Với giải bài xích tập Toán lớp 10 chi tiết được biên soạn bám sát đít nội dung sách giáo khoa Toán 10 Đại số và Hình học giúp học sinh thuận lợi xem cùng so sánh giải thuật từ đó biết phương pháp làm bài xích tập môn Toán 10.

Bạn đang xem: Toán 10 giải bài tập


Giải SGK Toán 10 (Sách mới)

Giải Toán 10 liên kết tri thức

Toán lớp 10 Tập 1

Chương 1: Mệnh đề và tập hợp

Bài 1: Mệnh đề

Bài 2: Tập hòa hợp và các phép toán bên trên tập hợp

Bài tập cuối chương 1

Chương 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 4: Hệ bất phương trình số 1 hai ẩn

Bài tập cuối chương 2

Chương 3: Hệ thức lượng vào tam giác

Bài 5: giá trị lượng giác của một góc từ bỏ 0 độ đến 180 độ

Bài 6: Hệ thức lượng trong tam giác

Bài tập cuối chương 3

Chương 4: Vecto

Bài 7: các khái niệm mở đầu

Bài 8: Tổng và hiệu của nhị vectơ

Bài 9: Tích của một vecto với cùng 1 số

Bài 10: Vectơ trong phương diện phẳng tọa độ

Bài 11: Tích vô vị trí hướng của hai vecto

Bài tập cuối chương 4

Chương 5: các số đặc thù của chủng loại số liệu không ghép nhóm

Bài 12: Số ngay gần đúng cùng sai số

Bài 13: các số đặc trưng đo xu cố trung tâm

Bài 14: các số sệt trưng. Đo độ phân tán

Bài tập cuối chương 5

Hoạt động thực hành trải nghiệm

Tìm hiểu một vài kiến thức về tài chính

Mạng thôn hội: lợi với hại

Toán lớp 10 Tập 2

Chương 6: Hàm số, đồ dùng thị và ứng dụng

Bài 15: Hàm số

Bài 16: Hàm số bậc hai

Bài 17: vết của tam thức bậc hai

Bài 18: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài tập cuối chương 6

Chương 7: phương thức tọa độ trong mặt phẳng

Bài 19: Phương trình mặt đường thẳng

Bài 20: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng chừng cách.

Bài 21: Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ

Bài 22: cha đường Conic

Bài tập cuối chương 7

Chương 8: Đại số tổ hợp

Bài 23: phép tắc đếm

Bài 24: Hoán vị, chỉnh hợp cùng tổ hợp

Bài 25: Nhị thức Newton

Bài tập cuối chương 8

Chương 9: Tính xác suất theo có mang cổ điển

Bài 26: biến chuyển cố cùng định nghĩa cổ xưa của xác suất

Bài 27: thực hành tính phần trăm theo định nghĩa cổ điển

Bài tập cuối chương 9

Hoạt động thực hành thực tế trải nghiệm

Một số ngôn từ cho hoạt động trải nghiệm hình học

Ước tính số thành viên trong một quần thể

Bài tập cuối năm

Giải Toán 10 Cánh diều

Toán lớp 10 Tập 1

Chương 1: Mệnh đề toán học. Tập hợp

Bài 1: Mệnh đề toán học

Bài 2: Tập hợp. Các phép toán bên trên tập hợp

Bài tập cuối chương 1 trang 19

Chương 2: Bất phương trình cùng hệ bất phương trình số 1 hai ẩn

Bài 1: Bất phương trình số 1 hai ẩn

Bài 2: Hệ bất phương trình số 1 hai ẩn

Bài tập cuối chương 2 trang 30

Chương 3: Hàm số và đồ thị

Bài 1: Hàm số cùng đồ thị

Bài 2: Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai với ứng dụng

Bài 3: lốt của tam thức bậc hai

Bài 4: Bất phương trình bậc nhị một ẩn

Bài 5: hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài tập cuối chương 3 trang 60, 61

Chương 4: Hệ thức lượng vào tam giác. Vectơ

Bài 1: cực hiếm lượng giác của một góc tự 0 độ cho 180 độ. Định lý côsin cùng định lý sin vào tam giác

Bài 2: Giải tam giác. Tính diện tích tam giác

Bài 3: tư tưởng vectơ

Bài 4: Tổng với hiệu của hai vectơ

Bài 5: Tích của một số trong những với một vectơ

Bài 6: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ

Bài tập cuối chương 4 trang 99, 100

Hoạt động thực hành trải nghiệm

Chủ đề 1: Đo góc

Toán lớp 10 Tập 2

Chương 5: Đại số tổ hợp

Bài 1: luật lệ cộng. Phép tắc nhân. Sơ vật dụng hình cây

Bài 2: Hoán vị. Chỉnh hợp

Bài 3: Tổ hợp

Bài 4: Nhị thức Newton

Bài tập cuối chương 5

Chương 6: một trong những yếu tố thống kê và xác suất

Bài 1: Số ngay gần đúng. Không đúng số

Bài 2: những số đặc thù đo xu thế trung tâm cho mẫu mã số liệu không ghép nhóm

Bài 3: các số liệu đặc thù đo mức độ phân tán mang đến mẫu số liệu ko ghép nhóm

Bài 1 trang 45 Toán 10 Tập 2

Bài 5: phần trăm của thay đổi cố

Bài tập cuối chương 6

Chương 7: cách thức tọa độ trong phương diện phẳng

Bài 1: Tọa độ của vectơ

Bài 2: Biểu thức tọa độ của những phép toán vectơ

Bài 3: Phương trình con đường thẳng

Bài 4: Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến chọn lựa một mặt đường thẳng

Bài 5: Phương trình mặt đường tròn

Bài 6: cha đường conic

Bài tập cuối chương 7

Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm

Chủ đề 2: Xây dựng quy mô hàm số bậc nhất, bậc hai biểu diễn số liệu dạng bảng

Thực hành phần mềm Geogebra

Giải Toán 10 Chân trời sáng tạo

Toán lớp 10 Tập 1

Chương 1: Mệnh đề và tập hợp

Bài 1: Mệnh đề

Bài 2: Tập hợp

Bài 3: những phép toán trên tập hợp

Bài tập cuối chương 1

Chương 2: Bất phương trình cùng hệ bất phương trình số 1 hai ẩn

Bài 1: Bất phương trình số 1 hai ẩn

Bài 2: Hệ bất phương trình số 1 hai ẩn

Bài tập cuối chương 2

Chương 3: Hàm số bậc hai cùng đồ thị

Bài 1: Hàm số và đồ thị

Bài 2: Hàm số bậc hai

Bài tập cuối chương 3

Chương 4: Hệ thức lượng trong tam giác

Bài 1: cực hiếm lượng giác của một góc tự 0 độ mang lại 180 độ

Bài 2: Định lí côsin cùng định lí sin

Bài 3: Giải tam giác và áp dụng thực tế

Bài tập cuối chương 4

Chương 5: Vectơ

Bài 1: có mang vectơ

Bài 2: Tổng và hiệu của nhì vectơ

Bài 3: Tích của một số trong những với một vectơ

Bài 4: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ

Bài tập cuối chương 5

Chương 6: Thống kê

Bài 1: Số ngay sát đúng và sai số

Bài 2: miêu tả và biểu diễn tài liệu trên các bảng và biểu đồ

Bài 3: những số đặc thù đo xu thay trung trọng điểm của mẫu số liệu

Bài 4: các số đặc thù đo mức độ phân tán của chủng loại số liệu

Bài tập cuối chương 6

Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm

Bài 1: Dùng laptop cầm tay để thống kê giám sát với số ngay sát đúng với tính các số đặc thù của chủng loại số liệu thống kê

a) Nêu nhấn xét về địa chỉ điểm M trên nửa mặt đường tròn solo vị trong những trường phù hợp sau: Tìm các giá trị lượng giác của góc 120

HĐ1

a) Nêu thừa nhận xét về vị trí điểm M trên nửa con đường tròn đối chọi vị trong mỗi trường hòa hợp sau:

(eginarraylalpha = 90^o;\alpha 90^o.endarray)

b) lúc (0^o 90^o), điểm M thuộc vào cung BC (bên trái trục tung)

b) lúc (0^o 0); (y_0 in )tia (Oy)nên (y_0 > 0)

Vậy (cos alpha ) là hoành độ (x_0)của điểm M, (sin alpha ) là tung độ (y_0) của điểm M.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 11 Trang 163, Giải Bài 5 Trang 163 Sgk Đại Số 11

Luyện tập 1

Tìm những giá trị lượng giác của góc (120^o) (H.3.4)

*

Phương pháp giải:

Gọi M là vấn đề trên nửa đường tròn 1-1 vị làm thế nào để cho (widehat x
OM = 120^o)

Khi kia hoành độ với tung độ của điểm M lần lượt là những giá trị (cos 120^o,;sin 120^o)

Từ kia suy ra (; an 120^o = dfracsin 120^ocos 120^o,;;cot 120^o = dfraccos 120^osin 120^o.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi M là vấn đề trên nửa mặt đường tròn solo vị sao để cho (widehat x
OM = 120^o)

Gọi N, phường tương ứng là hình chiếu vuông góc của M lên những trục Ox, Oy.

*

Vì (widehat x
OM = 120^o > 90^o) buộc phải M nằm sát trái trục tung.

Khi đó:(;cos 120^o = – ,;overline ON ,;;sin 120^o = overline OP )

Vì (widehat x
OM = 120^o) buộc phải (widehat NOM = 180^o – 120^o = 60^o) cùng (widehat POM = 120^o – 90^o = 30^o)

Vậy những tam giác (Delta MON) cùng (Delta MOP) vuông tại N, phường và có một góc bởi (30^o)

( Rightarrow ON = MP = frac12OM = frac12)(Trong tam giác vuông, cạnh đối diện góc (30^o) bởi một nửa cạnh huyền)

Và (OP = MN = sqrt OM^2 – ON^2 = sqrt 1^2 – left( frac12 ight)^2 = fracsqrt 3 2)

Vậy điểm M tất cả tọa độ là (left( – frac12;fracsqrt 3 2 ight)).

Và (cos 120^o = – frac12;;;;sin 120^o = fracsqrt 3 2)

(eginarrayl; Rightarrow ; an 120^o = fracsin 120^ocos 120^o = fracsqrt 3 2:left( – frac12 ight) = – sqrt 3 ;\cot 120^o = fraccos 120^osin 120^o = left( – frac12 ight):fracsqrt 3 2 = frac – 1sqrt 3 = – fracsqrt 3 3.endarray)

Chú ý

Ta hoàn toàn có thể sử dụng máy tính cầm tay nhằm tính những giá trị lượng giác góc (120^o)

Với các loại máy tính xách tay fx-570 ES (VN hoặc nước ta PLUS) ta có tác dụng như sau:

Bấm phím “SHIFT” “MODE” rồi bấm phím “3” (để chọn đơn vị độ)

Tính (sin 120^o), bấm phím: sin 1 2 0 (^o)’’’ = ta được kết quả là (fracsqrt 3 2)

Tính (cos 120^o),bấm phím: cos 1 2 0 (^o)’’’ = ta được kết quả là (frac – 12)

Tính ( an 120^o), bấm phím: tan 1 2 0 (^o)’’’ = ta được kết quả là ( – sqrt 3 )