Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 10Bộ đề thi Toán lớp 10 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 10 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo
15 Đề thi giữa kì 1 Toán 10 Kết nối tri thức (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Với bộ 15 Đề thi thân kì 1 Toán 10 năm 2024 gồm đáp án, tinh lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối tri thức và sưu tầm từ đề thi Toán 10 của những trường trung học phổ thông trên cả nước. Hy vọng bộ đề thi này để giúp học sinh ôn tập với đạt hiệu quả cao trong số bài thi giữa học kì 1 Toán 10.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 10 toán


15 Đề thi thân kì 1 Toán 10 Kết nối tri thức (có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ bỏ 150k tải trọn bộ Đề thi Toán 10 thân kì 2 kết nối tri thức phiên bản word có lời giải chi tiết:

Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi giữa kì 1 - kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)


Câu 1. Cho các câu sau:

(1) Số 7 là số lẻ.

(2) vấn đề này khó khăn quá!

(3) vào cuối tuần này chúng ta có rảnh rỗi không?

(4) Số 10 là một vài nguyên tố.

Trong các câu trên có bao nhiêu câu là mệnh đề?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 2. Mệnh đề che định của mệnh đề “∀x ∈ ℝ, x – 2 > 5” là

A. “∃x ∈ ℝ, x – 2 ≤ 5”;

B. “∃x ∈ ℝ, x – 2 ≥ 5”;

C. “∀x ∈ ℝ, x – 2 ≤ 5”;

D. “∀x ∈ ℝ, x – 2 ≥ 5”.

Câu 3. Liệt kê các bộ phận của tập hợp A = {n ∈ ℕ| 3

A. A = 4; 5; 6; 7; 8;

B. A = 3; 4; 5; 6; 7; 8;

C. A = 3; 4; 5; 6; 7;

D. A = 4; 5; 6; 7.


Câu 4. Xác định tập đúng theo B = 3; 6; 9; 12; 15 bằng phương pháp nêu tính chất đặc trưng đến các phần tử của tập hợp.

A. B = 3n ;

B. B = n ⁝ 3;

C. B = {3n | n ∈ ℕ, 1

D. B = n .

Câu 5. Cho hai tập vừa lòng A = (– ∞; – 2> với B = (– 3; 5>. Tìm mệnh đề sai.

A. A ∩ B = (– 3; – 2>;

B. A B = (– ∞; – 3);

C. A ∪ B = (– ∞; 5>;

D. B A = (– 2; 5>.

Câu 6. Cho nhị tập hòa hợp H = n là bội của 2 với 3, K = n là bội của 6. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. K ⊂ H;

B. H ⊂ K;

C. ∃n: n ∈ H với n ∉ K;

D. H = K.


Câu 7. Trong những mệnh đề dưới đây, mệnh đề làm sao đúng?

A. 12 là số nguyên tố;

B. 9 là số nguyên tố;

C. 4 là số nguyên tố;

D. 5 là số nguyên tố.

Câu 8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào gồm mệnh đề hòn đảo sai?

A. Tam giác ABC cân nặng thì tam giác đó bao gồm 2 cạnh bằng nhau;

B. Số tự nhiên a phân tách hết cho 6 thì a phân tách hết mang lại 2 với 3;

C. Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì AB tuy vậy song với CD;

D. Giả dụ tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì A^=B^=C^=900

Câu 9. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình như thế nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 4x2 + 3y > 4;

B. Xy + 2x

C. 32x + 23y ≥ 3;

D. X + y3

Câu 10. Điểm nào tiếp sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình 3x + 2y

A. (5; 1);

B. (4; 2);

C. (1; 5);

D. (1; 2).


Câu 11. Tam giác ABC gồm A^ = 350,B^ = 250. Quý hiếm của cos
C bằng

A. -12;

B. -2;

C. -32;

D. 12 .

Câu 12. Trong tam giác EFG, chọn mệnh đề đúng.

A. EF2 = EG2 + FG2 + 2EG . FG . Cos
G;

B. EF2 = EG2 + FG2 + 2EG . FG . Cos
E;

C. EF2 = EG2 + FG2 – 2EG . FG . Cos
E;

D. EF2 = EG2 + FG2 – 2EG . FG . Cos
G.

Câu 13. Tam giác ABC có BC = 6, AC = 7, AB = 8. Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC là

A. 215;

B. 152 ;

C. 815 ;

D. 815 .

Câu 14. Cho tam giác ABC tất cả b = 7; c = 5, cos
A = 35. Độ dài đường cao ha của tam giác ABC là

A. 722;

B. 8;

C.83 ;

D.803.

Câu 15. Với giá trị nào của x sau đây, mệnh đề chứa đổi mới P(x): “x2 – 5x + 4 = 0” là mệnh đề đúng?

A. 0;

B. 1;

C. 5;

D. 45.

Câu 16. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình làm sao là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

*

Câu 17. Giá trị của biểu thức S = 2 + sin2 90° + 2cos2 60° − 3tan2 45° bằng:

A. 12;

B. -12;

C. 1;

D. 3.

Câu 18. Cho tam giác ABC bao gồm BC = a, AC = b, AB = c, gồm R, r thứu tự là nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và hc là độ dài đường cao khởi đầu từ đỉnh C. Chọn mệnh đề sai.

A. SABC = absin
C;

B. SABC = 12c.hc ;

C. SABC = pr;

D. SABC = abc4R.

Câu 19. Cho hệ bất phương trình :

*

Trong những điểm sau đây, điểm không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình là

A. O(0; 0);

B. A(2; 3);

C. B(5; 4);

D. C(−2; −2) .

Câu 20. Tam giác ABC có B^ = 60°,C^ = 45° cùng AB = 7. Tính độ nhiều năm cạnh AC.

A. AC = 562;

B. AC = 762;

C. AC = 72;

D. AC = 10.

Câu 21. Cho mệnh đề: “Nếu a + b

A. A + b

B. Một trong hai số a cùng b nhỏ dại hơn 1 là điều kiện đủ để a + b

C. Từ bỏ a + b

D. Toàn bộ các câu trên mọi đúng.

Câu 22. Phần không bị gạch bên trên hình vẽ dưới đây minh họa đến tập đúng theo nào?

