Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


cỗ đề chất vấn giữa học tập kì 1 Toán 11 theo chương trình SGK mới gồm đáp án

Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm học tập 2023 – 2024 trường thpt DTNT Ninh Bình

Đề thi có 35 thắc mắc trắc nghiệm và 5 câu hỏi tự luận, thời hạn làm bài xích 90 phút.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 11 toán

Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm học tập 2023 – 2024 trường trung học phổ thông chuyên Vị Thanh – Hậu Giang

Đề thi hình thức 1/2 trắc nghiệm (20 câu) + 1/2 tự luận (05 câu), thời gian làm bài bác 60 phút.

Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm học tập 2023 – 2024 trường trung học phổ thông chuyên Quốc học tập Huế

Đề thi hiệ tượng 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% từ luận (04 câu), thời hạn làm bài 90 phút.

Đề soát sổ giữa học tập kỳ 1 Toán 11 năm học 2023 – 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi bề ngoài 30% trắc nghiệm (12 câu) + 70% từ luận (04 câu), thời gian làm bài 90 phút.

- Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

Đề thi cấu trúc 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% tự luận (04 câu), thời gian làm bài xích 90 phút.

Đề vào giữa kỳ 1 Toán 11 năm học tập 2023 – 2024 trường chăm Hùng vương – Phú Thọ

Đề thi có 35 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận, thời hạn làm bài xích 90 phút.

Đề thân học kì 1 Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường Lương vắt Vinh – Hà Nội

hình thức 60% trắc nghiệm (30 câu) + 40% từ bỏ luận (02 câu), thời gian làm bài 90 phút

Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường trung học phổ thông Nguyễn Du – TP HCM

Đề thi cấu tạo 60% trắc nghiệm (20 câu) + 40% tự luận (02 câu), thời hạn làm bài bác 45 phút.

Xem thêm: Giải Sbt Toán 11 Sbt Cánh Diều, Giải Sbt Toán 11 Cánh Diều

Đề chất vấn giữa kì một năm học 2023 – 2024 trường thpt Trần Kỳ Phong – Quảng Ngãi

Đề thi có 35 thắc mắc trắc nghiệm với 3 thắc mắc tự luận, thời hạn làm bài bác 90 phút.

Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường thpt Ngô Quyền – Đồng Nai

Đề thi gồm 40 thắc mắc trắc nghiệm, thời gian làm bài bác 60 phút.

Đề giữa kì 1 Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường thpt Thường Tín – Hà Nội

Đề thi tất cả 25 thắc mắc trắc nghiệm cùng 4 thắc mắc tự luận, thời gian làm bài xích 90 phút.

Đề giữa học kì 1 Toán 11 năm học tập 2023 – 2024 trường trung học phổ thông Ninh Giang – Hải Dương

Đề thi gồm 35 thắc mắc trắc nghiệm cùng 3 thắc mắc tự luận, thời hạn làm bài 90 phút.

Đề giữa học kì 1 Toán 11 năm học tập 2023 – 2024 trường thpt Đống Đa – Hà Nội

Đề thi có 25 câu hỏi trắc nghiệm cùng 3 thắc mắc tự luận, thời hạn làm bài xích 90 phút.

Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo – phái mạnh Định

Đề thi tất cả 20 câu hỏi trắc nghiệm (4,0 điểm) cùng 4 câu hỏi tự luận (6,0 điểm) sỹ tử làm bài trong 40 phút.

Khoá học tập Toán 10 theo công tác SGK mới

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập 2) (Cánh Diều) - NXB ĐH Sư Phạm

EOsn
YEcj
B.png" alt="*">