Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 10Bộ đề thi Toán lớp 10 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 10 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 10 - Chân trời sáng tạo
15 Đề thi thân kì 1 Toán 10 Kết nối trí thức (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Với bộ 15 Đề thi thân kì 1 Toán 10 năm 2024 gồm đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối trí thức và tham khảo từ đề thi Toán 10 của các trường trung học phổ thông trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập cùng đạt hiệu quả cao trong các bài thi thân học kì 1 Toán 10.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì i toán 10


15 Đề thi giữa kì 1 Toán 10 Kết nối trí thức (có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ bỏ 150k tải trọn bộ Đề thi Toán 10 giữa kì 2 liên kết tri thức bạn dạng word có lời giải chi tiết:

Sở giáo dục và Đào tạo ra ...

Đề thi giữa kì 1 - kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)


Câu 1. Cho những câu sau:

(1) Số 7 là số lẻ.

(2) bài toán này cực nhọc quá!

(3) vào ngày cuối tuần này các bạn có đàng hoàng không?

(4) Số 10 là một trong những nguyên tố.

Trong các câu trên tất cả bao nhiêu câu là mệnh đề?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 2. Mệnh đề che định của mệnh đề “∀x ∈ ℝ, x – 2 > 5” là

A. “∃x ∈ ℝ, x – 2 ≤ 5”;

B. “∃x ∈ ℝ, x – 2 ≥ 5”;

C. “∀x ∈ ℝ, x – 2 ≤ 5”;

D. “∀x ∈ ℝ, x – 2 ≥ 5”.

Câu 3. Liệt kê các phần tử của tập vừa lòng A = {n ∈ ℕ| 3

A. A = 4; 5; 6; 7; 8;

B. A = 3; 4; 5; 6; 7; 8;

C. A = 3; 4; 5; 6; 7;

D. A = 4; 5; 6; 7.


Câu 4. Xác định tập hòa hợp B = 3; 6; 9; 12; 15 bằng phương pháp nêu đặc điểm đặc trưng mang đến các bộ phận của tập hợp.

A. B = n ∈ ℕ, 1 ≤ n ≤ 5;

B. B = n ⁝ 3;

C. B = {3n | n ∈ ℕ, 1

D. B = n .

Câu 5. Cho hai tập hợp A = (– ∞; – 2> cùng B = (– 3; 5>. Tìm mệnh đề sai.

A. A ∩ B = (– 3; – 2>;

B. A B = (– ∞; – 3);

C. A ∪ B = (– ∞; 5>;

D. B A = (– 2; 5>.

Câu 6. Cho nhị tập đúng theo H = n là bội của 2 và 3, K = n ∈ ℕ . Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. K ⊂ H;

B. H ⊂ K;

C. ∃n: n ∈ H với n ∉ K;

D. H = K.


Câu 7. Trong những mệnh đề dưới đây, mệnh đề làm sao đúng?

A. 12 là số nguyên tố;

B. 9 là số nguyên tố;

C. 4 là số nguyên tố;

D. 5 là số nguyên tố.

Câu 8. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào gồm mệnh đề hòn đảo sai?

A. Tam giác ABC cân thì tam giác đó gồm 2 cạnh bằng nhau;

B. Số tự nhiên a phân chia hết mang lại 6 thì a chia hết đến 2 với 3;

C. Trường hợp tứ giác ABCD là hình bình hành thì AB song song cùng với CD;

D. Ví như tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì A^=B^=C^=900

Câu 9. Trong những bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình số 1 hai ẩn?

A. 4x2 + 3y > 4;

B. Xy + 2x

C. 32x + 23y ≥ 3;

D. X + y3

Câu 10. Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình 3x + 2y

A. (5; 1);

B. (4; 2);

C. (1; 5);

D. (1; 2).


Câu 11. Tam giác ABC có A^ = 350,B^ = 250. Quý hiếm của cos
C bằng

A. -12;

B. -2;

C. -32;

D. 12 .

Câu 12. Trong tam giác EFG, lựa chọn mệnh đề đúng.

A. EF2 = EG2 + FG2 + 2EG . FG . Cos
G;

B. EF2 = EG2 + FG2 + 2EG . FG . Cos
E;

C. EF2 = EG2 + FG2 – 2EG . FG . Cos
E;

D. EF2 = EG2 + FG2 – 2EG . FG . Cos
G.

Câu 13. Tam giác ABC gồm BC = 6, AC = 7, AB = 8. Nửa đường kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC là

A. 215;

B. 152 ;

C. 815 ;

D. 815 .

Câu 14. Cho tam giác ABC bao gồm b = 7; c = 5, cos
A = 35. Độ dài mặt đường cao ha của tam giác ABC là

A. 722;

B. 8;

C.83 ;

D.803.

Câu 15. Với quý hiếm nào của x sau đây, mệnh đề chứa biến hóa P(x): “x2 – 5x + 4 = 0” là mệnh đề đúng?

A. 0;

B. 1;

C. 5;

D. 45.

Câu 16. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình làm sao là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

*

Câu 17. Giá trị của biểu thức S = 2 + sin2 90° + 2cos2 60° − 3tan2 45° bằng:

A. 12;

B. -12;

C. 1;

D. 3.

Câu 18. Cho tam giác ABC tất cả BC = a, AC = b, AB = c, tất cả R, r lần lượt là nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp cùng hc là độ dài đường cao xuất phát điểm từ đỉnh C. Lựa chọn mệnh đề sai.

A. SABC = absin
C;

B. SABC = 12c.hc ;

C. SABC = pr;

D. SABC = abc4R.

Câu 19. Cho hệ bất phương trình :

*

Trong những điểm sau đây, điểm ko thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình là

A. O(0; 0);

B. A(2; 3);

C. B(5; 4);

D. C(−2; −2) .

Câu 20. Tam giác ABC gồm B^ = 60°,C^ = 45° và AB = 7. Tính độ nhiều năm cạnh AC.

A. AC = 562;

B. AC = 762;

C. AC = 72;

D. AC = 10.

Câu 21. Cho mệnh đề: “Nếu a + b

A. A + b

B. Một trong những hai số a với b nhỏ hơn một là điều kiện đủ để a + b

C. Từ bỏ a + b

D. Tất cả các câu trên hồ hết đúng.

Câu 22. Phần không xẩy ra gạch trên hình vẽ tiếp sau đây minh họa mang đến tập vừa lòng nào?