*

A. (0; 1);

B. (1; + ∞);

C. <1; + ∞);

D. (0; 1>.

Câu 23. Cho α với β là hai góc không giống nhau và bù nhau, trong số đẳng thức sau đây đẳng thức như thế nào sai?

A. Sin α = sin β;

B. Cos α = – cos β;

C. Tung α = – tan β;

D. Cot α = cot β.

Câu 24. Cho nhì tập đúng theo A = 1; 2; 4; 6 với B = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Xác định tập CBA.

A. CBA = 1; 2; 4; 6;

B. CBA = 4; 6;

C. CBA = 3; 5; 7; 8;

D. CBA = 2; 6; 7; 8.

Câu 25. Miền nghiệm của bất phương trình x + y ≤ 2 là phần tô đậm của hình vẽ nào, trong số hình vẽ sau (kể cả bờ)?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 26. Tam giác ABC bao gồm AB = 4, BC = 6, AC = 27. Điểm M nằm trong đoạn BC làm thế nào để cho MC = 2MB. Tính độ dài cạnh AM.

A. AM = 42;

B. AM = 3;

C. AM = 23;

D. AM = 32.

Câu 27. Cho góc α (0°

A. 0;

B. 1;

C. – 1;

D. Không tồn tại.

Câu 28. Miền nghiệm của bất phương trình nào tiếp sau đây được màn biểu diễn bởi nửa phương diện phẳng không bị gạch vào hình vẽ mặt (kể cả đường thẳng d)?

*

A. 2x − y ≤ 2;

B. 2x − 3y ≤ 0;

C. 2x + y

D. 2x − y > 2.

Câu 29. Cho góc α (0° 13.

Giá trị của biểu thức P=sinα+3cosα2sinα-5cosα là

A. 1310;

B. -1310;

C. -1013;

D. 1013.

Câu 30. Một siêu thị có chiến lược nhập về hai một số loại máy bơm A và B, giá chỉ mỗi chiếc lần lượt là 1 triệu đồng và 2 triệu đ với số vốn ban đầu không vượt quá 100 triệu đồng. Siêu thị ước tính rằng tổng nhu yếu hằng tháng sẽ không vượt thừa 50 máy. Mang sử trong một tháng cửa hàng cần nhập số sản phẩm công nghệ bơm nhiều loại A là x cùng số thứ bơm nhiều loại B là y. Hệ bất phương trình số 1 hai ẩn x, y thể hiện các điều kiện của việc và một nghiệm của hệ này là

*

*

*

Câu 31. Một ca nô bắt nguồn từ cảng A, đuổi theo hướng đông với vận tốc 50 km/h. Cùng lúc đó, một tàu cá, khởi đầu từ A, đuổi theo hướng N30°E với tốc độ 40 km/h. Sau 3 giờ, hai tàu biện pháp nhau bao nhiêu kilômét?

A. 135,7 km;

B. 110 km;

C. 137,5 km;

D. 237,5 km.

Câu 32. Cho bất phương trình 2x − 3y

A. Đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn;

B. Cặp số (5; 3) là nghiệm của bất phương trình;

C. Cặp số (9; 2) là nghiệm của bất phương trình;

D. Cặp số (9; 3) là nghiệm của bất phương trình.

Câu 33. Cho sin 15° = 6−24. Lúc đó sin 75° = x, cos 105° = y. Quý hiếm của biểu thức p. = x + y là

A. 6−24 ;

B. 22;

C. 6−28;

D. 22.

Câu 34. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là:

A. Một nửa phương diện phẳng;

B. Miền tam giác;

C. Miền tứ giác;

D. Miền ngũ giác.

Câu 35. Một doanh nghiệp nhập về 1 tấn gỗ để cung ứng bàn và ghế. Biết một cái bàn cần 30 kg gỗ và một chiếc ghế đề nghị 15 kilogam gỗ. Call x cùng y thứu tự là số bàn và số ghế mà công ty sản xuất. Viết bất phương trình số 1 hai ẩn x, y làm sao cho lượng bàn ghế mà doanh nghiệp sản xuất không vượt quá 1 tấn gỗ ?

A. 30x + 50y

B. 30x + 50y ≤ 1 000;

C. 30x + 50y > 1 000;

D. 30x + 50y ≥ 1 000.

II. Từ bỏ luận (3 điểm)

Câu 1. Cho nhì tập hòa hợp sau:

A = x với B = {x ∈ ℝ | – 2

a) Viết nhị tập hợp trên dưới dạng khoảng, đoạn.

b) xác minh các tập phù hợp sau: A ∪ B; A ∩ B; A B; B A.

Câu 2. Hai loại tàu thủy M với N giải pháp nhau 500 m. Từ M cùng N thẳng mặt hàng với chân A của tháp hải đăng AB sinh hoạt trên bờ biển, bạn ta thấy chiều cao AB của tháp dưới một góc AMB^= 300; ANB^ = 450 .

*

Tính độ cao AB của tháp.

Câu 3. Xác định hình của tam giác ABC biết S = p(p – a) cùng với BC = a, AC = b, AB = c, S là diện tích s tam giác ABC và p. Là nửa chu vi tam giác.

-----HẾT-----

Ma trận đề kiểm tra thời điểm giữa kỳ 1

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ thừa nhận thức

Tổng

%

tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

TN

TL

1

1. Mệnh đề. Tập

hợp và các phép toán bên trên tập hợp

1.1. Mệnh đề

3

4

3

6

8

11

6

1

29

1.2. Tập thích hợp và các phép toán bên trên tập hợp

3

5

3

6

1

6

2

2. Bất phương trình với hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

2.1. Bất phương trình số 1 hai ẩn

3

5

3

6

6

1

18

2.2. Hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn

3

5

1

2

1*

4

3

3. Hệ thức lượng trong tam giác

3.1.Giá trị lượng giác của một góc tự 0° mang đến 180°

4

7

2

4

8

6

1

43

3.2. Hệ thức lượng cơ bản trong tam giác

4

7

3

6

1*

1

7

Tổng

20

33

15

30

2

16

1

11

35

3

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ tầm thường (%)

70

30

100

Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cung cấp độ nhận thấy và thông suốt là các thắc mắc trắc nghiệm rõ ràng 4 lựa chọn, trong những số ấy có tuyệt nhất 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở cung cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các thắc mắc tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,2 điểm/câu; số điểm của câu từ luận được lý lẽ trong chỉ dẫn chấm mà lại phải tương xứng với tỉ trọng điểm được nguyên lý trong ma trận.

