Sử dụng vận dụng Excel thì thao tác làm việc với HÀM vào Excel là câu hỏi rất hay xuyên. Chúng giúp thực hiện đo lường và tính toán dữ liệu trực tiếp trong bảng tính cấp tốc và thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Hàm excel nâng cao trong kế toán


Các hàm Excel là những công thức được quan niệm trước và đã tất cả sẵn vào Excel, đang rất hữu dụng với chúng ta thường xuyên phải thao tác trên bảng tính Excel, nhất là trong nghành nghề dịch vụ kế toán, hành chính nhân sự.
khóa đào tạo ONLINE “69 hàm Excel từ cơ bản đến nâng cao” là hệ thống các clip bài giảng và thực hành thực tế KHÔNG giới hạn thời gian xem, các ví dụ thực tế trong các bước để áp dụng….
Tài liệu mang lại khóa học
Tải tài liệu mang lại khóa học 00:00:00
Hàm logic, tính toán, thống kê
Hướng dẫn nhập hàm, phương pháp tính toán 00:06:30
Phân biệt các loại add sử dụng vào công thứcFREE 00:07:58
Hàm đo lường và thống kê SUM, MAX, MIN, AVERAGE 00:05:32
Hàm xúc tích và ngắn gọn AND 00:02:55
Hàm ngắn gọn xúc tích OR 00:03:06
Hàm súc tích NOT 00:02:31
Hàm rẽ nhánh IF 00:12:49
Hàm chọn trường đúng theo CHOOSE 00:05:24
Hàm đếm COUNT, COUNTA, COUNTBLANK 00:04:46
Hàm đếm có điều kiện COUNTIF 00:06:20
Hàm tính tổng có điều kiện SUMIF 00:07:15
Hàm tính vừa phải có đk AVERAGEIF 00:04:06
Hàm đếm có nhiều điều khiếu nại COUNTIFS 00:12:16
Hàm tính tổng có rất nhiều điều kiện SUMIFS 00:06:13
Hàm tính trung bình có tương đối nhiều điều khiếu nại AVERAGEIFS 00:05:13
Hàm đo lường dữ liệu ở những worksheet không giống nhau 00:08:15
Hàm đo lường sử dụng ký tự quánh biệt 00:14:21
Hàm làm cho tròn số liệu ROUND, ROUNDUP, ROUNDOWN 00:05:16
Hàm mang số dư, rước phần nguyên MOD, INT 00:09:58
Hàm xử lý chuỗi cam kết tự
Hàm đếm số lượng ký tự trong chuỗi LEN 00:02:44
Hàm cách xử lý ký từ bỏ viết hoa, viết thường xuyên UPPER, LOWER, PROPER 00:02:34
Hàm tách bóc chuỗi ký kết tự LEFT, MID, RIGHT 00:06:05
Hàm nối chuỗi ký tự CONCATENATE, & 00:05:15
Hàm chuẩn chỉnh hoá chuỗi cam kết tự CLEAN, TRIM 00:06:10
Hàm gửi chữ số thành số VALUE 00:03:08
Hàm gửi hóa dữ liệu về dạng chữ TEXT 00:06:27
Hàm dò tìm ký tự vào chuỗi FIND, SEARCH 00:08:59
Hàm thay thế ký tự vào chuỗi REPLACE, SUBSTITUTE 00:06:57
Hàm đối chiếu hai chuỗi ký tự EXACT 00:02:08
Đếm số lượng một ký kết tự nào kia trong chuỗi 00:04:32
Sử dụng hàm xử lý bài bác toán tách họ tên (Phần 1) 00:13:37
Sử dụng hàm xử lý bài xích toán tách bóc họ thương hiệu (Phần 2) 00:06:32
Hàm giải pháp xử lý thời gian
Hàm lấy thời gian hiện trên TODAY, NOW 00:01:39
Hàm bóc các đối kháng vị thời hạn DAY, MONTH, YEAR, HOUR, MINUTE, SECOND 00:02:15
Hàm nhập thời gian chuẩn chỉnh xác DATE, TIME 00:07:05
Hàm khẳng định chỉ số ngày trong 1 tuần WEEKDAY 00:11:14
Hàm xác định số ngày thao tác làm việc giữa 2 thời khắc NETWORKDAYS 00:05:40
Hàm khẳng định số ngày thao tác làm việc giữa 2 thời gian với ngày vào cuối tuần tuỳ chỉnh NETWORKDAYS.INTL 00:10:57
Hàm xác minh thời điểm sau/trước một số ngày thao tác làm việc nhất định đối với mốc WORKDAY 00:04:41
Hàm xác định thời điểm sau/trước một trong những ngày thao tác nhất định so với mốc (cuối tuần tuỳ chỉnh) WORKDAY.INTL 00:10:43
Hàm tìm khoảng cách giữa 2 thời gian DATEDIF 00:14:57
Hàm khẳng định ngày thời điểm cuối tháng EOMONTH 00:02:38
Xác định năm nhuận 00:07:42
Hàm dò tìm, tham chiếu
Hàm dò tìm kiếm LOOKUP 00:10:44
Hàm dò tìm theo cột VLOOKUP 00:22:45
Hàm dò kiếm tìm theo sản phẩm HLOOKUP 00:07:49
Hàm trả về vị trí tài liệu trong tham chiếu MATCH 00:11:28
Hàm trả về giá trị của một ô vào vùng dò kiếm tìm INDEX 00:08:34
Kết đúng theo dò search INDEX MATCH 00:13:20
Tìm cực hiếm khác 0 đầu tiên 00:16:05
Xác định tháng trước tiên mất doanh thu 00:28:43
Hàm dịch chuyển tham chiếu mang lại vị trí khác OFFSET 00:21:47
Hàm biến dữ liệu văn phiên bản thành vùng tham chiếu INDIRECT 00:06:32
Tuỳ chọn, tùy chỉnh cấu hình dành cho công thức tính toán
Thiết lập hiển thị cách làm tính toán 00:02:55
Kiểm tra lỗi công thức tính toán 00:07:41
Thiết lập hành lang cửa số theo dõi công thức 00:04:30
Những tùy chỉnh thiết lập cho đội Formulas Auditing 00:05:39
Thiết lập tùy chọn đo lường Calculation Options 00:05:35
Tính toán vòng lặp – phần đa tùy biến thật lạ trong Excel 00:14:19

