Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bài giảng tiếp sau đây gồm kiến thức và kỹ năng trọng trung tâm và bài xích tập minh họa về vectơ, nhì vectơ thuộc phương, hai vectơ cùng hướng, hai vectơ bởi nhau, vectơ-không,.... Bàigiảng đã đượcHỌC247biên soạn ngắn gọn, đầy đủ, dễ dàng nắm bắt giúp các em dễ dãi nắm được nội dung thiết yếu của bài. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Toán 10 bài 7


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm vectơ

1.2. Nhì vectơ thuộc phương, cùng hướng, bằng nhau

2. Bài bác tập minh họa

3. Luyện tập

3.1. Bài xích tập trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK

4. Hỏi đáp bài bác 7 Toán 10 KNTT


*

+Vectơlà một quãng thẳng bao gồm hướng, nghĩa là, trong nhì điểm mút của đoạn thẳng, đang chỉrõ điểm đâu, điểm cuối.

+Độ dài của vectơlà khoảng cách giữa điểm đầu cùng điểm cuối của vectơ đó.

Chú ý

+ Vectơ bao gồm điểm đầu A với điểm cuối B được kí hiệu là AB, gọi là vectơ AB

+ Để vẽ một vectơ, ta vẽ đoạn thẳng nói điềm đầu và điểm cuối của nó, rồi lưu lại mũi tên sống điểm cuối

*

+ Vectơ còn được kí hiệu là(overrightarrow a ,overrightarrow b ,overrightarrow x ,overrightarrow y ,...)

*

+ Độ lâu năm của vectơ (overrightarrow AB ),(overrightarrow a) khớp ứng được kí hiệu là(left| overrightarrow AB ight|,left| overrightarrow a ight|.)

Ví dụ: Cho hình vuông vắn ABCD cùng với cạnh bao gồm độ dài bởi 1. Tính độ dài các vectơ(overrightarrow AC , m overrightarrow CA , m overrightarrow BD .)

Giải

Vì cạnh của hình vuông vắn ABCD tất cả độ dài bằng 1 nên những đường chéo của hình vuông này có độ nhiều năm bằng(sqrt 2).

Vậy(left| overrightarrow AC ight| = AC = sqrt 2 ,left| overrightarrow CA ight| = CA = sqrt 2 ,left| overrightarrow B mD ight| = B mD = sqrt 2 )


1.2. Nhị vectơ cùng phương, cùng hướng, bởi nhau


- Đường thẳng trải qua điểm đầu và điểm cuối của mộtvectơ được call là giá chỉ của vectơ đó.

- hai vectơ được call là cùng phương nếu chúng cógiá tuy nhiên song hoặc trùng nhau.

*

- Đối với hai vectơ cùng phương thì bọn chúng cùng phía hoặc ngược hướng.

- hai vectơ(overrightarrow a)và(overrightarrow b) được gọi là bằng nhau, kí hiệu (overrightarrow a = overrightarrow b ), nếu chúng có cùng độ lâu năm và cùng hướng.

*

Chú ý

+ Ta cũng xét những vectơ gồm điểm đầu cùng điểm cuối trùng nhau (chăng hạn AA, 8B, MM). Gọi là các vecto-không.

+ Ta quy cầu vectơ-không gồm độ dài bằng 0, cùng hướng (do đó cùng phương) với đa số vectơ.

+ những vecto-không tất cả cùng độ dài và cùng hướng nên đều nhau và được kí hiệu chúng là(overrightarrow 0 )

+ Với từng điểm O với vectơ(overrightarrow a ) đến trước, gồm duy tốt nhất điểm A làm thế nào để cho (overrightarrow OA = overrightarrow a )

*

Ví dụ:Cho hình chữ nhật ABCD. Hãy chỉ ra mối quan hệ về độ dài, phương, hướng giữa các cặp vecto:(overrightarrow A mD )và (overrightarrow BC ,overrightarrow AB )và (overrightarrow CD ,overrightarrow AC )và (overrightarrow BD ). Phần nhiều cặp vectơ nào trong các cặp vectơ trên là bằng nhau?

Giải

*

+ nhì vectơ(overrightarrow A mD )và(overrightarrow BC )có cùng độ dài và cùng hướng. Vị đó, nhì vectơ (overrightarrow A mD )và(overrightarrow BC ) băng nhau.

