Trong những số sau, phần nhiều số làm sao là số gần đúng?a) cân một túi gạo cho hiệu quả là 10,2kgb) bán kính Trái Đất là 6 371 km.c) Trái Đất cù một vòng quanh khía cạnh Trời mất 365 ngày.

Bạn đang xem: Toán 10 5.1


Đề bài

Trong các số sau, các số như thế nào là số sát đúng?

a) cân một túi gạo cho công dụng là 10,2kg

b) bán kính Trái Đất là 6 371 km.

Xem thêm: Giải bài 3 trang 132 sgk toán 11 : bài 3 trang 132 sgk đại số 11

c) Trái Đất con quay một vòng quanh phương diện Trời mất 365 ngày.


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

Tham Gia Group dành riêng cho 2K9 chia Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*

u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)

u.title == null ? u.first_name + " " + u.last_name : (u.title == "" ? u.first_name + " " + u.last_name : u.title)
Tôi:
*

name_current_user == "" ? current_user.first_name + " " + current_user.last_name : name_current_user
*

u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
0" class="badge rounded-pill text-bg-danger">u.count_unread_messages > 99 ? "99+": u.count_unread_messages
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
0" class="badge rounded-pill text-bg-danger">u.count_unread_messages > 99 ? "99+": u.count_unread_messages
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)

*
g.username (Trưởng nhóm) (Bạn)
Danh sách người dùng Thêm người tiêu dùng Thành viên vào nhóm rời khỏi nhóm chặn contact_settings vứt chặn contact_settings
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.first_name + " " + u.last_name : (u.title == "" ? u.first_name + " " + u.last_name : u.title)
Lớp 10 Lớp 10 SGK Toán 10 - Kết nối tri thức SGK Toán 10 - Kết nối tri thức Bài 12. Số gần đúng và sai số Toán 10 Kết nối học thức Bài 12. Số sát đúng cùng sai số Toán 10 Kết nối trí thức
(article.group_title != null && article.group_title != "") ? (article.group_title + " - " + get
Title(article, $index)) : get
Title(article, $index)

Mẹo tìm đáp án nhanh

Search Google: "từ khóa + toancapba.com" Ví dụ: "Bài 5 trang 13 SGK thứ lí 12 toancapba.com


1" ng-repeat="item in article_data.others_in_cat"> = 1" ng-href="get
Link(item)" title="item.title" class="btn text-decoration-none title-other-item mt-3 p-3" style="color: #1E3454;border-radius: 14px" > item.title
Như các anh, chị, em đang biết, Đại Sảnh kết giao được lộ diện nhằm giao hàng nhu ước giao lưu, trò chuyện của các anh/em. Tuy nhiên, vẫn có một số trong những thành viên quậy phá làm cho phá hỏng mất không khí vui vẻ.
Vì vậy, bài xích tập 365 tổ chức cuộc thi vừa nhằm tìm trưởng nhóm cai quản Đại sảnh vừa để mở rộng cộng đồng, tìm kiếm thêm những người chúng ta mới, những mẩu chuyện mới!
Trên năng lượng điện thoại, bấm chuột biểu tượng tía gạch ngang góc bên trên bên đề xuất màn hình, rồi nhấp chuột biểu tượng Avatar