- Trong ngôn từ kiến thức:

+ (1*) Chỉ được chọn một câu nấc độ áp dụng ở một trong những nội dung 2.2 hoặc 3.2.

Bảng sệt tả kinh nghiệm đề kiểm tra giữa kỳ 1

TT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị con kiến thức

Mức độ con kiến thức, khả năng cần kiểm tra, tiến công giá

Số câu hỏi theo nấc độ thừa nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

1. Mệnh đề. Tập hợp

1.1.

Mệnh đề

Nhận biết:

- Biết nỗ lực nào là một trong mệnh đề, mệnh đề đậy định , mệnh đề chứa biến.

- Biết kí hiệu thông dụng (") cùng kí hiệu mãi sau ($).

- hiểu rằng mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương.

Thông hiểu:

- Biết lấy ví dụ mệnh đề, lấp định một mệnh đề, xác định được tính đúng sai của những mệnh đề trong số những trường hợp đối kháng giản.

- Biết lập mệnh đề hòn đảo của một mệnh đề đến trước.

- rõ ràng được đk cần và điều kiện đủ, giả thiết và kết luận.

- Nêu được ví dụ mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương.

3

3

0

0

1.2.

Tập hợp

Nhận biết:

- Biết cho tập hợp bằng phương pháp liệt kê các phần tử của tập hợp hoặc chỉ ra đặc điểm đặc trưng của các thành phần của tập hợp.

Thông hiểu:

- Biết biểu diễn các khoảng, đoạn bên trên trục số.

- gọi được quan niệm tập hợp, tập đúng theo con, tập hợp bằng nhau.

- Hiểu các phép toán giao của hai tập hợp, vừa lòng của nhị tập hợp, phần bù của một tập con.

- áp dụng đúng các kí hiệu Î, Ï, Ì, É, Æ, AB, CEA.

- gọi được những kí hiệu ℕ*, ℕ, ℤ, ℚ, ℝ và mối quan hệ giữa các tập phù hợp đó.

- đọc đúng những kí hiệu (a; b); ; (a; b>; ; (a; +¥);

Vận dụng:

- thực hiện được những phép toán rước giao của hai tập hợp, hợp của nhì tập hợp, hiệu của của hai tập hợp, phần bù của một tập con.

- Biết dùng biểu đồ gia dụng Ven để màn trình diễn giao của hai tập hợp, phù hợp của hai tập hợp.

3

3

1

0

2

2. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

2.1.

Bất phương trình số 1 2 ẩn

Nhận biết:

- Biết khái niệm Bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

- Biết xác minh miền nghiệm của 1 bất phương trình bậc nhất 2 ẩn trên mặt phẳng tọa độ.

Thông hiểu:

- Biết màn biểu diễn miền nghiệm của một bất phương trình số 1 2 ẩn xung quanh phẳng tọa độ.

3

3

0

0

2.2.

Hệ bất phương trình số 1 2 ẩn

Nhận biết:

- Biết tư tưởng hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

- Biết xác định miền nghiệm của 1 hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn xung quanh phẳng tọa độ.

Thông hiểu:

- Biết tìm miền nghiệm của 1 hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn xung quanh phẳng tọa độ.

- Biết sử dụng miền nghiệm nhằm giải việc thực tế, search GTLN, GTNN

3

1

1*

0

3

3. Hệ thức lượng vào tam giác

3.1.

Giá trị lượng giác của một góc từ 0° mang lại 180°

Nhận biết:

- Biết được giá trị lượng giác của một góc.

- tìm được các quý giá lượng giác của 1 góc.

- thay được mối quan hệ giữa những giá trị lượng giác của 2 góc bù nhau

Thông hiểu:

- Biết sử dụng kỹ năng và kiến thức đã học tập để chứng tỏ 1 đẳng thức lượng giác.

- Tính được giá trị của các biểu thức liên quan.

4

2

0

0

3.2.

Hệ thức lượng cơ phiên bản trong tam giác

Nhận biết: thay được:

- Định lý côsin

- Định lý sin trong tam giác.

- các công thức tính diện tích s tam giác.

Thông hiểu:

- Tính góc từ bí quyết của định lý côsin với định lý sin trong tam giác.

- Suy ra được công thức tính bán kính đường tròn nội với ngoại tiếp, đường cao của tam giác từ bí quyết tính diện tích.

Vận dụng: Giải các bài toán thực tế: tìm độ dài của loại cây, của ngọn núi…

Vận dụng cao: Chứng minh các đẳng thức tương quan đến góc, cạnh, trung tuyến của 1 tam giác; thừa nhận dạng tam giác khi biết 1 đẳng thức tất cả liên quan.

4

3

1*

1

Tổng

20

15

2

1

Trắc nghiệm : (7 điểm) 35 câu phụ thuộc vào bảng sệt tả.

Tự luận (3 điểm)

Câu 1: bài xích toán những phép toán bên trên tập hợp.

Câu 2: Giải bài toán thực tiễn liên quan đến nội dung kiến thức 2.2 hoặc 3.2

Câu 3: chứng tỏ các đẳng thức liên quan đến góc, cạnh, trung tuyến của một tam giác; thừa nhận dạng tam giác khi biết 1 đẳng thức gồm liên quan.

Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi giữa kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong các phát biểu sau, phân phát biểu nào không phải là mệnh đề?

A. 2 là số nguyên âm;

B. Chúng ta có đam mê học môn Toán không?;

C. 13 là số nguyên tố;

D. Số 15 phân chia hết cho 2.

Câu 2. Trong các tập đúng theo sau, tập đúng theo nào là nhỏ của tập phù hợp A = 1; 2; 3; 4; 5?

A. A1 = 1; 6;

B. A2 = 0; 1; 3;

C. A3 = 4; 5;

D. A4 = 0.

Câu 3.Cho các tập vừa lòng A = {x ∈ ℝ | – 5 ≤ x A. A ∪ B = <– 5; 1);

B. A ∪ B = <– 5; 3>;

C. A ∪ B = (– 3; 1);

D. A ∪ B = (– 3; 3>.

Câu 4.Nửa mặt phẳng không trở nên gạch chéo cánh ở hình dưới đấy là miền nghiệm của bất phương trình nào trong những bất phương trình sau?