*

A. (0; 1);

B. (1; + ∞);

C. <1; + ∞);

D. (0; 1>.

Câu 23. Cho α với β là hai góc không giống nhau và bù nhau, trong những đẳng thức dưới đây đẳng thức như thế nào sai?

A. Sin α = sin β;

B. Cos α = – cos β;

C. Rã α = – tan β;

D. Cot α = cot β.

Câu 24. Cho nhị tập hòa hợp A = 1; 2; 4; 6 cùng B = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Khẳng định tập CBA.

A. CBA = 1; 2; 4; 6;

B. CBA = 4; 6;

C. CBA = 3; 5; 7; 8;

D. CBA = 2; 6; 7; 8.

Câu 25. Miền nghiệm của bất phương trình x + y ≤ 2 là phần đánh đậm của hình vẽ nào, trong những hình vẽ sau (kể cả bờ)?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 26. Tam giác ABC gồm AB = 4, BC = 6, AC = 27. Điểm M nằm trong đoạn BC thế nào cho MC = 2MB. Tính độ dài cạnh AM.

A. AM = 42;

B. AM = 3;

C. AM = 23;

D. AM = 32.

Câu 27. Cho góc α (0°

A. 0;

B. 1;

C. – 1;

D. Không tồn tại.

Câu 28. Miền nghiệm của bất phương trình nào tiếp sau đây được màn trình diễn bởi nửa khía cạnh phẳng không trở nên gạch trong hình vẽ mặt (kể cả con đường thẳng d)?

*

A. 2x − y ≤ 2;

B. 2x − 3y ≤ 0;

C. 2x + y

D. 2x − y > 2.

Câu 29. Cho góc α (0° 13.

Giá trị của biểu thức P=sinα+3cosα2sinα-5cosα là

A. 1310;

B. -1310;

C. -1013;

D. 1013.

Câu 30. Một cửa hàng có planer nhập về hai các loại máy bơm A với B, giá mỗi cái lần lượt là 1 triệu vnd và 2 triệu đồng với số vốn thuở đầu không vượt vượt 100 triệu đồng. Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu yếu hằng tháng sẽ không còn vượt vượt 50 máy. Giả sử trong một tháng cửa hàng cần nhập số máy bơm một số loại A là x cùng số thứ bơm các loại B là y. Hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn x, y bộc lộ các đk của việc và một nghiệm của hệ này là

*

*

*

Câu 31. Một ca nô xuất phát điểm từ cảng A, chạy theo hướng đông với tốc độ 50 km/h. Cùng lúc đó, một tàu cá, khởi nguồn từ A, chạy theo hướng N30°E với vận tốc 40 km/h. Sau 3 giờ, nhị tàu phương pháp nhau bao nhiêu kilômét?

A. 135,7 km;

B. 110 km;

C. 137,5 km;

D. 237,5 km.

Câu 32. Cho bất phương trình 2x − 3y

A. Đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn;

B. Cặp số (5; 3) là nghiệm của bất phương trình;

C. Cặp số (9; 2) là nghiệm của bất phương trình;

D. Cặp số (9; 3) là nghiệm của bất phương trình.

Câu 33. Cho sin 15° = 6−24. Khi đó sin 75° = x, cos 105° = y. Quý giá của biểu thức phường = x + y là

A. 6−24 ;

B. 22;

C. 6−28;

D. 22.

Câu 34. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là:

A. Một nửa mặt phẳng;

B. Miền tam giác;

C. Miền tứ giác;

D. Miền ngũ giác.

Câu 35. Một doanh nghiệp nhập về 1 tấn gỗ để thêm vào bàn và ghế. Biết một cái bàn cần 30 kg gỗ và một chiếc ghế bắt buộc 15 kilogam gỗ. Call x cùng y theo thứ tự là số bàn cùng số ghế mà công ty sản xuất. Viết bất phương trình số 1 hai ẩn x, y làm sao để cho lượng bàn và ghế mà công ty sản xuất không vượt quá 1 tấn gỗ ?

A. 30x + 50y

B. 30x + 50y ≤ 1 000;

C. 30x + 50y > 1 000;

D. 30x + 50y ≥ 1 000.

II. Trường đoản cú luận (3 điểm)

Câu 1. Cho hai tập hợp sau:

A = với B = {x ∈ ℝ | – 2

a) Viết nhị tập hợp trên dưới dạng khoảng, đoạn.

b) xác định các tập thích hợp sau: A ∪ B; A ∩ B; A B; B A.

Câu 2. Hai dòng tàu thủy M và N cách nhau 500 m. Trường đoản cú M với N thẳng sản phẩm với chân A của tháp đèn biển AB sinh hoạt trên bờ biển, fan ta thấy độ cao AB của tháp dưới một góc AMB^= 300; ANB^ = 450 .

*

Tính chiều cao AB của tháp.

Câu 3. Xác định dạng của tam giác ABC biết S = p(p – a) cùng với BC = a, AC = b, AB = c, S là diện tích tam giác ABC và phường là nửa chu vi tam giác.

-----HẾT-----

Ma trận đề kiểm tra vào giữa kỳ 1

TT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị con kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

%

tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

TN

TL

1

1. Mệnh đề. Tập

hợp và những phép toán bên trên tập hợp

1.1. Mệnh đề

3

4

3

6

8

11

6

1

29

1.2. Tập đúng theo và các phép toán trên tập hợp

3

5

3

6

1

6

2

2. Bất phương trình cùng hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

2.1. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn

3

5

3

6

6

1

18

2.2. Hệ bất phương trình số 1 hai ẩn

3

5

1

2

1*

4

3

3. Hệ thức lượng vào tam giác

3.1.Giá trị lượng giác của một góc tự 0° đến 180°

4

7

2

4

8

6

1

43

3.2. Hệ thức lượng cơ bản trong tam giác

4

7

3

6

1*

1

7

Tổng

20

33

15

30

2

16

1

11

35

3

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ tầm thường (%)

70

30

100

Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cung cấp độ nhận thấy và nối liền là các thắc mắc trắc nghiệm khả quan 4 lựa chọn, trong các số đó có tuyệt nhất 1 tuyển lựa đúng.

