Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 10Bộ đề thi Toán lớp 10 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 10 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 10 - Chân trời sáng tạo
15 Đề thi giữa kì 1 Toán 10 Kết nối tri thức (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Với cỗ 15 Đề thi giữa kì 1 Toán 10 năm 2024 bao gồm đáp án, tinh lọc được biên soạn bám quá sát nội dung sách Kết nối tri thức và tham khảo từ đề thi Toán 10 của các trường thpt trên cả nước. Hy vọng bộ đề thi này để giúp học sinh ôn tập với đạt công dụng cao trong số bài thi giữa học kì 1 Toán 10.

Bạn đang xem: Toán 10 đề thi giữa kì 1


15 Đề thi thân kì 1 Toán 10 Kết nối học thức (có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ 150k cài đặt trọn bộ Đề thi Toán 10 giữa kì 2 kết nối tri thức phiên bản word có giải mã chi tiết:

Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi giữa kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)


Câu 1. Cho những câu sau:

(1) Số 7 là số lẻ.

(2) việc này cực nhọc quá!

(3) vào cuối tuần này bạn có thong dong không?

(4) Số 10 là một trong những nguyên tố.

Trong những câu trên gồm bao nhiêu câu là mệnh đề?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 2. Mệnh đề tủ định của mệnh đề “∀x ∈ ℝ, x – 2 > 5” là

A. “∃x ∈ ℝ, x – 2 ≤ 5”;

B. “∃x ∈ ℝ, x – 2 ≥ 5”;

C. “∀x ∈ ℝ, x – 2 ≤ 5”;

D. “∀x ∈ ℝ, x – 2 ≥ 5”.

Câu 3. Liệt kê các thành phần của tập phù hợp A = {n ∈ ℕ| 3

A. A = 4; 5; 6; 7; 8;

B. A = 3; 4; 5; 6; 7; 8;

C. A = 3; 4; 5; 6; 7;

D. A = 4; 5; 6; 7.


Câu 4. Xác định tập hòa hợp B = 3; 6; 9; 12; 15 bằng phương pháp nêu tính chất đặc trưng đến các bộ phận của tập hợp.

A. B = n ∈ ℕ, 1 ≤ n ≤ 5;

B. B = n ;

C. B = {3n | n ∈ ℕ, 1

D. B = n .

Câu 5. Cho hai tập đúng theo A = (– ∞; – 2> với B = (– 3; 5>. Kiếm tìm mệnh đề sai.

A. A ∩ B = (– 3; – 2>;

B. A B = (– ∞; – 3);

C. A ∪ B = (– ∞; 5>;

D. B A = (– 2; 5>.

Câu 6. Cho hai tập thích hợp H = n ∈ ℕ , K = n là bội của 6. Trong số mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. K ⊂ H;

B. H ⊂ K;

C. ∃n: n ∈ H và n ∉ K;

D. H = K.


Câu 7. Trong các mệnh đề bên dưới đây, mệnh đề nào đúng?

A. 12 là số nguyên tố;

B. 9 là số nguyên tố;

C. 4 là số nguyên tố;

D. 5 là số nguyên tố.

Câu 8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề hòn đảo sai?

A. Tam giác ABC cân nặng thì tam giác đó tất cả 2 cạnh bởi nhau;

B. Số tự nhiên và thoải mái a phân chia hết mang đến 6 thì a phân tách hết mang đến 2 cùng 3;

C. Nếu như tứ giác ABCD là hình bình hành thì AB tuy nhiên song cùng với CD;

D. Trường hợp tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì A^=B^=C^=900

Câu 9. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình số 1 hai ẩn?

A. 4x2 + 3y > 4;

B. Xy + 2x

C. 32x + 23y ≥ 3;

D. X + y3

Câu 10. Điểm nào tiếp sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình 3x + 2y

A. (5; 1);

B. (4; 2);

C. (1; 5);

D. (1; 2).


Câu 11. Tam giác ABC tất cả A^ = 350,B^ = 250. Quý hiếm của cos
C bằng

A. -12;

B. -2;

C. -32;

D. 12 .

Câu 12. Trong tam giác EFG, lựa chọn mệnh đề đúng.

A. EF2 = EG2 + FG2 + 2EG . FG . Cos
G;

B. EF2 = EG2 + FG2 + 2EG . FG . Cos
E;

C. EF2 = EG2 + FG2 – 2EG . FG . Cos
E;

D. EF2 = EG2 + FG2 – 2EG . FG . Cos
G.

Câu 13. Tam giác ABC có BC = 6, AC = 7, AB = 8. Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC là

A. 215;

B. 152 ;

C. 815 ;

D. 815 .

Câu 14. Cho tam giác ABC bao gồm b = 7; c = 5, cos
A = 35. Độ dài mặt đường cao ha của tam giác ABC là

A. 722;

B. 8;

C.83 ;

D.803.

Câu 15. Với quý giá nào của x sau đây, mệnh đề chứa thay đổi P(x): “x2 – 5x + 4 = 0” là mệnh đề đúng?

A. 0;

B. 1;

C. 5;

D. 45.

Câu 16. Trong những hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình làm sao là hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn?

*

Câu 17. Giá trị của biểu thức S = 2 + sin2 90° + 2cos2 60° − 3tan2 45° bằng:

A. 12;

B. -12;

C. 1;

D. 3.

Câu 18. Cho tam giác ABC tất cả BC = a, AC = b, AB = c, tất cả R, r thứu tự là nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp cùng hc là độ dài con đường cao xuất phát điểm từ đỉnh C. Lựa chọn mệnh đề sai.

A. SABC = absin
C;

B. SABC = 12c.hc ;

C. SABC = pr;

D. SABC = abc4R.

Câu 19. Cho hệ bất phương trình :

*

Trong các điểm sau đây, điểm không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình là

A. O(0; 0);

B. A(2; 3);

C. B(5; 4);

D. C(−2; −2) .

Câu 20. Tam giác ABC có B^ = 60°,C^ = 45° với AB = 7. Tính độ lâu năm cạnh AC.