*

A. X + 2y > 1;

B. 2x + y > 1;

C. 2x + y

D. 2x – y > 1.

Câu 5. Trong các cặp số sau, cặp làm sao không là nghiệm của hệ bất phương trình:

*

A. (0; 0);

B. (1; 1);

C. (– 1; 1);

D. (– 1; – 1).

Câu 6.Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

A. Sin (180° – α) = – sin α;

B. Cos (180° – α) = – cos α;

C. Tung (180° – α) = tan α;

D. Cot (180° – α) = cot α);

Câu 7. Tam giác ABC tất cả BC = 1, AC = 3,C^=600. Tính độ nhiều năm cạnh AB.

A. 13;

B. 462;

C. 342;

D. 7.

Câu 8. cho hai mệnh đề P: “x là số chẵn” cùng Q: “x phân tách hết cho 2”.

Phát biểu mệnh đề phường kéo theo Q.

A. Hoặc x là số chẵn hoặc x chia hết mang đến 2;

B. Giả dụ x là số chẵn thì x chia hết mang đến 2;

C. Giả dụ x phân tách hết đến 2 thì x là số chẵn;

D. X là số chẵn với x chia hết đến 2.

Câu 9. Trong các cặp số sau đây: (– 5; 0); (– 2; 1); (– 1; 3); (– 7; 0). Có bao nhiêu cặp số là nghiệm của bất phương trình x – 4y + 5 ≥ 0?

A. 0;

B. 1;

C. 3;

D. 4.

Câu 10. Giá trị của biểu thức p. = sin30°.cos15° + sin150°.cos165° là

A. 0;

B. 1;

C. – 1;

D. 0,5.

Câu 11. Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề P: “∃x, x2 + 2x + 3 là số chủ yếu phương” là:

A. ∀x, x2 + 2x + 3 ko là số chính phương;

B. ∃x, x2 + 2x + 3 là số nguyên tố;

C. ∀x, x2 + 2x + 3 là hòa hợp số;

D. ∃x, x2 + 2x + 3 là số thực.

Câu 12. Bất phương trình nào sau đấy là bất phương trình số 1 hai ẩn ?

A. 2x2 + 1 ≥ y + 2x2;

B. 2x – 6y + 5

C. 4x2

D. 2x3 + 1 ≥ y + 2x2.

Câu 13. Cho tam giác ABC cùng với độ nhiều năm 3 cạnh BC, AC, AB theo lần lượt là a, b, c. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. A2 = b2 + c2 + 2bcsin
A;

B. A2 = b2 + c2 – 2bccos
A;

C. A2 = b2 + c2 – 2acsin
A;

D. A2 = b2 + c2 + 2abcos
A.

Câu 14. Cho tập thích hợp D = x ∈ ℕ* .

Viết lại tập phù hợp D dưới dạng liệt kê các phần tử của tập thích hợp đó.

A. D = 0; 1; 2;

B. D = 2; 3;

C. D = 0; 2; 3;

D. D = 1; 2.

Câu 15. Hệ như thế nào là hệ bất phương trình số 1 hai ẩn trong các hệ sau?

*

Câu 16. Cho tam giác ABC cùng với độ nhiều năm 3 cạnh BC, AC, AB lần lượt là a, b, c. S là diện tích s và phường là nửa chu vi tam giác. R là nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếp và r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác. Bí quyết nào tiếp sau đây sai?

A. S = abc4R;

B. S = pr ;

C. S = p(p+a)(p+b)(p+c);

D. S = 12bc.sin
A

Câu 17. Cho A^=450, chọn câu trả lời SAI trong số đáp án bên dưới đây?

A. Sin A = 32;

B. Cos A = 22;

C. Chảy A = 1;

D. Cot A = 1.

Câu 18. Cặp số như thế nào sau đó là một nghiệm của bất phương trình: 3x + 2(y + 3) > 4(x + 1) – y + 3 ?

A. (–3; 0);

B. (3; 1);

C. (2; 1);

D. (0; 0).

Câu 19. Cho tập vừa lòng B gồm các số từ bỏ nhiên nhỏ nhiều hơn 20 và phân chia hết mang đến 4.

Viết tập hợp xấp xỉ dạng chỉ ra đặc thù đặc trưng đến các phần tử của tập thích hợp đó.

A. B = x ∈ ℤ ;

B. B = {x ∈ ℤ | x

C. B = x ∈ ℕ ;

D. B = {x ∈ ℕ | x

Câu 20. Cho tam giác ABC biết sin
Bsin
C=3 với AB = 22. Tính AC.

A. 22;

B. 23;

C. 26;

D. 25.

Câu 21. Cho tập phù hợp K = <1 ; 7) (– 3 ; 5). Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. K = <1; 7);

B. K = (– 3; 7);

C. K = <1; 5);

D. K = <5; 7).

Câu 22. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là phần màu trắng được màn trình diễn trong hình vẽ nào bên dưới dây ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 23. Cho hai nửa khoảng tầm M = (0; 2>, N = <1; 4). Tìm kiếm E = Cℝ(M ∩ N).

A. E = (0; 4);

B. E = <1; 2>;

C. E = (– ∞; 1) ∪ (2; +∞);

D. E = (– ∞; 0> ∪ <4; +∞).

Câu 24. Cho mệnh đề: “Nếu tứ giác là 1 trong hình thoi thì tứ giác kia nội tiếp được một đường tròn”.

Mệnh đề đảo của mệnh đề trên là:

A. “Tứ giác là một trong những hình thoi khi còn chỉ khi tứ giác kia nội tiếp được trong một con đường tròn”;

B. “Một tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn khi và chỉ khi tứ giác chính là hình thoi”;

C. “Nếu một tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn thì tứ giác chính là hình thoi”;

D. “Tứ giác là một trong hình thoi kéo theo tứ giác kia nội tiếp được vào một mặt đường tròn”.

Câu 25. Cho tam giác ABC có AB = 4, AC = 8 với A^=300. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 26. Cho góc α thỏa mãn nhu cầu cos2α=16. Xác minh nào sau đây là đúng?