- Các câu hỏi ở cấp cho độ vận dụng và vận dụng cao là các thắc mắc tự luận.

- Số điểm tính cho một câu trắc nghiệm là 0,2 điểm/câu; số điểm của câu từ bỏ luận được hiện tượng trong hướng dẫn chấm nhưng lại phải khớp ứng với tỉ trọng điểm được cơ chế trong ma trận.

- Trong văn bản kiến thức:

+ (1*) Chỉ được lựa chọn một câu nút độ vận dụng ở một trong số nội dung 2.2 hoặc 3.2.

Bảng quánh tả kinh nghiệm đề kiểm tra vào giữa kỳ 1

TT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ kiến thức, năng lực cần kiểm tra, tấn công giá

Số câu hỏi theo nút độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

1. Mệnh đề. Tập hợp

1.1.

Mệnh đề

Nhận biết:

- Biết cố kỉnh nào là một trong mệnh đề, mệnh đề đậy định , mệnh đề cất biến.

- Biết kí hiệu phổ cập (") cùng kí hiệu trường tồn ($).

- biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương.

Thông hiểu:

- Biết rước ví dụ mệnh đề, đậy định một mệnh đề, khẳng định được tính đúng sai của các mệnh đề trong những trường hợp solo giản.

- Biết lập mệnh đề hòn đảo của một mệnh đề mang lại trước.

- riêng biệt được điều kiện cần và đk đủ, trả thiết và kết luận.

- Nêu được lấy ví dụ như mệnh đề kéo theo với mệnh đề tương đương.

3

3

0

0

1.2.

Tập hợp

Nhận biết:

- Biết đến tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử của tập đúng theo hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp.

Thông hiểu:

- Biết biểu diễn các khoảng, đoạn trên trục số.

- hiểu được tư tưởng tập hợp, tập phù hợp con, tập hợp bằng nhau.

- Hiểu những phép toán giao của nhị tập hợp, thích hợp của hai tập hợp, phần bù của một tập con.

- thực hiện đúng những kí hiệu Î, Ï, Ì, É, Æ, AB, CEA.

- gọi được các kí hiệu ℕ*, ℕ, ℤ, ℚ, ℝ và mối quan hệ giữa các tập thích hợp đó.

- phát âm đúng các kí hiệu (a; b); ; (a; b>; ; (a; +¥);

Vận dụng:

- triển khai được những phép toán rước giao của nhì tập hợp, hòa hợp của nhị tập hợp, hiệu của của nhị tập hợp, phần bù của một tập con.

- Biết dùng biểu đồ dùng Ven để biểu diễn giao của nhị tập hợp, hợp của nhị tập hợp.

3

3

1

0

2

2. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

2.1.

Bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

Nhận biết:

- Biết có mang Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

- Biết khẳng định miền nghiệm của một bất phương trình hàng đầu 2 ẩn trên mặt phẳng tọa độ.

Thông hiểu:

- Biết biểu diễn miền nghiệm của một bất phương trình số 1 2 ẩn cùng bề mặt phẳng tọa độ.

3

3

0

0

2.2.

Hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

Nhận biết:

- Biết định nghĩa hệ bất phương trình số 1 2 ẩn

- Biết khẳng định miền nghiệm của 1 hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn cùng bề mặt phẳng tọa độ.

Thông hiểu:

- Biết tìm miền nghiệm của 1 hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn xung quanh phẳng tọa độ.

- Biết thực hiện miền nghiệm nhằm giải bài toán thực tế, tra cứu GTLN, GTNN

3

1

1*

0

3

3. Hệ thức lượng vào tam giác

3.1.

Giá trị lượng giác của một góc trường đoản cú 0° cho 180°

Nhận biết:

- Biết giá tốt trị lượng giác của 1 góc.

- tìm được các quý giá lượng giác của một góc.

- cụ được mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của 2 góc bù nhau

Thông hiểu:

- Biết sử dụng kiến thức và kỹ năng đã học tập để chứng tỏ 1 đẳng thức lượng giác.

- Tính giá tốt trị của các biểu thức liên quan.

4

2

0

0

3.2.

Hệ thức lượng cơ phiên bản trong tam giác

Nhận biết: cầm cố được:

- Định lý côsin

- Định lý sin trong tam giác.

- các công thức tính diện tích tam giác.

Thông hiểu:

- Tính góc từ cách làm của định lý côsin và định lý sin trong tam giác.

- Suy ra được bí quyết tính nửa đường kính đường tròn nội và ngoại tiếp, con đường cao của tam giác từ cách làm tính diện tích.

Vận dụng: Giải những bài toán thực tế: tìm độ dài của loại cây, của ngọn núi…

Vận dụng cao: Chứng minh các đẳng thức liên quan đến góc, cạnh, trung tuyến của một tam giác; dìm dạng tam giác khi biết 1 đẳng thức bao gồm liên quan.

4

3

1*

1

Tổng

20

15

2

1

Trắc nghiệm : (7 điểm) 35 câu phụ thuộc vào bảng đặc tả.

Tự luận (3 điểm)

Câu 1: bài xích toán các phép toán bên trên tập hợp.

Câu 2: Giải bài bác toán thực tiễn liên quan cho nội dung kiến thức 2.2 hoặc 3.2

Câu 3: chứng tỏ các đẳng thức tương quan đến góc, cạnh, trung tuyến của một tam giác; nhấn dạng tam giác lúc biết 1 đẳng thức bao gồm liên quan.

Sở giáo dục đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi giữa kì 1 - kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong các phát biểu sau, phân phát biểu như thế nào không phải là mệnh đề?

A. 2 là số nguyên âm;

B. Các bạn có mê thích học môn Toán không?;

C. 13 là số nguyên tố;

D. Số 15 phân tách hết mang đến 2.

Câu 2. Trong các tập vừa lòng sau, tập hòa hợp nào là nhỏ của tập đúng theo A = 1; 2; 3; 4; 5?

