Toán lớp 4 nâng cấp về tổng hiệu là dạng toán không ngừng mở rộng của vấn đề tổng hiệu nhằm giúp học viên phát triển tứ duy, mở rộng kiến thức toán.



Dưới đó là 6 dạng toán đặc trưng của toán lớp 4 nâng cao về tổng hiệu, với đó là các dạng bài tập để học viên vận dụng, thực hành thực tế ôn luyện con kiến thức.

Bạn đang xem: Ôn toán nâng cao lớp 4

1. Kiến thức cần nhớ

Cách 1: - Số mập = (tổng + hiệu): 2

Số bé = số béo – hiệu (hoặc tổng - số lớn)

Cách 2: - Số bé nhỏ = (tổng – hiệu) : 2

Số to = số bé bỏng + hiệu (hoặc tổng – số bé)

2. Những dạng toán nâng cao về tổng hiệu

2.1. Dạng toán ẩn tổng

2.1.1. Phương pháp

Cần tìm thấy đại lượng vẫn ẩn

Áp dụng bí quyết tính tổng hiệu

Kiểm tra với kết luận

2.1.2. Bài xích tập

Bài 1. Tổng của nhị số là một vài lớn nhất bao gồm 3 chữ số phân tách hết đến 2. Biết nếu tiếp tế số bé bỏng 42 đơn vị chức năng thì ta được số lớn. Tìm mỗi số ?

Bài 2. Mảnh vườn hình chữ nhật gồm chu vi 52m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 4m. Hỏi diện tích s của mảnh vườn là từng nào m2?

2.1.3. Bài giải

Bài 1.

Số lớn số 1 có 3 chữ số phân chia hết đến 2 là 998. Vậy tổng nhì số là 998

Số bự là: (998 + 42) : 2 = 520

Số bé bỏng là 998 - 520 = 478

Vậy số đề xuất tìm là 520 với 478

Bài 2.

Kiến thức buộc phải nhớ: Chu vi hình chữ nhật = (chiều nhiều năm + chiều rộng lớn x 2

(chiều dài + chiều rộng) = chu vi hình chữ nhật : 2

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 52 : 2 = 26(m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(26 + 4) : 2 = 15 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là;

26 - 15 = 11 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

15 x 11 = 165 (m2)

Vậy diện tích hình chữ nhật là 165m2

2.2. Dạng toán tổng hiệu tương quan đến khoảng chừng cách

2.2.1. Phương pháp

Dạng toán này chủ yếu là các bài toán liên quan đến số từ nhiên

Đọc đề và phân tích kĩ yêu cầu của bài toán

Ghi lưu giữ công thức: Tổng = một số lẻ = 1 số ít lẻ + 1 số chắn

Tổng = 1 số ít chẵn = một số lẻ + 1 số lẻ = 1 số ít chẵn + 1 số ít chẵn

Vận dụng công thức tính tổng hiệu vào tính toán

Kiểm tra hiệu quả và kết luận

2.2.2. Bài tập

Bài 1.Tìm nhì số chẵn có tổng bằng 300 với giữa chúng có 4 số lẻ?

Bài 2. tra cứu 3 số lẻ liên tục biết tổng của 3 số đó bởi 831?

2.2.3. Bài giải

Bài 1.

Tổng = 300 = một số ít chẵn + 1 số chẵn (giữa chúng gồm 4 số lẻ)

Có toàn bộ 4 số lẻ liên tiếp tạo thành 3 khoảng cách là 2 đơn vị và từ là một số chẵn đến một số ít lẻ thường xuyên hơn yếu nhau 1 đối chọi vị. Vậy hiệu của nhị số là:

1 + 2 x 3 + 1 = 8

Số lớn là:

(300 + 8) : 2 = 154

Số nhỏ xíu là 300 - 154 = 146

Vậy số nên tìm là 154 và 146

Bài 2.

Gọi số lẻ nên tìm là a, Ta bao gồm 3 số lẻ tiếp tục là a, a + 2, a + 4

Ta có:

a + a + 2 + a + 4 = 831

a x 3 + 6 = 831

a x 3 = 825

a = 275

Vậy 3 số lẻ thường xuyên là 275, 277, 279

2.3. Dạng tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó

2.3.1. Phương pháp

Đọc cùng phân tích đề

Tìm hai số không biết ta vận dụng công thức tính tổng với hiệu của hai số đó

Kiểm tra đáp án và kết luận

2.3.2. Bài bác tập

Bài 1. Tìm nhì số khi biết tổng của nhì số đó 72 với hiệu của 2 số chính là 18

Bài 2. ngôi trường tiểu học Phan Đình Giót có tất cả 1124 học tập sinh, biết số học sinh nam rộng số học viên nữ là 76 bạn. Tính số học sinh nam và cô gái của trường?

