Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Làm bài tập toán lớp 6 tập 2 trang 12

Viết những số sau thành những phân số tất cả cùng chủng loại số (chọn mẫu mã số bình thường là số dương nhỏ nhất giả dụ được)

a) ( - 5;;frac17 - 20)và (frac - 169);

b) (frac13 - 15;;frac - 1825)và ( - 3)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Bước 1: Tìm chủng loại số chung của nhị phân số (là bội chung nhỏ dại nhất của những mẫu số)

Bước 2: Nhân cả tử và mẫu của từng phân số cùng với số nguyên phù hợp để được phân số mới có mẫu là mẫu số chung.


a) chọn mẫu số bình thường là 180

Ta thực hiện ( - 5 = frac - 51 = frac( - 5).1801.180 = frac - 900180);(frac17 - 20 = frac17.( - 9)( - 20).( - 9) = frac - 153180) cùng (frac - 169 = frac - 16.209.20 = frac - 320180);

b) chọn mẫu số phổ biến là 75

Ta tiến hành (frac13 - 15 = frac13.( - 5)( - 15).( - 5) = frac - 6575); (frac - 1825 = frac( - 18).325.3 = frac - 5475) với ( - 3 = frac - 31 = fracleft( - 3 ight).751.75 = frac - 22575)


*
Bình luận

Xem thêm: 6.7 trang 11 toán 8 tập 2 kết nối tri thức, giải bài tập 6

*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

Tham Gia Group dành riêng cho 2K13 chia Sẻ, Trao Đổi tư liệu Miễn Phí

*


Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải khó khăn hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gửi các thông tin đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.