Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


 Cho tam giác (ABC). Trên tia đối của tia (AB) lấy một điểm (D) làm thế nào cho (AD = AC). Vẽ mặt đường tròn tâm (O) nước ngoài tiếp tam giác (DBC). Từ bỏ (O) theo thứ tự hạ các đường vuông góc (OH), (OK) cùng với (BC) với (BD) ((H in BC, K in BD)).

Bạn đang xem: Giải bài 12 toán 9 tập 2

a) minh chứng rằng (OH > OK).

b) đối chiếu hai cung nhỏ (overparenBD) với (overparenBC).


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) sử dụng định lý: "Tổng hai cạnh trong một tam giác luôn lớn hơn cạnh còn lại"

So sánh khoảng cách từ trung ương đến dây cung:

Trong một mặt đường tròn:

- Dây cung làm sao lớn hơn thì gần trung ương hơn

- Dây cung nào ngay gần tâm hơn thì lớn hơn.

Xem thêm: Tổng hợp 20 đề kiểm tra toán hình lớp 12 chương 1 2 chương 1

b) Sử dụng: Định lý contact giữa cung với dây: "Với nhì cung nhỏ dại trong một con đường tròn tuyệt trong hai tuyến đường tròn bằng nhau:

- Cung to hơn căng dây khủng hơn.

- Dây lớn hơn căng cung lớn hơn.


 

*
 

a) vào (∆ABC), tất cả (BC OK) ( Dây lớn hơn thế thì gần vai trung phong hơn)

b) Ta bao gồm (BC


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*


Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.