Cho Elip có phương trình (fracx^236 + fracy^29 = 1). Kiếm tìm tiêu điểm cùng tiêu cự của elip.

Bạn đang xem: Toán 10 7.19


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Tính (c = sqrt a^2 - b^2 ),

+ Tiêu điểm: (F_1left( - c;0 ight),F_2left( c;0 ight))

+ Tiêu cự: (F_1F_2 = 2c).


Ta có: (a^2 = 36,b^2 = 9 Rightarrow c = sqrt 36 - 9 = 3sqrt 3 ) yêu cầu elip bao gồm hai tiêu điểm là (F_1left( - 3sqrt 3 ;0 ight);F_2left( 3sqrt 3 ;0 ight)) với tiêu cự là (F_1F_2 = 2c = 6sqrt 3 ).

Xem thêm: Toán 11 4.11 - toán 11 kết nối tri thức bài 11


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

2k8 thâm nhập ngay group chia sẻ, dàn xếp tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải khó hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.

Tìm chổ chính giữa và bán kính của đường tròn (left( C ight)) trong những trường thích hợp sau:

a) (left( x - 2 ight)^2 + left( y - 8 ight)^2 = 49)

b) (left( x + 3 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 23)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Phương trình mặt đường tròn (left( x - a ight)^2 + left( y - b ight)^2 = R^2) tất cả tâm (Ileft( a;b ight)) và bán kính R


a) (left( x - 2 ight)^2 + left( y - 8 ight)^2 = 49) bao gồm tâm (Ileft( 2;8 ight)) và bán kính (R = sqrt 49 = 7)

b) (left( x + 3 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 23) tất cả tâm (Ileft( - 3;4 ight)) và bán kính (R = sqrt 23 )


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

2k8 thâm nhập ngay group phân tách sẻ, thương lượng tài liệu học tập miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó khăn hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông báo đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.