u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)

Bạn đang xem: Toán 10 8.12 trang 74


u.title == null ? u.first_name + " " + u.last_name : (u.title == "" ? u.first_name + " " + u.last_name : u.title)
Tôi:
*

name_current_user == "" ? current_user.first_name + " " + current_user.last_name : name_current_user
*

u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)

*
g.username (Trưởng nhóm) (Bạn)
Danh sách người tiêu dùng Thêm người dùng Thành viên vào nhóm ra khỏi nhóm chặn contact_settings vứt chặn contact_settings
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.first_name + " " + u.last_name : (u.title == "" ? u.first_name + " " + u.last_name : u.title)
SGK Toán 10 - Kết nối tri thức SGK Toán 10 - Kết nối học thức Bài 25. Nhị thức Newton Toán 10 Kết nối học thức Bài 25. Nhị thức Newton Toán 10 Kết nối trí thức

Xem thêm: Giải toán 10 trang 70 )《giải bài tập sgk, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp《giải bài tập sgk

(article.group_title != null && article.group_title != "") ? (article.group_title + " - " + get
Title(article, $index)) : get
Title(article, $index)

Mẹo tìm đáp án nhanh

Search Google: "từ khóa + baitap365" Ví dụ: "Bài 5 trang 13 SGK vật lí 12 baitap365


1" ng-repeat="item in article_data.others_in_cat"> = 1" ng-href="get
Link(item)" title="item.title" class="btn text-decoration-none title-other-item mt-3 p-3" style="color: #1E3454;border-radius: 14px" > item.title
Như những anh, chị, em vẫn biết, Đại Sảnh thành thân được mở ra nhằm phục vụ nhu ước giao lưu, trò chuyện của các anh/em. Tuy nhiên, vẫn có một trong những thành viên quậy phá có tác dụng phá lỗi mất bầu không khí vui vẻ.
Vì vậy, bài bác tập 365 tổ chức triển khai cuộc thi vừa để tìm trưởng nhóm quản lý Đại sảnh vừa để mở rộng cộng đồng, kiếm tìm kiếm thêm những người bạn mới, những câu chuyện mới!
Trên năng lượng điện thoại, nhấp chuột biểu tượng cha gạch ngang góc trên bên yêu cầu màn hình, rồi bấm chuột biểu tượng Avatar

Giải Toán 10 Bài 25: Nhị thức Newton sách Kết nối trí thức với cuộc sống là tài liệu vô cùng hữu dụng giúp các em học tập sinh lớp 10 có thêm nhiều gợi nhắc tham khảo, dễ ợt đối chiếu hiệu quả khi làm bài xích tập toán trang 74, 75 tập 2.


Kim Oanh
*

*

*

Kim Oanh

Giải Toán 10 trang 74, 75 Kết nối tri thức - Tập 2 Bài 8.12 trang 74 Khai triển các đa thức: a. (x -3)4 b. (3x - 2y)4 Gợi ý đáp ána. (x -3)4 = x4 + 4.x3.(-3) +6.x2.(-3)2 +4.x.(-3)3 + (-3)4= x4 -12.x3 +54.x2 - 108.x +81.b. (3x - 2y)4 = (3x)4 + 4.(3x)3(2y) + 6.(3x)2.(2y)2 + 4.(3x).(2y)3 + (2y)4= 81x4 + 216x3y + 216x2y2 + 96xy3 + 16y4c. (x+5)4 + (x - 5)4 = (x5+ 5x4.5 + 10x3.52 + 10x2.53 +5x.54+ 55) + (x5+ 5x4.(-5) + 10x3.(-5)2 + 10x2.(-5)3 + 5x.(-5)4+ (-5)5) = 2x5 + 500x3 + 6250xd. (x - 2y)5 = x5 +5x4(2y) + 10x3(2y)2 + 10x2(2y)3 +5x(2y)4 + (2y)5= x5 +10x4y + 40x3y2 + 80x2y3 + 80xy4 + 32y5. Bài 8.13 trang 74 Tìm thông số của x 4 trong triển khai của (3x -1) 5 gợi ý đáp ánSố hạng đựng x4 là: 5.(3x)4(-1) = -405x4.Vậy hệ số của x4 trong khai triển là: -405. Bài 8.14 trang 74 trình diễn dưới dạng cùng với a, b là các số nguyên. Gợi ý đáp án Bài 8.15 trang 75a. Dùng hai số hạng thứ nhất trong triển khai của (1 + 0,02)5 để tính quý giá gần đúng của 1,025b. Dùng máy vi tính cầm tay tính quý giá của 1,025và tính sai số tuyệt đối của giá trị gần đúng nhận thấy ở câu a. Nhắc nhở đáp ána. 1,025 =(1 +0,02)5 ≈ 15 + 5.14.0,02 = 1,1b. Ta có: |1,025 - 1,1| không nên số hoàn hảo và tuyệt vời nhất là 0,0005. Bài 8.16 trang 75Số dân của một tình ở lúc này là khoảng tầm 800 ngàn người. Mang sử rằng tỉ lệ tăng dân sinh hằng năm của tỉnh sẽ là r%.a. Viết cách làm tính số dân của tỉnh kia sau 1 năm, sau 2 năm. Từ đó suy ra bí quyết tính số dân của tỉnh đó sau 5 năm nữa là (nghìn người).b. Với r = 1,5%, cần sử dụng hai số hạng đầu trong khai triển của (1 + 0,015)5 hãy cầu tính số dân của tỉnh kia sau 5 năm nữa (theo đơn vị chức năng nghìn người). Gợi nhắc đáp ána. Số dân của tỉnh đó sau một năm là: (nghìn người).Số dân của tỉnh kia sau hai năm là: (nghìn người).Suy ra số dân của tỉnh đó sau 5 năm là: (nghìn người).Số dân của tỉnh đó sau 5 năm xấp xỉ là: 800.1,075 = 860 ngàn người.