A. AC = 562;

B. AC = 762;

C. AC = 72;

D. AC = 10.

Câu 21. Cho mệnh đề: “Nếu a + b

A. A + b

B. Một trong những hai số a cùng b nhỏ tuổi hơn một là điều khiếu nại đủ nhằm a + b

C. Trường đoản cú a + b

D. Tất cả các câu trên phần nhiều đúng.

Câu 22. Phần không trở nên gạch trên hình vẽ dưới đây minh họa mang lại tập phù hợp nào?

*

A. (0; 1);

B. (1; + ∞);

C. <1; + ∞);

D. (0; 1>.

Câu 23. Cho α cùng β là nhì góc khác biệt và bù nhau, trong số đẳng thức sau đây đẳng thức như thế nào sai?

A. Sin α = sin β;

B. Cos α = – cos β;

C. Rã α = – rã β;

D. Cot α = cot β.

Câu 24. Cho hai tập phù hợp A = 1; 2; 4; 6 với B = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Xác định tập CBA.

A. CBA = 1; 2; 4; 6;

B. CBA = 4; 6;

C. CBA = 3; 5; 7; 8;

D. CBA = 2; 6; 7; 8.

Câu 25. Miền nghiệm của bất phương trình x + y ≤ 2 là phần tô đậm của hình vẽ nào, trong những hình vẽ sau (kể cả bờ)?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 26. Tam giác ABC có AB = 4, BC = 6, AC = 27. Điểm M trực thuộc đoạn BC làm sao để cho MC = 2MB. Tính độ lâu năm cạnh AM.

A. AM = 42;

B. AM = 3;

C. AM = 23;

D. AM = 32.

Câu 27. Cho góc α (0°

A. 0;

B. 1;

C. – 1;

D. Ko tồn tại.

Câu 28. Miền nghiệm của bất phương trình nào tiếp sau đây được màn biểu diễn bởi nửa mặt phẳng không xẩy ra gạch vào hình vẽ mặt (kể cả con đường thẳng d)?

*

A. 2x − y ≤ 2;

B. 2x − 3y ≤ 0;

C. 2x + y

D. 2x − y > 2.

Câu 29. Cho góc α (0° 13.

Giá trị của biểu thức P=sinα+3cosα2sinα-5cosα là

A. 1310;

B. -1310;

C. -1013;

D. 1013.

Câu 30. Một cửa hàng có planer nhập về hai các loại máy bơm A và B, giá bán mỗi loại lần lượt là 1 triệu đ và 2 triệu vnd với số vốn ban sơ không vượt quá 100 triệu đồng. Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu yếu hằng tháng sẽ không vượt vượt 50 máy. Mang sử trong một tháng shop cần nhập số vật dụng bơm nhiều loại A là x với số đồ vật bơm nhiều loại B là y. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu lộ các điều kiện của việc và một nghiệm của hệ này là

*

*

*

Câu 31. Một ca nô bắt đầu từ cảng A, chạy theo hướng đông với vận tốc 50 km/h. Cùng lúc đó, một tàu cá, xuất phát từ A, chạy theo hướng N30°E với gia tốc 40 km/h. Sau 3 giờ, nhị tàu biện pháp nhau bao nhiêu kilômét?

A. 135,7 km;

B. 110 km;

C. 137,5 km;

D. 237,5 km.

Câu 32. Cho bất phương trình 2x − 3y

A. Đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn;

B. Cặp số (5; 3) là nghiệm của bất phương trình;

C. Cặp số (9; 2) là nghiệm của bất phương trình;

D. Cặp số (9; 3) là nghiệm của bất phương trình.

Câu 33. Cho sin 15° = 6−24. Khi ấy sin 75° = x, cos 105° = y. Quý giá của biểu thức p. = x + y là

A. 6−24 ;

B. 22;

C. 6−28;

D. 22.

Câu 34. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là:

A. Một nửa phương diện phẳng;

B. Miền tam giác;

C. Miền tứ giác;

D. Miền ngũ giác.

Câu 35. Một doanh nghiệp nhập về 1 tấn gỗ để phân phối bàn cùng ghế. Biết một bộ bàn cần 30 kg mộc và một cái ghế nên 15 kg gỗ. điện thoại tư vấn x và y theo lần lượt là số bàn cùng số ghế mà doanh nghiệp sản xuất. Viết bất phương trình số 1 hai ẩn x, y thế nào cho lượng bàn ghế mà doanh nghiệp sản xuất ko vượt thừa 1 tấn gỗ ?

A. 30x + 50y

B. 30x + 50y ≤ 1 000;

C. 30x + 50y > 1 000;

D. 30x + 50y ≥ 1 000.

II. Trường đoản cú luận (3 điểm)

Câu 1. Cho nhị tập thích hợp sau:

A = x và B = {x ∈ ℝ | – 2

a) Viết nhị tập hợp xấp xỉ dạng khoảng, đoạn.

b) khẳng định các tập hợp sau: A ∪ B; A ∩ B; A B; B A.

Câu 2. Hai chiếc tàu thủy M và N giải pháp nhau 500 m. Trường đoản cú M với N thẳng hàng với chân A của tháp đèn biển AB làm việc trên bờ biển, bạn ta thấy độ cao AB của tháp dưới một góc AMB^= 300; ANB^ = 450 .

*

Tính chiều cao AB của tháp.

Câu 3. Xác format của tam giác ABC biết S = p(p – a) cùng với BC = a, AC = b, AB = c, S là diện tích tam giác ABC và p là nửa chu vi tam giác.

-----HẾT-----

Ma trận đề kiểm tra giữa kỳ 1

TT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị con kiến thức

Mức độ dấn thức

Tổng

%

tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

Số CH

Thời

gian (phút)

TN

TL

1

1. Mệnh đề. Tập

hợp và các phép toán bên trên tập hợp

1.1. Mệnh đề

3

4

3

6

8

11

6

1

29

1.2. Tập thích hợp và những phép toán bên trên tập hợp

3

5

3

6

1

6

2

2. Bất phương trình và hệ bất phương trình số 1 2 ẩn

2.1. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn

3

5

3

6

6

1

18

2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

3

5

1

2

1*

4

3

3. Hệ thức lượng trong tam giác

3.1.Giá trị lượng giác của một góc tự 0° mang đến 180°

4

7

2

4

8

6

1

43

3.2. Hệ thức lượng cơ phiên bản trong tam giác

4

7

3

6

1*

1

7

Tổng

20

33

15

30

2

16

1

11

35

3

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ chung (%)

70

30

100

Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cấp cho độ nhận thấy và tinh thông là các thắc mắc trắc nghiệm rõ ràng 4 lựa chọn, trong những số ấy có nhất 1 sàng lọc đúng.