A. 1 + cot2α = 6;

B. 1 + cot2α = 5;

C. 1 + tan2α = 5;

D. 1 + tan2α = 6.

Câu 27. Cho định lý sau: “Nếu nhì tam giác đều nhau thì nhì tam giác kia đồng dạng”.

Phát biểu định lý xấp xỉ dạng đk cần.

A. Nhị tam giác cân nhau kéo theo nhì tam giác đó đồng dạng;

B. Nhị tam giác cân nhau là điều kiện cần để hai tam giác đó đồng dạng;

C. Nhì tam giác đồng dạng là đk cần nhằm hai tam giác đó bởi nhau;

D. Nhì tam giác bằng nhau tương đương với nhị tam giác đó đồng dạng.

Câu 28. Miền nghiệm của bất phương trình x – 3y + 3 > 0 là:

A. Nửa phương diện phẳng bờ là đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0, không đựng gốc tọa độ O;

B. Nửa phương diện phẳng bờ là con đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0 (không nhắc bờ), không đựng gốc tọa độ O;

C. Nửa khía cạnh phẳng bờ là mặt đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0, cất gốc tọa độ O;

D. Nửa khía cạnh phẳng bờ là đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0 (không nói bờ), đựng gốc tọa độ O.

Câu 29. Cho các mệnh đề bên dưới đây:

(1) 24 là số nguyên tố.

(2) Phương trình x2 – 5x + 9 = 0 bao gồm 2 nghiệm thực phân biệt.

Xem thêm: Phép Toán Lớp 11, Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Đầy Đủ Đại Số Và Giải Tích, Hình Học

(3) Phương trình x2 + 1 = 0 có 2 nghiệm thực phân biệt.

(4) phần đa số nguyên lẻ gần như không phân tách hết mang lại 2.

Trong những mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 30. Bạn Vân bao gồm tối đa 120 phút để trồng rau trong vườn. Biết tất cả hai nhiều loại rau là rau cải cùng rau muống, một cây rau củ cải trồng mất 5 phút, một cây rau muống trồng mất 7 phút. Call số cây rau cải các bạn Vân trồng được là x cây, số cây rau muống các bạn Vân trồng được là y cây. Những bất phương trình tế bào tả đk của vấn đề là:

A. 7x + 5y ≥ 120; x > 0; y > 0;

B. 5x + 7y ≤ 120; x ≥ 0; y ≥ 0;

C. 7x + 5y > 120; x > 0; y > 0;

D. 7x + 5y 0.

Câu 31. Cho tam giác ABC. Xét vệt của biểu thức p. = cos A2. Sin B?

A. P > 0;

B. P

C. P = 0;

D. Một công dụng khác.

Câu 32. Để xác minh chiều cao của một tòa tháp mà lại không đề nghị lên đỉnh của tand nhà fan ta làm cho như sau: để giác kế trực tiếp đứng phương pháp chân tháp một khoảng AB = 55 m, chiều cao của giác kế là OA = 2 m.

Quay thanh giác kế sao cho khi nhìn theo thanh ta thấy được đỉnh C của tháp. Đọc trên giác kế số đo góc COD^=600.

*

Chiều cao của ngọn tháo dỡ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 87 m;

B. 90 m;

C. 97 m;

D. 100 m.

Câu 33. Cho góc α cùng với 0° tanα=-22.

A. 13;

B. 223;

C. 13;

D. 23.

Câu 34. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
chứa điểm nào trong những điểm sau đây ?

A. (1; 15);

B. (7; 8);

C. (9; 11);

D. (1; 2).

Câu 35. Cho tam giác ABC bao gồm AB = 5 , A^=300, B^=750. Tính diện tích s tam giác ABC.

A. 52;

B. 4;

C. 254;

D. 5.

II. Từ luận (3 điểm)

Câu 1. Cho hai tập hòa hợp A = (0; 3), B = (2; 4). Xác định các tập phù hợp A ∪ B, A ∩ B, A B cùng CℝA.

Câu 2. Một phân xưởng gồm hai máy quánh chủng các loại 1 và các loại 2 chế tạo hai loại thành phầm kí hiệu là A và B. Một tấn sản phẩm loại A lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại B lãi 1,6 triệu đồng. Mong muốn sản xuất một tấn thành phầm loại A phải dùng sản phẩm công nghệ loại một trong 3 giờ và máy một số loại 2 trong một giờ. ý muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại B đề nghị dùng lắp thêm loại 1 trong 1 giờ cùng máy loại 2 trong 1 giờ. Máy nhiều loại 1 làm cho việc không thật 6 giờ một ngày, máy nhiều loại 2 làm việc không thực sự 4 tiếng 1 ngày. Hỏi cần sản xuất từng nào tấn sản phẩm loại A và loại B nhằm số chi phí lãi mà phân xưởng này rất có thể thu được trong một ngày là mập nhất?

Câu 3. Cho tam giác ABC. Minh chứng rằng:

sin A = sin B . Cos C + sin C . Cos B.

-----HẾT----

Sở giáo dục và Đào sản xuất ...

Đề thi thân kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong những câu sau, bao gồm bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) 6x + 1 > 3.

b) Phương trình x2 + 3x – 1 = 0 bao gồm nghiệm.

c) ∀x ∈ ℝ, 5x > 1.

d) Năm 2018 là năm nhuận.

e) lúc này thời tiết đẹp mắt quá!

A. 4;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Câu 2. Cho hai tập hợp A = (1; 4> và B = (2; 5>. Xác định tập đúng theo A ∩ B.

A. (1; 2);

B. (2; 4);

C. (2; 4>;

D. <2; 4).

Câu 3. Tìm mệnh đề che định của mệnh đề sau: “Mọi bé voi đều lần khần bay”.

A. Con voi nào cũng biết bay;

B. Chỉ tất cả một con voi biết bay;

C. Chỉ gồm một con voi đo đắn bay;

D.Có ít nhất một bé voi biết bay.

Câu 4. trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

A. Sin150o=-32;

B. Cos150o=32;

C. Tan1500=-13;

D. Cot1500=3.

Câu 5. Bất phương trình như thế nào sau đây là bất phương trình số 1 hai ẩn?