Excel là công cụ thao tác làm việc gần như cần phải có với kế toán và kiểm toán. Đây cũng là điều khoản đắc lực góp kế toán và kiểm toán viên hoàn thành công việc một cách mau lẹ nhất. Học viện chuyên nghành toancapba.com trình làng 6 hàm hay sử dụng nhất trong nghiệp vụ kế toán kiểm toán. 

1. HÀM TÍNH TỔNG (SUMPRODUCT, SUMIF, SUMIFS)

a. Hàm SUMPRODUCT

Cú pháp: = SUMPRODUCT(mảng 1,mảng 2, …,mảng n)

Công dụng: Nhân các thành phần tương ứng trong các mảng đã cho và trả về tổng của các tích số này.

Lưu ý:

Các đối số mảng phải có cùng kích thước. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE!Hàm SUMPRODUCT coi các mục của mảng ko có dạng số là số không.

Ví dụ: Tổng VAT = 1,000,000 *5% + 2,000,000*10% + 3,000,000 *15%

*

b. Hàm SUMIF

Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều kiện,Vùng tính tổng)

Công dụng: Tính tổng những ô có mức giá trị số vào vùng tính tổng mà bao gồm ô tương ứng cùng một mặt hàng thuộc vùng điều kiện thỏa điều kiện đặt ra. Điều kiện đề xuất được biểu đạt dưới dạng chuỗi (đặt điều kiện trong “dấu ngoặc kép”) và bước đầu bởi các toán tử >,>=,.

Lưu ý:

Nếu vùng đk trùng với vùng tính tổng, họ chỉ không cần phải nhập vùng tính tổng vào công thức. Khi đó, cú pháp của hàm SUMIF sẽ biến hóa như sau: Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều kiện). Ví dụ: tính tổng doanh thu khách hàng lợi nhuận trên 1 tỷ. 

c. Hàm SUMIFS

Cú pháp: =SUMIFS(Vùng tính tổng, vùng đk 1, đk 1, vùng đk n, điều kiện n)

Công dụng: Tính tổng theo 1 hoặc các điều kiện

Lưu ý: Sumifs có tương đối nhiều ưu điểm rộng Sumif: trả về vùng dữ liệu sum khi có tác dụng truy soát, (Ctrl+<), làm việc trên cùng một worksheet 

2. HÀM DÒ TÌM (VLOOKUP, HLOOKUP)

Cú pháp: = VLOOKUP(Giá trị dò tìm,Bảng dò tìm,Số vật dụng tự cột dò tìm,Kiểu dò tìm)

Công dụng: kiếm tìm kiếm quý hiếm từ bảng dò tra cứu theo chiều dọc.

