 0 (1). Chọn khẳng định đúng trong các xác định sau:

A. Bất phương trình (1) chỉ có một nghiệm duy nhất;

B. Bất phương trình (1) vô nghiệm;

C. Bất phương trình (1) luôn có vô số nghiệm;

D. Bất phương trình (1) có tập nghiệm là ℝ.

Câu 31. Trong những hệ thức sau hệ thức làm sao đúng?

A. Sin2α+cos2α=1;

B. Sin2α+cos2α2=1;

C. Sinα2+cosα2=1;

D. Sin22α+cos22α=1.

Câu 32. Miền nghiệm của bất phương trình: 3(x – 1) + 4(y – 2)

A. (0; 0);

B. (– 4; 2);

C. (– 2; 2);

D. (– 5; 3).

Câu 33. Tam giác ABC gồm a = 6; b = 42; c = 2. M là vấn đề trên cạnh BC làm sao để cho BM = 3. Độ nhiều năm đoạn AM bằng bao nhiêu ?

A. 9;

B. 9;

C. 3;

D. 12108.

Câu 34. Giá trị nhỏ tuổi nhất Fmin của biểu thức F(x; y) = y – x trên miền khẳng định bởi hệ

*

A. Fmin = 1;

B. Fmin = 2;

C. Fmin = 3;

D. Fmin = 4.

Câu 35. Hai loại tàu thuỷ cùng khởi nguồn từ vị trí A, đi thẳng liền mạch theo nhì hướng tạo ra với nhau một góc 60°. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h, tàu lắp thêm hai chạy với vận tốc 40 km/h. Hỏi sau 2 giờ hai tàu giải pháp nhau bao nhiêu km?

A. 13;

B. 1513;

C. 1013;

D. 15.

II. Trường đoản cú luận (3 điểm)

Câu 1. Cho A = <– 3; 5) ∩ <0; 6), B = (– ∞; 3> ∪ (2; 8>.

a) xác định A, B.

b) gồm bao nhiêu số nguyên dương n thỏa mãn nhu cầu “n ở trong tập B cùng n không thuộc tập A”.

Câu 2. Một nhà máy sản xuất, sử dụng ba một số loại máy đặc chủng để sản xuất sản phẩm A và sản phẩm B vào một quy trình sản xuất. Để sản xuất một tấn sản phẩm A lãi 4 triệu đ người ta thực hiện máy I trong 1 giờ, trang bị II trong 2 tiếng và sản phẩm III trong 3 giờ. Để cung cấp ra một tấn thành phầm B lãi được 3 triệu đồng người ta sử dụng máy I vào 6 giờ, vật dụng II trong 3 giờ và thiết bị III trong 2 giờ. Hiểu được máy I chỉ chuyển động không vượt 36 giờ, thứ hai vận động không thừa 23 giờ và máy III chuyển động không thừa 27 giờ. Hãy lập mưu hoạch cung ứng cho nhà máy để chi phí lãi được rất nhiều nhất.

Câu 3. Cho a2, b2, c2 là độ dài các cạnh của một tam giác nào đó với a, b, c là độ dài các cạnh của tam giác ABC. Lúc đó, tam giác ABC là tam giác gì?

-----HẾT------

Sở giáo dục và Đào tạo ra ...

Đề thi giữa kì 1 - kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong những câu sau, câu nào không phải mệnh đề?

A.8 là số thiết yếu phương;

B.2 là số chẵn;

C.Buồn ngủ quá!

D. Hình thoi tất cả hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

Câu 2. Tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp bởi R. Tìm kiếm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?

A. Asin
A=2R;

B. B=a.sin
Bsin
A;

C. C = 2Rsin(A + B);

D. B = Rsin
A

Câu 3. cho tập A = 0; 1. Tập A tất cả bao nhiêu tập con?

A. 3;

B. 6;

C. 4;

D. 2.

Câu 4. Điểm A(– 1; 3) là vấn đề thuộc miền nghiệm của bất phương trình:

A. – 3x + 2y – 4 > 0;

B. X + 3y

C. 3x – y > 0;

D. 2x – y + 4 > 0.

Câu 5. Với quý giá nào của x mệnh đề chứa biến P(x): 2x2 – 1

A. 1;

B. 5;

C. 0;

D. 45.

Câu 6. Cho α với β là hai góc không giống nhau và bù nhau, trong những đẳng thức tiếp sau đây đẳng thức nào sai?

A. Sin α = sin β;

B. Cos α = – cos β;

C. Chảy α = – tung β;

D. Cot α = cot β.

Câu 7. Hệ nào dưới đấy là hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn?

*

Câu 8. Giá trị của sin 60° + cos 30° bởi bao nhiêu?

A. 32 ;

B. 3;

C. 33;

D. 1.

Câu9. đến tập phù hợp A = <3; 7). Nên chọn lựa đáp án đúng.

A. A = {x ∈ ℝ | 3

B. A = {x ∈ ℝ | 3 ≤ x

C. A = {x ∈ ℝ | 3

D. A = x ∈ ℝ .

Câu 10. Phần đánh đậm trong hình mẫu vẽ sau, trình diễn tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?

*

A. 2x – y

B. 2x – y > 3;

C. X – 2y

D. X – 2y > 3.

Câu 11. Cho tam giác ABC thoả mãn hệ thức b + c = 2a. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng ?

A. Cos B + cos C = 2cos A;

B. Sin B + sin C = 2sin A;

C. Sin B + sin C = 12sin
A;

D. Sin B + cos C = 2sin A.

Câu 12. Cho A = <0; 5>, B = (– ∞; 2). Trình diễn trên trục số của tập hòa hợp Cℝ(A ∩ B) là hình nào?

*

Câu 13. mang đến 0° cos=-23 . Tính rã α.

A. 54 ;

B. -52 ;

C. 52 ;

D. -52 .

Câu 14. mang lại hệ bất phương trình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *