Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Sách giáo khoa toán lớp 6 trang 12

Trong một siêu thị bánh kẹo, bạn ta đóng gói kẹo thành những loại: từng gói có 10 cái kẹo, từng hộp tất cả 10 gói, mỗi thùng có 10 hộp. Một người mua 9 thùng, 9 hộp cùng 9 gói kẹo. Hỏi người này đã mua tất cả bao nhiêu cái kẹo


Đề bài

Trong một shop bánh kẹo, tín đồ ta gói gọn kẹo thành các loại: mỗi gói bao gồm 10 chiếc kẹo, từng hộp tất cả 10 gói, từng thùng có 10 hộp. Một người mua 9 thùng, 9 hộp cùng 9 gói kẹo. Hỏi người đó đã mua toàn bộ bao nhiêu mẫu kẹo


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Tính số chiếc kẹo có trong 1 hộp

Tính số chiếc kẹo có trong 1 thùng

=> Tính số kẹo trong 9 thùng, 9 hộp với 9 gói kẹo.


Số cái kẹo trong một gói là: 10 (cái kẹo)

Số mẫu kẹo có trong 1 hộp là: 10 x 10 = 100 (cái kẹo)

Số cái kẹo có trong một thùng là: 100 x 10 = 1 000 (cái kẹo)

Vậy một người tiêu dùng 9 thùng, 9 hộp với 9 gói kẹo thì số kẹo người này đã mua tất cả là:

9 x 1000 + 9 x 100 + 9 x 10 = 9990 (cái kẹo)

Đáp số 9990 mẫu kẹo.


Xem thêm: Bài 12 Toán Lớp 9 Trang 11 Toán 9 Tập 1 Đại Số (Sgk) Hướng Dẫn Giải

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

Tham Gia Group giành riêng cho 2K13 phân chia Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*


Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.