Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bài viết trình bày triết lý cần núm và phía dẫn cách thức giải một vài dạng toán điển hình liên quan mang lại đường Elip trong công tác Hình học 10 chương 3.

Bạn đang xem: Toán 10 elip

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Định nghĩaCho hai điểm thắt chặt và cố định $F_1$ cùng $F_2$ với $F_1F_2 = 2c$ $(c > 0).$Đường elip (còn hotline là elip) là tập hợp những điểm $M$ làm sao cho $MF_1 + MF_2 = 2a$ trong kia $a$ là một trong những không đổi to hơn $c.$Hai điểm $F_1$ cùng $F_2$ gọi là những tiêu điểm của elip.Khoảng biện pháp $2c$ thân hai tiêu điểm hotline là tiêu cự của elip.Nếu điểm $M$ vị trí elip thì các khoảng cách $MF_1$ cùng $MF_2$ call là những bán kính qua tiêu điểm của điểm $M.$Trung điểm $I$ của đoạn trực tiếp $F_1F_2$ gọi là trọng điểm của elip.

2. Phương trình chính tắc của đường elipXét elip gồm những điểm $M$ làm sao cho $MF_1 + MF_2 = 2a$ trong các số đó $F_1F_2 = 2c.$Ta lựa chọn hệ trục toạ độ sao để cho các tiêu điểm bao gồm toạ độ $F_1 = ( – c;0)$, $F_2 = (c;0).$ lúc đó elip tất cả phương trình là: $fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ với $b^2 = a^2 – c^2$ $(1).$Phương trình $(1)$ call là phương trình chính tắc của elip.

*

Chú ý:1) vào phương trình thiết yếu tắc: $a > b > 0$, tiêu điểm trực thuộc trục hoành.2) Công thức bán kính qua tiêu điểm:$MF_1 = a + fraccxa = a + ex$ cùng $MF_2 = a – fraccxa = a – ex.$(không vuông góc với trục tung, nhưng bán kính qua tiêu điểm biểu diễn được sang một biến duy nhất là $x$).3) cũng là elip trên, nhưng nếu chọn hệ trục toạ độ làm thế nào để cho các tiêu điểm tất cả toạ độ $F_1 = (0; – c)$ cùng $F_2 = (0;c)$, khi ấy elip bao gồm phương trình là:$fracx^2b^2 + fracy^2a^2 = 1$ với $b^2 = a^2 – c^2$ $(2).$

*

Trong trường đúng theo này tiêu điểm nằm trong trục tung và phương trình $(2)$ ko được hotline là phương trình chủ yếu tắc của elip.

3. Bề ngoài của elipa) Tính đối xứngXét các phương trình $(1)$ và $(2).$ Đó là các phương trình chẵn đối với $x$ cùng $y$ buộc phải elip gồm trục đối xứng là những đường thẳng $Ox$ cùng $Oy$, vì vậy nó nhận gốc toạ độ $O$ làm vai trung phong đối xứng.b) Hình chữ nhật cơ sởXét elip gồm phương trình chủ yếu tắc $(1).$Rõ ràng elip giảm trục $Ox$ tại hai điểm $A_1( – a;0)$ cùng $A_2(a;0)$, cắt trục $Oy$ tại nhì điểm $B_1(0; – b)$ cùng $B_2(0;b).$ tứ điểm ấy được call là tư đỉnh của elip. Đoạn thẳng $A_1A_2$ call là trục lớn, đoạn thẳng $B_1B_2$ gọi là trục bé xíu của elip.Rõ ràng $A_1A_2 = 2a$, $B_1B_2 = 2c.$Vẽ những đường thẳng $y = pm a$, $y = pm b.$ Bốn con đường thẳng đó tạo nên thành một hình chữ nhật $PQRS.$ Ta điện thoại tư vấn đó là hình chữ nhật cửa hàng của elip.

*

Chú ý:Từ $fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ $ Rightarrow left fracx^2a^2 le 1 m:và:fracy^2b^2 le 1 ight$ $ Rightarrow left{ eginarray*20l – a le x le a\ – b le x le bendarray ight..$Bởi vậy rất nhiều điểm của elip đều thuộc miền chữ nhật cơ sở của nó.Tiêu điểm của elip nằm trong trục lớn.c) vai trung phong sai của elipTỉ số thân tiêu cự cùng độ nhiều năm trục to gọi là tâm sai của elip và cam kết hiệu là $e.$ Vậy $e = fracca.$Rõ ràng $0 + nếu như $e$ càng bé nhỏ (càng ngay gần tới $0$) thì $b$ càng ngay gần $a$, hình chữ nhật cửa hàng càng ngay gần với hình vuông, vì thế hình elip càng “béo (càng ngay sát với hình tròn).+ nếu như $e$ càng phệ (càng ngay gần tới $1$) thì $b$ càng sát tới $0$, hình chữ nhật đại lý càng “dẹt”, cho nên vì thế hình elip càng “gầy” (càng “dẹt”).

*

4. Đường chuẩn chỉnh của elip 1. Định nghĩaCho elip có phương trình thiết yếu tắc:$fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1.$Các đường thẳng $left( Delta _1 ight):x = – fracae$, $left( Delta _2 ight):x = fracae$ được điện thoại tư vấn là các đường chuẩn của elip.$left( Delta _1 ight)$ hotline là đường chuẩn chỉnh ứng cùng với tiêu điểm $F_1.$$left( Delta _2 ight)$ điện thoại tư vấn là đường chuẩn ứng với tiêu điểm $F_2.$

*

2. Định lýTỉ số giữa khoảng cách từ một điểm bất kì trên elip mang lại một tiêu điểm và đường chuẩn tương ứng bởi tâm không nên của elip.$fracMF_idleft( M,left( Delta _i ight) ight) = e$ $(i = 1;2).$Để ý $fracae = fraca^2c > fraca^2a = a$ tức là $fracae > a$ và $ – fracae II. CÁC BÀI TOÁN VÀ THÍ DỤBài toán 1. Khẳng định các yếu tố của elip.Thí dụ 1: cho các đường cong: $left( E_1 ight):x^2 + 25y^2 = 25$, $left( E_2 ight):49x^2 + 64y^2 = 1$, $left( E_3 ight):9x^2 + 4y^2 = 1.$ Đặt tên cho các đường cong nói trên. Nếu như là elip hãy xác định trục lớn, trục bé nhỏ và toạ độ tiêu điểm của nó.