- Các thắc mắc ở cung cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các thắc mắc tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,2 điểm/câu; số điểm của câu trường đoản cú luận được hình thức trong lí giải chấm mà lại phải khớp ứng với tỉ trọng điểm được hình thức trong ma trận.

- Trong ngôn từ kiến thức:

+ (1*) Chỉ được lựa chọn một câu mức độ áp dụng ở một trong những nội dung 2.2 hoặc 3.2.

Bảng đặc tả kĩ thuật đề kiểm tra vào giữa kỳ 1

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ con kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, tấn công giá

Số thắc mắc theo mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

1. Mệnh đề. Tập hợp

1.1.

Mệnh đề

Nhận biết:

- Biết thế nào là 1 trong mệnh đề, mệnh đề đậy định , mệnh đề đựng biến.

- Biết kí hiệu phổ biến (") với kí hiệu tồn tại ($).

- biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương.

Thông hiểu:

- Biết đem ví dụ mệnh đề, bao phủ định một mệnh đề, khẳng định được tính đúng sai của những mệnh đề trong số những trường hợp đơn giản.

- Biết lập mệnh đề hòn đảo của một mệnh đề mang đến trước.

- phân minh được đk cần và đk đủ, giả thiết cùng kết luận.

- Nêu được lấy ví dụ như mệnh đề kéo theo với mệnh đề tương đương.

3

3

0

0

1.2.

Tập hợp

Nhận biết:

- Biết đến tập hợp bằng phương pháp liệt kê các phần tử của tập thích hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của các thành phần của tập hợp.

Thông hiểu:

- Biết biểu diễn những khoảng, đoạn trên trục số.

- phát âm được có mang tập hợp, tập hợp con, tập hợp bằng nhau.

- Hiểu những phép toán giao của nhị tập hợp, hòa hợp của nhì tập hợp, phần bù của một tập con.

- thực hiện đúng các kí hiệu Î, Ï, Ì, É, Æ, AB, CEA.

- hiểu được những kí hiệu ℕ*, ℕ, ℤ, ℚ, ℝ và quan hệ giữa những tập phù hợp đó.

- phát âm đúng những kí hiệu (a; b); ; (a; b>; ; (a; +¥);

Vận dụng:

- triển khai được các phép toán lấy giao của nhì tập hợp, hòa hợp của nhị tập hợp, hiệu của của hai tập hợp, phần bù của một tập con.

- Biết cần sử dụng biểu thứ Ven để màn trình diễn giao của hai tập hợp, vừa lòng của nhì tập hợp.

3

3

1

0

2

2. Bất phương trình với hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

2.1.

Bất phương trình số 1 2 ẩn

Nhận biết:

- Biết quan niệm Bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

- Biết xác định miền nghiệm của một bất phương trình bậc nhất 2 ẩn trên mặt phẳng tọa độ.

Thông hiểu:

- Biết màn biểu diễn miền nghiệm của 1 bất phương trình số 1 2 ẩn xung quanh phẳng tọa độ.

3

3

0

0

2.2.

Hệ bất phương trình số 1 2 ẩn

Nhận biết:

- Biết quan niệm hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn

- Biết xác định miền nghiệm của một hệ bất phương trình hàng đầu 2 ẩn trên mặt phẳng tọa độ.

Thông hiểu:

- Biết tra cứu miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn trên mặt phẳng tọa độ.

- Biết sử dụng miền nghiệm để giải câu hỏi thực tế, tìm kiếm GTLN, GTNN

3

1

1*

0

3

3. Hệ thức lượng vào tam giác

3.1.

Giá trị lượng giác của một góc từ bỏ 0° mang lại 180°

Nhận biết:

- Biết giá tốt trị lượng giác của một góc.

- tìm được các quý giá lượng giác của một góc.

- nỗ lực được mối quan hệ giữa những giá trị lượng giác của 2 góc bù nhau

Thông hiểu:

- Biết sử dụng kỹ năng và kiến thức đã học tập để chứng tỏ 1 đẳng thức lượng giác.

- Tính được giá trị của các biểu thức liên quan.

4

2

0

0

3.2.

Hệ thức lượng cơ phiên bản trong tam giác

Nhận biết: cầm được:

- Định lý côsin

- Định lý sin trong tam giác.

- những công thức tính diện tích s tam giác.

Thông hiểu:

- Tính góc từ cách làm của định lý côsin cùng định lý sin vào tam giác.

- Suy ra được phương pháp tính nửa đường kính đường tròn nội cùng ngoại tiếp, mặt đường cao của tam giác từ bí quyết tính diện tích.

Vận dụng: Giải các bài toán thực tế: tìm độ dài của chiếc cây, của ngọn núi…

Vận dụng cao: Chứng minh các đẳng thức liên quan đến góc, cạnh, trung tuyến của 1 tam giác; thừa nhận dạng tam giác lúc biết 1 đẳng thức gồm liên quan.

4

3

1*

1

Tổng

20

15

2

1

Trắc nghiệm : (7 điểm) 35 câu dựa vào bảng đặc tả.

Tự luận (3 điểm)

Câu 1: bài bác toán những phép toán bên trên tập hợp.

Câu 2: Giải bài toán thực tiễn liên quan đến nội dung kiến thức 2.2 hoặc 3.2

Câu 3: chứng tỏ các đẳng thức liên quan đến góc, cạnh, trung tuyến của 1 tam giác; thừa nhận dạng tam giác lúc biết 1 đẳng thức gồm liên quan.

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi thân kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không phải là mệnh đề?

A. 2 là số nguyên âm;

B. Bạn có thích hợp học môn Toán không?;

C. 13 là số nguyên tố;

D. Số 15 phân chia hết mang đến 2.

Câu 2. Trong các tập thích hợp sau, tập đúng theo nào là bé của tập thích hợp A = 1; 2; 3; 4; 5?