A. A1 = 1; 6;

B. A2 = 0; 1; 3;

C. A3 = 4; 5;

D. A4 = 0.

Câu 3.Cho những tập phù hợp A = {x ∈ ℝ | – 5 ≤ x A. A ∪ B = <– 5; 1);

B. A ∪ B = <– 5; 3>;

C. A ∪ B = (– 3; 1);

D. A ∪ B = (– 3; 3>.

Câu 4.Nửa khía cạnh phẳng không bị gạch chéo cánh ở hình dưới đó là miền nghiệm của bất phương trình nào trong số bất phương trình sau?

*

A. X + 2y > 1;

B. 2x + y > 1;

C. 2x + y

D. 2x – y > 1.

Câu 5. Trong các cặp số sau, cặp làm sao không là nghiệm của hệ bất phương trình:

*

A. (0; 0);

B. (1; 1);

C. (– 1; 1);

D. (– 1; – 1).

Câu 6.Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Sin (180° – α) = – sin α;

B. Cos (180° – α) = – cos α;

C. Tan (180° – α) = rã α;

D. Cot (180° – α) = cot α);

Câu 7. Tam giác ABC bao gồm BC = 1, AC = 3,C^=600. Tính độ nhiều năm cạnh AB.

A. 13;

B. 462;

C. 342;

D. 7.

Câu 8. mang đến hai mệnh đề P: “x là số chẵn” và Q: “x chia hết cho 2”.

Phát biểu mệnh đề p. Kéo theo Q.

A. Hoặc x là số chẵn hoặc x phân tách hết mang lại 2;

B. Trường hợp x là số chẵn thì x phân chia hết mang lại 2;

C. Ví như x phân chia hết đến 2 thì x là số chẵn;

D. X là số chẵn với x phân chia hết đến 2.

Câu 9. Trong các cặp số sau đây: (– 5; 0); (– 2; 1); (– 1; 3); (– 7; 0). Tất cả bao nhiêu cặp số là nghiệm của bất phương trình x – 4y + 5 ≥ 0?

A. 0;

B. 1;

C. 3;

D. 4.

Câu 10. Giá trị của biểu thức p. = sin30°.cos15° + sin150°.cos165° là

A. 0;

B. 1;

C. – 1;

D. 0,5.

Câu 11. Mệnh đề che định của mệnh đề P: “∃x, x2 + 2x + 3 là số chủ yếu phương” là:

A. ∀x, x2 + 2x + 3 không là số chính phương;

B. ∃x, x2 + 2x + 3 là số nguyên tố;

C. ∀x, x2 + 2x + 3 là đúng theo số;

D. ∃x, x2 + 2x + 3 là số thực.

Câu 12. Bất phương trình nào sau đấy là bất phương trình hàng đầu hai ẩn ?

A. 2x2 + 1 ≥ y + 2x2;

B. 2x – 6y + 5

C. 4x2

D. 2x3 + 1 ≥ y + 2x2.

Câu 13. Cho tam giác ABC cùng với độ lâu năm 3 cạnh BC, AC, AB thứu tự là a, b, c. Xác định nào tiếp sau đây đúng?

A. A2 = b2 + c2 + 2bcsin
A;

B. A2 = b2 + c2 – 2bccos
A;

C. A2 = b2 + c2 – 2acsin
A;

D. A2 = b2 + c2 + 2abcos
A.

Câu 14. Cho tập đúng theo D = x(x – 2)(x – 3) = 0.

Viết lại tập phù hợp D dưới dạng liệt kê các bộ phận của tập thích hợp đó.

A. D = 0; 1; 2;

B. D = 2; 3;

C. D = 0; 2; 3;

D. D = 1; 2.

Câu 15. Hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong số hệ sau?

*

Câu 16. Cho tam giác ABC cùng với độ dài 3 cạnh BC, AC, AB theo lần lượt là a, b, c. S là diện tích và phường là nửa chu vi tam giác. R là bán kính đường tròn ngoại tiếp với r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác. Cách làm nào sau đây sai?

A. S = abc4R;

B. S = pr ;

C. S = p(p+a)(p+b)(p+c);

D. S = 12bc.sin
A

Câu 17. Cho A^=450, chọn giải đáp SAI trong các đáp án bên dưới đây?

A. Sin A = 32;

B. Cos A = 22;

C. Tan A = 1;

D. Cot A = 1.

Câu 18. Cặp số như thế nào sau đó là một nghiệm của bất phương trình: 3x + 2(y + 3) > 4(x + 1) – y + 3 ?

A. (–3; 0);

B. (3; 1);

C. (2; 1);

D. (0; 0).

Câu 19. Cho tập đúng theo B gồm những số tự nhiên nhỏ thêm hơn 20 và chia hết đến 4.

Viết tập hợp trên dưới dạng chỉ ra đặc điểm đặc trưng đến các bộ phận của tập hòa hợp đó.

A. B = x ≤ đôi mươi và x ⁝ 4;

B. B = {x ∈ ℤ | x

C. B = x ∈ ℕ ;

D. B = {x ∈ ℕ | x

Câu 20. Cho tam giác ABC biết sin
Bsin
C=3 với AB = 22. Tính AC.

A. 22;

B. 23;

C. 26;

D. 25.

Câu 21. Cho tập đúng theo K = <1 ; 7) (– 3 ; 5). Khẳng định nào tiếp sau đây đúng ?

A. K = <1; 7);

B. K = (– 3; 7);

C. K = <1; 5);

D. K = <5; 7).

Câu 22. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là phần màu trắng được trình diễn trong hình vẽ nào bên dưới dây ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 23. Cho nhì nửa khoảng chừng M = (0; 2>, N = <1; 4). Search E = Cℝ(M ∩ N).

A. E = (0; 4);

B. E = <1; 2>;

C. E = (– ∞; 1) ∪ (2; +∞);

D. E = (– ∞; 0> ∪ <4; +∞).

Câu 24. Cho mệnh đề: “Nếu tứ giác là 1 trong hình thoi thì tứ giác kia nội tiếp được một đường tròn”.

Mệnh đề đảo của mệnh đề trên là:

A. “Tứ giác là 1 hình thoi khi và chỉ khi tứ giác đó nội tiếp được trong một mặt đường tròn”;

B. “Một tứ giác nội tiếp được vào một con đường tròn khi còn chỉ khi tứ giác chính là hình thoi”;

C. “Nếu một tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn thì tứ giác đó là hình thoi”;

D. “Tứ giác là 1 trong những hình thoi kéo theo tứ giác kia nội tiếp được trong một mặt đường tròn”.

Câu 25. Cho tam giác ABC tất cả AB = 4, AC = 8 và A^=300. Tính nửa đường kính R của mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 26. Cho góc α thỏa mãn nhu cầu cos2α=16. Khẳng định nào sau đấy là đúng?

A. 1 + cot2α = 6;

B. 1 + cot2α = 5;

C. 1 + tan2α = 5;

D. 1 + tan2α = 6.

Câu 27. Cho định lý sau: “Nếu hai tam giác đều bằng nhau thì hai tam giác kia đồng dạng”.

Phát biểu định lý xấp xỉ dạng đk cần.

A. Hai tam giác cân nhau kéo theo hai tam giác đó đồng dạng;

B. Nhị tam giác đều nhau là điều kiện cần nhằm hai tam giác đó đồng dạng;

C. Nhì tam giác đồng dạng là đk cần để hai tam giác đó bằng nhau;

D. Hai tam giác bởi nhau tương đương với nhị tam giác kia đồng dạng.

Câu 28. Miền nghiệm của bất phương trình x – 3y + 3 > 0 là:

A. Nửa khía cạnh phẳng bờ là đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0, không cất gốc tọa độ O;

B. Nửa mặt phẳng bờ là con đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0 (không đề cập bờ), không đựng gốc tọa độ O;

C. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0, đựng gốc tọa độ O;

D. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0 (không nói bờ), đựng gốc tọa độ O.

Câu 29. Cho những mệnh đề dưới đây:

(1) 24 là số nguyên tố.

(2) Phương trình x2 – 5x + 9 = 0 có 2 nghiệm thực phân biệt.

Xem thêm: Giải bài 13 trang 11 toán 9 tập 1 trang 11 bài 13 giải câu b giúp mình với

(3) Phương trình x2 + 1 = 0 tất cả 2 nghiệm thực phân biệt.

(4) hầu như số nguyên lẻ hồ hết không phân tách hết mang đến 2.

Trong những mệnh đề trên, bao gồm bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 30. Bạn Vân có tối đa 120 phút để trồng rau xanh trong vườn. Biết bao gồm hai loại rau là rau cải với rau muống, một cây rau củ cải trồng mất 5 phút, một cây rau muống trồng mất 7 phút. Gọi số cây rau xanh cải bạn Vân trồng được là x cây, số cây rau xanh muống bạn Vân trồng được là y cây. Những bất phương trình tế bào tả đk của việc là:

A. 7x + 5y ≥ 120; x > 0; y > 0;

B. 5x + 7y ≤ 120; x ≥ 0; y ≥ 0;

C. 7x + 5y > 120; x > 0; y > 0;

D. 7x + 5y 0.

Câu 31. Cho tam giác ABC. Xét vệt của biểu thức p = cos A2. Sin B?

A. P. > 0;

B. Phường

C. P. = 0;

D. Một tác dụng khác.

Câu 32. Để xác minh chiều cao của một tòa tháp nhưng không đề xuất lên đỉnh của tòa án nhân dân nhà người ta làm cho như sau: đặt giác kế thẳng đứng biện pháp chân tháp một khoảng chừng AB = 55 m, độ cao của giác kế là OA = 2 m.

Quay thanh giác kế làm thế nào để cho khi nhìn theo thanh ta thấy được đỉnh C của tháp. Đọc trên giác kế số đo góc COD^=600.

*

Chiều cao của ngọn toá gần nhất với mức giá trị nào sau đây?

A. 87 m;

B. 90 m;

C. 97 m;

D. 100 m.

Câu 33. Cho góc α cùng với 0° tanα=-22.

A. 13;

B. 223;

C. 13;

D. 23.

Câu 34. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
đựng điểm nào trong những điểm dưới đây ?

A. (1; 15);

B. (7; 8);

C. (9; 11);

D. (1; 2).

Câu 35. Cho tam giác ABC có AB = 5 , A^=300, B^=750. Tính diện tích s tam giác ABC.

A. 52;

B. 4;

C. 254;

D. 5.

II. Từ luận (3 điểm)

Câu 1. Cho nhị tập hòa hợp A = (0; 3), B = (2; 4). Xác định các tập hợp A ∪ B, A ∩ B, A B với CℝA.

Câu 2. Một phân xưởng gồm hai máy đặc chủng nhiều loại 1 và một số loại 2 sản xuất hai loại thành phầm kí hiệu là A với B. Một tấn sản phẩm loại A lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại B lãi 1,6 triệu đồng. ước ao sản xuất một tấn thành phầm loại A cần dùng đồ vật loại một trong các 3 giờ và máy nhiều loại 2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại B phải dùng đồ vật loại 1 trong những 1 giờ với máy loại 2 trong 1 giờ. Máy nhiều loại 1 có tác dụng việc không thực sự 6 tiếng một ngày, máy loại 2 có tác dụng việc không thật 4 tiếng 1 ngày. Hỏi cần sản xuất bao nhiêu tấn thành phầm loại A và loại B nhằm số chi phí lãi cơ mà phân xưởng này hoàn toàn có thể thu được vào một ngày là khủng nhất?

Câu 3. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng:

sin A = sin B . Cos C + sin C . Cos B.

-----HẾT----

Sở giáo dục đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi thân kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong những câu sau, bao gồm bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) 6x + 1 > 3.

b) Phương trình x2 + 3x – 1 = 0 gồm nghiệm.

c) ∀x ∈ ℝ, 5x > 1.

d) Năm 2018 là năm nhuận.

e) từ bây giờ thời tiết đẹp nhất quá!

A. 4;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Câu 2. Cho hai tập vừa lòng A = (1; 4> cùng B = (2; 5>. Xác định tập thích hợp A ∩ B.

A. (1; 2);

B. (2; 4);

C. (2; 4>;

D. <2; 4).

Câu 3. Tìm mệnh đề đậy định của mệnh đề sau: “Mọi nhỏ voi đều băn khoăn bay”.

A. Bé voi nào thì cũng biết bay;

B. Chỉ bao gồm một bé voi biết bay;

C. Chỉ gồm một nhỏ voi đắn đo bay;

D.Có tối thiểu một bé voi biết bay.

Câu 4. trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức như thế nào đúng?

A. Sin150o=-32;

B. Cos150o=32;

C. Tan1500=-13;

D. Cot1500=3.

Câu 5. Bất phương trình như thế nào sau đó là bất phương trình số 1 hai ẩn?

A. 2x2 + 3y > 0;

B. X2 + y2

C. X + y2 ≥ 0;

D. X + y ≥ 0.

Câu 6. mang đến tam giác ABC cóa2 + b2 – c2 > 0. Khi đó:

A. Góc C > 90°;

B. Góc C

C. Góc C = 90°;

D. Ko thể tóm lại được gì về góc C.

Câu 7. đến hệ bất phương trình:

*

Trong những điểm sau, điểm như thế nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A. M(0; 1);

B. N(– 1; 1);

C. P(1; 3);

D. Q(– 1; 0).

Câu 8. Tập đúng theo A = <0; 2> là tập bé của tập hợp nào dưới đây?

A. (0; 3);

B. (– 2; 1);

C. (– 1; 2>;

D. (– 1; 1).

Câu 9. trong các cặp số sau đây, cặp nào không thuộc nghiệm của bất phương trình: x – 4y + 5 > 0.

A. (– 5; 0);

B. (– 2; 1);

C. (0; 0);

D. (1; – 3).

Câu 10. Cho △ABC với a = 17,4; B^= 44°33"; C^= 64°. Cạnh b bằng bao nhiêu ?

A. 16,5;

B. 12,9;

C. 15,6;

D. 22,1.

Câu 11. Cho góc α tù. Điều xác minh nào sau đây là đúng?

A. Sin α

B. Cos α > 0;

C. Tan α > 0;

D. Cot α

Câu 12. Miền nghiệm của bất phương trình x + y ≤ 2 là phần tô đậm trong hình mẫu vẽ của hình mẫu vẽ nào, trong các hình vẽ sau?

A.

*
;

B.

*
;

C.

*
;

D.

*
.

Câu13. cho tập hợp E = x. Tập hòa hợp E được viết dưới dạng liệt kê các thành phần là

A. E = – 2; – 1; 1; 2;

B. E = – 1; 0; 1;

C. E = 0; 1; 2;

D. E = – 2; – 1; 0; 1; 2.

Câu 14. Trong những câu sau, câu như thế nào là mệnh đề đựng biến?

A. 18 là số chính phương;

B. Hình chữ nhật gồm hai đường chéo bằng nhau;

C. (x2 + x) ⁝ 5, x ∈ ℕ;

D. 9 là số nguyên tố.

Câu 15. Cho tập phù hợp A = <– 5; 3). Tập CℝA là

A. -∞;-5;

B. 5;+∞ ;

C. <3;+∞);

D. -∞,-5)∪<3;+∞.

Câu 16. mang đến DABC vuông trên A, góc B bởi 30°. Xác định nào sau đây là sai?

A. Cos
B=13;

B. Sin
C=32;

C. Cos
C=12;

D. Sin
B=12.

Câu 17. Tam giác ABC tất cả a = 8, c = 3, B^= 60°. Độ dài cạnh b bằng bao nhiêu ?

A. 49;

B. 97;

C. 7;

D. 61.

Câu 18. Điểm M(0; – 3) thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

*

Câu19. mang lại phương trình ax + b = 0. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

A. Trường hợp phương trình bao gồm nghiệm thì a ≠ 0;

B. Trường hợp phương trình bao gồm nghiệm thì b ≠ 0;

C. Nếu phương trình vô nghiệm thì a = 0;

D. Trường hợp phương trình vô nghiệm thì b = 0.

Câu 20. Cho tập A=(-∞;-3>;B=(2;+∞);C=(0;4) . Lúc đó (A∪B)∩C là

A.x∈R|2≤x≤4 ;

B. X∈R|2x≤4;

C. X∈R|2x4;

D. X∈R|2≤x4.

Câu 21. Một tam giác có ba cạnh là 13, 14, 15. Diện tích s tam giác bằng bao nhiêu ?

A. 84;

B. 84;

C. 42;

D. 168.

Câu 22. Trong các khẳng định sau, xác định nào sai?

A. Cos 60° = sin 30°;

B. Cos 60° = sin 120°;

C. Cos 30° = sin 120°;

D. Sin 60° = – cos 120°.

Câu 23. Cặp số (2; 3) là nghiệm của bất phương trình nào tiếp sau đây ?

A. 2x – 3y – 1 > 0;

B. X – y

C. 4x > 3y;

D. X – 3y + 7

Câu 24. search mệnh đề sai.

A. Hình thang ABCD nội tiếp đường tròn (O) ⇔ ABCD là hình thang cân;

B. 63 phân chia hết mang đến 7 ⇒ Hình bình hành gồm hai đường chéo vuông góc;

C. Tam giác ABC vuông trên C ⇔ AB2 = AC2 + BC2;

D. 10 phân chia hết cho 5 ⇒ hình vuông vắn có hai đường chéo cánh bằng nhau và vuông góc nhau.

Câu 25. Trong những tập phù hợp sau, tập phù hợp nào là tập thích hợp rỗng?

A. X∈R|x2-4x+3=0;

B. X∈R|6x2-7x+1=0;

C. X∈R|x2-4x+2=0;

D. X∈Z|x1.

Câu 26.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào bao gồm mệnh đề đảosai?

A. Tam giác ABC cân thì tam giác có hai cạnh bằng nhau;

B. Số thực a phân chia hết mang đến 6 thì a phân chia hết mang lại 2 với 3;

C. Tứ giác ABCD là hình bình hành thì AB tuy nhiên song với CD;

D. Tứ giác
ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác có bố góc vuông.

Câu 27. Cho biết cos=-23. Tính quý hiếm của biểu thức E=cotα+3tanα2cotα+tanα?

A. -1913;

B. 1913;

C. 2513;

D. -2513.

Câu 28. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là phần không tô đậm của hình vẽ nào trong số hình vẽ sau?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 29. Tam giác với bố cạnh là 5; 12; 13 có nửa đường kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bởi bao nhiêu ?