+ Xét đường cong $left( E_1 ight):x^2 + 25y^2 = 25$ $(1).$Ta bao gồm $(1) Leftrightarrow fracx^225 + y^2 = 1.$ Đó là phương trình bao gồm dạng $fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ với $a = 5$, $b = 1$ $ Rightarrow $ $left( E_1 ight)$ là đường elip.Trục lớn: $2a = 10$, trục bé: $2b = 2.$Tiêu điểm $c = sqrt a^2 – b^2 $ $ = sqrt 25 – 1 = 2sqrt 6 .$Suy ra nhị tiêu điểm là $F_1( – 2sqrt 6 ;0)$, $F_2(2sqrt 6 ;0).$+ Xét đường cong $left( E_2 ight):49x^2 + 64y^2 = 1$ $(2).$Ta tất cả $(2) Leftrightarrow fracx^2frac149 + fracy^2frac164 = 1.$ Đó là phương trình có dạng $fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ với $a = frac17$, $b = frac18$ $ Rightarrow left( E_2 ight)$ là đường elip.Trục lớn: $2a = frac27$, trục bé: $2b = frac14.$Tiêu điểm $c = sqrt a^2 – b^2 $ $ = sqrt frac149 – frac164 $ $ = sqrt frac1549.64 = fracsqrt 15 56.$Suy ra nhị tiêu điểm là $F_1left( – fracsqrt 15 56;0 ight)$, $F_2left( fracsqrt 15 56;0 ight).$+ Xét đường cong $left( E_3 ight):9x^2 + 4y^2 = 1$ $(3).$Ta gồm $(3) Leftrightarrow fracx^2frac19 + fracy^2frac14 = 1.$ Đó là phương trình tất cả dạng $fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ cùng với $a = frac13$, $b = frac12$, $0 Trục bé nhỏ $2a = frac23$, trục lớn: $2b = 1.$Tiêu điểm $c = sqrt b^2 – a^2 $ $ = sqrt frac14 – frac19 = fracsqrt 5 6.$Suy ra nhị tiêu điểm là $F_1left( 0; – fracsqrt 5 6 ight)$, $F_2left( 0;fracsqrt 5 6 ight).$

Thí dụ 2: cho những đường cong $left( E_1 ight):4x^2 + 9y^2 = 36$, $left( E_2 ight):(2 – sqrt 3 )x^2 + y^2 = 2 + sqrt 3 .$ Đặt tên cho các đường cong nói trên. Tìm trọng tâm sai cùng viết phương trình những đường chuẩn chỉnh nếu nó là elip.

+ Xét con đường cong $left( E_1 ight):4x^2 + 9y^2 = 36$ $(1).$Chia nhị vế mang lại $36$ ta gồm $(1) Leftrightarrow fracx^29 + fracy^24 = 1.$ Đó là phương trình có dạng $fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ cùng với $a = 3$, $b = 2$ $ Rightarrow left( E_1 ight)$ là mặt đường elip.Do $a > b$ $ Rightarrow c = sqrt a^2 – b^2 $ $ = sqrt 9 – 4 = sqrt 5 .$ trung tâm sai: $e = fracca = fracsqrt 5 3.$Phương trình những đường chuẩn là: $x = pm fracae$ $ = pm fraca^2c = pm frac9sqrt 5 $ $ Leftrightarrow x = pm frac9sqrt 5 .$+ Xét mặt đường cong $left( E_2 ight):(2 – sqrt 3 )x^2 + y^2 = 2 + sqrt 3 $ $(2).$Nhân nhì vế cùng với $2 + sqrt 3 $ ta có: $(1) Leftrightarrow x^2 + (2 + sqrt 3 )y^2 = 1$ $ Leftrightarrow x^2 + fracy^22 – sqrt 3 = 1.$Đó là phương trình có dạng $fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ với $a = 1$, $b = 2 – sqrt 3 $ $ Rightarrow left( E_2 ight)$ là đường elip.Do $a > b$ $ Rightarrow c = sqrt a^2 – b^2 $ $ = sqrt 1^2 – (2 – sqrt 3 )^2 $ $ = sqrt 4sqrt 3 – 6 .$Tâm sai: $e = fracca$ $ = frac4sqrt 3 – 61$ $ = 4sqrt 3 – 6.$Phương trình đường chuẩn là $x = pm fracae$ $ = frac14sqrt 3 – 6$ $ = frac2 + sqrt 3 6.$

Thí dụ 3: mang lại điểm $Mleft( 2;frac2sqrt 5 5 ight)$ với elip $(E):fracx^25 + fracy^24 = 1$ $(1).$a) Tính các bán kính qua các tiêu điểm của elip kẻ tự $M.$b) Một mặt đường thẳng tuy nhiên song với $Oy$ trải qua tiêu điểm của elip cắt elip tại nhì điểm $A$ cùng $B$, tính độ nhiều năm đoạn thẳng $AB.$

a) Tính các bán kính qua những tiêu điểm.Phương trình $(1)$ tất cả dạng $fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ cùng với $left{ eginarray*20la = sqrt 5 \b = 2endarray ight.$ $ Rightarrow c = sqrt a^2 – b^2 .$$ Rightarrow sqrt 5 – 4 = 1$, $e = fracca = frac1sqrt 5 .$Thay toạ độ điểm $M$ vào phương trình $(1)$ ta có $frac2^25 + frac2^24.5 = 1$ là đẳng thức đúng.Suy ra $M$ là 1 điểm nằm trên elip $(E).$Áp dụng công thức nửa đường kính qua tiêu điểm ta có:$MF_1 = a + fraccax_M$ $ = sqrt 5 + sqrt 5 .frac2sqrt 5 5$ $ = sqrt 5 + 2.$$MF_2 = a – ex_M$ $ = sqrt 5 – sqrt 5 .frac2sqrt 5 5 = sqrt 5 – 2.$Tóm lại: $MF_1 = sqrt 5 + 2$ với $MF_2 = sqrt 5 – 2.$b) Tính độ dài đoạn trực tiếp $AB.$Giả sử $AB//Oy$ là dây cung qua $F_1( – 1;0)$ của elip.Rõ ràng $x_A = x_B = – 1.$Ta gồm $AB = 2AF_1$ $ = 2left< sqrt 5 – sqrt 5 .( – 1) ight>$ $ = 4sqrt 5 .$Vậy $AB = 4sqrt 5 .$

Thí dụ 4: kiếm tìm trên elip $(E):fracx^25 + fracy^21 = 1$ những điểm $M$ trong mỗi trường thích hợp sau:a) chú ý hai tiêu điểm của chính nó dưới một góc vuông.b) $2MF_1 = MF_2$ trong số ấy $F_1$, $F_2$ là những tiêu điểm của elip.

Phương trình của $(E)$ gồm dạng $fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ cùng với $left{ eginarray*20la = sqrt 5 \b = 1endarray ight.$ $ Rightarrow c = sqrt a^2 – b^2 $ $ = sqrt 5 – 1 = 2$, $e = fracca = frac2sqrt 5 .$Gọi $Mleft( x_0;y_0 ight)$ là một điểm bên trên elip $(E).$Ta tất cả $MF_1 = a + ex_0$, $MF_2 = a – ex_0.$

*

a) Điểm $M$ nhìn những tiêu điểm của elip dưới một góc vuông $ Leftrightarrow MF_1 ot MF_2$ $ Leftrightarrow MF_1^2 + MF_2^2 = left( F_1F_2 ight)^2.$$ Leftrightarrow left( a + ex_0 ight)^2 + left( a – ex_0 ight)^2 = (2c)^2$ $ Leftrightarrow a^2 + left( ex_0 ight)^2 = 2c^2.$$ Leftrightarrow 5 + left( frac2x_0sqrt 5 ight)^2 = 2.2^2$ $ Leftrightarrow x_0^2 = frac154$ $ Leftrightarrow x_0 = pm fracsqrt 15 2.$Thay vào phương trình của $(E)$ tất cả $frac155.4 + y_0^2 = 1$ $ Leftrightarrow y_0^2 = frac34$ $ Leftrightarrow y_0 = pm fracsqrt 3 2.$Vậy bên trên $(E)$ bao gồm bốn điểm $M$ cùng chú ý hai tiêu điểm của nó dưới một góc vuông là:$M_1left( fracsqrt 15 2;fracsqrt 3 2 ight)$, $M_2left( fracsqrt 15 2; – fracsqrt 3 2 ight)$, $M_3left( – fracsqrt 15 2;fracsqrt 3 2 ight)$, $M_4left( – fracsqrt 15 2; – fracsqrt 3 2 ight).$b) $2MF_1 = MF_2$ $ Leftrightarrow 2left( a + ex_0 ight) = a – ex_0$ $ Leftrightarrow 3ex_0 = – a.$$ Leftrightarrow x_0 = – fraca3e = – fraca^23c = – frac56.$Thay vào phương trình của $(E)$ bao gồm $frac5^25.36 + y_0^2 = 1.$$ Leftrightarrow y_0^2 = frac3136$ $ Leftrightarrow y_0 = pm fracsqrt 31 6.$Vậy trên $(E)$ gồm hai điểm $M$ tán đồng $2MF_1 = MF_2$ là: $M_1left( – frac56; – fracsqrt 31 6 ight)$ cùng $M_2left( – frac56;fracsqrt 31 6 ight).$

Thí dụ 5: Tìm trung ương sai của elip trong mỗi trường đúng theo sau đây:a) mỗi tiêu điểm nhìn trục nhỏ dưới một góc $alpha .$b) khoảng cách giữa nhị đỉnh trên nhị trục bởi $k$ lần tiêu cự $left( k > frac12 ight).$c) khoảng cách giữa nhì đường chuẩn chỉnh bằng $k$ lần tiêu cự.

Xem thêm: Tổng hợp công thức toán lớp 11 kì 2 toán 11 năm 2023, đề cương ôn thi học kì 2 lớp 11 môn toán chi tiết

*

a) Theo trả thiết $ an alpha = fracbc.$$ Rightarrow 1 + an ^2alpha = 1 + fracb^2c^2.$$ Leftrightarrow frac1cos ^2alpha = fracb^2 + c^2c^2.$$ Leftrightarrow frac1cos ^2alpha = fraca^2c^2.$$ Leftrightarrow fracca = cos alpha $ tuyệt $e = cos alpha .$b) trong tam giác $A_2OB_2$ vuông trên $O$ ta có $left( A_2B_2 ight)^2 = OA_2^2 + OB_2^2$ $ = a^2 + b^2.$Theo đưa thiết ta gồm $A_2B_2 = kF_1F_2$ $ Leftrightarrow left( A_2B_2 ight)^2 = (k2c)^2$ $ Leftrightarrow a^2 + b^2 = 4k^2c^2.$$ Leftrightarrow a^2 + left( a^2 – c^2 ight) = 4k^2c^2$ $ Leftrightarrow 2a^2 = left( 4k^2 + 1 ight)c^2.$$ Leftrightarrow fracc^2a^2 = frac24k^2 + 1$ $ Leftrightarrow e = sqrt frac24k^2 + 1 .$c) Phương trình những đường chuẩn là $x = pm fracae$ suy ra khoảng cách giữa chúng là $d = frac2ae.$Theo mang thiết $d = kA_2B_2$ $ Leftrightarrow frac2ae = k2c$ $ Leftrightarrow frac1k = fracca.e$ $ Leftrightarrow e^2 = frac1k$ $ Leftrightarrow e = – frac1sqrt k .$