A. A1 = 1; 6;

B. A2 = 0; 1; 3;

C. A3 = 4; 5;

D. A4 = 0.

Câu 3.Cho các tập hòa hợp A = {x ∈ ℝ | – 5 ≤ x A. A ∪ B = <– 5; 1);

B. A ∪ B = <– 5; 3>;

C. A ∪ B = (– 3; 1);

D. A ∪ B = (– 3; 3>.

Câu 4.Nửa phương diện phẳng không trở nên gạch chéo ở hình dưới đó là miền nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?

*

A. X + 2y > 1;

B. 2x + y > 1;

C. 2x + y

D. 2x – y > 1.

Câu 5. Trong những cặp số sau, cặp nào không là nghiệm của hệ bất phương trình:

*

A. (0; 0);

B. (1; 1);

C. (– 1; 1);

D. (– 1; – 1).

Câu 6.Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Sin (180° – α) = – sin α;

B. Cos (180° – α) = – cos α;

C. Tung (180° – α) = rã α;

D. Cot (180° – α) = cot α);

Câu 7. Tam giác ABC có BC = 1, AC = 3,C^=600. Tính độ dài cạnh AB.

A. 13;

B. 462;

C. 342;

D. 7.

Câu 8. mang đến hai mệnh đề P: “x là số chẵn” với Q: “x phân chia hết mang đến 2”.

Phát biểu mệnh đề p kéo theo Q.

A. Hoặc x là số chẵn hoặc x chia hết mang đến 2;

B. Trường hợp x là số chẵn thì x phân tách hết đến 2;

C. Nếu x phân chia hết mang đến 2 thì x là số chẵn;

D. X là số chẵn cùng x chia hết mang đến 2.

Câu 9. Trong các cặp số sau đây: (– 5; 0); (– 2; 1); (– 1; 3); (– 7; 0). Tất cả bao nhiêu cặp số là nghiệm của bất phương trình x – 4y + 5 ≥ 0?

A. 0;

B. 1;

C. 3;

D. 4.

Câu 10. Giá trị của biểu thức phường = sin30°.cos15° + sin150°.cos165° là

A. 0;

B. 1;

C. – 1;

D. 0,5.

Câu 11. Mệnh đề lấp định của mệnh đề P: “∃x, x2 + 2x + 3 là số thiết yếu phương” là:

A. ∀x, x2 + 2x + 3 không là số chủ yếu phương;

B. ∃x, x2 + 2x + 3 là số nguyên tố;

C. ∀x, x2 + 2x + 3 là hợp số;

D. ∃x, x2 + 2x + 3 là số thực.

Câu 12. Bất phương trình nào sau đấy là bất phương trình số 1 hai ẩn ?

A. 2x2 + 1 ≥ y + 2x2;

B. 2x – 6y + 5

C. 4x2

D. 2x3 + 1 ≥ y + 2x2.

Câu 13. Cho tam giác ABC cùng với độ lâu năm 3 cạnh BC, AC, AB thứu tự là a, b, c. Xác định nào tiếp sau đây đúng?

A. A2 = b2 + c2 + 2bcsin
A;

B. A2 = b2 + c2 – 2bccos
A;

C. A2 = b2 + c2 – 2acsin
A;

D. A2 = b2 + c2 + 2abcos
A.

Câu 14. Cho tập thích hợp D = x ∈ ℕ* .

Viết lại tập hòa hợp D bên dưới dạng liệt kê các bộ phận của tập hòa hợp đó.

A. D = 0; 1; 2;

B. D = 2; 3;

C. D = 0; 2; 3;

D. D = 1; 2.

Câu 15. Hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong số hệ sau?

*

Câu 16. Cho tam giác ABC cùng với độ nhiều năm 3 cạnh BC, AC, AB thứu tự là a, b, c. S là diện tích và phường là nửa chu vi tam giác. R là nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp và r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác. Công thức nào tiếp sau đây sai?

A. S = abc4R;

B. S = truyền bá ;

C. S = p(p+a)(p+b)(p+c);

D. S = 12bc.sin
A

Câu 17. Cho A^=450, chọn đáp án SAI trong các đáp án dưới đây?

A. Sin A = 32;

B. Cos A = 22;

C. Rã A = 1;

D. Cot A = 1.

Câu 18. Cặp số như thế nào sau đấy là một nghiệm của bất phương trình: 3x + 2(y + 3) > 4(x + 1) – y + 3 ?

A. (–3; 0);

B. (3; 1);

C. (2; 1);

D. (0; 0).

Câu 19. Cho tập thích hợp B gồm các số từ bỏ nhiên bé nhiều hơn 20 và phân tách hết đến 4.

Viết tập hợp trên dưới dạng chỉ ra đặc thù đặc trưng mang lại các phần tử của tập đúng theo đó.

A. B = x ≤ đôi mươi và x ⁝ 4;

B. B = {x ∈ ℤ | x

C. B = x ∈ ℕ ;

D. B = {x ∈ ℕ | x

Câu 20. Cho tam giác ABC biết sin
Bsin
C=3 cùng AB = 22. Tính AC.

A. 22;

B. 23;

C. 26;

D. 25.

Câu 21. Cho tập hòa hợp K = <1 ; 7) (– 3 ; 5). Xác định nào dưới đây đúng ?

A. K = <1; 7);

B. K = (– 3; 7);

C. K = <1; 5);

D. K = <5; 7).

Câu 22. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là phần white color được biểu diễn trong hình mẫu vẽ nào bên dưới dây ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 23. Cho nhì nửa khoảng chừng M = (0; 2>, N = <1; 4). Search E = Cℝ(M ∩ N).

A. E = (0; 4);

B. E = <1; 2>;

C. E = (– ∞; 1) ∪ (2; +∞);

D. E = (– ∞; 0> ∪ <4; +∞).

Câu 24. Cho mệnh đề: “Nếu tứ giác là 1 trong hình thoi thì tứ giác kia nội tiếp được một đường tròn”.

Mệnh đề hòn đảo của mệnh đề trên là:

A. “Tứ giác là 1 hình thoi khi và chỉ khi tứ giác kia nội tiếp được vào một đường tròn”;

B. “Một tứ giác nội tiếp được trong một con đường tròn khi còn chỉ khi tứ giác sẽ là hình thoi”;

C. “Nếu một tứ giác nội tiếp được vào một đường tròn thì tứ giác đó là hình thoi”;

D. “Tứ giác là 1 trong hình thoi kéo theo tứ giác đó nội tiếp được trong một đường tròn”.

Câu 25. Cho tam giác ABC tất cả AB = 4, AC = 8 cùng A^=300. Tính nửa đường kính R của mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC.