A. 2;

B. 22;

C. 23;

D. 3.

Câu 30.Cho bất phương trình 2x + 3y – 6 ≤ 0 (1). Chọn xác định đúng vào các xác định sau:

A. Bất phương trình (1) chỉ tất cả một nghiệm duy nhất;

B. Bất phương trình (1) vô nghiệm;

C. Bất phương trình (1) luôn luôn có vô số nghiệm;

D. Bất phương trình (1) bao gồm tập nghiệm là ℝ.

Câu 31. Trong các hệ thức sau hệ thức như thế nào đúng?

A. Sin2α+cos2α=1;

B. Sin2α+cos2α2=1;

C. Sinα2+cosα2=1;

D. Sin22α+cos22α=1.

Câu 32. Miền nghiệm của bất phương trình: 3(x – 1) + 4(y – 2)

A. (0; 0);

B. (– 4; 2);

C. (– 2; 2);

D. (– 5; 3).

Câu 33. Tam giác ABC tất cả a = 6; b = 42; c = 2. M là vấn đề trên cạnh BC sao cho BM = 3. Độ dài đoạn AM bởi bao nhiêu ?

A. 9;

B. 9;

C. 3;

D. 12108.

Câu 34. Giá trị nhỏ nhất Fmin của biểu thức F(x; y) = y – x bên trên miền xác minh bởi hệ

*

A. Fmin = 1;

B. Fmin = 2;

C. Fmin = 3;

D. Fmin = 4.

Câu 35. Hai dòng tàu thuỷ cùng xuất phát điểm từ vị trí A, đi thẳng theo nhì hướng tạo nên với nhau một góc 60°. Tàu đầu tiên chạy với vận tốc 30 km/h, tàu thứ hai chạy với vận tốc 40 km/h. Hỏi sau 2 tiếng đồng hồ hai tàu bí quyết nhau bao nhiêu km?

A. 13;

B. 1513;

C. 1013;

D. 15.

II. Tự luận (3 điểm)

Câu 1. Cho A = <– 3; 5) ∩ <0; 6), B = (– ∞; 3> ∪ (2; 8>.

a) xác định A, B.

b) tất cả bao nhiêu số nguyên dương n vừa lòng “n thuộc tập B và n ko thuộc tập A”.

Câu 2. Một xí nghiệp sản xuất sản xuất, áp dụng ba loại máy chuyên nghiệp để sản xuất thành phầm A và thành phầm B trong một quy trình sản xuất. Để phân phối một tấn thành phầm A lãi 4 triệu đồng người ta áp dụng máy I trong một giờ, thứ II trong 2 tiếng và lắp thêm III vào 3 giờ. Để phân phối ra một tấn sản phẩm B lãi được 3 triệu vnd người ta sử dụng máy I vào 6 giờ, thiết bị II trong 3h và sản phẩm công nghệ III vào 2 giờ. Biết rằng máy I chỉ hoạt động không quá 36 giờ, máy hai vận động không vượt 23 giờ và máy III vận động không vượt 27 giờ. Hãy lập mưu hoạch chế tạo cho nhà máy để tiền lãi được không ít nhất.

Câu 3. Cho a2, b2, c2 là độ dài những cạnh của một tam giác làm sao đó và a, b, c là độ dài những cạnh của tam giác ABC. Khi đó, tam giác ABC là tam giác gì?

-----HẾT------

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi thân kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào chưa phải mệnh đề?

A.8 là số chính phương;

B.2 là số chẵn;

C.Buồn ngủ quá!

D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc cùng với nhau.

Câu 2. Tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng R. Tra cứu mệnh đề sai trong số mệnh đề sau?

A. Asin
A=2R;

B. B=a.sin
Bsin
A;

C. C = 2Rsin(A + B);

D. B = Rsin
A

Câu 3. mang đến tập A = 0; 1. Tập A có bao nhiêu tập con?

A. 3;

B. 6;

C. 4;

D. 2.

Câu 4. Điểm A(– 1; 3) là vấn đề thuộc miền nghiệm của bất phương trình:

A. – 3x + 2y – 4 > 0;

B. X + 3y

C. 3x – y > 0;

D. 2x – y + 4 > 0.

Câu 5. Với cực hiếm nào của x mệnh đề chứa vươn lên là P(x): 2x2 – 1

A. 1;

B. 5;

C. 0;

D. 45.

Câu 6. Cho α với β là nhì góc khác biệt và bù nhau, trong số đẳng thức sau đây đẳng thức nào sai?

A. Sin α = sin β;

B. Cos α = – cos β;

C. Tung α = – tan β;

D. Cot α = cot β.

Câu 7. Hệ như thế nào dưới đấy là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

*

Câu 8. Giá trị của sin 60° + cos 30° bởi bao nhiêu?

A. 32 ;

B. 3;

C. 33;

D. 1.

Câu9. cho tập đúng theo A = <3; 7). Hãy chọn đáp án đúng.

A. A = {x ∈ ℝ | 3

B. A = {x ∈ ℝ | 3 ≤ x

C. A = {x ∈ ℝ | 3

D. A = x ∈ ℝ .

Câu 10. Phần đánh đậm trong hình mẫu vẽ sau, biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào trong số bất phương trình sau?

*

A. 2x – y

B. 2x – y > 3;

C. X – 2y

D. X – 2y > 3.

Câu 11. Cho tam giác ABC hợp ý hệ thức b + c = 2a. Trong số mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

A. Cos B + cos C = 2cos A;

B. Sin B + sin C = 2sin A;

C. Sin B + sin C = 12sin
A;

D. Sin B + cos C = 2sin A.

Câu 12. Cho A = <0; 5>, B = (– ∞; 2). Trình diễn trên trục số của tập hợp Cℝ(A ∩ B) là hình nào?

*

Câu 13. đến 0° cos=-23 . Tính rã α.

A. 54 ;

B. -52 ;

C. 52 ;

D. -52 .

Câu 14. cho hệ bất phương trình

*
. Trong số điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A. O(0; 0);

B. M(1; 0);

C. N(0; – 2);

D. P(0; 2).

Câu 15. Độ dài trung đường mc ứng với cạnh c của DABC bằng biểu thức nào sau đây

A. B2+a22-24 ;

B. B2+a22+c24;

C. 122b2+a2-c2 ;

D. B2+a2-c24 .

Câu 16. Cho A là tập hợp những hình tứ giác; B là tập hợp những hình bình hành; C là tập hợp những hình thoi; D là tập hợp các hình vuông. Vào các khẳng định sau xác định nào sai?