Bài toán 2. Viết phương trình của elip.Thí dụ 6: Viết phương trình thiết yếu tắc của elip $(E)$ hiểu được $(E)$ có:a) Độ lâu năm trục lớn bằng $6$, tiêu cự bởi $4.$b) Một tiêu điểm $F_1( – 2;0)$ và độ dài trục lớn bởi $10.$c) Một tiêu điểm $F_1( – sqrt 3 ;0)$ cùng điểm $Mleft( 1;fracsqrt 3 2 ight)$ nằm trên $(E).$d) Đi qua nhì điểm $M(1;0)$ với $Nleft( fracsqrt 3 2;1 ight).$e) Tiêu cự bởi $8$, trung tâm sai bằng $frac45$ và tiêu điểm nằm trong trục hoành.

Phương trình chính tắc của elip bao gồm dạng $fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ (với $b^2 = a^2 – c^2$) $(1).$a) Theo giả thiết $left{ eginarray*20l2a = 6\2c = 4endarray ight.$ $ Leftrightarrow left{ eginarray*20la = 3\c = 2endarray ight.$ $ Rightarrow a^2 – c^2 = 5$ xuất xắc $b^2 = 5.$Thay vào $(1)$ có: $fracx^29 + fracy^25 = 1.$Đó là phương trình bao gồm tắc của elip bắt buộc tìm.b) Theo giả thiết $left{ eginarray*20lF_1( – 2;0)\2a = 10endarray ight.$ $ Rightarrow left{ eginarray*20lc = – 2\a = 5endarray ight.$ $ Rightarrow a^2 – c^2 = 25 – 4 = 21$ tuyệt $b^2 = 21.$Thay vào $(1)$ có $fracx^225 + fracy^221 = 1.$Đó là phương trình thiết yếu tắc của elip đề nghị tìm.c) Tiêu điểm $F_1( – sqrt 3 ;0)$ $ Rightarrow left{ eginarray*20lc = sqrt 3 \b^2 = a^2 – c^2endarray ight.$ $ Rightarrow b^2 = a^2 – 3$ $ Leftrightarrow a^2 = b^2 + 3$ $(2).$Điểm $Mleft( 1;fracsqrt 3 2 ight)$ nằm ở $(E) Leftrightarrow frac1a^2 + frac34b^2 = 1$ $(3).$Thay $(2)$ vào $(3)$ ta có: $frac1b^2 + 3 + frac34b^2 = 1$ $ Leftrightarrow 4b^2 + 3left( b^2 + 3 ight) = 4b^2left( b^2 + 3 ight).$$ Leftrightarrow 4left( b^2 ight)^2 + 5b^2 – 9 = 0$ $ Leftrightarrow b^2 = 1.$Thay vào $(2)$ gồm $a^2 = 4.$Với $a^2 = 4$, $b^2 = 1$ cụ vào $(1)$ có: $fracx^24 + fracy^21 = 1.$Đó là phương trình chính tắc của elip buộc phải tìm.d) $M(1;0)$ cùng $Nleft( fracsqrt 3 2;1 ight)$ thuộc elip $ Leftrightarrow left{ eginarray*20lfrac1a^2 + frac0b^2 = 1\frac34a^2 + frac1b^2 = 1endarray ight.$ $ Leftrightarrow left{ eginarray*20la = 1\frac34 + frac1b^2 = 1endarray ight.$ $ Leftrightarrow left{ eginarrayla = 1\b = 2endarray ight.$ $ Rightarrow a e) Theo đưa thiết $left{ eginarray*20l2c = 8\e = frac45endarray ight.$ $ Leftrightarrow left{ eginarray*20lc = 4\fracca = frac45endarray ight.$ $ Leftrightarrow left{ eginarray*20lc = 4\a = 5endarray ight.$ $ Rightarrow left{ eginarray*20la^2 – c^2 = 9\a = 5endarray ight.$ $ Rightarrow left{ eginarray*20lb^2 = 9\a = 5endarray ight..$Thay vào $(1)$ ta có $fracx^225 + fracy^29 = 1.$Đó là phương trình bao gồm tắc của elip bắt buộc tìm.

Bài toán 3. Minh chứng một số tính chất của elip.Thí dụ 7: Trong mặt phẳng cùng với hệ toạ độ Đề các vuông góc, mang lại elip $(E)$ bao gồm phương trình $fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ cùng với $a > b > 0.$1) chứng tỏ với những điểm $M in (E)$ ta đều sở hữu $b le OM le a.$2) hotline $F_1$ là tiêu điểm có toạ độ $( – c;0).$ kiếm tìm điểm $M in (E)$ làm thế nào để cho $MF_1$ ngắn nhất, nhiều năm nhất.3) call $A$ là một trong những giao điểm của đường thẳng $(Delta ):y = kx$ cùng với $(E).$ Tính $OA$ theo $a$, $b$ và $k.$4) call $A$, $B$ là nhị điểm thuộc $(E)$ làm thế nào cho $OA ot OB.$ triệu chứng minh: $frac1OA^2 + frac1OB^2$ có mức giá trị không đổi.5) gọi $(D)$ là đường thẳng $AB$ nói ngơi nghỉ câu 4, $H$ là hình chiếu của $O$ trên $(D).$ chứng minh $(D)$ luôn luôn tiếp xúc cùng với một đường tròn vắt định.6) điện thoại tư vấn $A’$, $B’$ theo sản phẩm công nghệ tự là vấn đề đối xứng qua $O$ theo lần lượt của $A$, $B.$ kiếm tìm tứ giác $ABB’A’$ có diện tích s lớn nhất, nhỏ dại nhất.

1) với mọi điểm $M(x;y)$ ta gồm $OM^2 = x^2 + y^2.$Do $a > b Rightarrow fract^2a^2 le fract^2b^2.$$M in (E) Leftrightarrow fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1.$Ta có: $fracOM^2a^2 = fracx^2a^2 + fracy^2a^2.$Suy ra $fracOM^2a^2 le fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ $ Leftrightarrow OM le a.$Tương từ $fracOM^2b^2 = fracx^2b^2 + fracy^2b^2$ $ ge fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ $ Leftrightarrow OM ge b.$2) Theo công thức nửa đường kính qua tiêu điểm ta tất cả $MF_1 = a + ex.$Mặt khác $M in (E)$ $ Rightarrow – a le x le a$ $ Rightarrow a + e( – a) le MF_1 le a + ea.$$ Leftrightarrow a – c le MF_1 le a + c.$Vậy:+ giá trị bé nhỏ nhất của $MF_1$ là $MF_1 = a – c$ đạt được khi $M equiv A_1( – c;0).$+ giá trị lớn số 1 của $MF_1$ là $MF_1 = a + c$ đã đạt được khi $M equiv A_2(c;0).$3) Toạ độ $A$ là nghiệm của hệ $left{ eginarray*20lfracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1::(1)\y = kx::(2)endarray ight..$Thay $(2)$ vào $(1)$ ta có: $x^2left( frac1a^2 + frack^2b^2 ight) = 1$ $ Leftrightarrow x^2 = fraca^2b^2b^2 + k^2a^2$ $(3).$Từ $(2)$ suy ra $x^2 + y^2 = left( 1 + k^2 ight)x^2$ $mathop Leftrightarrow limits^(3) x^2 + y^2 = fraca^2b^2left( 1 + k^2 ight)b^2 + k^2a^2$ $(4).$Hay $OA = fracabsqrt 1 + k^2 sqrt b^2 + k^2a^2 $ $(5).$4) từ bỏ $(5)$ suy ra $frac1OA^2 = fracb^2 + k^2a^2a^2b^2left( 1 + k^2 ight)$ $(6).$$OB ot OA Leftrightarrow B$ thuộc con đường thẳng $left( Delta ‘ ight) ot (Delta )$ suy ra phương trình mặt đường thẳng $left( Delta ‘ ight)$ qua $O$, $B$ là $x = ky.$Toạ độ $A$ là nghiệm của hệ $left{ eginarray*20lfracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1\x = kyendarray ight..$Tương từ như so với $A$ ta bao gồm $frac1OB^2 = fraca^2 + k^2b^2a^2b^2left( 1 + k^2 ight)$ $(7).$Từ $(6)$, $(7)$ suy ra:$frac1OA^2 + frac1OB^2$ $ = fracb^2 + k^2a^2a^2b^2left( 1 + k^2 ight) + fraca^2 + k^2b^2a^2b^2left( 1 + k^2 ight)$ $ = fracleft( a^2 + b^2 ight)left( 1 + k^2 ight)a^2b^2left( 1 + k^2 ight)$ $ = fraca^2 + b^2a^2b^2.$Tóm lại $frac1OA^2 + frac1OB^2 = fraca^2 + b^2a^2b^2$ (hằng số).5) vào tam giác $AOB$ vuông tại $O$, $OH$ là con đường cao ta có: $frac1OH^2 = frac1OA^2 + frac1OB^2.$$ Rightarrow frac1OH^2 = fraca^2 + b^2a^2b^2$ $ Leftrightarrow OH = fracabsqrt a^2 + b^2 $ (hằng số).Suy ra ngoài đường thẳng $(D)$ luôn luôn tiếp xúc với đường tròn trọng điểm $O$, nửa đường kính $R = OH = fracabsqrt a^2 + b^2 .$6) cụ thể tứ giác $ABB’A’$ là hình thoi và có diện tích s $S = 2OA.OB.$Diện tích nhỏ tuổi nhất:Áp dụng bất đẳng thức Côsi vào $(8)$ ta có:$fraca^2 + b^2a^2b^2 = frac1OA^2 + frac1OB^2$ $ ge frac2OA.OB = frac4S$ $ Rightarrow S ge frac4a^2b^2a^2 + b^2.$Dấu đẳng thức gồm khi và chỉ khi $frac1OA^2 = frac1OB^2$ $ Leftrightarrow b^2 + ka^2 = a^2 + kb^2.$$ Leftrightarrow left( a^2 – b^2 ight)left( k^2 – 1 ight) = 0$ $ Leftrightarrow k^2 – 1 = 0$ $ Leftrightarrow k = pm 1$ $ Leftrightarrow A$, $B$ theo thứ tự thuộc các đường phân giác $y = pm x$ của góc hòa hợp bởi các trục toạ độ.Vậy giá chỉ trị nhỏ nhất của diện tích tứ giác $ABB’A’$ là $S = frac4a^2b^2a^2 + b^2.$Diện tích béo nhất: tự $(6)$, $(7)$ suy ra $frac1OA.frac1OB$ $ = fracsqrt b^2 + k^2a^2 absqrt 1 + k^2 .fracsqrt a^2 + k^2b^2 absqrt 1 + k^2 $ tốt $frac2S ge fracsqrt left( b^2 + k^2a^2 ight)left( a^2 + k^2b^2 ight) a^2b^2left( 1 + k^2 ight)$ $(9).$Theo bất đẳng thức Bunhiacopski:$sqrt left( b^2 + k^2a^2 ight)left( a^2 + k^2b^2 ight) $ $ ge ba + |k|a.|k|b$ $ = ableft( 1 + k^2 ight).$Suy ra: $frac2S ge fracableft( 1 + k^2 ight)a^2b^2left( 1 + k^2 ight) = frac1ab$ $ Rightarrow S le 2ab.$Dấu đẳng thức có khi và chỉ còn khi $frackb = fracka$ $ Leftrightarrow |k|left( a^2 – b^2 ight) = 0$ $ Leftrightarrow k = 0.$$ Leftrightarrow A$, $B$, $B’$, $A’$ là tứ đỉnh của elip.Vậy giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác $ABB’A’$ là $S = 2ab.$

Bài toán 4. Tập hòa hợp điểm với elip.Thí dụ 8: mang lại đường tròn $(O’)$ nằm trong đường tròn $(O).$ tìm quỹ tích trọng điểm $I$ của các đường tròn tiếp xúc đối với cả hai con đường tròn vẫn cho.

Gọi chào bán kính các đường tròn $(O)$, $(O’)$, $(I)$ lần lượt là $R$, $R’$ cùng $r.$ bởi $(O’)$ phía trong $(O)$ buộc phải $(I)$ tiếp xúc với tất cả hai con đường tròn $(O)$ cùng $(O’)$ $ Leftrightarrow (I)$ tiếp xúc trong cùng với $(O)$ cùng tiếp xúc kế bên với $(O’).$$ Leftrightarrow left{ eginarray*20lIO = R – r\IO’ = R + rendarray ight.$ $ Rightarrow IO + IO’ = R + R’$ $(1).$Trường hợp 1: $O e O’.$

*

Từ $(1)$ suy ra tập hòa hợp $I$ là elip có những tiêu điểm là $O$ cùng $O’$, độ lâu năm trục mập là: $2a = R + R’.$Trường phù hợp 2: $O equiv O’.$

*

Khi kia $(1) Leftrightarrow 2IO = R + R’$ $ Leftrightarrow IO = fracR + R’2$ $ Rightarrow $ Tập hợp tâm $I$ là con đường tròn trung ương $O$, bán kính $fracR + R’2.$Khi kia $(1) Leftrightarrow (I)$ tiếp xúc trong với $(O)$ với tiếp xúc ngoài với $(O’).$$ Rightarrow $ Tập hợp trung khu $I$ là mặt đường tròn chổ chính giữa $O$, nửa đường kính $fracR + R’2.$

Thí dụ 9: Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ vuông góc $Oxy$, cho hai đường tròn đồng trung ương $O$, bán kính lần lượt là $R_1 = a$, $R_2 = b.$ Tia $Ot$ cắt hai tuyến phố tròn theo thứ tự sinh sống $E$, $F.$ Qua $F$ kẻ đường thẳng $(Delta )$ tuy nhiên song cùng với trục $Ox.$ Qua $E$ kẻ con đường thẳng $(Delta ‘)$ song song với trục $Oy.$ điện thoại tư vấn $M$ là giao điểm của $(Delta )$ với $(Delta ‘).$ tìm kiếm quỹ tích $M$ khi $Ot$ quay quanh $O.$

Xét câu hỏi trong hai trường hợp của tia $Ot$ sau đây:Trường thích hợp 1: Tia $Ot$ thuộc nửa mặt phẳng có bờ là trục $Ox$, chứa tia $Oy.$

*

Gọi $K = (Delta ) cap Oy$, $H = left( Delta ‘ ight) cap Ox$, $left( x_0;y_0 ight)$ là toạ độ điểm $M$, $widehat x
Ot = alpha $ với $0^0 le alpha le 180^0.$Từ đưa thiết suy ra $OF=a$, $OE=b$ và $left{ eginarray*20lx_0 = overline OH = OFcos alpha = acos alpha \y_0 = overline OK = OEsin alpha = bsin alpha endarray ight..$$ Rightarrow left{ eginarray*20lfracx_0^2a^2 = cos ^2alpha \fracy_0^2b^2 = sin ^2alpha endarray ight.$ $ Rightarrow fracx_0^2a^2 + fracy_0^2b^2 = cos ^2alpha + sin ^2alpha .$$ Leftrightarrow fracx_0^2a^2 + fracy_0^2b^2 = 1.$Tập hợp những điểm $M$ là nửa elip $fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ cùng với $y ge 0.$Trường thích hợp 2:Tia $Ot$ thuộc nửa phương diện phẳng bao gồm bờ là trục $Ox$, đựng tia đối của tia $Oy.$Gọi $M’$ là điểm đối xứng của $M$ qua $Ox.$ lúc ấy $M’$ gồm tọa độ $left( x_0; – y_0 ight).$Tương tự bên trên suy ra $fracx_0^2a^2 + fracleft( – y_0 ight)^2b^2 = 1$ $ Leftrightarrow fracx_0^2a^2 + fracy_0^2b^2 = 1.$$ Leftrightarrow $ Tập hợp các điểm $M$ là nửa elip $fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ với $y Từ hai trường đúng theo trên kết luận: Tập hợp những điểm $M$ phải tìm là mặt đường elip tất cả phương trình $fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1.$

Thí dụ 10. Cho hai tuyến phố tròn $left( C_1 ight):x^2 + y^2 = 1$ cùng $left( C_2 ight):x^2 + y^2 = 49.$ hotline $A$, $B$ là các điểm theo đồ vật tự trực thuộc $left( C_1 ight)$, $left( C_2 ight)$ với $I$ là trung điểm $AB.$ Viết phương trình mặt đường cong do $I$ chế tạo ra thành lúc $A$, $B$ thay đổi trên $left( C_1 ight)$, $left( C_2 ight)$ làm thế nào cho $Ox$ luôn là phân giác của góc $widehat AOB.$

*

Gọi $R_1$, $R_2$ theo sản phẩm công nghệ tự là bán kính của hai tuyến phố tròn $left( C_1 ight)$ với $left( C_2 ight)$ gồm tâm tại $O.$ cụ thể $R_1 = 1$, $R_2 = 7.$Gọi $A’ = OA cap left( C_1 ight)$ $ Rightarrow overrightarrow OB = fracR_2R_1overrightarrow OA’ $ $ Rightarrow overrightarrow OB = 7overrightarrow OA’ .$Do $Ox$ là phân giác của góc $widehat AOB$ $ Rightarrow A’$ và $A$ là nhì điểm đối xứng nhau qua trục $Ox.$ do thế gọi tọa độ của $A$ là $left( x_0;y_0 ight)$ ta tất cả $A’left( x_0; – y_0 ight)$, $Bleft( 7x_0; – 7y_0 ight).$$I$ là trung điểm $AB$ $ Leftrightarrow left{ eginarray*20lx_I = fracx_A + x_B2\y_I = fracy_A + y_B2endarray ight..$Hay $left{ eginarray*20lx_I = fracx_0 + 7x_02\y_I = fracy_0 – 7y_02endarray ight.$ $ Leftrightarrow left{ eginarray*20lx_I = 4x_0\y_I = – 3y_0endarray ight.$ $ Leftrightarrow left{ eginarray*20lfracx_I^216 = x_0^2\fracy_I^29 = y_0^2endarray ight..$$ Rightarrow fracx_I^216 + fracy_I^29 = x_0^2 + y_0^2$ $(1).$$B in left( C_1 ight)$ $ Leftrightarrow x_0^2 + y_0^2 = 1$ $(2).$Từ $(1)$ và $(2)$ suy ra: $fracx_I^216 + fracy_I^29 = 1$ $ Leftrightarrow I$ nằm trong elip tất cả phương trình $fracx^216 + fracy^29 = 1.$

Thí dụ 11: mang lại đường cong $(E)$ gồm phương trình $9x^2 + 25y^2 = 225$ $(1).$a) Đặt tên mang đến $(E).$ trường hợp là elip hãy cho biết tiêu điểm, chổ chính giữa sai của nó. Vẽ elip dựa vào hình chữ nhật cơ sở.b) Viết phương trình đường thẳng $(Delta )$ đi qua $I(1;1)$ và giảm elip tại nhì điểm $E$, $F$ làm sao cho $I$ là trung điểm của $EF.$c) mang đến điểm $A(-5;0).$ hotline $M$ là một điểm thuộc $(E)$, $H$ là hình chiếu vuông góc của $M$ trên trục $Oy.$ mang sử $AH$ giảm $OM$ trên $P.$ chứng minh khi $M$ biến hóa trên $(E)$ thì $P$ di chuyển trên đường cong nuốm định.

a) Viết lại $(1) Leftrightarrow fracx^225 + fracy^29 = 1.$ Đó là phương trình gồm dạng $fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ cùng với $a = 5$, $b = 3$ $ Rightarrow (E)$ là con đường elip.Ta tất cả $c = sqrt a^2 – b^2 $ $ = sqrt 25 – 9 = 4$ $ Rightarrow $ Tiêu điểm $F_1( – 4;0)$, $F_2(4;0)$, trọng điểm sai $e = fracca = frac45.$b) Để ý $I otin Ox Rightarrow $ đường trực tiếp $x=1$ không cắt elip $(E)$ tại nhị điểm hợp ý yêu cầu việc $(1).$Xét mặt đường thẳng $(Delta )$ qua $I(1;1)$ bao gồm phương trình $y = k(x – 1) + 1$ $(2).$Toạ độ những giao điểm $E$, $F$ của $(Delta )$ cùng $(E)$ là nghiệm của hệ:$left{ eginarray*20l9x^2 + 25y^2 = 225::(3)\y = kx + 1 – k::(4)endarray ight..$Thế $(3)$ vào $(2)$ ta có $9x^2 + 25(kx + 1 – k)^2 = 225.$$ Leftrightarrow left( 9 + 25k^2 ight)x^2 – 50k(k – 1)x$ $ + 25left( k^2 – 2k – 8 ight) = 0$ $(5).$Để ý: vắt toạ độ $I$ vào vế trái phương trình $(1)$ gồm $34 $x_1 + x_2 = frac50k(k – 1)9 + 25k^2.$$I$ là trung điểm $EF$ $ Leftrightarrow x_1 + x_2 = 2x_I$ giỏi $frac50k(k – 1)9 + 25k^2 = 2.1$ $ Leftrightarrow k = – frac925.$Thay vào $(2)$ ta bao gồm $y = – frac925(x – 1) + 1$ $ Leftrightarrow 9x + 25y – 34 = 0.$Từ $(1)$ cùng $(6)$ kết luận: $(6)$ là phương trình mặt đường thẳng $(Delta )$ mà ta phải tìm.c) với tất cả điểm $Mleft( x_0;y_0 ight)$ ta có:

*

Phương trình mặt đường thẳng $OM$ là $fracx – 0x_0 – 0 = fracy – 0y_0 – 0$ $ Leftrightarrow y_0x – x_0y = 0.$$H$ là hình chiếu của $M$ trên $Oy$ $ Leftrightarrow H$ tất cả toạ độ $Hleft( 0;y_0 ight).$Phương trình đường thẳng $AH$ là $fracx + 50 + 5 = fracy – 0y_0 – 0$ $ Leftrightarrow y_0x – 5y + 5y_0 = 0.$$P = AH cap OM$ $ Leftrightarrow $ toạ độ $P$ là nghiệm của hệ:$left{ eginarray*20ly_0x – x_0y = 0\y_0x – 5y + 5y_0 = 0endarray ight.$ $ Leftrightarrow left< eginarray*20lx_0 = frac5xx + 5\y_0 = frac5yx + 5endarray ight..$$Mleft( x_0;y_0 ight)$ là 1 điểm trực thuộc $(E)$ $ Leftrightarrow 9x_0^2 + 25y_0^2 = 225.$$ Leftrightarrow 9left( frac5xx + 5 ight)^2 + 25left( frac5yx + 5 ight)^2 = 225.$$ Leftrightarrow 9.25x^2 + 25.25y^2$ $ = 9.25(x + 5)^2$ $ Leftrightarrow y^2 = frac1825x + 9.$Vậy khi $M$ cố đổi, $P$ di chuyển trên con đường cong thắt chặt và cố định có phương trình $y^2 = frac1825x + 9.$

Bài toán 5. Tương giao giữa elip và đường thẳng, elip với elip.Thí dụ 12: chứng tỏ định lý: Trong mặt phẳng toạ độ $Oxy$, đường thẳng $(d):Ax + By + C = 0$ tất cả điểm bình thường với elip $(E):fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ khi và chỉ còn khi $A^2a^2 + B^2b^2 ge C^2.$

$(d)$ với $(E)$ gồm điểm tầm thường khi và chỉ còn khi hệ bao gồm nghiệm $(*)left{ eginarray*20lAx + By + C = 0::(1)\fracx^2a^2 + fracy^2b^2 = 1::(2)endarray ight..$Trường đúng theo 1: $B = 0$ $(A e 0).$Khi đó $(1) Leftrightarrow Ax + C = 0$ $ Leftrightarrow x = – fracCA$, nắm vào $(2)$ bao gồm $fracC^2A^2a^2 + fracy^2b^2 = 1$ $ Leftrightarrow fracy^2b^2 = 1 – fracC^2A^2a^2$ $(3).$Hệ $(*)$ tất cả nghiệm $ Leftrightarrow $ Phương trình $(3)$ bao gồm nghiệm $ Leftrightarrow 1 – fracC^2A^2a^2 ge 0.$$ Leftrightarrow fracC^2A^2a^2 le 1$ $ Leftrightarrow A^2a^2 ge C^2$ giỏi (do $B = 0$) $A^2a^2 + B^2b^2 ge C^2$ $(4).$Trường hòa hợp 2: $B e 0.$Khi kia $(1) Leftrightarrow y = – fracAx + CB.$Thế vào $(2)$ tất cả $fracx^2a^2 + frac(Ax + C)^2B^2b^2 = 1$ $ Leftrightarrow B^2b^2x^2 + a^2(Ax + C)^2 = a^2B^2b^2.$$ Leftrightarrow left( A^2a^2 + B^2b^2 ight)x^2 + 2a^2ACx$ $ + a^2left( C^2 – B^2b^2 ight) = 0$ $(5).$Hệ $(*)$ tất cả nghiệm $ Leftrightarrow $ phương trình $(5)$ tất cả nghiệm $ Leftrightarrow Delta ‘ ge 0.$$ Leftrightarrow a^4A^2C^2 – a^2left( A^2a^2 + B^2b^2 ight)left( C^2 – B^2b^2 ight) ge 0.$$ Leftrightarrow B^2b^2left( A^2a^2 + B^2b^2 – C^2 ight) ge 0$ $ Leftrightarrow A^2a^2 + B^2b^2 ge C^2$ $(6).$Từ $(4)$ cùng $(6)$ ta gồm điều phải chứng minh.Chú ý:$A^2a^2 + B^2b^2 > C^2$ $ Leftrightarrow (Delta )$ và $(E)$ bao gồm hai điểm chung. Ta nói $(Delta )$ cắt $(E).$$A^2a^2 + B^2b^2 = C^2$ $ Leftrightarrow (Delta )$ cùng $(E)$ bao gồm một điểm chung. Ta nói $(Delta )$ cùng $(E)$ xúc tiếp với nhau.

Thí dụ 13: Xét vị trí tương đối giữa elip $(E):fracx^24 + fracy^29 = 1$ với từng một con đường thẳng sau đây:$left( d_1 ight):2x + y + 1 = 0.$$left( d_2 ight):x + y – sqrt 13 = 0.$$(d_3):x – 3y + 11 = 0.$

Áp dụng chú ý sinh hoạt thí dụ 12.$left( d_1 ight)$ cắt $(E)$ tại hai điểm phân biệt.$left( d_2 ight)$ và $(E)$ tiếp xúc với nhau.$left( d_3 ight)$ và $(E)$ không có điểm chung.

Thí dụ 14: mang sử $x$ cùng $y$ contact với nhau do hệ thức $36x^2 + 16y^2 = 9.$ Tìm giá bán trị mập nhất, giá bán trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức $U = y – 2x + 5.$

Tập hợp cực hiếm của $U$ là nghiệm của hệ:$left{ eginarray*20l36x^2 + 16y^2 = 9\U = y – 2x + 5endarray ight.$ $ Leftrightarrow (*)left{ eginarraylfracx^2frac14 + fracy^2frac916 = 1\2x – y + U – 5 = 0endarray ight..$Xét elip $(E)$: $fracx^2frac14 + fracy^2frac916 = 1$ và con đường thẳng $(d):2x – y + U – 5 = 0.$Hệ $(*)$ tất cả nghiệm $ Leftrightarrow a^2A^2 + b^2B^2 ge C^2$ $ Leftrightarrow 4.frac14 + 1.frac916 ge (U – 5)^2.$$ Leftrightarrow (U – 5)^2 le frac2516$ $ Leftrightarrow |U – 5| le frac54$ $ Leftrightarrow – frac54 le U – 5 le frac54$ $ Leftrightarrow frac154 le U le frac254.$Vậy $min U = frac154$ cùng $max U = frac254.$

Thí dụ 15: Viết phương trình mặt đường tròn đi qua những giao điểm của nhị elip: $left( E_1 ight):fracx^216 + y^2 = 1$ và $left( E_2 ight):fracx^24 + fracy^216 = 1.$

Tọa độ giao điểm của $left( E_1 ight)$ cùng $left( E_2 ight)$ là nghiệm của hệ $(I)left{ eginarray*20lfracx^216 + y^2 = 1\fracx^24 + fracy^216 = 1endarray ight.$ $ Leftrightarrow left{ eginarray*20lx^2 = frac8021\y^2 = frac1621endarray ight.$ $ Leftrightarrow x^2 + y^2 = frac327.$Toạ độ những giao điểm của nhì elip đã đến thoả mãn phương trình $x^2 + y^2 = frac327.$Bởi vậy nên $x^2 + y^2 = frac327$ là phương trình con đường tròn mà lại ta bắt buộc tìm.