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 26. Cho góc α thỏa mãn cos2α=16. Xác định nào sau đấy là đúng?

A. 1 + cot2α = 6;

B. 1 + cot2α = 5;

C. 1 + tan2α = 5;

D. 1 + tan2α = 6.

Câu 27. Cho định lý sau: “Nếu nhì tam giác đều bằng nhau thì hai tam giác kia đồng dạng”.

Phát biểu định lý trên dưới dạng đk cần.

A. Nhì tam giác bằng nhau kéo theo nhị tam giác kia đồng dạng;

B. Nhị tam giác cân nhau là điều kiện cần để hai tam giác kia đồng dạng;

C. Hai tam giác đồng dạng là điều kiện cần nhằm hai tam giác đó bằng nhau;

D. Nhị tam giác bằng nhau tương tự với nhị tam giác đó đồng dạng.

Câu 28. Miền nghiệm của bất phương trình x – 3y + 3 > 0 là:

A. Nửa phương diện phẳng bờ là mặt đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0, không đựng gốc tọa độ O;

B. Nửa phương diện phẳng bờ là con đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0 (không nhắc bờ), không cất gốc tọa độ O;

C. Nửa phương diện phẳng bờ là đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0, cất gốc tọa độ O;

D. Nửa khía cạnh phẳng bờ là đường thẳng Δ: x – 3y + 3 = 0 (không đề cập bờ), đựng gốc tọa độ O.

Câu 29. Cho các mệnh đề bên dưới đây:

(1) 24 là số nguyên tố.

(2) Phương trình x2 – 5x + 9 = 0 có 2 nghiệm thực phân biệt.

Xem thêm: Tổng Hợp 50 Đề Ôn Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Năm 2024 Có Đáp Án (100 Đề)

(3) Phương trình x2 + 1 = 0 gồm 2 nghiệm thực phân biệt.

(4) phần nhiều số nguyên lẻ phần lớn không phân tách hết mang đến 2.

Trong các mệnh đề trên, bao gồm bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 30. Bạn Vân tất cả tối nhiều 120 phút nhằm trồng rau củ trong vườn. Biết gồm hai nhiều loại rau là rau cải cùng rau muống, một cây rau cải trồng mất 5 phút, một cây rau muống trồng mất 7 phút. điện thoại tư vấn số cây rau củ cải các bạn Vân trồng được là x cây, số cây rau muống chúng ta Vân trồng được là y cây. Những bất phương trình mô tả điều kiện của việc là:

A. 7x + 5y ≥ 120; x > 0; y > 0;

B. 5x + 7y ≤ 120; x ≥ 0; y ≥ 0;

C. 7x + 5y > 120; x > 0; y > 0;

D. 7x + 5y 0.

Câu 31. Cho tam giác ABC. Xét lốt của biểu thức phường = cos A2. Sin B?

A. P. > 0;

B. P.

C. P = 0;

D. Một kết quả khác.

Câu 32. Để xác định chiều cao của một tòa tháp cơ mà không phải lên đỉnh của tòa nhà fan ta có tác dụng như sau: đặt giác kế thẳng đứng phương pháp chân tháp một khoảng chừng AB = 55 m, độ cao của giác kế là OA = 2 m.

Quay thanh giác kế thế nào cho khi ngắm theo thanh ta nhìn thấy đỉnh C của tháp. Đọc trên giác kế số đo góc COD^=600.

*

Chiều cao của ngọn túa gần nhất với giá trị làm sao sau đây?

A. 87 m;

B. 90 m;

C. 97 m;

D. 100 m.

Câu 33. Cho góc α với 0° tanα=-22.

A. 13;

B. 223;

C. 13;

D. 23.

Câu 34. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
chứa điểm nào trong số điểm dưới đây ?

A. (1; 15);

B. (7; 8);

C. (9; 11);

D. (1; 2).

Câu 35. Cho tam giác ABC có AB = 5 , A^=300, B^=750. Tính diện tích s tam giác ABC.

A. 52;

B. 4;

C. 254;

D. 5.

II. Trường đoản cú luận (3 điểm)

Câu 1. Cho nhị tập hòa hợp A = (0; 3), B = (2; 4). Xác minh các tập thích hợp A ∪ B, A ∩ B, A B cùng CℝA.

Câu 2. Một phân xưởng có hai máy quánh chủng loại 1 và các loại 2 cấp dưỡng hai loại sản phẩm kí hiệu là A và B. Một tấn thành phầm loại A lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại B lãi 1,6 triệu đồng. ước ao sản xuất một tấn thành phầm loại A đề xuất dùng máy loại một trong những 3 giờ và máy nhiều loại 2 trong 1 giờ. Mong sản xuất một tấn thành phầm loại B đề nghị dùng thiết bị loại một trong 1 giờ và máy các loại 2 trong một giờ. Máy một số loại 1 làm cho việc không thực sự 6 giờ một ngày, máy một số loại 2 có tác dụng việc không thực sự 4 tiếng 1 ngày. Hỏi đề nghị sản xuất bao nhiêu tấn thành phầm loại A và nhiều loại B để số tiền lãi cơ mà phân xưởng này có thể thu được vào một ngày là bự nhất?

Câu 3. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng:

sin A = sin B . Cos C + sin C . Cos B.

-----HẾT----

Sở giáo dục đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi thân kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong các câu sau, bao gồm bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) 6x + 1 > 3.

b) Phương trình x2 + 3x – 1 = 0 gồm nghiệm.

c) ∀x ∈ ℝ, 5x > 1.

d) Năm 2018 là năm nhuận.

e) từ bây giờ thời tiết đẹp quá!

A. 4;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Câu 2. Cho nhì tập vừa lòng A = (1; 4> và B = (2; 5>. Xác minh tập phù hợp A ∩ B.

A. (1; 2);

B. (2; 4);

C. (2; 4>;

D. <2; 4).

Câu 3. Tìm mệnh đề bao phủ định của mệnh đề sau: “Mọi nhỏ voi đều lừng chừng bay”.

A. Bé voi nào thì cũng biết bay;

B. Chỉ gồm một bé voi biết bay;

C. Chỉ tất cả một nhỏ voi lần khần bay;

D.Có ít nhất một nhỏ voi biết bay.

Câu 4. trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức làm sao đúng?

A. Sin150o=-32;

B. Cos150o=32;

C. Tan1500=-13;

D. Cot1500=3.

Câu 5. Bất phương trình làm sao sau đây là bất phương trình số 1 hai ẩn?

A. 2x2 + 3y > 0;

B. X2 + y2

C. X + y2 ≥ 0;

D. X + y ≥ 0.

Câu 6. cho tam giác ABC cóa2 + b2 – c2 > 0. Lúc đó:

A. Góc C > 90°;

B. Góc C

C. Góc C = 90°;

D. Ko thể tóm lại được gì về góc C.

Câu 7. mang đến hệ bất phương trình:

*

Trong các điểm sau, điểm làm sao thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A. M(0; 1);

B. N(– 1; 1);

C. P(1; 3);

D. Q(– 1; 0).

Câu 8. Tập đúng theo A = <0; 2> là tập con của tập phù hợp nào dưới đây?

A. (0; 3);

B. (– 2; 1);

C. (– 1; 2>;

D. (– 1; 1).

Câu 9. trong những cặp số sau đây, cặp nào không thuộc nghiệm của bất phương trình: x – 4y + 5 > 0.

A. (– 5; 0);

B. (– 2; 1);

C. (0; 0);

D. (1; – 3).

Câu 10. Cho △ABC cùng với a = 17,4; B^= 44°33"; C^= 64°. Cạnh b bởi bao nhiêu ?

A. 16,5;

B. 12,9;

C. 15,6;

D. 22,1.

Câu 11. Cho góc α tù. Điều xác minh nào sau đấy là đúng?

A. Sin α

B. Cos α > 0;

C. Rã α > 0;

D. Cot α

Câu 12. Miền nghiệm của bất phương trình x + y ≤ 2 là phần đánh đậm trong hình mẫu vẽ của mẫu vẽ nào, trong số hình vẽ sau?

A.

*
;

B.

*
;

C.

*
;

D.

*
.

Câu13. cho tập hợp E = ≤ 2. Tập vừa lòng E được viết bên dưới dạng liệt kê các bộ phận là

A. E = – 2; – 1; 1; 2;

B. E = – 1; 0; 1;

C. E = 0; 1; 2;

D. E = – 2; – 1; 0; 1; 2.

Câu 14. Trong những câu sau, câu như thế nào là mệnh đề đựng biến?

A. 18 là số chính phương;

B. Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau;

C. (x2 + x) ⁝ 5, x ∈ ℕ;

D. 9 là số nguyên tố.

Câu 15. Cho tập đúng theo A = <– 5; 3). Tập CℝA là

A. -∞;-5;

B. 5;+∞ ;

C. <3;+∞);

D. -∞,-5)∪<3;+∞.

Câu 16. đến DABC vuông trên A, góc B bằng 30°. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Cos
B=13;

B. Sin
C=32;

C. Cos
C=12;

D. Sin
B=12.

Câu 17. Tam giác ABC gồm a = 8, c = 3, B^= 60°. Độ dài cạnh b bởi bao nhiêu ?

A. 49;

B. 97;

C. 7;

D. 61.

Câu 18. Điểm M(0; – 3) nằm trong miền nghiệm của hệ bất phương trình làm sao sau đây?

*

Câu19. đến phương trình ax + b = 0. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Trường hợp phương trình tất cả nghiệm thì a ≠ 0;

B. Giả dụ phương trình tất cả nghiệm thì b ≠ 0;

C. Nếu phương trình vô nghiệm thì a = 0;

D. Nếu phương trình vô nghiệm thì b = 0.

Câu 20. Cho tập A=(-∞;-3>;B=(2;+∞);C=(0;4) . Khi đó (A∪B)∩C là

A.x∈R|2≤x≤4 ;

B. X∈R|2x≤4;

C. X∈R|2x4;

D. X∈R|2≤x4.

Câu 21. Một tam giác có ba cạnh là 13, 14, 15. Diện tích tam giác bằng bao nhiêu ?

A. 84;

B. 84;

C. 42;

D. 168.

Câu 22. Trong các khẳng định sau, xác định nào sai?

A. Cos 60° = sin 30°;

B. Cos 60° = sin 120°;

C. Cos 30° = sin 120°;

D. Sin 60° = – cos 120°.

Câu 23. Cặp số (2; 3) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?

A. 2x – 3y – 1 > 0;

B. X – y

C. 4x > 3y;

D. X – 3y + 7

Câu 24. kiếm tìm mệnh đề sai.

A. Hình thang ABCD nội tiếp con đường tròn (O) ⇔ ABCD là hình thang cân;

B. 63 phân chia hết đến 7 ⇒ Hình bình hành bao gồm hai đường chéo vuông góc;

C. Tam giác ABC vuông tại C ⇔ AB2 = AC2 + BC2;

D. 10 phân chia hết cho 5 ⇒ hình vuông vắn có nhị đường chéo cánh bằng nhau và vuông góc nhau.

Câu 25. Trong các tập đúng theo sau, tập hợp nào là tập vừa lòng rỗng?

A. X∈R|x2-4x+3=0;

B. X∈R|6x2-7x+1=0;

C. X∈R|x2-4x+2=0;

D. X∈Z|x1.

Câu 26.Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảosai?

A. Tam giác ABC cân thì tam giác có hai cạnh bởi nhau;

B. Số thực a phân tách hết mang lại 6 thì a phân tách hết mang đến 2 với 3;

C. Tứ giác ABCD là hình bình hành thì AB tuy vậy song cùng với CD;

D. Tứ giác
ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác có tía góc vuông.

Câu 27. Cho biết cos=-23. Tính quý giá của biểu thức E=cotα+3tanα2cotα+tanα?

A. -1913;

B. 1913;

C. 2513;

D. -2513.

Câu 28. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là phần ko tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 29. Tam giác với cha cạnh là 5; 12; 13 có nửa đường kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bởi bao nhiêu ?