(I) C ⊂ B ⊂ A;

(II) C ⊂ D ⊂ A;

(III) D ⊂ B ⊂ A.

A. (I);

B. (II);

C. (III);

D. (I) và (III).

Câu 17. Tam giác ABC bao gồm a = 16,8; B^= 56°13"; C^= 71°. Cạnh c bởi bao nhiêu?

A. 29,9;

B. 14,1;

C. 17,5;

D. 19,9.

Câu 18. Phủ định của mệnh đề "∃x∈R:x20" là

A. ∀x∈R:x2≤0;

B. ∃x∈R:x2≤0;

C. ∀x∈R:x20;

D. ∀x∈R:x2≥0.

Câu 19. Cho biết cot α = 5. Tính quý giá của E = 2 cos2 α + 5 sin α cos α + 1?

A. 1026;

B. 10026;

C. 5026;

D. 10126.

Câu 20. Miền nghiệm của bất phương trình – x + 2 + 2(y – 2)

A. (0; 0);

B. (1; 1);

C. (4; 2);

D. (1; – 1).

Câu 21. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A.ℝ(-∞;3>=3;+∞ ;

B. <-2;4)∪<4;+∞)=<-2;+∞);

C. <1;7>∩7;10=∅;

D. <1;5>;7)=<-1;0.

Câu 22. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là phần ko tô đậm của mẫu vẽ nào trong những hình vẽ sau?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 23. Cho tam giác ABC thoả mãn : b2 + c2 – a2 = 3bc. Khi đó :

A. A^= 30°;

B. A^= 45°;

C. A^= 60°;

D. A^= 75°.

Câu24. Viết tập thích hợp A = x ∈ ℕ, (x2 – 5x + 6)(x – 1)(x + 3) = 0 bằng cách liệt kê các phần tử:

A. A = 1; 2; 3;

B. A = – 1; 1; 2; 3;

C. A = – 3; 1; 2; 3;

D. A = – 3; – 1; 1; 2; 3.

Câu 25. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai?

A. Tam giác ABC là tam giác phần đông ⇔ Tam giác ABC cân;

B. Tam giác ABC là tam giác các ⇔ Tam giác ABC có cha góc bởi nhau;

C. Tam giác ABC là tam giác phần đa ⇔ Tam giác ABC có cha cạnh bằng nhau;

D. Tam giác ABC là tam giác gần như ⇔ Tam giác ABC cân nặng và gồm một góc bằng 60°.

Câu 26. Một tam giác có ba cạnh là 26, 28, 30. Nửa đường kính đường tròn nội tiếp là:

A. 16;

B. 8;

C. 4;

D. 42.

Câu 27. Bất phương trình làm sao dưới đấy là bất phương trình hàng đầu hai ẩn?

A. 2x2 + y – 3

B. 5x + 3y2

C. 32x + 9y ≤ 42;

D. X2 + xy – 4y

Câu 28. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

A. Sin 0° + cos 0° = 1;

B. Sin 90° + cos 90° = 1;

C. Sin 180° + cos 180° = – 1;

D. Sin 60° + cos 60° = 3+12.

Câu 29. Cho mệnh đề: “Nếu a là số tự nhiên thì a là số hữu tỉ ko âm”. Phát biểu mệnh đề đảo và xét tính trắng đen của mệnh đề này.

A. “Nếu a là số hữu tỉ ko âm thì a là số từ bỏ nhiên”, đấy là mệnh đề sai;

B. “Nếu a là số hữu tỉ không âm thì a là số từ nhiên”, đó là mệnh đề đúng;

C. “Nếu a là số tự nhiên và thoải mái không âm thì a là số hữu tỉ”, đây là mệnh đề sai;

D. “Nếu a là số hữu tỉ thì a là số tự nhiên và thoải mái không âm”, đó là mệnh đề đúng.

Câu 30. Cho nhị góc nhọn α và β (α

A. Cos α

B. Sin α

C. Tan α + rã β > 0;

D. Cot α > cot β;

Câu 31. giá chỉ trị lớn nhất Fmax của biểu thức F(x; y) = x + 2y bên trên miền khẳng định bởi hệ

*

A. Fmax = 6;

B. Fmax = 8;

C. Fmax = 10;

D. Fmax = 12.

Câu 32. Khoảng bí quyết từ A mang đến B chẳng thể đo thẳng được bởi phải sang một đầm lầy. Fan ta khẳng định được một điểm C nhưng mà từ đó hoàn toàn có thể nhìn được A và B dưới một góc 78°24". Biết CA = 250 m, CB = 120 m. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu ?

A. 266 m;

B. 255 m;

C. 166 m;

D. 298 m.

Câu 33. Cho bất phương trình x + y

A. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa khía cạnh phẳng bờ d: x + y = 5 đựng gốc tọa độ;

B. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa khía cạnh phẳng bờ d: x + y = 5 không đựng gốc tọa độ;

C. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa phương diện phẳng bờ d: x + y = – 5 chứa gốc tọa độ;

D. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa khía cạnh phẳng bờ d: x + y = – 5 không chứa gốc tọa độ.

Câu 34. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

A. Với đa số số thực x, ví như x 2 > 9;

B. Với mọi số thực x, nếu x2

C. Với đa số số thực x, giả dụ x 2

D. Với đa số số thực x, nếu x2 > 9 thì x > – 3.

Câu 35. Điểm nào tiếp sau đây không trực thuộc miền nghiệm của bất phương trình 2x – 3y > 15?

A. (1; – 5);

B. (2; – 5);

C. (3; – 3);

D. (10; 1).

II. Trường đoản cú luận (3 điểm)

Câu 1. Cho 2 tập thích hợp A = (– 1; 4), B = (m – 1; 2m + 1>.

a) khi m = 2, hãy search A ∪ B, A ∩ B.

b) Tìm toàn bộ các quý giá thực của tham số m để B ⊂ A.

Câu 2. Để đo chiều cao của tháp tất cả đỉnh A, chân tháp là B, tín đồ ta đứng dưới mặt đất quan sát ở nhì điểm C cùng D làm sao để cho B, C, D thẳng sản phẩm (như hình vẽ).