Kiểu dò tìm kiếm = 0 hoặc FALSE: dò tìm chủ yếu xác, nếu không kiếm thấy đã trả về lỗi #N/A.Kiểu dò search = 1 hoặc TRUE: dò tìm sát đúng, lúc ấy hàm sẽ lấy giá trị lớn nhất gần bởi giá trị dò kiếm tìm nhưng nhỏ tuổi hơn quý hiếm dò tìm. Tài liệu ở cột dò tìm yêu cầu được bố trí theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần.Ngược lại cùng với hàm VLOOKUP là hàm HLOOKUP (Horizontal lookup), có nghĩa là dò tìm theo chiều ngang.

Ví dụ: hlookup = 100 và vlookup = 100

*

3. HÀM XỬ LÝ CHUỖI (LEFT, RIGHT, MID, LEN, TRIM)

a. Hàm MID()

– cấu tạo của hàm Mid() trong Excel MID(Chuỗi ,Vị trí bắt đầu, )

– Công dụng: Hàm Mid() dùng để mang ra n cam kết tự của chuỗi (Text) từ tức thì vị trí bắt đầu được hướng đẫn Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn phiên bản có chứa các ký tự cần lấy ra.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Hình Lớp 8 Bài 10 Trang 131 Sgk Toán 8 Tập 2

Vị trí bắt đầu: Vị trí bắt đầu để lấy n ký kết tự từ vào chuỗi đang choSố cam kết tự: Là số cam kết tự muốn kéo ra từ tức thì vị trí bước đầu của Chuỗi đang cho.

– Ví dụ

Mid(“Excel thuc hanh kiem toan”,7,9) = thuc hanh

Hàm Mid() sẽ lấy ra 9 ký kết tự từ bỏ vị trí bước đầu là số 7 (chữ t) của chuỗi “Excel thuc khô cứng kiem toan”.

b. Hàm LEN()

– Cấu trúc: =LEN(Chuỗi)

– Chức năng: Hàm Len() dùng để đếm chiều dài (số ký tự) của chuỗi (Text)

Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa những ký tự đề xuất đếm tổng chiều dài bao nhiêu ký tự.

– Ví dụ

Len(“Zalo
Pay”) = 7

Hàm Len() sẽ đếm tổng số cam kết tự của chuỗi “Zalo
Pay”.

c. Hàm LEFT()

– Cấu trúc: =LEFT (chuỗi, số ký kết tự)

– Chức năng: để mang ra cam kết tự bên trái chuỗi

– Ví dụ:

=Left(“ZALOPAY”,4)=ZALO

d. Hàm MID

Cấu trúc: =MID(chuỗi,số ký tự bắt đầu, tổng số ký tự muốn lấy)Chức năng: lấy những ký tự ở « giữa » chuỗi– Ví dụ:

e. Hàm TRIM

– Cấu trúc: =TRIM(chuỗi cam kết tự)

– Chức năng: Loại bỏ các khoảng trắng quá trong chuỗi.

– Ví dụ:

=TRIM(“ Zalo Pay ”) đang cho tác dụng là Zalo
Pay. 

5. HÀM ĐIỀU KIỆN (IF, IFERROR) 

a. Hàm IF

Cú Pháp: IF (điều kiện, giá trị 1, quý hiếm 2)

Ý Nghĩa: ví như như “điều kiện” đúng thì hiệu quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2”.

b. Hàm IFERROR

Cú pháp: = IFERROR(giá trị, quý hiếm nếu lỗi)

Công dụng: giả dụ biểu thức quý giá không tạo ra một lỗi, IFERROR() trả về tác dụng của biểu thức; còn ví như không, nó sẽ trả về cực hiếm nếu lỗi (là chuỗi rỗng hoặc một thông tin lỗi). 

c. Phối hợp IFERROR và VLOOKUP 

=IFERROR(VLOOKUP(giá trị tìm, vùng tìm kiếm 1, số cột kiếm tìm 1,0),VLOOKUP(giá trị tìm, vùng tìm kiếm 2, số cột search 2,0) 

6. HÀM ĐẾM DỮ LIỆU (COUNT, COUNTA, COUNTIF)

a. Hàm COUNT

– Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng để làm đếm những ô chứa dữ liệu loại số trong dãy

Với các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu. 

b. Hàm COUNTA

– Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

Chức năng: Đếm toàn bộ các ô đựng dữ liệu.

c. Hàm COUNTIF

Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

Chức năng: Hàm này có tác dụng đếm các ô chứa dữ liệu hình trạng số theo một điều kiện cho trước.

Các tham số: – Range: Dãy tài liệu mà bạn muốn đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn cho những ô được đếm.