A. 2x2 + 3y > 0;

B. X2 + y2

C. X + y2 ≥ 0;

D. X + y ≥ 0.

Câu 6. mang đến tam giác ABC cóa2 + b2 – c2 > 0. Khi đó:

A. Góc C > 90°;

B. Góc C

C. Góc C = 90°;

D. Ko thể kết luận được gì về góc C.

Câu 7. mang lại hệ bất phương trình:

*

Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A. M(0; 1);

B. N(– 1; 1);

C. P(1; 3);

D. Q(– 1; 0).

Câu 8. Tập hòa hợp A = <0; 2> là tập con của tập hòa hợp nào bên dưới đây?

A. (0; 3);

B. (– 2; 1);

C. (– 1; 2>;

D. (– 1; 1).

Câu 9. trong số cặp số sau đây, cặp nào ko thuộc nghiệm của bất phương trình: x – 4y + 5 > 0.

A. (– 5; 0);

B. (– 2; 1);

C. (0; 0);

D. (1; – 3).

Câu 10. Cho △ABC với a = 17,4; B^= 44°33"; C^= 64°. Cạnh b bằng bao nhiêu ?

A. 16,5;

B. 12,9;

C. 15,6;

D. 22,1.

Câu 11. Cho góc α tù. Điều xác định nào sau đây là đúng?

A. Sin α

B. Cos α > 0;

C. Tung α > 0;

D. Cot α

Câu 12. Miền nghiệm của bất phương trình x + y ≤ 2 là phần sơn đậm trong mẫu vẽ của hình mẫu vẽ nào, trong các hình vẽ sau?

A.

*
;

B.

*
;

C.

*
;

D.

*
.

Câu13. đến tập phù hợp E = ≤ 2. Tập phù hợp E được viết dưới dạng liệt kê các bộ phận là

A. E = – 2; – 1; 1; 2;

B. E = – 1; 0; 1;

C. E = 0; 1; 2;

D. E = – 2; – 1; 0; 1; 2.

Câu 14. Trong các câu sau, câu như thế nào là mệnh đề đựng biến?

A. 18 là số thiết yếu phương;

B. Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo bằng nhau;

C. (x2 + x) ⁝ 5, x ∈ ℕ;

D. 9 là số nguyên tố.

Câu 15. Cho tập đúng theo A = <– 5; 3). Tập CℝA là

A. -∞;-5;

B. 5;+∞ ;

C. <3;+∞);

D. -∞,-5)∪<3;+∞.

Câu 16. đến DABC vuông trên A, góc B bởi 30°. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Cos
B=13;

B. Sin
C=32;

C. Cos
C=12;

D. Sin
B=12.

Câu 17. Tam giác ABC có a = 8, c = 3, B^= 60°. Độ lâu năm cạnh b bởi bao nhiêu ?

A. 49;

B. 97;

C. 7;

D. 61.

Câu 18. Điểm M(0; – 3) ở trong miền nghiệm của hệ bất phương trình làm sao sau đây?

*

Câu19. đến phương trình ax + b = 0. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Trường hợp phương trình có nghiệm thì a ≠ 0;

B. Nếu như phương trình có nghiệm thì b ≠ 0;

C. Nếu phương trình vô nghiệm thì a = 0;

D. Trường hợp phương trình vô nghiệm thì b = 0.

Câu 20. Cho tập A=(-∞;-3>;B=(2;+∞);C=(0;4) . Lúc đó (A∪B)∩C là

A.x∈R|2≤x≤4 ;

B. X∈R|2x≤4;

C. X∈R|2x4;

D. X∈R|2≤x4.

Câu 21. Một tam giác có ba cạnh là 13, 14, 15. Diện tích tam giác bằng bao nhiêu ?

A. 84;

B. 84;

C. 42;

D. 168.

Câu 22. Trong các xác minh sau, khẳng định nào sai?

A. Cos 60° = sin 30°;

B. Cos 60° = sin 120°;

C. Cos 30° = sin 120°;

D. Sin 60° = – cos 120°.

Câu 23. Cặp số (2; 3) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?

A. 2x – 3y – 1 > 0;

B. X – y

C. 4x > 3y;

D. X – 3y + 7

Câu 24. search mệnh đề sai.

A. Hình thang ABCD nội tiếp đường tròn (O) ⇔ ABCD là hình thang cân;

B. 63 chia hết mang đến 7 ⇒ Hình bình hành tất cả hai đường chéo vuông góc;

C. Tam giác ABC vuông trên C ⇔ AB2 = AC2 + BC2;

D. 10 phân chia hết đến 5 ⇒ hình vuông vắn có hai đường chéo cánh bằng nhau với vuông góc nhau.

Câu 25. Trong các tập đúng theo sau, tập đúng theo nào là tập hòa hợp rỗng?

A. X∈R|x2-4x+3=0;

B. X∈R|6x2-7x+1=0;

C. X∈R|x2-4x+2=0;

D. X∈Z|x1.

Câu 26.Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào tất cả mệnh đề đảosai?

A. Tam giác ABC cân nặng thì tam giác tất cả hai cạnh bởi nhau;

B. Số thực a phân tách hết cho 6 thì a phân tách hết mang lại 2 cùng 3;

C. Tứ giác ABCD là hình bình hành thì AB tuy nhiên song với CD;

D. Tứ giác
ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác có ba góc vuông.

Câu 27. Cho biết cos=-23. Tính quý giá của biểu thức E=cotα+3tanα2cotα+tanα?

A. -1913;

B. 1913;

C. 2513;

D. -2513.

Câu 28. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là phần ko tô đậm của mẫu vẽ nào trong những hình vẽ sau?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 29. Tam giác với bố cạnh là 5; 12; 13 có nửa đường kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng bao nhiêu ?

A. 2;

B. 22;

C. 23;

D. 3.

Câu 30.Cho bất phương trình 2x + 3y – 6 ≤ 0 (1). Chọn xác minh đúng trong các xác định sau:

A. Bất phương trình (1) chỉ tất cả một nghiệm duy nhất;

B. Bất phương trình (1) vô nghiệm;

C. Bất phương trình (1) luôn có vô vàn nghiệm;

D. Bất phương trình (1) bao gồm tập nghiệm là ℝ.

Câu 31. Trong các hệ thức sau hệ thức nào đúng?

