Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

Tham Gia Group giành riêng cho 2K9 chia Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*


Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải khó hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn các bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.

Bạn đang xem: Giải toán hình lớp 10 trang 92


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


*

Do MQ cùng PN không song song cùng với nhau đề nghị (overrightarrow MQ e koverrightarrow NP ). Vậy các loại B với D.

Xem thêm: Giải Toán 12 Vẽ Đồ Thị Hàm Số : Lý Thuyết, Bài Tập, Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số

Ta có: (overrightarrow MN ,overrightarrow PQ )là hai vecto ngược hướng với (left| overrightarrow MN ight| = 2left| overrightarrow PQ ight|)

Suy ra (overrightarrow MN = - 2overrightarrow PQ )

Vậy lựa chọn C.


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

Tham Gia Group giành cho 2K9 phân tách Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*


Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải khó hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gửi các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.