+ hai vectơ(overrightarrow AB ) và(overrightarrow CD ) bao gồm cùng độ dài cùng ngược hướng. Vày đó, hai vectơ (overrightarrow AB )và(overrightarrow CD ) không bằng nhau.

+ nhị vectơ(overrightarrow AC ) và(overrightarrow BD ) bao gồm cùng độ dài dẫu vậy không thuộc phương bắt buộc không thuộc hướng. Do đó, hai vectơ (overrightarrow CD ) không bằng nhau.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 12 Trang 90 Sgk Giải Tích 12, Giải Bài 4 Trang 90 Sgk Giải Tích 12

Vậy trong những cặp vectơ vẫn xét, chỉ có cặp vectơ (overrightarrow A mD )và(overrightarrow BC )là đều bằng nhau (overrightarrow A mD = overrightarrow BC )

Nhận xét: cha điểm riêng biệt A, B, C thẳng hàng khi còn chỉ khi(overrightarrow AB ,overrightarrow AC ) thuộc phương.

Chú ý:Ta hoàn toàn có thể dùng vectơ để biểu diễn những đại lượng như lực, vận tốc, gia tốc. Vị trí hướng của vectơ chỉ hướng của đại lượng, độ lâu năm của vectơ mô tả cho độ béo của đại lượng và được mang tỉ lệ với độ khủng của đại lượng.


Câu 1:Cho tam giác phần đa ABC với cạnh gồm độ dài bởi a. Hãy chỉ ra các vectơ có độ dài bởi a và gồm điểm đầu, điểm cuối là những đỉnh của tam giác ABC.

Hướng dẫn giải

Các vectơ gồm độ dài bởi a và có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của tam giác ABC là:

(overrightarrow AB ;;overrightarrow BA ;;overrightarrow AC ;;overrightarrow CA ;;overrightarrow BC ;;overrightarrow CB )

Chú ý lúc giải:

Vectơ (overrightarrow AB ) không giống vectơ (overrightarrow BA ) (khác nhau điểm đầu với điểm cuối).

Câu 2:Cho hình thang cân nặng ABCD với hai đấy AB, CD, (AB lý giải giải

Dễ thấy:

(AD = BC) tuy nhiên (AD) với (BC) không song song với nhau. Vì vậy hai vectơ (overrightarrow AD ) với (overrightarrow BC ) không bằng nhau.

(CD > AB) vì thế hai vectơ (overrightarrow AB ) với (overrightarrow CD ) không bởi nhau.

(AC) và (BD) không tuy vậy song với nhau. Vì thế hai vectơ (overrightarrow AC ) với (overrightarrow BD ) không bằng nhau.

Câu 3:Xét những vectơ thuộc phương vào hình đến sau. Nhị vectơ (overrightarrow a ) cùng (overrightarrow AB )được điện thoại tư vấn là thuộc hướng, còn nhị vectơ (overrightarrow a ) cùng (overrightarrow x ) được điện thoại tư vấn là ngược hướng. Hãy chỉ ra những vectơ cùng hướng với vectơ (overrightarrow a ) và các vectơ ngược phía với vectơ (overrightarrow a ).

*

Hướng dẫn giải

Hai vectơ (overrightarrow a ) và (overrightarrow AB ) thuộc hướng: có giá tuy vậy song và cùng hướng cùng với nhau.

Hai vectơ (overrightarrow a ) với (overrightarrow x ) ngược hướng: gồm giá song song cùng ngược hướng với nhau.

Vectơ (overrightarrow z ) tất cả giá tuy nhiên song với mức giá của vectơ (overrightarrow a ), ngược phía với vectơ (overrightarrow a ) phải hai vectơ (overrightarrow a ) với (overrightarrow z ) ngược phía với nhau.

Vectơ (overrightarrow y ) gồm giá tuy vậy song với cái giá của vectơ (overrightarrow a ), cùng hướng cùng với vectơ (overrightarrow a ) nên hai vectơ (overrightarrow a ) với (overrightarrow y ) thuộc hướng cùng với nhau.

Vectơ (overrightarrow b ) có giá không tuy vậy song với giá của vectơ (overrightarrow a ) cần hai vectơ (overrightarrow a ) cùng (overrightarrow b ) không cùng phương cùng với nhuau. Vì thế không xét chúng cùng hướng tuyệt ngược hướng với nhau.