A. Sin2α+cos2α=1;

B. Sin2α+cos2α2=1;

C. Sinα2+cosα2=1;

D. Sin22α+cos22α=1.

Câu 32. Miền nghiệm của bất phương trình: 3(x – 1) + 4(y – 2)

A. (0; 0);

B. (– 4; 2);

C. (– 2; 2);

D. (– 5; 3).

Câu 33. Tam giác ABC tất cả a = 6; b = 42; c = 2. M là vấn đề trên cạnh BC làm thế nào cho BM = 3. Độ dài đoạn AM bằng bao nhiêu ?

A. 9;

B. 9;

C. 3;

D. 12108.

Câu 34. Giá trị nhỏ nhất Fmin của biểu thức F(x; y) = y – x trên miền xác định bởi hệ

*

A. Fmin = 1;

B. Fmin = 2;

C. Fmin = 3;

D. Fmin = 4.

Câu 35. Hai cái tàu thuỷ cùng khởi đầu từ vị trí A, đi liền mạch theo hai hướng chế tác với nhau một góc 60°. Tàu trước tiên chạy với tốc độ 30 km/h, tàu sản phẩm công nghệ hai chạy với tốc độ 40 km/h. Hỏi sau 2 tiếng đồng hồ hai tàu cách nhau từng nào km?

A. 13;

B. 1513;

C. 1013;

D. 15.

II. Từ luận (3 điểm)

Câu 1. Cho A = <– 3; 5) ∩ <0; 6), B = (– ∞; 3> ∪ (2; 8>.

a) khẳng định A, B.

b) tất cả bao nhiêu số nguyên dương n vừa lòng “n trực thuộc tập B và n không thuộc tập A”.

Câu 2. Một xí nghiệp sản xuất, sử dụng ba các loại máy chuyên nghiệp để sản xuất sản phẩm A và thành phầm B vào một quy trình sản xuất. Để cấp dưỡng một tấn thành phầm A lãi 4 triệu vnd người ta sử dụng máy I trong 1 giờ, thiết bị II trong 2 tiếng đồng hồ và sản phẩm III vào 3 giờ. Để chế tạo ra một tấn thành phầm B lãi được 3 triệu vnd người ta sử dụng máy I vào 6 giờ, sản phẩm công nghệ II trong 3 giờ và sản phẩm công nghệ III trong 2 giờ. Hiểu được máy I chỉ hoạt động không quá 36 giờ, lắp thêm hai vận động không quá 23 giờ cùng máy III chuyển động không thừa 27 giờ. Hãy lập mưu hoạch cung ứng cho nhà máy để chi phí lãi được rất nhiều nhất.

Câu 3. Cho a2, b2, c2 là độ dài những cạnh của một tam giác nào đó cùng a, b, c là độ dài các cạnh của tam giác ABC. Khi đó, tam giác ABC là tam giác gì?

-----HẾT------

Sở giáo dục đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi giữa kì 1 - liên kết tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào chưa hẳn mệnh đề?

A.8 là số bao gồm phương;

B.2 là số chẵn;

C.Buồn ngủ quá!

D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc cùng với nhau.

Câu 2. Tam giác ABC có nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp bởi R. Search mệnh đề sai trong những mệnh đề sau?

A. Asin
A=2R;

B. B=a.sin
Bsin
A;

C. C = 2Rsin(A + B);

D. B = Rsin
A

Câu 3. đến tập A = 0; 1. Tập A bao gồm bao nhiêu tập con?

A. 3;

B. 6;

C. 4;

D. 2.

Câu 4. Điểm A(– 1; 3) là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình:

A. – 3x + 2y – 4 > 0;

B. X + 3y

C. 3x – y > 0;

D. 2x – y + 4 > 0.

Câu 5. Với cực hiếm nào của x mệnh đề chứa biến hóa P(x): 2x2 – 1

A. 1;

B. 5;

C. 0;

D. 45.

Câu 6. Cho α với β là nhì góc khác nhau và bù nhau, trong số đẳng thức dưới đây đẳng thức như thế nào sai?

A. Sin α = sin β;

B. Cos α = – cos β;

C. Tan α = – rã β;

D. Cot α = cot β.

Câu 7. Hệ như thế nào dưới đây là hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn?

*

Câu 8. Giá trị của sin 60° + cos 30° bởi bao nhiêu?

A. 32 ;

B. 3;

C. 33;

D. 1.

Câu9. đến tập thích hợp A = <3; 7). Nên chọn đáp án đúng.

A. A = {x ∈ ℝ | 3

B. A = {x ∈ ℝ | 3 ≤ x

C. A = {x ∈ ℝ | 3

D. A = x ∈ ℝ .

Câu 10. Phần sơn đậm trong hình vẽ sau, màn biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào trong những bất phương trình sau?

*

A. 2x – y

B. 2x – y > 3;

C. X – 2y

D. X – 2y > 3.

Câu 11. Cho tam giác ABC đồng tình hệ thức b + c = 2a. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

A. Cos B + cos C = 2cos A;

B. Sin B + sin C = 2sin A;

C. Sin B + sin C = 12sin
A;

D. Sin B + cos C = 2sin A.

Câu 12. Cho A = <0; 5>, B = (– ∞; 2). Màn trình diễn trên trục số của tập hợp Cℝ(A ∩ B) là hình nào?

*

Câu 13. cho 0° cos=-23 . Tính chảy α.

A. 54 ;

B. -52 ;

C. 52 ;

D. -52 .

Câu 14. mang đến hệ bất phương trình

*
. Trong các điểm sau, điểm làm sao thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A. O(0; 0);

B. M(1; 0);

C. N(0; – 2);

D. P(0; 2).

Câu 15. Độ dài trung tuyến mc ứng với cạnh c của DABC bởi biểu thức nào tiếp sau đây

A. B2+a22-24 ;

B. B2+a22+c24;

C. 122b2+a2-c2 ;

D. B2+a2-c24 .

Câu 16. Cho A là tập hợp những hình tứ giác; B là tập hợp những hình bình hành; C là tập hợp những hình thoi; D là tập hợp các hình vuông. Vào các xác minh sau xác minh nào sai?