2.3.3. Bài giải

Bài 1.

Áp dụng bí quyết ta có:

Số phệ là: (72 + 18) : 2 = 45

Số bé nhỏ là: 72 - 45 = 27

Vậy 2 số buộc phải tìm là 45 với 27

Bài 2.

Số học sinh nam của trường là:

(1124 + 76) : 2 = 600 (học sinh)

Số học sinh nữ của trường là:

1124 - 600 = 524 (học sinh)

Vậy số học sinh nam là 600, số học sinh nữ là 524

2.4. Dạng toán tổng hiệu liên quan đến thêm, bớt, cho, nhận

2.4.1. Phương pháp

Bài toán có thể giải bởi 2 biện pháp giải

2.4.2. Bài tập

Bài 1. Hai fan thợ dệt, dệt được 270m vải. Giả dụ người đầu tiên dệt thêm 12 m và fan thứ nhị dệt thêm 8m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn thế người trang bị hai 10m. Hỏi mỗi người dệt được bao nhiêu mét vải?

Bài 2. Hai thùng dầu có tổng số 96 lít dầu. Nếu như rót 9 lít dầu tự thùng trước tiên sang thùng trang bị hai thì hai thùng đựng lượng dầu bằng nhau. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu

2.4.3. Bài bác giải

Bài 1.

Cách 1:

Nếu người đầu tiên dệt thêm 12m và bạn thứ hai dệt thêm 8m thì người đầu tiên sẽ dệt nhiều hơn thế nữa người trang bị hai 10m.Vậy ban đầu, người đầu tiên dệt nhiều hơn thế người vật dụng hai số mét vải vóc là:

10 - (12 - 8) = 6 (m)

Ban đầu, người thứ nhất dệt được số mét vải là:

(270 + 6) : 2 = 138(m)

Người trang bị hai dệt được số mét vải là:

270 - 138 = 132 (m)

Vậy người thứ nhất: 138m và bạn thứ hai: 132m

Cách 2:

Nếu dệt thêm thì tổng cộng vải của nhì thợ là:

270 + 12 + 8 = 290 (m)

Nếu dệt thêm thì người thứ nhất dệt được số mét vải là:

(290 + 10) : 2 = 150 (m)

Lúc đầu, người trước tiên dệt được số mét vải vóc là:

150 - 12 = 138 (m)

Lúc đầu, tín đồ thứ nhì dệt được số mét vải vóc là;

270 - 138 = 132 (m)

Vậy tín đồ thứ nhất: 138m và bạn thứ hai: 132m

2.5 Dạng toán tổng hiệu khi ẩn cả tổng với hiệu

2.5.1. Phương pháp

Đọc đề với phân tích bài xích toán

Tìm các đại lượng không biết dựa vào phương pháp tính tổng hiệu

Kiểm tra đáp án và kết luận

2.5.2. Bài bác tập

Bài 1. Tìm nhì số gồm hiệu là số bé bỏng nhất gồm hai chữ số phân tách hết mang lại 5 và tổng là số lớn nhất có 2 chữ số phân tách hết đến 2?

Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật mang đến chu vi là 160m. Tính diện tích thửa ruộng đó, biết nếu như tăng chiều rộng lớn 5m và giảm chiều dài 5m thì thửa ruộng đó phát triển thành hình vuông

2.5.3. Bài bác giải

Bài 1.

Gọi 2 số phải tìm là a với b

Số bé xíu nhất tất cả hai chữ số phân tách hết cho 5 là 90

Nên hiệu của nhì số là:

a - b = 90

a = 90 + b (1)

Số lớn nhất có nhì chữ số chia hết cho 2 là 98

Nên tổng của nhì số là; a + b = 98 (2)

Thay (1) vào (2) ta có:

90 + b + b = 98

2 x b = 8

b = 4 cố gắng vào (1) được a = 94

Vậy số nên tìm là 4 cùng 94

Bài 2.