A. 2;

B. 22;

C. 23;

D. 3.

Câu 30.Cho bất phương trình 2x + 3y – 6 ≤ 0 (1). Chọn xác minh đúng trong các xác định sau:

A. Bất phương trình (1) chỉ tất cả một nghiệm duy nhất;

B. Bất phương trình (1) vô nghiệm;

C. Bất phương trình (1) luôn có rất nhiều nghiệm;

D. Bất phương trình (1) gồm tập nghiệm là ℝ.

Câu 31. Trong những hệ thức sau hệ thức như thế nào đúng?

A. Sin2α+cos2α=1;

B. Sin2α+cos2α2=1;

C. Sinα2+cosα2=1;

D. Sin22α+cos22α=1.

Câu 32. Miền nghiệm của bất phương trình: 3(x – 1) + 4(y – 2)

A. (0; 0);

B. (– 4; 2);

C. (– 2; 2);

D. (– 5; 3).

Câu 33. Tam giác ABC gồm a = 6; b = 42; c = 2. M là vấn đề trên cạnh BC làm sao cho BM = 3. Độ nhiều năm đoạn AM bằng bao nhiêu ?

A. 9;

B. 9;

C. 3;

D. 12108.

Câu 34. Giá trị nhỏ dại nhất Fmin của biểu thức F(x; y) = y – x bên trên miền xác minh bởi hệ

*

A. Fmin = 1;

B. Fmin = 2;

C. Fmin = 3;

D. Fmin = 4.

Câu 35. Hai mẫu tàu thuỷ cùng khởi nguồn từ vị trí A, đi liền mạch theo nhì hướng sinh sản với nhau một góc 60°. Tàu đầu tiên chạy với vận tốc 30 km/h, tàu vật dụng hai chạy với vận tốc 40 km/h. Hỏi sau 2 tiếng đồng hồ hai tàu bí quyết nhau từng nào km?

A. 13;

B. 1513;

C. 1013;

D. 15.

II. Từ luận (3 điểm)

Câu 1. Cho A = <– 3; 5) ∩ <0; 6), B = (– ∞; 3> ∪ (2; 8>.

a) xác định A, B.

b) có bao nhiêu số nguyên dương n thỏa mãn “n trực thuộc tập B và n ko thuộc tập A”.

Câu 2. Một xí nghiệp sản xuất, thực hiện ba nhiều loại máy đặc chủng để sản xuất sản phẩm A và thành phầm B vào một chu trình sản xuất. Để chế tạo một tấn sản phẩm A lãi 4 triệu đ người ta áp dụng máy I trong một giờ, trang bị II trong 2 tiếng đồng hồ và thứ III trong 3 giờ. Để sản xuất ra một tấn sản phẩm B lãi được 3 triệu vnd người ta áp dụng máy I trong 6 giờ, thiết bị II trong 3h và lắp thêm III vào 2 giờ. Biết rằng máy I chỉ vận động không thừa 36 giờ, trang bị hai hoạt động không vượt 23 giờ với máy III chuyển động không vượt 27 giờ. Hãy lập kế hoạch tiếp tế cho xí nghiệp để tiền lãi được nhiều nhất.

Câu 3. Cho a2, b2, c2 là độ dài những cạnh của một tam giác như thế nào đó với a, b, c là độ dài các cạnh của tam giác ABC. Khi đó, tam giác ABC là tam giác gì?

-----HẾT------

Sở giáo dục và Đào tạo ra ...

Đề thi giữa kì 1 - liên kết tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong những câu sau, câu nào chưa phải mệnh đề?

A.8 là số bao gồm phương;

B.2 là số chẵn;

C.Buồn ngủ quá!

D. Hình thoi có hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau.

Câu 2. Tam giác ABC có bán kính đường tròn nước ngoài tiếp bởi R. Tra cứu mệnh đề sai trong số mệnh đề sau?

A. Asin
A=2R;

B. B=a.sin
Bsin
A;

C. C = 2Rsin(A + B);

D. B = Rsin
A

Câu 3. cho tập A = 0; 1. Tập A tất cả bao nhiêu tập con?

A. 3;

B. 6;

C. 4;

D. 2.

Câu 4. Điểm A(– 1; 3) là vấn đề thuộc miền nghiệm của bất phương trình:

A. – 3x + 2y – 4 > 0;

B. X + 3y

C. 3x – y > 0;

D. 2x – y + 4 > 0.

Câu 5. Với quý giá nào của x mệnh đề chứa biến P(x): 2x2 – 1

A. 1;

B. 5;

C. 0;

D. 45.

Câu 6. Cho α với β là nhị góc không giống nhau và bù nhau, trong những đẳng thức tiếp sau đây đẳng thức nào sai?

A. Sin α = sin β;

B. Cos α = – cos β;

C. Rã α = – tan β;

D. Cot α = cot β.

Câu 7. Hệ làm sao dưới đó là hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn?

*

Câu 8. Giá trị của sin 60° + cos 30° bằng bao nhiêu?

A. 32 ;

B. 3;

C. 33;

D. 1.

Câu9. đến tập hòa hợp A = <3; 7). Nên lựa chọn đáp án đúng.

A. A = {x ∈ ℝ | 3

B. A = {x ∈ ℝ | 3 ≤ x

C. A = {x ∈ ℝ | 3

D. A = 3 ≤ x ≤ 7.

Câu 10. Phần tô đậm trong mẫu vẽ sau, màn biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?

*

A. 2x – y

B. 2x – y > 3;

C. X – 2y

D. X – 2y > 3.

Câu 11. Cho tam giác ABC hài lòng hệ thức b + c = 2a. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng ?

A. Cos B + cos C = 2cos A;

B. Sin B + sin C = 2sin A;

C. Sin B + sin C = 12sin
A;

D. Sin B + cos C = 2sin A.

Câu 12. Cho A = <0; 5>, B = (– ∞; 2). Màn biểu diễn trên trục số của tập thích hợp Cℝ(A ∩ B) là hình nào?

*

Câu 13. cho 0° cos=-23 . Tính tung α.

