Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 12 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo - bài bác 2 đặc thù cơ bạn dạng của phân số.

Bạn đang xem: Sgk toán lớp 6 tập 2 trang 12


Bài 1 trang 12, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Áp dụng đặc thù 1 và tính chất 2 để tìm một phân số bằng mỗi phân số sau:

a) (frac2113); b) (frac12 - 25); c) (frac18 - 48); d) (frac - 42 - 24).

Trả lời:

a) (frac2113 = frac21.213.2 = frac4226)

b) (frac12 - 25 = frac12.3 - 25.3 = frac36 - 75)

c) (frac18 - 48 = frac18:6 - 48:6 = frac3 - 8)

d) (frac - 42 - 24 = frac - 42:(6) - 24:( - 6) = frac74).

Bài 2 trang 12, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Rút gọn các phân số sau:

(frac12 - 24); (frac - 3975); (frac132 - 264).

Trả lời:

Ta có: (frac12 - 24 = frac12:12 - 24:12 = frac1 - 2)

(frac - 3975 = frac - 39:375:3 = frac - 1325)

(frac132 - 264 = frac132:132 - 264:132 = frac1 - 2).

Bài 3 trang 12, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Câu hỏi:

Viết từng phân số sau đây thành phân số bởi nó có mẫu số dương:

(frac1 - 2); (frac - 3 - 5); (frac2 - 7).

Trả lời:

Ta có: (frac1 - 2 = frac1.( - 1) - 2.( - 1) = frac - 12)

(frac - 3 - 5 = frac - 3:( - 1) - 5:( - 1) = frac35)

(frac2 - 7 = frac2.( - 1) - 7.( - 1) = frac - 27).

Bài 4 trang 12, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Câu hỏi:

Dùng phân số tất cả mẫu số dương nhỏ dại nhất để bộc lộ xem số phút dưới đây chiếm bao phần nhiều của một giờ?

a) 15 phút; b) đôi mươi phút; c) 45 phút; d) 50 phút.

Trả lời:

 a) (frac1560 = frac15:1560:15 = frac14)

Vậy 60 phút chiếm phần (frac14) giờ.

Xem thêm: Giải Toán 10 Hàm Số Bậc Hai Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

b) (frac2060 = frac20:2060:20 = frac13)

Vậy 20 phút chỉ chiếm (frac13) giờ

c) (frac4560 = frac45:1560:15 = frac34)

Vậy 45 phút chiếm phần (frac34) giờ.

d) (frac5060 = frac50:1060:10 = frac56)

Vậy 50 phút chiếm phần (frac56) giờ.

Bài 5 trang 12, SGK Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Dùng phân số nhằm viết mỗi cân nặng sau theo tạ, theo tấn.

a) trăng tròn kg; b) 55 kg; c) 87 kg d) 91 kg.

Trả lời:

 a) Ta có: (frac20100 = frac15) bắt buộc (20kg = frac15) tạ

(frac201000 = frac150) nên trăng tròn kg = (frac150) tấn

b) Ta có:

(frac55100 = frac55:5100:5 = frac1120)

nên (55kg = frac1120) tạ

(frac551000 = frac11200) đề xuất 55kg = (frac11200) tấn

Mẹ bao gồm 15 trái táo, mẹ ý muốn chia những số quả hãng apple đó cho tư anh em. Hỏi mỗi bằng hữu được mấy quả táo bị cắn dở và mấy phần của quả táo?


Tổng phù hợp đề thi học tập kì 2 lớp 6 toàn bộ các môn - kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - khoa học tự nhiên...


Đề bài

Mẹ bao gồm 15 trái táo, mẹ ao ước chia phần nhiều số quả táo apple đó cho tứ anh em. Hỏi mỗi đồng đội được mấy quả táo và mấy phần của trái táo?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Mỗi đồng đội được (dfrac154)quả táo.

(dfrac154 = 3 + dfrac34 = 3dfrac34)

Vậy mỗi bạn bè được 3 quả táo bị cắn và (dfrac34) của trái táo.

toancapba.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

Tham Gia Group dành riêng cho 2K12 phân tách Sẻ, Trao Đổi tư liệu Miễn Phí

*


*
*
*
*
*

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.