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

160 : 2 = 80 (m)

Nếu tăng chiều rộng lên 5m và bớt chiều dài 5m thì thửa ruộng kia trở thànhhình vuông đề nghị chiều dài hơn chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(80 + 10) : 2 = 45 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

80 - 45 = 35 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

45 x 35 = 1575 ((m^2))

Vậy diện tích s hình chữ nhật là: 1575 ((m^2))

2.6. Dạng toán tổng hiệu liên quan đến tính tuổi

2.6.1. Phương pháp

Tìm những đại lượng chưa chắc chắn dựa vào công thức tính tổng hiệu

Lưu ý: Hiệu số tuổi của hai tín đồ không thay đổi theo thời gian

2.6.2. Bài tập

Bài 1. hai ông cháu hiện giờ có tổng số tuổi là 74, Biết rằng từ thời điểm cách đó 4 năm con cháu kém ông 56 tuổi. Tính số tuổi của từng người

Bài 2. Anh rộng em 7 tuổi, biết rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi của 2 bằng hữu là 27 tuổi. Tính số tuổi của mọi cá nhân hiện nay

2.6.3. Bài xích giải

Bài 1.

Cách đây 4 năm con cháu kém ông 56 tuổi nên hiện giờ cháu vẫn yếu ôn 56 tuổi.

Tuổi ông hiện thời là:

(74 + 56) : 2 = 65 (tuổi)

Tuổi của cháu hiện thời là:

65 - 56 = 9 (tuổi)

Vậy ông: 65 tuổi, cháu: 9 tuổi

Bài 2.

5 năm nữa mọi cá nhân tăng 5 tuổi. Vậy tổng cộng tuổi của hai anh em hiện ni là:

27 - 5 x 2 = 17 tuổi

Tuổi anh bây chừ là:

(17 + 7) : 2 = 12 tuổi

Tuổi em hiện thời là:

17 - 12 = 5 (tuổi)

Vậy anh: 17 tuổi, em: 5 tuổi

3. Bài xích tập tự luyện

3.1. Bài tập

Bài 1: Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu là 1920. Hiệu to hơn số trừ 688 đối chọi vị. Hãy kiếm tìm phép trừ kia ?

Bài 2: vớ cả học sinh của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái ít hơn số các bạn trai là 4. Hỏi lớp đó tất cả bao nhiêu chúng ta trai, bao nhiêu bạn gái ?

Bài 3: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng bằng 292 với giữa chúng có tất cả 7 số chẵn khác ?

Bài 4: Tìm nhì số lẻ có tổng bằng 220 và giữa chúng tất cả 5 số chẵn ?

Bài 5: Ngọc có tất cả 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu kéo ra 10 viên bi đỏ và hai viên bi xanh thì số bi đỏ bằng số bi xanh. Hỏi gồm bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Bài 6: nhị lớp 4A với 4B có toàn bộ 82 học tập sinh. Nếu gửi 2 học viên ở lớp 4A sang trọng lớp 4B thì số học viên 2 lớp sẽ bằng nhau. Tính số học sinh của từng lớp ?

Bài 7: Tổng 2 số là số lớn nhất có 3 chữ số. Hiệu của chúng là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Tìm kiếm mỗi số

Bài 8. Tuổi chị cùng tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em nhát chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em từng nào tuổi?

Bài 9: tía hơn nhỏ 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của tất cả hai cha con tròn 50. Tính tuổi hiện giờ của mỗi người ?

3.2. Đáp án

Bài 1:

Đáp số: Số bị trừ: 960, số trừ: 136, hiệu 824.

Phép trừ: 960 - 136 = 824.

Bài 2.

Số bạn trai là 20, số nữ giới là 14.

Bài 3.

Hai số đề nghị tìm là: 154 và 138.

Bài 4.

Hai số lẻ cần tìm là: 105 và 115.

Bài 5.

Số viên bi xanh là: 20, số bi đỏ là 28.

Bài 6.

Lớp 4A bao gồm 42 học tập sinh, lớp 4B tất cả 40 học sinh.

Bài 7.

Hai số bắt buộc tìm là 498 cùng 502.

Bài 8.

Chị 22 tuổi, em 14 tuổi.

Bài 9.

Bố 36 tuổi, bé 8 tuổi.

Sau bài học toán lớp 4 cải thiện về tổng hiệu, những em cần chăm chỉ rèn luyệnphát triển tư duy logic, tham gia những khóa học tập toán trên vuihoc.vn để có rất nhiều kiến thức hay hữu ích hơn nhé.

+ Hình chữ nhật tất cả 4 góc vuông, có 2 cạnh dài đều nhau và 2 cạnh ngắn bởi nhau.

+ Độ dài cạnh dài call là chiều dài, độ dài cạnh ngắn call là chiều rộng.

Xem thêm: Giải bài 12 toán 6 cánh diều, giải bài 12 trang 103 sgk toán 6 cánh diều

+ Chu vi: phường = (a + b) x 2

+ diện tích s : S = a x b

2) Hình vuông

*

+ hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bởi nhau.

+ Chu vi: p. = a x 4

+ diện tích: S = a x a

MỘT SỐ BÀI TẬP.

