Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Chân Trời sáng Tạo) được soạn bởi những tác giả: trằn Nam Dũng (Tổng nhà biên), trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy.

Bạn đang xem: Sgk toán 10 online chân trời sáng tạo

Lời nói đầu:Các bạn học sinh, quý thầy, giáo viên thân mến!Sách Toán 10 thuộc cuốn sách giáo khoa Chân Trời trí tuệ sáng tạo được soạn theo Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông năm 2018 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.Cấu trúc sách Toán 10 được phân thành hai tập. Tập hai bao gồm ba phần: Đại số và một số trong những yếu tố Giải tích tất cả hai chương: Bất phương trình bậc nhì một ẩn; Đại số tổ hợp. Hình học cùng Đo lường bao gồm một chương: phương thức toạ độ trong khía cạnh phẳng. Thống kê và xác suất gồm một chương: Xác suất. Đầu mỗi chương đều có nêu rõ các kiến thức cơ bạn dạng sẽ học và các yêu cầu yêu cầu đạt của chương. Những bài học hồ hết xây dựng theo tinh thần triết lý phát triển năng lượng và thường được thống tốt nhất theo các bước: khởi động, xét nghiệm phá, thực hành, vận dụng. Sách sẽ khiến cho một môi trường thiên nhiên học tập và huấn luyện và giảng dạy tương tác lành mạnh và tích cực nhằm bảo vệ tính dễ dạy, dễ dàng học đồng thời cung cấp các cách thức giảng dạy dỗ hiệu quả. Ngôn từ sách biểu thị tính tích hợp, đính bó môn Toán với các môn học tập khác. Những hoạt động trải nghiệm được tăng cường giúp fan học gồm thêm cơ hội vận dụng Toán học vào thực tiễn, bên cạnh đó ứng dụng technology thông tin vào việc học Toán.Chúng tôi tin cẩn rằng với biện pháp biên biên soạn này, sách giáo khoa Toán 10 sẽ hỗ trợ tích cực và tác dụng quý thầy, giáo viên trong quy trình dạy học, bên cạnh đó giúp các bạn học sinh hào hứng hơn lúc học tập cỗ môn Toán. Rất muốn nhận được sự góp ý của quý thầy, cô giáo và chúng ta học sinh nhằm sách được ngày càng triển khai xong hơn.

*

Mục lục:PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.Chương VII. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị MỘT ẨN.Bài 1. Lốt của tam thức bậc hai.Bài 2. Giải bất phương trình bậc nhì một ẩn.Bài 3. Phương trình quy về phương trình bậc hai.Bài tập cuối chương VII.Chương VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.Bài 1. Quy tắc cùng và phép tắc nhân.Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp cùng tổ hợp.Bài 3. Nhị thức Newton.Bài tập cuối chương VIII.PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.

Xem thêm: Giải bài tập toán hình lớp 12 trang 39 sgk hình học lớp 12, giải bài 1 trang 39 sgk hình học lớp 12

Chương IX. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ vào MẶT PHẲNG.Bài 1. Toạ độ của vectơ.Bài 2. Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.Bài 3. Đường tròn trong phương diện phẳng toạ độ.Bài 4. Ba đường conic trong khía cạnh phẳng toạ độ.Bài tập cuối chương IX.PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.Chương X. XÁC SUẤT.Bài 1. Không gian mẫu và trở thành cố.Bài 2. Xác suất của thay đổi cố.Bài tập cuối chương X.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.Bài 1. Vẽ đồ dùng thị hàm số bậc nhị bằng phần mềm Geo
Gebra.Bài 2. Vẽ ba đường conic bằng phần mềm Geo
Gebra.Bảng lý giải thuật ngữ.Bảng tra cứu giúp thuật ngữ.

sở hữu tài liệu