Bạn đang xem: Toán 10 6.7

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


-Vẽ vật dụng thị (y = ax^2 + bx + cleft( a e 0 ight))

Là 1 parabol gồm đỉnh là điểm (Ileft( - fracb2a; - fracDelta 4a ight)), gồm trục đối xứng là mặt đường thẳng (x = - fracb2a)

Quay bề lõm lên trên nếu như a>0, cù bề lõm xuống dưới nếu a 0), tảo bề lõm lên trên

- Đi qua điểm (0;2);(1;0)

*

b) Đồ thị (y = - 2x^2 + 2x + 3)

- tất cả đỉnh là điểm (Ileft( frac12;frac72 ight)), gồm trục đối xứng là đường thẳng (x = frac12)

- (a = - 2

- Đi qua điểm (0;3);(1;3)

*

c) Đồ thị(y = x^2 + 2x + 1)

- có đỉnh là điểm (I( - 1;0)), tất cả trục đối xứng là con đường thẳng (x = - 1)

- (a = 1 > 0), tảo bề lõm lên trên

- Đi qua điểm (0;1); (1;4)

*

d) Đồ thị (y = - x^2 + x - 1)

- tất cả đỉnh là vấn đề (Ileft( frac12;frac - 34 ight)), có trục đối xứng là mặt đường thẳng (x = frac12)

- (a = - 1

*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp sau
*


Xem thêm: Giải vận dụng trang 61 sgk toán lớp 11 trang 61, 62, khám phá toán lớp 11 trang 60 sách ctst tập 1


2k8 thâm nhập ngay group phân tách sẻ, dàn xếp tài liệu học hành miễn phí

*

Để đổi nhiệt độ từ thang Celsius thanh lịch thang Fahrenheit, ta nhân nhiệt độ theo thang Celsius với (frac95) sau đó cộng với 32

a) Viết cách làm tính nhiệt độ F sinh sống thang Fahrenheit theo ánh sáng C ở thang Celsius. Vì thế ta tất cả F là một trong những hàm số của C

b) xong xuôi bảng sau:

C (Celsius)

-10

0

10

20

30

40

F (Fahrenheit)

 

 

 

 

 

 

 c) Vẽ đồ thị của hàm số F = F(C) trên đoạn <-10; 40>


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Bước 1: điện thoại tư vấn C là ánh nắng mặt trời theo thang Celsius. Biểu diễn hàm số F(C) theo giả thiết

Bước 2: cầm từng quý giá C vào hàm số kiếm được ở bước 1 nhằm tính F

Bước 3: Vẽ đồ gia dụng thị hàm số F = F(C) trên đoạn <-10; 40> với những điểm thuộc thiết bị thị như trong bảng


a) hotline C là nhiệt độ theo thang Celsius. Theo đưa thiết ta gồm hàm số sau:

(F(C) = frac95C + 32)

b)

C (Celsius)

-10

0

10

20

30

40

F (Fahrenheit)

(F = frac95C + 32)

14

32

50

68

86

104

 

c) Đồ thị hàm số F = F(C) bên trên đoạn <-10; 40> là đoạn thẳng nối nhị điểm (-10; 14) cùng (40; 104)

 

*


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

2k8 thâm nhập ngay group phân chia sẻ, trao đổi tài liệu học hành miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.