(I) C ⊂ B ⊂ A;

(II) C ⊂ D ⊂ A;

(III) D ⊂ B ⊂ A.

A. (I);

B. (II);

C. (III);

D. (I) cùng (III).

Câu 17. Tam giác ABC tất cả a = 16,8; B^= 56°13"; C^= 71°. Cạnh c bằng bao nhiêu?

A. 29,9;

B. 14,1;

C. 17,5;

D. 19,9.

Câu 18. Phủ định của mệnh đề "∃x∈R:x20" là

A. ∀x∈R:x2≤0;

B. ∃x∈R:x2≤0;

C. ∀x∈R:x20;

D. ∀x∈R:x2≥0.

Câu 19. Cho biết cot α = 5. Tính giá trị của E = 2 cos2 α + 5 sin α cos α + 1?

A. 1026;

B. 10026;

C. 5026;

D. 10126.

Câu 20. Miền nghiệm của bất phương trình – x + 2 + 2(y – 2)

A. (0; 0);

B. (1; 1);

C. (4; 2);

D. (1; – 1).

Câu 21. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A.ℝ(-∞;3>=3;+∞ ;

B. <-2;4)∪<4;+∞)=<-2;+∞);

C. <1;7>∩7;10=∅;

D. <1;5>;7)=<-1;0.

Câu 22. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là phần ko tô đậm của mẫu vẽ nào trong số hình vẽ sau?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 23. Cho tam giác ABC đồng tình : b2 + c2 – a2 = 3bc. Khi ấy :

A. A^= 30°;

B. A^= 45°;

C. A^= 60°;

D. A^= 75°.

Câu24. Viết tập thích hợp A = x ∈ ℕ, (x2 – 5x + 6)(x – 1)(x + 3) = 0 bằng cách liệt kê các phần tử:

A. A = 1; 2; 3;

B. A = – 1; 1; 2; 3;

C. A = – 3; 1; 2; 3;

D. A = – 3; – 1; 1; 2; 3.

Câu 25. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. Tam giác ABC là tam giác phần đông ⇔ Tam giác ABC cân;

B. Tam giác ABC là tam giác đều ⇔ Tam giác ABC có bố góc bằng nhau;

C. Tam giác ABC là tam giác gần như ⇔ Tam giác ABC có tía cạnh bởi nhau;

D. Tam giác ABC là tam giác đông đảo ⇔ Tam giác ABC cân nặng và gồm một góc bằng 60°.

Câu 26. Một tam giác có tía cạnh là 26, 28, 30. Nửa đường kính đường tròn nội tiếp là:

A. 16;

B. 8;

C. 4;

D. 42.

Câu 27. Bất phương trình làm sao dưới đó là bất phương trình số 1 hai ẩn?

A. 2x2 + y – 3

B. 5x + 3y2

C. 32x + 9y ≤ 42;

D. X2 + xy – 4y

Câu 28. Trong những đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

A. Sin 0° + cos 0° = 1;

B. Sin 90° + cos 90° = 1;

C. Sin 180° + cos 180° = – 1;

D. Sin 60° + cos 60° = 3+12.

Câu 29. Cho mệnh đề: “Nếu a là số tự nhiên và thoải mái thì a là số hữu tỉ ko âm”. Phát biểu mệnh đề đảo và xét tính trắng đen của mệnh đề này.

A. “Nếu a là số hữu tỉ ko âm thì a là số tự nhiên”, đấy là mệnh đề sai;

B. “Nếu a là số hữu tỉ không âm thì a là số tự nhiên”, đó là mệnh đề đúng;

C. “Nếu a là số tự nhiên và thoải mái không âm thì a là số hữu tỉ”, đây là mệnh đề sai;

D. “Nếu a là số hữu tỉ thì a là số tự nhiên không âm”, đây là mệnh đề đúng.

Câu 30. Cho nhì góc nhọn α cùng β (α

A. Cos α

B. Sin α

C. Chảy α + tan β > 0;

D. Cot α > cot β;

Câu 31. giá bán trị lớn nhất Fmax của biểu thức F(x; y) = x + 2y bên trên miền xác minh bởi hệ

*

A. Fmax = 6;

B. Fmax = 8;

C. Fmax = 10;

D. Fmax = 12.

Câu 32. Khoảng phương pháp từ A mang đến B cấp thiết đo trực tiếp được bởi vì phải qua 1 đầm lầy. Bạn ta xác minh được một điểm C nhưng mà từ đó rất có thể nhìn được A và B bên dưới một góc 78°24". Biết CA = 250 m, CB = 120 m. Khoảng cách AB bởi bao nhiêu ?

A. 266 m;

B. 255 m;

C. 166 m;

D. 298 m.

Câu 33. Cho bất phương trình x + y

A. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa khía cạnh phẳng bờ d: x + y = 5 đựng gốc tọa độ;

B. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa phương diện phẳng bờ d: x + y = 5 không đựng gốc tọa độ;

C. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d: x + y = – 5 cất gốc tọa độ;

D. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa phương diện phẳng bờ d: x + y = – 5 không đựng gốc tọa độ.

Câu 34. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

A. Với đa số số thực x, trường hợp x 2 > 9;

B. Với tất cả số thực x, nếu như x2

C. Với mọi số thực x, nếu như x 2

D. Với mọi số thực x, ví như x2 > 9 thì x > – 3.

Câu 35. Điểm nào dưới đây không trực thuộc miền nghiệm của bất phương trình 2x – 3y > 15?

A. (1; – 5);

B. (2; – 5);

C. (3; – 3);

D. (10; 1).

II. Tự luận (3 điểm)

Câu 1. Cho 2 tập thích hợp A = (– 1; 4), B = (m – 1; 2m + 1>.

a) khi m = 2, hãy search A ∪ B, A ∩ B.

b) Tìm toàn bộ các quý giá thực của tham số m để B ⊂ A.

Câu 2. Để đo độ cao của tháp tất cả đỉnh A, chân tháp là B, fan ta đứng dưới mặt đất quan gần cạnh ở nhị điểm C cùng D sao để cho B, C, D thẳng mặt hàng (như hình vẽ).

*

Qua đo đạc