Bài 1. Một miếng đất hình vuông có chu vi là 32m. Hỏi diện tích của miếng đất bằng bao nhiêu?

Giải:

Cạnh của miếng đất là:

32 : 4 = 8 (m)

Diện tích của miếng khu đất bằng:

8 x 8 = 64 (m2)

Đáp số: 64m2

Bài 2. Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 78cm, chiều dài gấp hai lần chiều rộng. Hỏi hình chữ nhật có diện tích bằng bao nhiêu?

Giải:

Nửa chu vi miếng khu đất là:

78 : 2 = 39 (cm)

*

Tổng số phần bằng nhau: 2 + 1 = 3 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật:

39 : 3 = 13 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật:

13 x 2 = 26 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

26 x 13 = 338 (cm2)

Đáp số: 338cm2

Bài 3. cho 1 miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài và nếu tăng chiều rộng lớn 27m ta được một hình vuông. Tìm chu vi và mặc tích miếng đất.

Giải:

Ta có chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 27m

*

Hiệu số phần bởi nhau: 5 – 2 = 3 (phần)

Chiều rộng lớn miếng khu đất hình chữ nhật là: 27 : 3 x 2 = 18 (cm)

Chiều dài miếng khu đất hình chữ nhật là:

18 + 27 = 45 (cm)

Chu vi miếng đất:

(45 + 18) x 2 = 126 (cm)

Diện tích hình chữ nhật:

45 x 18 = 810 (cm2)

Đáp số: chu vi: 126m

Diện tích: 810 cm2

Bài 4. Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng cùng có diện tích bằng 196cm2. Search chu vi của hình chữ nhật.

Giải:

*

Ta hoàn toàn có thể chia hình chữ nhật thành 4 hình vuông có diện tích s bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bởi chiều rộng của hình chữ nhật.

Diện tích của mỗi hình vuông bằng:

196 : 4 = 49 (cm2)

Ta có: 49 = 7 x 7

Vậy cạnh của hình vuông vắn bằng 7cm tốt chiều rộng lớn của hình chữ nhật bằng 7cm

Chiều dài hình chữ nhật bằng:

7 x 4 = 28 (cm)

Chu vi hình chữ nhật bằng:

(28 + 7) x 2 = 70 (cm)

Đáp số: 70cm

Bài 5. Cho hình vuông vắn ABCD tất cả cạnh bởi 5cm. Em hãy kiếm tìm tổng chu vi của hình vuông vắn 1, hình vuông 2, hình vuông 3. Vào hình vẽ:

*

Giải:

*

Gọi cạnh của hình vuông một là a, cạnh của hình vuông vắn 2 là b, cạnh của hình vuông 3 là c.

Ta có tổng chu vi của 3 hình vuông 1; 2; 3 bằng:

a x 4 + b x 4 + c x 4 = ( a + b + c) x 4 = 5 x 4 = 20 (cm)

Đáp số: 20cm

Bài 6. Có một cái sân hình chữ nhật, chiều dài gấp hai chiều rộng, fan ta mở rộng chiều lâu năm thêm 2m cùng chiều rộng thêm 2m, thì đươc sân mới có diện tích hơn sảnh cũ 52m2. Tìm diện tích s sân lúc chưa mở rộng.

Giải:

*

Diện tích tăng thêm bằng tổng diện tích s hình 1, 2, 3 tuyệt là diện tích của “hình chữ nhật” có chiều rộng lớn 2m, chiều dài bằng chiều nhiều năm sân cũ cùng 2m, chiều dài bởi chiều dài sân cũ cộng chiều rộng lớn sân cũ cùng 2m.

Chiều lâu năm “hình chữ nhật” không ngừng mở rộng thêm là:

52 : 2 = 26 (m)

Tổng độ nhiều năm chiều dài và chiều rộng lớn sân cũ bằng:

26 – 2 = 24 (m)

Chiều rộng lớn sân cũ bằng:

24 : 3 = 8 (m)

Chiều nhiều năm sân cũ bằng:

8 x 2 = 16 (m)

Diện tích sân lúc chưa mở rộng bằng:

16 x 8 = 128 (m2)

Đáp số: 128m2.

Bài 7. gồm một miếng khu đất hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, biết rằng nếu mở rộng chiều nhiều năm thêm 6m thì diện tích s miếng đất tăng thêm 150m2.

Giải:

*

Phần diện tích tăng thêm là diện tích của hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 6m và chiều dài bằng chiều rộng của miếng khu đất hình chữ nhật ban đầu.

Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu:

150 : 6 = 25 (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật ban đầu:

25 x 2 = 50 (m)Diện tích hình chữ nhật ban đầu:

50 x 25 = 1250 (m2)

Đáp số: 1250m2

Bài 8. gồm một miếng sân vườn hình chữ nhật chu vi 240m, fan ta trồng cọc xi-măng xung xung quanh vườn để gia công hàng rào. Nêú quan sát theo chiều rộng ta thấy tất cả 10 cọc, nếu chú ý theo chiều nhiều năm ta thấy bao gồm 16 cọc. Tìm diện tích s của miếng vườn, biết những cọc biện pháp đều nhau và 4 góc vườn đều sở hữu trồng cọc.

Giải:

Hai cọc thường xuyên cách nhau một “khoảng”. Bởi vì chiều rộng bao gồm 10 cọc bắt buộc có:

10 – 1 = 9 (khoảng)

Chiều dài gồm 16 cọc buộc phải có:

16 – 1 = 15 (khoảng)

Nửa chu vi miếng vườn:

240 : 2 = 120 (m)

Theo đề bài ta gồm chiều rộng bao gồm 9 phần đều bằng nhau và chiều dài bao gồm 15 phần như thế.

Tổng số phần cân nhau của 120m là:

9 + 15 = 24 (phần)

Chiều rộng lớn miếng vườn:

120 – 45 = 75 (m)

Diện tích miếng vườn:

75 x 45 = 3375 (m2)

Đáp số: 3375m2.

Bài 9. kiếm tìm tổng chu vi của các hình vuông vắn có vào hình vẽ dưới đây, biết hình vuông vắn ABCD có cạnh bởi 6cm cùng M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.

*

Giải:

Ta có một hình vuông béo ABCD và 4 hình vuông nhỏ tuổi là:

AMOQ, MBNO, ONCP, QOPD.

Chu vi hình vuông lớn ABCD bằng:

6 x 4 = 24 (cm)

Cạnh của 1 hình vuông nhỏ tuổi bằng:

6 : 2 = 3 (cm)

Chu vi của một hình vuông nhỏ bằng:

3 x 4 = 12 (cm)

Tổng chu vi của các hình vuông có trong hình đã cho bằng:

24 + 12 x 4 = 72 (cm)

Đáp số: 72cm.

Bài 10. trên miếng đất hình vuông, fan ta đào một cái ao cá hình vuông vắn ở một góc miếng đất, biết diện tích s đất còn lại sau khi đào ao là 1280m2, cùng cạnh của ao kém cạnh miếng đất 32m. Hỏi diện tích ao cá bởi bao nhiêu?

Giải:

Phần diện tích s còn lại 1280m2 sau thời điểm đào ao ta chia thành 3 phần như hình vẽ: hình chữ nhật 1, hình chữ nhật 2, hình vuông.

Hình vuông bao gồm cạnh bằng 32 nên có diện tích s bằng:

32 x 32 = 1024 (m2)

Tổng diện tích s của hình 1 và hình 2.

1280 – 1024 = 256 (m2)

Ta có hình 1 và hình 2 hầu hết là hình chữ nhật bao gồm chiều dài đều nhau (32m) chiều rộng cân nhau (bằng cạnh của ao) nên có diện tích s bằng nhau.

Mỗi hình có diện tích s bằng:

256 : 2 = 128 (m2)

Cạnh của ao gồm độ lâu năm bằng:

128 : 32 = 4 (m)

Diện tích của ao bằng:

4 x 4 = 16 (m2)

Đáp số: 16m2

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.

a) Một hình chữ nhật tất cả chu vi gấp 3 lần chiều dài. Biết chiều rộng lớn là 8m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật gồm chu vi vội 6 lần chiều rộng. Biết chiều lâu năm là 14dm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

c) Một hình chữ nhật gồm chu vi vội vàng 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài là 18cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 2. Một hình chữ nhật gồm chu vi 20cm. Ví như chiều dài được thêm 5cm và chiều rộng thêm 9cm thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 3. Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Nếu chiều dài bớt 7cm cùng chiều rộng lớn thêm 11cm thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 4. Trong công viên hình vuông được để một tượng đài có bệ hình vuông (xem hình vẽ). Từng cạnh của bệ đều phương pháp cạnh của khu dã ngoại công viên là 45m. Diện tích còn lại của khu dã ngoại công viên là 9900m2. Tính diện tích s bệ của tượng đài.

*

Bài 5. Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Nếu chiều dài giảm sút 4m với chiều rộng tăng 4m thì diện tích khu khu đất tăng 32m2. Tính diện tích ban sơ của quần thể đất.