A. 54 ;

B. -52 ;

C. 52 ;

D. -52 .

Câu 14. đến hệ bất phương trình

*
. Trong các điểm sau, điểm như thế nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A. O(0; 0);

B. M(1; 0);

C. N(0; – 2);

D. P(0; 2).

Câu 15. Độ dài trung con đường mc ứng cùng với cạnh c của DABC bởi biểu thức nào sau đây

A. B2+a22-24 ;

B. B2+a22+c24;

C. 122b2+a2-c2 ;

D. B2+a2-c24 .

Câu 16. Cho A là tập hợp các hình tứ giác; B là tập hợp những hình bình hành; C là tập hợp những hình thoi; D là tập hợp những hình vuông. Trong các xác minh sau xác minh nào sai?

(I) C ⊂ B ⊂ A;

(II) C ⊂ D ⊂ A;

(III) D ⊂ B ⊂ A.

A. (I);

B. (II);

C. (III);

D. (I) cùng (III).

Câu 17. Tam giác ABC tất cả a = 16,8; B^= 56°13"; C^= 71°. Cạnh c bằng bao nhiêu?

A. 29,9;

B. 14,1;

C. 17,5;

D. 19,9.

Câu 18. Phủ định của mệnh đề "∃x∈R:x20" là

A. ∀x∈R:x2≤0;

B. ∃x∈R:x2≤0;

C. ∀x∈R:x20;

D. ∀x∈R:x2≥0.

Câu 19. Cho biết cot α = 5. Tính cực hiếm của E = 2 cos2 α + 5 sin α cos α + 1?

A. 1026;

B. 10026;

C. 5026;

D. 10126.

Câu 20. Miền nghiệm của bất phương trình – x + 2 + 2(y – 2)

A. (0; 0);

B. (1; 1);

C. (4; 2);

D. (1; – 1).

Câu 21. Mệnh đề nào sau đây sai?

A.ℝ(-∞;3>=3;+∞ ;

B. <-2;4)∪<4;+∞)=<-2;+∞);

C. <1;7>∩7;10=∅;

D. <1;5>;7)=<-1;0.

Câu 22. Miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
là phần ko tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 23. Cho tam giác ABC mãn nguyện : b2 + c2 – a2 = 3bc. Lúc đó :

A. A^= 30°;

B. A^= 45°;

C. A^= 60°;

D. A^= 75°.

Câu24. Viết tập phù hợp A = x bằng cách liệt kê các phần tử:

A. A = 1; 2; 3;

B. A = – 1; 1; 2; 3;

C. A = – 3; 1; 2; 3;

D. A = – 3; – 1; 1; 2; 3.

Câu 25. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. Tam giác ABC là tam giác những ⇔ Tam giác ABC cân;

B. Tam giác ABC là tam giác hầu như ⇔ Tam giác ABC có ba góc bằng nhau;

C. Tam giác ABC là tam giác các ⇔ Tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau;

D. Tam giác ABC là tam giác phần lớn ⇔ Tam giác ABC cân nặng và gồm một góc bởi 60°.

Câu 26. Một tam giác có cha cạnh là 26, 28, 30. Nửa đường kính đường tròn nội tiếp là:

A. 16;

B. 8;

C. 4;

D. 42.

Câu 27. Bất phương trình nào dưới đấy là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 2x2 + y – 3

B. 5x + 3y2

C. 32x + 9y ≤ 42;

D. X2 + xy – 4y

Câu 28. Trong những đẳng thức sau đây, đẳng thức làm sao sai?

A. Sin 0° + cos 0° = 1;

B. Sin 90° + cos 90° = 1;

C. Sin 180° + cos 180° = – 1;

D. Sin 60° + cos 60° = 3+12.

Câu 29. Cho mệnh đề: “Nếu a là số tự nhiên và thoải mái thì a là số hữu tỉ không âm”. Phát biểu mệnh đề hòn đảo và xét tính trắng đen của mệnh đề này.

A. “Nếu a là số hữu tỉ không âm thì a là số trường đoản cú nhiên”, đấy là mệnh đề sai;

B. “Nếu a là số hữu tỉ không âm thì a là số từ nhiên”, đấy là mệnh đề đúng;

C. “Nếu a là số tự nhiên không âm thì a là số hữu tỉ”, đây là mệnh đề sai;

D. “Nếu a là số hữu tỉ thì a là số thoải mái và tự nhiên không âm”, đấy là mệnh đề đúng.

Câu 30. Cho hai góc nhọn α cùng β (α

A. Cos α

B. Sin α

C. Tan α + tan β > 0;

D. Cot α > cot β;

Câu 31. giá trị lớn số 1 Fmax của biểu thức F(x; y) = x + 2y bên trên miền xác minh bởi hệ

*

A. Fmax = 6;

B. Fmax = 8;

C. Fmax = 10;

D. Fmax = 12.

Câu 32. Khoảng biện pháp từ A mang lại B cấp thiết đo thẳng được vì phải qua một đầm lầy. Bạn ta xác minh được một điểm C cơ mà từ đó rất có thể nhìn được A với B bên dưới một góc 78°24". Biết CA = 250 m, CB = 120 m. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu ?

A. 266 m;

B. 255 m;

C. 166 m;

D. 298 m.

Câu 33. Cho bất phương trình x + y

A. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d: x + y = 5 chứa gốc tọa độ;

B. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa khía cạnh phẳng bờ d: x + y = 5 không chứa gốc tọa độ;

C. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d: x + y = – 5 cất gốc tọa độ;

D. Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d: x + y = – 5 không chứa gốc tọa độ.

Câu 34. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Với mọi số thực x, nếu như x 2 > 9;

B. Với tất cả số thực x, nếu x2

C. Với đa số số thực x, ví như x 2

D. Với mọi số thực x, nếu như x2 > 9 thì x > – 3.

Câu 35. Điểm nào tiếp sau đây không nằm trong miền nghiệm của bất phương trình 2x – 3y > 15?

A. (1; – 5);

B. (2; – 5);

C. (3; – 3);

D. (10; 1).

II. Từ luận (3 điểm)

Câu 1. Cho 2 tập đúng theo A = (– 1; 4), B = (m – 1; 2m + 1>.

a) khi m = 2, hãy tra cứu A ∪ B, A ∩ B.

b) Tìm toàn bộ các cực hiếm thực của thông số m nhằm B ⊂ A.

Câu 2. Để đo chiều cao của tháp gồm đỉnh A, chân tháp là B, người ta đứng bên dưới mặt khu đất quan liền kề ở nhì điểm C với D sao cho B, C, D thẳng hàng (như hình vẽ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *